Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

centrum_wolontariatu_2zzr


Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy poświęcają swój czas, zaangażowanie i wysiłek, bezinteresownie pomagając innym. Wśród wielu rozmaitych przejawów ludzkiej aktywności szczególnie cenny jest wolontariat. Najczęściej słyszymy o nim podczas finałów spektakularnych akcji dobroczynnych lub w obliczu klęsk żywiołowych. Jednak ten najpiękniejszy wolontariat zwykle bywa skromny. Nie pcha się w światła jupiterów. Wolontariusze oferują nam to wszystko, czego nie można kupić za największe pieniądze. Wolontariat jest też doskonałą szkołą charakteru. W równym stopniu wzbogaca obie strony – nie tylko tego, kto korzysta z pomocy. Uczy życia w zespole, wśród – i dla – innych. Dlatego w dniu Waszego święta życzymy wszystkim wolontariuszom jak największej satysfakcji z pracy, cierpliwości – tak potrzebnej oraz sukcesów w realizacji własnych planów i zamierzeń. A nam pozostałym – abyśmy jak najczęściej potrafili być bezinteresowni.

Apel

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie zwraca się z apelem do mieszkańców Wyszkowa o zgłaszanie osób samotnych, niepełnosprawnych lub bezdomnych z terenu gminy Wyszków potrzebujących pomocy. Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc w zakresie zabezpieczenia w opał, dożywianie, usługi opiekuńcze lub ewentualnie umieszczenie w schronisku – świadczenia te dotyczą w szczególności osób samotnych.

Na informacje oczekujemy w siedzibie Ośrodka :

Wyszków ul. 3-go Maja 16, tel. 0-29 74-249-02 lub 0-29 74-240-97 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00

Ponadto Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił bezpłatną infolinię 987. Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia – wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej. Pod obydwa numery zadzwonić może również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane.

Taniec radością życia

W dniu 21 listopada w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „HUTNIK” odbył się pokaz tańca. Na scenie wystąpili wyszkowscy seniorzy – uczestnicy projektu „Taniec radością życia”.

Kilkunastoosobowa grupa osób 60+ od maja uczestniczyła w kursie tańca towarzyskiego. Kurs został zorganizowany i zrealizowany przez stowarzyszenie „Promenada” w Wyszkowie dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wyszków. Nauka tańca towarzyskiego dostarczyła wielu emocji, radości oraz poprawiła kondycję fizyczną uczestników. W poniedziałkowe popołudnie na scenie WOK można było podziwiać seniorów w pięknym Walcu Angielskim, a także w trzech tańcach nowoczesnych. Podczas prezentacji efektów projektu nie zabrakło elementu międzypokoleniowego. Razem z seniorami na scenie gościnnie wystąpiły przedszkolaki z Przedszkola nr 9 w Wyszkowie. Grupa „SMERFY” zaprezentowała Krakowiaka, natomiast maluchy z grup „Biedronki”, „Kotki” i „Tygryski” zamknęły pokaz przeuroczym wykonaniem Kankana. Podczas występów miał możliwość zaprezentować się zespół śpiewaczy „Nadbużanie” działający przy DDP SENIOR, który wesołymi melodiami wprowadził widownię w radosny nastrój. Nie obyło się bez wzruszeń, podziękowań i owacji. Na zakończenie spotkania jedna z seniorek z widowni zaprezentowała wiersz, w którym opisała działania podejmowane w gminie Wyszków na rzecz seniorów.  Finałową galę poprowadziła Pani Marianna Jechna uczestniczka projektu oraz Dorota Wojtkowska koordynator. Po występach organizatorzy projektu zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek.
Uczestnicy projektu „Taniec radością życia” dziękują za wsparcie finansowe Burmistrzowi Wyszkowa Panu Grzegorzowi Nowosielskiemu, za realizację projektu Prezes Stowarzyszenia „Promenada” Pani Barbarze Godleś oraz pomoc przy realizacji projektu Dyrektor OPS Pani Agnieszce Mróz, Dyrektorowi WOSIR Panu Markowi Wiśniewskiemu, Dyrektorowi WOK „Hutnik” Panu Mariuszowi Kowalskiemu.

Dom dziennego Pobytu „Senior”

W dniu 8 listopada w Domu Dziennego Pobytu "SENIOR" OPS w Wyszkowie w ramach psychoterapii odbyło się drugie spotkanie seniorów z psychologiem . Uczestnicy mogli wysłuchać krótkiego wykładu na temat stresu i sposobach radzenia z nim. Po czym włączyli się w dyskusję, zadawali wiele pytań, a także zaproponowali temat na następne spotkanie (komunikacja interpersonalna). Widząc zainteresowanie osób starszych zajęciami z psychologiem zapraszamy na kolejne tuż po nowym roku.

