Zaproszenie na koncert z okazji Dnia Matki

Burmistrz Wyszkowa, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektor Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „HUTNIK” oraz  Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „SOTERIA” serdecznie zapraszają SENIORÓW z terenu miasta i gminy Wyszków na koncert z okazji Dnia Matki Koncert odbędzie się 24 maja 2017 o godzinie 12.00 w sali widowiskowej WOK HUTNIK w Wyszkowie ul. Prosta 7. WSTĘP WOLNY

Prośba

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie zwraca się do mieszkańców gminy Wyszków z prośbą o pomoc. Potrzebne są rowery w dobrym stanie technicznym, które zostaną przekazane osobom potrzebującym, główne w celu dojazdu do pracy. Osoby, które zechcą pomóc prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Henryką Chrupek, tel. 29/742 49 02 wew. 214 lub w siedzibie ośrodka, ul. 3 Maja 16 pok. 6, w godz. 8.00 – 16.00.  

INFORMACJA

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCHW WYSZKOWIE INFORMUJE, ŻE OD MIESIĄCA KWIETNIA 2017 ROKU JEST MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZYWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA WSKAZANE KONTO BANKOWE.

„Dyżur Rodzica”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie
ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków zaprasza na „Dyżur Rodzica” Od 1 kwietnia 2017r. w każdą środę godz. 9:00 - 11:00 w Punkcie Informacji obywatelskiej pok. nr 9.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka z niepełnosprawnością tuż po diagnozie lub w długoletniej terapii, rehabilitacji a potrzebujesz porozmawiać, zasięgnąć opinii lub pomocy np. przy założeniu subkonta lub przygotowaniu materiałów umożliwiających zbieranie 1% podatku, to zgłoś się do nas.

Czekamy na Ciebie. Zapewniamy dyskrecję i zrozumienie

 

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie poszukuje osoby na stanowisko psychologa.

Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków

Forma zatrudnienia: umowa cywilno – prawna

Termin realizacji: 03.04.2017 – 31.05.2017

Zakres wykonywanych zadań:

  1. Przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych oraz grupowe poradnictwo psychologiczne dla 5 osób w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. Warsztaty oraz poradnictwo psychologiczne będą się odbywały w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, w wymiarze: 2 godz. dziennie, dwa razy w tygodniu, przez okres dwóch miesięcy. Preferowane godziny: 8.15-10.15 Razem: 32 godziny
  2. Sporządzenie opinii psychologicznej o uczestnikach
  3. Sporządzenie ankiety ewaluacyjnej pre-test oraz post-test oraz raportu z ewaluacji

Wymagania niezbędne:

  1. Ukończone studia wyższe na kierunku: Psychologia
  2. Ukończone kursy z zakresu treningu/coachingu. Preferowane kursy z obszaru aktywizacji zawodowej
  3. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa z osobami wykluczonymi społecznie bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Wymagane dokumenty:

  1. Oferta cenowa
  2. List motywacyjny
  3. CV

Ofertę oraz wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie ul. 3 Maja 16, w terminie do 31.03.2017 r. do godz. 12.00.
 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w budynku Centrum dla Rodziny

INFORMACJA

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, iż w związku z planowanymi pracami dot. modernizacji stadionu w dniu 24.03.2017 r. w godz. 9.00-15.00 planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej w budynku Centrum dla Rodziny przy ul. Kościuszki 54, gdzie mieści się Dział Świadczeń Rodzinnych. W związku z powyższym mogą nastąpić utrudnienia w obsłudze wniosków i interesantów.

Za utrudnienia przepraszamy

Spotkanie edukacyjne z prawnikiem

Seniorzy Domu Dziennego Pobytu w Wyszkowie w dniu 15 marca mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniu edukacyjnym „Podnoszenie świadomości prawnej obywateli”. Mecenas Małgorzata Maliszewska przybliżyła słuchaczom zasady prawne dotyczące dziedziczenia ustawowego i testamentowego. Po krótkiej prelekcji seniorzy zadawali nurtujące ich pytania, można było również uzyskać indywidualną poradę.

