Ogłoszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej  Wyszkowie poszukuje osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga lub logopedy, opiekunki środowiskowej na stanowisko terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etat na zastępstwo. Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1589 z póź. zm)

Wymagania:

 1. co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

  •  szpitalu psychiatrycznym
  •  jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  •  placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym
  •  ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
  •  zakładzie rehabilitacji,
  •  innej jednostce niż wymienione powyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 2. udokumentowane przeszkolenie oraz doświadczenie w zakresie:

  •  umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
  •  kształtowania nawyków celowej aktywności
  •  prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Osoby, które zdobywają lub podnoszą kwalifikacje zawodowe w ww. zawodach muszą posiadać co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa pkt 1.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV wraz z listem motywacyjnym w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, w terminie do dnia 20.11.2015r. do godz. 15:00.

 

„Aktywni do setki” – Sprzątanie opuszczonych grobów

Dwudziestoosobowa grupa wolontariuszy seniorów z Wyszkowa w dniu 28 października br. wzięła udział w akcji społecznej „Sprzątanie opuszczonych grobów”  na cmentarzu parafialnym przy ul. Białostockiej. Wolontariusze Seniorzy tego dnia posprzątali 16 zaniedbanych nagrobków wskazanych przez administratora cmentarza jak również te groby, które od lat seniorki sprzątały z własnej inicjatywy.

Na każdym uprzątniętym miejscu postawili znicz i odmówili krótką modlitwę za zmarłych. Po wspólnym sprzątaniu lider projektu „Aktywni do setki”  zaprosił  uczestników akcji na gorącą zupę i deser do „Gościńca pod Jesionem”. W oczekiwaniu na posiłek podsumowano działania jakie udało się zrealizować dzięki uczestnictwu w projekcie „ Aktywni do setki”. Na dzień 18 listopada 2015 zaplanowano szkolenie osób starszych z udzielania I pomocy przedmedycznej, które przeprowadzi pan Edward Piasecki. Wszyscy uczestnicy akcji społecznej zgodnie zadeklarowali, że chętnie wezmą udział w podobnej inicjatywie również za rok. Zrealizowanie akcji „Sprzątania opuszczonych grobów” było możliwe dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie,  Kierownik Domu Dziennego Pobytu „Senior”  oraz lider projektu „Aktywni do setki” składają serdeczne podziękowania Księdzu Zdzisławowi Golanowi Zarządcy Cmentarza Parafialnego w Wyszkowie, Panu Marcinowi Liskowi Administratorowi Cmentarza oraz wszystkim wolontariuszom biorącym udział w akcji „Sprzątania opuszczonych grobów”.

“Aktywni do setki” – akcja sprzątania opuszczonych grobów

Dom Dziennego Pobytu "Senior" przy OPS w Wyszkowie zaprasza  wolontariuszy seniorów do akcji społecznej, która realizowana jest w ramach projektu "Aktywni do setki".

W ramach akcji zajmiemy się sprzątaniem opuszczonych grobów na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Białostockiej.  Akcja zaplanowana jest na dzień 28 października 2015 o godz. 10.00.

Projekt "Aktywni do setki" realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności  Społecznej Osób Starszych na lata 2014- 2020.
Osoby zainteresowane zaangażowaniem się w akcji społecznej prosimy o kontakt: Dom Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie, ul. 3 Maja 18, tel. 29/742 59 21, w godz. od 9.00 do 16.00.

“Aktywni do setki” – szkolenie dla organizacji

W dniu 23.10.2015 roku w ramach działań projektu ,,Aktywni do setki’’ odbyło się szkolenie dla instytucji/organizacji zainteresowanych współpracą  z wolontariuszami seniorami.
 W spotkaniu wzięło udział 11 osób przedstawicieli wyszkowskich instytucji i organizacji: m.in. przedszkola, Stowarzyszenie Ważna Róża, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna. Uczestnicy zapoznali się z ideą wolontariatu i możliwościach oraz korzyściach wypływających z zatrudniania seniorów na zasadach porozumień wolontarystycznych.

Czytaj dalej – “Aktywni do setki” – szkolenie dla organizacji

„Aktywni do setki”

Uczestnik projektu „Aktywni do setki" P. Leszek Czarnik od dnia 16 października 2015 r. w placówce Domu Dziennego Pobytu "Senior" w Wyszkowie będzie prowadził wolontarystycznie zajęcia  nauki j. angielskiego dla Seniorów. Zajęcia będą odbywały się w każdy piątek o godz. 10.15.
Serdecznie zapraszamy osoby 60+ z terenu Gminy Wyszków do skorzystania z tej formy spędzenia czasu.

Klub Wolontariusza

W dniu 14 października 2015 r. w placówce w Domu Dziennego Pobytu „SENIOR" przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie odbyło się drugie spotkanie Klubu Wolontariusza Seniora. Uczestnicy w trakcie spotkania ustalili kolejne działania, a także zaplanowali akcję społeczną, która będzie zrealizowana w ramach projektu „Aktywni do setki".

W ramach akcji społecznej seniorzy w porozumieniu z administratorem cmentarza zaplanowali posprzątanie opuszczonych grobów na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Białostockiej. Działania związane z akcją społeczną zaplanowano na dzień 28 października.
Tego samego dnia kilka pań z klubu wolontariusza zostało na zajęciach artystycznych, które prowadziła seniorka p. Krystyna Aleksandrowicz. Projekt "Aktywni do setki" realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności  Społecznej Osób Starszych na lata 2014- 2020.

Osoby w wieku 60+ z terenu Gminy Wyszków chętne do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz społeczności lokalnej zapraszamy do współpracy. Informacje w placówce DDP "SENIOR" Wyszków ul. 3 Maja 18 tel. 29 742 59 21.