W dniu 9 listopada w Domu Dziennego Pobytu "SENIOR" odbyło się spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia Pomoc Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych. Pani Anna Dziewulska poinformowała uczestników spotkania o działalności statutowej stowarzyszenia  oraz możliwości  korzystania  z bezpłatnych porad prawnych. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Wyszkowie przy ul. I AWP 89a, porady można uzyskać w dniach poniedziałek – czwartek i sobota w godz. od 9.30 do 13.30. Pani Dziewulska zaproponowała seniorom możliwość wzięcia udziału w edukacji prawnej prowadzonej przez mec. Małgorzatę Maliszewską, którą uczestnicy wyrazili zainteresowanie.

Edukacja prawna  dla Seniorów odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 roku o godz. 14.00 w placówce OPS – DDP "SENIOR" w Wyszkowie przy ul. 3 Maja 18. ZAPRASZAMY.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków

ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel./ fax (29) 742-49-02
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – usługa społeczna.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

30-11-2016r. godzina 10.00,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków ul. 3 Maja 16, Sekretariat

Szczegóły w plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (plik PDF, 833 KB)

SIWZ (plik PDF, 1577 KB)

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (plik DOC, 24 KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (Plik PDF, 546 KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (Plik PDF, 768 KB)

Seniorzy w akcji

Zainspirowani ubiegłoroczną inicjatywą akcji społecznej „Sprzątanie opuszczonych nagrobków” w tym roku 25-osobowa grupa seniorów z Wyszkowa we współpracy z pracownikami Domu Dziennego Pobytu „Senior” sprzątała na cmentarzu parafialnym przy ul. Białostockiej. W dniu 27 października br. wolontariusze Seniorzy posprzątali opuszczone nagrobki wskazane przez administratora cmentarza jak również te groby, które od lat seniorki sprzątały z własnej inicjatywy. Po wzmożonym wysiłku uczestnicy akcji odpoczywali przy ciepłej herbacie w „Gościńcu Pod Jesionem”.

Pokaz tańca towarzyskiego

Stowarzyszenie „Promenada” ma zaszczyt zaprosić na pokaz tańca towarzyskiego w ramach realizacji projektu „TANIEC RADOŚCIĄ ŻYCIA”, który odbędzie się dnia 21.11.2016r.
o godz. 17:00 w sali Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „HUTNIK” w Wyszkowie ul. Prosta 7.

W programie:
•    pokaz  nabytych  umiejętności  tanecznych  przez  uczestników projektu
•    występ przedszkolaków z Przedszkola nr 9 w Wyszkowie
•    słodki poczęstunek

WSTĘP WOLNY!!!

PROJEKT „TANIEC  RADOŚCIĄ  ŻYCIA” realizowany przez Stowarzyszenie PROMENADA  w Wyszkowie dzięki wsparciu finansowemu GMINY WYSZKÓW.

Zabawa andrzejkowa dla Seniorów

W dniu 15 listopada 2016 roku w klubie MOZI odbędzie się zabawa andrzejkowa dla seniorów z terenu miasta i gminy Wyszków.

Wstęp 10 zł. Zapisy i dodatkowe informacje u organizatora potańcówki tj.: OPS Dom Dziennego Pobytu Senior” w Wyszkowie ul. 3 Maja 18 w godz. 9:00 – 16:00.

Dom Dziennego Pobytu „Senior” zaprasza

Animator społeczny, emerytowana polonistka zaprasza osoby w wieku 60+ z terenu miasta i gminy Wyszków do amatorskiej grupy teatralnej. W najbliższych planach grupy jest przygotowanie fragmentów dramatu Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej".

Osoby chętne do współpracy proszone są o kontakt z kierownikiem placówki Domu Dziennego Pobytu "SENIOR" Wyszków ul. 3 Maja 18 w godz. 9.00 – 16.00 lub nr telefonu 297425921.

Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

OPS.26.2.2016
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.  Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z póź. zm. ) – usługa społeczna

Termin składania ofert:  14.11.2016r.  godz. 10:00

Szczegóły w plikach do pobrania:

Uroczyste wręczenie stypendiów z Programu Stypendialnego „Talenty Wyszkowa”

W dniu 21.10.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie po raz 9 odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów z Programu Stypendialnego „Talenty Wyszkowa”. Program  realizowany jest przez Stowarzyszenie „Promenada” we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkowie a dofinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie. Honorowy patronat nad realizowanym programem sprawuje Burmistrz Grzegorz Nowosielski. W jego imieniu zastępca Aneta Kowalewska wraz z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie Agnieszką Mróz oraz Prezes Stowarzyszenia „Promenada” Barbarą Godleś dokonała symbolicznego wręczenia czeków stypendialnych.