Spotkania z prawnikiem cieszą się dużym zainteresowaniem. Kolejną edukację prawną planujemy w czerwcu br.

Koncert z okazji Dnia Kobiet

W dniu 14 marca w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik” odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet dla Seniorek z terenu miasta i gminy Wyszków. Licznie przybyłe Panie w progu Sali widowiskowej witali panowie słodkim łakociem. Koncert rozpoczął się występem amatorskiej grupy teatralnej działającej przy OPS Domu Dziennego Pobytu „SENIOR” w Wyszkowie. Grupa teatralna pod kierunkiem emerytowanej polonistki p. Grażyny Święch przygotowała i wystawiła fragmenty tragikomedii G. Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”. Przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi brawami. Na wielkie uznanie zasługują seniorzy, którzy wcielili się w role: Dulska – P. Teresa Tomaszuk, Dulski – P. Tadeusz Gałązka, Zbyszek – P. Krzysztof Chojnacki, Hesia – P. Agnieszka Łubkowska, Mela – P. Iwona Zimoń, lokatorka – P. Zuzanna Deluga, Juliasiewiczowa – P. Barbara Andrzejewska, Tadrachowa – P. Zofia Skóra, a w rolę Hanki wcieliła się P. Zofia Lipska.

Następna część koncertu należała do młodzieży z Gimnazjum nr 2. Młodzi artyści zaprezentowali się w znanych przebojach polskich gwiazd m.in. „Tych lat nie odda nikt”, „Nie jesteś sama”, „ Baju baj, proszę pana”, czy „Barcelona”. Część artystyczną dla seniorek młodzież przygotowała pod czujnym okiem p. Elżbiety Świderek i Ewy Nowak – Kowalskiej. Publiczność chętnie przyłączała się do śpiewania z młodymi wokalistkami: Natalią Karolkiewicz, Darią Romanowicz i Olą Marczak. Tańcem koncert dopełniły Oliwia Bala, Julia Liwska i Olga Pieńczuk, a muzycznie - Emilia Karolkiewicz, Adam Jarosz i Iwona Bloch.

Na zakończenie spotkania z bukietem lirycznych melodii i wierszy o miłości
do kobiet wystąpili Panowie/Seniorzy.

Poniżej materiał Video oraz galeria zdjęć.

gallery

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Burmistrz Wyszkowa
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dyrektor Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „HUTNIK”

oraz
Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Wyszkowie

serdecznie zapraszają SENIORKI z terenu miasta i gminy Wyszków na koncert z okazji Dnia Kobiet. Koncert odbędzie się 14 marca 2017 o godzinie 11.00 w sali widowiskowej WOK HUTNIK w Wyszkowie ul. Prosta 7.

WSTĘP WOLNY

W programie:
- przedstawienie fragmentów „Moralności Pani Dulskiej”,
- koncert w wykonaniu uczniów Gimnazjum Nr 2,
- muzyczna niespodzianka od Panów.
 

„Tanecznym Krokiem” do Restauracji Baśniowa w Wyszkowie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie kolejny rok integruje dzieci z gminy Wyszków poprzez  zaproszenie ich do wspólnej karnawałowej zabawy.

W dniu 14.02.2017r. z  takiego zaproszenia skorzystały dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Słoneczna„ w Wyszkowie, dzieci ze świetlicy Środowiskowej w Skuszewie, dzieci ze Szkoły Filialnej w Skuszewie,  dzieci będące pod opieką wyszkowskich streedworkerów i inne dzieci z gminy Wyszków  - uczestnicząc  w Integracyjnym Balu Karnawałowym

„Tanecznym Krokiem” zorganizowanym w Restauracji Baśniowa – sponsora balu.

W balu uczestniczyło około 130 dzieci, wielu dzieciom towarzyszyli rodzice lub opiekunowie.

