Taniec radością życia

Stowarzyszenie „Promenada” w Wyszkowie rozpoczyna realizację projektu  skierowanego do seniorów (kobiet i mężczyzn) z terenu miasta i gminy Wyszków pod tytułem „Taniec radością życia”.  Osoby w wieku 60+ zainteresowane nauką tańca towarzyskiego, nie związane z inną grupą taneczną zapraszamy na warsztaty, które będą trwały w okresie od maja do listopada 2016 roku.

Zapisy osobiście lub telefonicznie w OPS – Domu Dziennego Pobytu „Senior”  w Wyszkowie  ul. 3 Maja 18 w godz.  9:00 – 16:00  nr tel. 29 742 59 21.
Rekrutacja prowadzona do dnia 30 kwietnia 2016 roku, decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt „Taniec radością życia” realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wyszków.

Dzień Kobiet

         W dniu 04 marca 2016 r. w WOK “HUTNIK” odbyła się piękna uroczystość związana z obchodami święta kobiet dla Seniorek z Gminy Wyszków. Organizatorów i wszystkie Panie Seniorki powitał prowadzący spotkanie Michał Mielczarczyk. Rozpoczął krótkim wprowadzeniem „drogie Panie święto kobiet ustanowione zostało w 1910 roku, w Polsce corocznie obchodzone 8 marca jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie. W naszym kraju najpopularniej obchodzono je w latach 70, wręczając Paniom goździki, a potem tulipany. Święto było okazją do uzupełniania braków w zaopatrzeniu, dlatego wręczano paniom takie dobra materialne jak rajstopy, apaszki, ręczniki, ścierki, mydło czy kawę”.

Podczas wyszkowskiego wydarzenia dla Pań, oprócz drobnego słodkiego upominku, który przygotował Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski został wykonany piękny koncert.  Dla wyszkowskich seniorek zaśpiewali panowie – seniorzy utwory min.: Umówiłem się z nią na 9, Życie jest piękne, Gdzie się podziały tamte prywatki oraz dedykowali romantyczne wiersze. Młodzież z koła wolontarystycznego działającego przy Gimnazjum nr 2  im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie przygotowała drugą część koncertu pt. „Powróćmy jak za dawnych lat”.  Młodzi artyści wykonała prawie godzinny koncert prezentując znane melodie  Anny Jantar, Zdzisławy Sośnickiej, Edyty Gepert oraz utwory instrumentalne.

 

Czytaj dalej – Dzień Kobiet

Zaproszenie na koncert z okazji Dnia Kobiet

Burmistrz Wyszkowa
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie
Dyrektor Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”
Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie
oraz
uczniowie gimnazjum zapraszają
Seniorki z terenu miasta i gminy Wyszków
na koncert z okazji Dnia Kobiet
pt. „Powróćmy jak za dawnych lat”

dnia 04 marca 2016r.o godzinie 12:00
w sali WOK „Hutnik’’ Wyszków ul. Prosta 7.

Wstęp wolny

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Informacje w OPS DDP”SENIOR” w Wyszkowie

ul. 3 Maja 18 w godz. 9:00-16:00 tel. 29 742 49 02 
 

roze

Przygotowanie i dostarczanie  obiadów  dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem Gminy Wyszków

OPS.26.1.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.  Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164) – usługa niepriorytetowa.

Termin składania ofert:  02.03.2016r.  godz. 10:00

Szczegóły w plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (plik PDF, 467 KB)

SIWZ (plik PDF, 1331 KB)

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (plik DOC, 92 KB)

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA (plik PDF, 528 KB)

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (plik PDF, 94 KB)

„Roztańczony Karnawał”  w Restauracji Baśniowa w Wyszkowie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie kolejny rok integruje dzieci z gminy Wyszków poprzez  zaproszenie ich do wspólnej karnawałowej zabawy. 02.02.2016 r. to w tym roku początek ferii zimowych i dobry moment do skorzystania z zaproszenia na bal karnawałowy i wspólnej integracji poprzez taniec.
Z takiego zaproszenia skorzystały dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Słoneczna” w Wyszkowie, dzieci ze świetlicy Środowiskowej w Skuszewie, dzieci z Ogniska Wychowawczego TPD w Wyszkowie i inne dzieci gminy Wyszków, które wzięły udział w Integracyjnym Balu Karnawałowym „Roztańczony Karnawał” zorganizowanym w Restauracji Baśniowa w dniu 02.02.2016r. W balu uczestniczyło ponad 120 dzieci, wielu dzieciom towarzyszyli rodzice lub opiekunowie.