Celem Programu Stypendialnego jest pomoc stypendialna dla zdolnej, dobrze uczącej się młodzieży ponadgimnazjalnej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia mają charakter motywujący do osiągania wyższych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań i pasji. Program Stypendialny „Talenty Wyszkowa” realizowany jest od 2008r. W tym roku na realizację Programu przeznaczono ponad 30 000,00 zł w tym 15 000 zł przekazała Fundacja Batorego, pozostała kwota  pochodzi z darowizn od indywidualnych sponsorów, z zabawy fantowej i innych zbiórek organizowanych przez Stowarzyszenie Promenada i Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Komisja kwalifikacyjna przyznała 27 stypendiów po 100 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy. O stypendia ubiegało się 29 osób. 27 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, 2 osoby z niższą liczbą punktów nie otrzymały dofinansowania z braku środków finansowych. W 2008 roku na realizację Programu przeznaczono 20 000,00 zł. w 2009 roku – 25 800,00 zł, w 2010 r. – 20 000,00 zł, w 2011 r. 24 000,00 zł  w 2012 r. – 17 600,00 zł, w 2013 – 21 100,00 zł, w 2014 – 30 000,00 zł, w 2015 – 30 000,00 zł co daje łączną kwotę 188 500,00 zł. Część osób, które były wspierane Programem Stypendialnym dostało się na dobre uczelnie na studia dzienne i zaoczne. Otrzymane stypendia przyczyniły się do rozwoju młodych ludzi i dalszego kontynuowania nauki, jak również do osiągania lepszych wyników w nauce.

Wszystkich stypendystów zaproszono do działań w Programie wolontarystycznym realizowanym przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej aby dać z siebie coś dla drugiego człowieka. Ponadto zaproszono wszystkich do propagowania podjętych działań celem skuteczniejszego pozyskiwania środków finansowych, żeby Programem Stypendialnym można było objąć jeszcze większą liczbę młodzieży.

I Wyszkowskie Senioralia

Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Senior”  działającego w strukturach wyszkowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyli w I Wyszkowskich Senioraliach. Obchody święta seniora w tym roku rozpoczęły się 1 października uroczystą Mszą Świętą odprawioną w intencji osób starszych z terenu miasta i gminy Wyszków.  Natomiast 7 października liczna grupa seniorów, w tym pensjonariusze DDP „SENIOR”  wzięli udział w części rekreacyjno sportowej wyszkowskich obchodów ich święta. Na Hali WOSIR były zorganizowane różne konkurencje sportowe, jak również  ćwiczenia zumby oraz przyspieszony kurs tańca towarzyskiego.  Seniorzy naszej placówki chętnie brali udział we wszystkich konkurencjach, dzięki czemu zdobyli  4 puchary za zajęcie I miejsca w konkurencji polegającej na sadzeniu i zbieraniu kwiatów, II miejsce  w sztafecie 4×100, II miejsce  w malowaniu obrazu, indywidualnie III miejsce w rzucie lotką do tarczy zdobyła Pani Czesława Ciarkowska.  Najwięcej emocji dostarczył mecz piłki nożnej mężczyźni kontra kobiety, który zakończył się wynikiem 1:1. Tego dnia jedna z seniorek Apolonia Czaplicka zaprezentowała humorystyczne wiersze o seniorach „ … klub seniora się ogłasza i na tańce też zaprasza …”. Trzeci dzień wyszkowskich seniorali poświęcony był twórczości artystycznej  śpiewaczej i tanecznej zaprezentowanej przez wyszkowskie grupy senioralne.  Między innymi na scenie WOK Hutnik wystąpił zespół śpiewaczy  „Nadbużanie”.  Na zakończenie spotkania z koncertem wystąpiła Magda Durecka.  Tego roczne senioralia były okazją do integracji i aktywizacji środowiska osób starszych oraz dały wiele powodów do radości i dumy z tak dobrej formy wyszkowskich seniorów.

 

Nabór na zajęcia teatralne

Animator społeczny, emerytowana polonistka, zaprasza osoby  w wieku 60+ z terenu miasta i gminy Wyszków, do amatorskiej grupy teatralnej. W najbliższych planach grupy jest przygotowanie fragmentów dramatu Gabrieli Zapolskiej "Moralność Pani Dulskiej".
Osoby chętne do współpracy proszone są o zgłoszenie się na pierwszą próbę, która odbędzie się w dniu 24 października 2016r. o godz. 14.00 w placówce OPS Domu Dziennego Pobytu "SENIOR" w Wyszkowie przy ul. 3 Maja 18.

Zgłaszający się kandydaci, proszeni są o przygotowanie krótkiego monologu lub prezentacji scenicznej.

Zaproszenie na akcję społeczną

Dom Dziennego Pobytu "Senior" przy OPS w Wyszkowie po raz kolejny zaprasza seniorów z terenu miasta i gminy Wyszków do akcji społecznej. W ramach akcji zajmiemy się sprzątaniem opuszczonych grobów na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Białostockiej.  Akcja zaplanowana jest na dzień 27 października 2016 od godz. 10.00. Osoby zainteresowane zaangażowaniem się w akcji społecznej prosimy o kontakt: Dom Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie, ul. 3 Maja 18, tel. 29/742 59 21, w godz. od 9.00 do 16.00.

Spotkanie z psychologiem

W dniu 05 października  2016 w placówce Domu Dziennego Pobytu "SENIOR"  działającego w strukturach wyszkowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie z psychologiem. Psycholog w trakcie spotkania z seniorami mówił o emocjach: wyrażaniu ich i panowaniu nad nimi. Seniorzy z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali  ciekawej prelekcji, po czym włączyli się do dyskusji. Na następnym spotkaniu poruszony będzie temat  komunikacji interpersonalnej oraz radzenia sobie ze stresem.