W organizację i prowadzenie balu kolejny rok zaangażowała  się młodzież z Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  „Kopernik”

w Wyszkowie, działająca w wolontariacie szkolnym wraz ze swoim opiekunem Panią Danutą Przybysz. W program Balu włączyła się również Pani Joanna Zglec z Klubu Fitness Power Fit w Wyszkowie przeprowadzając dla dzieci naukę zumby.

Bal trwał od godziny 13.00  do godziny 16.00

 

Inne konkursy takie jak „Balonowy Gigant”, , „ Walentynkowe Życzenia”,  „Slalom z Ogonkiem ”, „ Pokaz Mody Balowej”, „ Gazetowy Duet”, zabawy integracyjne w kółku, wróżenie , malowanie buziek, wspólna nauka zumby i innych tańców - to atrakcje  zaproponowane przez organizatorów, które wciągały wszystkich do zabawy i  nie dały się nikomu nudzić.

Ok. godziny 16:00 rozbawione  i uśmiechnięte dzieci wraz z opiekunami wróciły autokarem do Wyszkowa. Bezpłatny dowóz dzieci zorganizowała Fundacja „Pozytywka”.

Organizatorem balu był  Burmistrz Wyszkowa  i  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Podziękowania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie składa szczególne  podziękowania dla

Państwa Danuty i Krzysztofa Kowalewskich z Restauracji „Baśniowa” w Rybienku Leśnym ul  Poniatowskiego 10,  za sponsorowanie  poczęstunku, zapewnienie obsługi gastronomicznej, bezpłatne udostępnienie  sali  w Restauracji „Baśniowa” dla ponad 130 osobowej  grupy dzieci z gminy Wyszków na Integracyjnym Balu Karnawałowym „Tanecznym Krokiem ”  zorganizowanym w dniu 14.02.2017r. 

 

Dziękujemy Dyrekcji Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik”

w Wyszkowie Pani Grażynie Kalinowskiej za użyczenie nagłośnienia oraz aktywne włączenie się szkoły w organizację Balu.

Serdeczne podziękowania składamy Pani Natalii Bloch z Fundacji  „Pozytywka”                                                                     

za bezpłatne dowiezienie dzieci na Bal. 

Serdeczne podziękowania składamy Pani Joannie Zglec z Klubu Fitness Power Fit

w  Wyszkowie za  przeprowadzenie podczas Balu nauki zumby dla dzieci.

Ogromne podziękowania składamy Pani Danucie Przybysz oraz wolontariuszom:

z Centrum  Edukacji  Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie za kompleksową obsługę muzyczną, zaangażowanie, aktywność i pomysłowość  w prowadzeniu zabaw

z dziećmi  podczas Balu.

W balu uczestniczyli wolontariusze:

- Dominika Chuda

- Klaudia Gołębiewska

- Izabela Kamińska

- Marta Marchewska

- Patrycja Młynarska

- Jan Pisuła

- Barbara Sitek

- Paweł Pobudkiewicz

- Katarzyna Seroka

- Kamila Soliwoda

- Daniel Tymiński

 

 

                                                           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Apel

W związku z okresem zimowym Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie zwraca się z apelem do mieszkańców Wyszkowa o zgłaszanie osób samotnych, niepełnosprawnych lub bezdomnych z terenu gminy Wyszków potrzebujących pomocy. Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc w zakresie zabezpieczenia w opał, dożywianie, usługi opiekuńcze lub ewentualnie umieszczenie w schronisku – świadczenia te dotyczą w szczególności osób samotnych.
Na informacje oczekujemy w siedzibie Ośrodka:

Wyszków ul. 3-go Maja 16, tel. 0-29 74-249-02 lub 0-29 74-240-97 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
Ponadto Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił bezpłatną infolinię 987. Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia – wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej. Straż miejska przyjmuje tego typu zapytania pod numerem 986. Pod obydwa numery zadzwonić może również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane.