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy na szkolenie
dla organizacji 
zainteresowanych korzystaniem 
z pomocy Wolontariuszy Seniorów.
Szkolenie odbędzie się w ramach projektu „Aktywni do setki”
w dniu 23.10.2015 o godz. 1015
w klubie MOZI 
Wyszków ul. Kościuszki 9.

centrum_wolontariatu_2zzr
Projekt „Aktywni do setki” dofinansowany jest w ramach
Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Nowa forma aktywności w DDP „SENIOR”.

para w tancu

Dom Dziennego Pobytu „SENIOR” przy OPS w Wyszkowie
zaprasza Seniorów z Gminy Wyszków
do nowej formy aktywności.
Osoby w wieku 60+ lubiące taniec
i mające chęć doskonalić sztukę tańca
prosimy o kontakt pod nr tel. 29 742 59 21
lub osobiście w DDP „SENIOR”
Wyszków ul. 3 Maja 18 w godz. 9:00 – 16:00.
ZAPRASZAMY
 

„Nadbużanie” w Kamieńczyku

Zespół „Nadbużanie” działający w Domu Dziennego Pobytu „Senior” przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie umilił przedpołudnie pensjonariuszom z Ośrodka Opiekuńczo -Leczniczego w Kamieńczyku. Wyszkowscy seniorzy dali godzinny koncert przed publicznością Domu Seniora „Leśna Góra” po czym wszyscy uczestnicy udali się na słodki poczęstunek. Zarówno wyszkowianie jak i osoby mieszkające w placówce byli mocno podekscytowani wydarzeniem, gdyż spotykali wielu swoich znajomych. Przy wspólnej herbacie nie zabrakło wymiany doświadczeń i wzruszeń oraz wspólnie śpiewanej piosenki biesiadnej.

“Aktywni do setki”

W dniu 29 września w placówce OPS – Dom Dziennego Pobytu "Senior" w Wyszkowie odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Wolontariusza Seniora w ramach projektu "Aktywni do setki". Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie a finansowany ze środków „Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”.

Liderem ze strony wyszkowskiego DDP – OPS został P. Edward Piasecki, który na pierwszym spotkaniu klubu przybliżył uczestnikom  idee wolontariatu. O dobrych praktykach wolontariackich realizowanych przy udziale OPS–u na rzecz społeczności lokalnej opowiedziała Pani Agnieszka Mróz Dyrektor OPS, która przez wiele lat koordynowała działania wolontariuszy w ramach programu.

Świeżo upieczeni wolontariusze rozmawiali o problemach osób starszych, jak również omawiali propozycje działań, jakich mogliby się podjąć na rzecz innych.    

Seniorzy sprzątają świat

       Jak co roku Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu w Wyszkowie brali udział w akcji Sprzątania Świata, która odbyła się w dniu 18.09.2015 r. Liczna reprezentacja Seniorów i pracowników DDP podzieliła się na dwie grupy i przeszła ulicami wzdłuż obu stron torów kolejowych (ul. Zakolejową i ul. Okrzei).

       Po akcji p. kierownik DDP zaprosiła sprzątających na ciepłą herbatę i słodki poczęstunek, aby chociaż w ten sposób zrekompensować wysiłek włożony w ten jakże szczytny cel, jakim jest sprzątanie naszego miasta.

       Podziwiać należy zapał i chęć pracy społecznej osób w podeszłym wieku, często mających problemy zdrowotne. Miejmy nadzieję, że w latach następnych zebranych śmieci będzie coraz mniej.

Ogłoszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie 
poszukuje konsultanta z zakresu doradztwa zawodowego

Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 3 Maja 16

07-200 Wyszków


Forma zatrudnienia: umowa cywilno – prawna

Termin realizacji:  01.10.2015-30.11.2015

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Przeprowadzenie grupowych konsultacji z zakresu poradnictwa zawodowego dla 5 osób w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w tym: prowadzenie poradnictwa zawodowego, diagnozowanie predyspozycji zawodowych uczestników, wyznaczenie indywidualnych planów działania, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, nauka poszukiwania ofert pracy przez internet i prasę, sporządzenie opinii o uczestnikach, ankiety pre i post test oraz sporządzenie raportu ewaluacyjnego. Konsultacje będą się odbywały w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie, w wymiarze: 2 godziny dziennie raz w tygodniu, przez okres dwóch miesięcy. Preferowane godziny: 8.15 – 10.15 (preferowane godziny mogą ulec zmianie). Razem: 16 godzin

Wymagania niezbędne: 

 1. Wykształcenie wyższe lub podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego
 2. Co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie, bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Wymagane dokumenty:

 1. Oferta cenowa
 2. List motywacyjny
 3. CV

Ofertę oraz wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie ul. 3 Maja 16, w terminie do dnia 24.09.2015 r. do godz. 12.00.

Kliknij aby pobrać ogłoszenie (plik PDF, 128 KB)

Ankieta ewaluacyjna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w związku z ewaluacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wyszkowskim zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie przez mieszkańców Powiatu Wyszkowskiego ankiety ewaluacyjnej:

https://ankieta-pcpr-wyszkow.ankietka.pl/.

Poniżej znjaduje się plik Word przeznaczony dla osób, które z jakichś powodów nie będą mogły wypełnić ankiety w Internecie. Wypełnioną wersję papierową proszę zeskanować i wysłać na adres: a.platek@eu-consult.pl. W przypadku braku możliwości zeskanowania, wypełnioną ankietę w wersji papierowej proszę dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie (ul. I Armii Wojska Polskiego 82A). 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Prosimy o wypełnianie ankiet do 30.09.2015 roku.

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.