    W organizację i prowadzenie balu zaangażowała się młodzież z Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie, działająca w wolontariacie. Bal rozpoczął się o godzinie 13.00 głośnymi okrzykami integracyjnymi. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie Pani Agnieszka Mróz serdecznie powitała gości, podziękowała Państwu Kowalewskim za kolejny już 12 rok sponsorowania balu dla dzieci jak również doceniła zaangażowanie w organizację balu Dyrekcji Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik” w Wyszkowie, wolontariuszy i ich opiekuna Pani Danuty Przybysz. Miłym akcentem balu było przekazanie dzieciom słodyczy i życzeń wspaniałej zabawy przez Panią Elżbietę Piórkowską  – przewodniczącą Rady Miejskiej w Wyszkowie i Pana Sławomira Cieślak Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urządu Miejskiego – reprezentującego Burmistrza Wyszkowa. 
Po słodkim poczęstunku wolontariusze porwali uczestników balu do „Roztańczonego Pociągu”, którego konduktor obwoził dzieci i ich rodziców po całej Polsce, a na końcowej stacji zajechał do  Warszawy i tam udało się wszystkim  pod czujnym okiem wolontariuszy wspólnie zatańczyć poloneza.
Inne konkursy takie jak „Balonowy Pląs”, „ Gazetowy Spryt”,  „Smakowity Kęs”, zabawy integracyjne w kółku, wróżenie  u światowej sławy wróżek, malowanie buziek to atrakcje  zaproponowane przez organizatorów, które wciągały wszystkich do zabawy i nie dały się nikomu nudzić. 
Ok. godziny 16.00 rozbawione  i uśmiechnięte dzieci z pomalowanymi buźkami i pamiątkami w postaci balonikowych kotylionów przypiętych na ubraniach, a także balonów zdobytych w konkursach i innych nagród np. bezpłatnych biletów wstępu na bajki do WOK Hutnik  w dobrych humorach wróciły autokarem do Wyszkowa .
Organizatorem balu byli Państwo Danuta i Krzysztof Kowalewscy z Restauracji „Baśniowa”, Burmistrz Wyszkowa  i Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Zobacz galerię z imprezy „Roztańczony Karnawał” w Restauracji Baśniowa w Wyszkowie.

 

Podziękowania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie składa szczególne  podziękowania dla Państwa Danuty i Krzysztofa Kowalewskich z Restauracji „Baśniowa” w Rybienku Leśnym ul. Poniatowskigo 10, za zasponsorowanie poczęstunku, zapewnienie obsługi gastronomicznej, bezpłatne udostępnienie sali w Restauracji „Baśniowa” dla ponad 120 osobowej  grupy dzieci z gminy Wyszków na Integracyjnym Balu Karnawałowym  „Roztańczony Karnawał”  zorganizowanym w dniu 02.02.2016r.

Serdeczne podziękowania składamy Panu Bogdanowi  Zacharskiemu  – Prywatna Komunikacja Samochodowa „PKS GABO” za to, że kolejny rok zapewnia bezpłatny transport  dzieci na Bal.  Pana firma zawsze pozytywnie odpowiada na nasz apel i podejmowane przez OPS działania. 

Dziękujemy Dyrekcji Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie Pani Grażynie Kalinowskiej za użyczenie nagłośnienia, kompleksową obsługę muzyczną oraz prowadzenie Integracyjnego Balu Karnawałowego „Roztańczony Karnawał” przez młodzież szkolną udzielającą się w wolontariacie.

Ogromne podziękowania składamy Pani Danucie Przybysz oraz wolontariuszom:
z Centrum  Edukacji  Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie:

Marcie Marchewka
Sandrze Rzepkowskiej
Aleksandrze Sarnackiej
Barbarze Sitek
Paulinie Ruckiej
Klaudii Gołębiewskiej
Patrycji Młynarskiej
Adrianowi Borek
Kubie Gajc
Bartkowi Lisieckiemu
Krystianowi Tryc
Mateusz Piędzio

za zaangażowanie, aktywność i pomysłowość  w prowadzeniu zabaw z dziećmi podczas Balu.