„Warszawa da się lubić” – XI Bal Seniora

W sobotnie popołudnie 21 stycznia w Sali Weselnej „KASZTELANKA” w Wyszkowie odbył się coroczny bal karnawałowy dla seniorów miasta i gminy Wyszków. To już jedenasty bal,  w tym roku w stylu starowarszawskim  zorganizowany w naszym mieście przez  Ośrodek Pomocy Społecznej – Dom Dziennego Pobytu „SENIOR” pod patronatem Burmistrza Wyszkowa. Uroczystego otwarcia balu dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Piórkowska. Życzenia dobrej i wspaniałej zabawy dla uczestników balu złożyła Zastępca Burmistrza Wyszkowa Pani Aneta Kowalewska oraz Dyrektor OPS Pani Agnieszka Mróz. Nie zabrakło również życzeń z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na początku balu seniorzy podziękowali za zorganizowanie balu jak również dziękowali właścicielom sali KASZTELANKA za życzliwość i gościnę w swoich progach. Po wymianie uprzejmości i posiłku kapela Dobra Nocka zaprosiła uczestników do tańca w rytm melodii „Sen o Warszawie” Cz. Niemena. Prawdziwą  niespodzianką nadającą wydarzeniu charakteru starowarszawskiego był koncert kapeli z warszawskiego Targówka. Kapela z Targówka zaprezentowała między innymi melodie: Warszawa da się lubić, Bal Na Gnojnej, U cioci na imieninach czy Zabawa na Targówku. Podczas koncertu wszyscy uczestnicy wrócili wspomnieniami do lat swojej młodości, jedni słuchali, inni tańczyli nie pozwalając kapeli zakończyć swojego występu. Zaraz po melodiach starowarszawskich organizatorzy balu zaprosili do konkursu na najlepiej dobraną kreację do stylu balu. W tym roku I nagrodę za przebranie damskie zdobyła Pani Janina Piórkowska, II Pani Maria Hajdacka, III Pani Teresa Gawęda, natomiast strojem męskim zaimponowała jurorom Pani Hanna Zielińska, która zgarnęła I nagrodę, Pan Jan Marchewka musiał zadowolić się II miejscem, a Krzysztof Kucharczyk zajął III miejsce. Jurorzy pogratulowali i nagrodzili słodkim upominkiem pozostałych uczestników konkursu. Tradycją balu seniorów jest wybór pary królewskiej. Tym razem uczestnicy sami zdecydowali kto będzie królował w 2017 roku obdarowując kandydatów czerwonymi serduszkami. Największą ilość serduszek dostała Pani Hanna Gałązka (DDP „SENIOR”), która została królową, natomiast Pan Ryszard Lewandowski (ZPIT „OBEREK”) został królem tegorocznego balu. W trakcie balu Stowarzyszenie „Promenada” prowadziło zabawę fantową, w której seniorzy bardzo chętnie wzięli udział. Środki zebrane ze sprzedaży fantów zasilą fundusz stypendialny „Talenty Wyszkowa” dla zdolnej, nie zamożnej młodzieży z terenu miasta i gminy Wyszków. W świetnych nastrojach około północy uczestnicy żegnali się z organizatorami balu, prosząc o kolejne takie imprezy.

Burmistrz Wyszkowa, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie oraz Kierownik Domu Dziennego Pobytu „SENIOR” serdecznie dziękują za udzielone wsparcie w organizacji balu dla seniorów oraz nagrody w zabawie fantowej:

Państwu Barbarze i Jerzemu Dąbrowskim, Sala Weselna Kasztelanka ul. Stolarska
Pani Renacie Misiak i Panu Janowi Marchewce, Stacja Diagnostyczna Hajan – Trans s.c. ul. Zakolejowa

Panu Tomaszowi Biernackiemu, WCMB, ul. Leśna

Pani Joannie Baranowskiej – Rzempołuch, Salon Kosmetyczny,

Pani Bernardynie Stolarz, sklep DYWANY ul. Dworcowa

Pani Danucie Szatkowskiej, Restauracja „Gościniec pod Jesionem. ul. Łączna

Pani Monice Kamińskiej, Kwiaciarnia „Pod skrzydłami anioła”, ul. 11 Listopada

Firmie Jeronimo Martins SGPS, S.A.