Dziękujemy: Martynie Piechocińskiej, Weronice Tycyk, Klaudii Markowskiej ze Świetlicy Środowiskowej w Skuszewie za artystyczne malowanie twarzy uczestnikom Balu.


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

BAL SENIORÓW w stylu Staropolskim – 17.01.2016

„Zgodnie ze staropolskim obyczajem, Roku Pańskiego 2016-go, w dniu naznaczonym starszyzna grodu Wyszków nad rzeką Bug przybyła do wielce sławnego dworu „Gościńca pod Jesionem” na jubileuszową, dziesiątą już ucztę. Radziśmy Wam bardzo. Cieszy nas widok Ichmościów, cieszą zacne Białogłowy. Dziś Wasze święto. Niech ten bal, to bycie razem, da Wam i nam radość i pożytek. Niech da samo dobro.”
Tymi słowami prowadzący bal Dorota Wojtkowska i Marek Napiórkowski przywitali organizatorów  balu jak również starszyznę grodu.

     Życzenia hucznej i szczęśliwej zabawy złożyła Zastępca Burmistrza Pani Aneta Kowalewska. Z dobrym słowem i życzeniami wystąpiła Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Agnieszka Mróz. Wśród zaproszonych gości obecni byli Pani Lidia Stępkowska – Pełnomocnik ds. Seniorów oraz Kazimiera Białek – Radna Miejska.
Po wspólnym posiłku biesiadnicy udali się na salę tańca, gdzie mogli obejrzeć przygotowaną przez seniorów z kółka teatralnego przy DDP „SENIOR” ostatnią scenę powieści Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” zaręczyny Tadeusza i Zosi. W przedstawieniu wzięli udział: Zofia Lipska, Zofia Skóra, Agnieszka Łubkowska, Roman Szymanik, Tadeusz Gałązka, Leszek Czarnik, Jerzy Kijewski, Krzysztof Kucharczyk, Edward Dziubłowski i Jan Trętowski. Scenkę wyreżyserowała p. Hanna Jastrzębska. Po gromkich brawach dla aktorów, wszyscy uczestnicy wydarzenia zatańczyli poloneza.

      W trakcie balu trwała zabawa fantowa, prowadzona przez Stowarzyszenie „Promenada”, środki z zabawy zasilą fundusz stypendialny „Talenty Wyszkowa”.
Jak co roku liczna grupa seniorów przywdziewa kostiumy zgodnie z tematyką balu. W tym roku najlepszą charakteryzację  staropolską i inwencję twórczą wykazała się Pani Teresa Tomaszuk – I nagroda i Pani Agnieszka Łubkowska – II nagroda. Pierwszą nagrodę wśród mężczyzn zdobył Pan Jerzy Kijewski, II nagroda trafiła w ręce Pana Jana Trętowskiego. Królową balu 2016 została Pani Helena Ambroziak, a królem Pan Zdzisław Baranowski.

W trakcie balu były prowadzone liczne quizy i zabawy o tematyce staropolskiej miedzy innymi jadło staropolskie czy imiona starodawne. Pani Elżbieta Puścian z zakładu fotograficznego „Foto Venus”  ufundowała uczestnikom świetną zabawę z foto budką, w której można było zrobić pamiątkowe zdjęcie. Do tańca po raz kolejny grała kapela Marka Modzelana „DOBRA NOCKA”. Na zakończenie balu odbył się walc czekoladowy, fundusze zebrane podczas tańca zostaną przekazane na potrzeby wyszkowskiego Klubu „Amazonek”. Dobra zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Informacja o spadku temperatury

W związku z trwającym okresem zimowym Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie  przesyła w załączeniu informacje z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o spadku temperatury wraz  z rekomendacjami dla ludności oraz służb i instytucji reagowania kryzysowego.

Informacja o spadku temperatur

Świadczenie rodzicielskie

Od 1 stycznia 2016r. obowiązuje ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217), która wprowadza możliwość ubiegania się o nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie.
Kwotę 1.000,- zł miesięcznie będą mogły otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.  Nowe świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok  (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni – trójki, 69 tygodni – czwórki, a przy piątce i więcej – 71 tygodni.

Z tego nowego świadczenia będą mogli skorzystać miedzy innymi:

  • studenci,
  • osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),
  • osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.

O przyznanie świadczenia będą mogły również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.
 Skorzystają z niego również rodzice, których dziecko urodzi się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).
 
Co będzie przysługiwało osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego?

  • w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
  • jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

 
Ważne:
jeżeli rodzina przyjmie dziecko na wychowanie świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 7 lat. W momencie kiedy dziecko będzie miało odroczony obowiązek szkolny, nie dłużej niż do ukończenia 10 roku życia
 
Kto nie skorzysta ze świadczenia?

  • osoby otrzymujące zasiłek macierzyński nie będą mogły skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;
  • w momencie, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;
  • nowy zasiłek nie będzie przysługiwał również osobom, które korzystają z tego typu świadczeń – z tytułu urodzeniu dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych).

 
Kiedy zgłosić się po świadczenie?
Rodzic po świadczenie będzie mógł zgłosić się w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku.
 
Uwaga!
Świadczenie rodzicielskie wlicza się do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego można pobrać i składać od dnia 4 stycznia 2016r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie ul. 3 Maja 16

 

Nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego

Od 1 stycznia 2016r. obowiązuje nowa zasada przyznawania świadczeń rodzinnych wprowadzona ustawą z dnia 15 maja 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 17 lipca 2015r. poz. 995).

Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę"  zasiłki rodzinne nie będą odbierane tylko stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Rodziny, które do tej pory nie korzystały ze świadczeń rodzinnych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego mają możliwość składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Wysokość przyznanych im świadczeń będzie zależała od tego o ile dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe – im większe przekroczenie tym mniejsza kwota przyznanego zasiłku rodzinnego.

W praktyce oznacza to, że łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie obniżana o każde 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny. Wypłata świadczeń zostanie wstrzymana w momencie, kiedy różnica będzie wynosiła mniej niż 20 zł.

Apel

W związku z okresem nasilonych mrozów, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie zwraca się z apelem do mieszkańców Wyszkowa o zgłaszanie osób samotnych, niepełnosprawnych lub bezdomnych z terenu gminy Wyszków potrzebujących pomocy.

Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc w zakresie zabezpieczenia w opał, dożywianie, usługi opiekuńcze lub ewentualnie umieszczenie w schronisku – świadczenia te dotyczą w szczególności osób samotnych.
Na informacje oczekujemy w siedzibie Ośrodka :

Wyszków ul. 3-go Maja 16, tel. 0-29 74-249-02 lub 0-29 74-240-97 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

 

Życzenia

„Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie,

Że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym”

Jan Paweł II


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia.

Wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła rodzinnego oraz
obfitości wszelkich dóbr.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego
i zawodowego spełnienia, towarzyszą Państwu przez cały  2016 rok.

Życzy

Dyrektor, Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

oraz Stowarzyszenie „Promenada”

zyczeniaSw

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

centrum_wolontariatu_2zzr


Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy poświęcają swój czas, zaangażowanie i wysiłek, bezinteresownie pomagając innym. Wśród wielu rozmaitych przejawów ludzkiej aktywności szczególnie cenny jest wolontariat. Najczęściej słyszymy o nim podczas finałów spektakularnych akcji dobroczynnych lub w obliczu klęsk żywiołowych. Jednak ten najpiękniejszy wolontariat zwykle bywa skromny. Nie pcha się w światła jupiterów. Wolontariusze oferują nam to wszystko, czego nie można kupić za największe pieniądze. Wolontariat jest też doskonałą szkołą charakteru. W równym stopniu wzbogaca obie strony – nie tylko tego, kto korzysta z pomocy. Uczy życia w zespole, wśród – i dla – innych.Dlatego w dniu Waszego święta życzymy wszystkim wolontariuszom jak największej satysfakcji z pracy, cierpliwości – tak potrzebnej oraz sukcesów w realizacji własnych planów i zamierzeń. A nam pozostałym – abyśmy jak najczęściej potrafili być bezinteresowni.

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków

OPS.26.6.2015
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.  Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  z późn. zm.) – usługa niepriorytetowa.

Szczegóły w plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Plik PDF, 89 KB)

SIWZ (Plik PDF, 239 KB)

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (Plik DOCX, 24 KB)

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA (Plik PDF, 77 KB)

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (Plik PDF, 69 KB)