Przypomnienie


Do dnia 10 września 2014 r. należy dostarczyć zaświadczenie dziecka ze szkoły ponadgimnazjalnej lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki przez dziecko w roku szkolnym 2014/2015 /obowiązuje wrześniowa data zaświadczenia/

Na podstawie dostarczonego dokumentu będą mogły być wypłacane dodatki:

 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015,
 • z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
 • z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,

a także zasiłki rodzinne na dzieci, które ukończyły 18 rok życia i kontynuują naukę w szkole.
W przypadku niedostarczenia dokumentu wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami od miesiąca września 2014r. zostanie wstrzymana.!!!
 

Informacja o rozpoczęciu nowego okresu zasiłkowego 2014/2015

Od dnia 1 września 2014 roku w godz.   8:15 – 15:00    /oprócz środy/
Ośrodek Pomocy Społecznej Dział  Świadczeń Rodzinnych  w Wyszkowie   rozpoczyna  wydawanie druków i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa  do   ZASIŁKU RODZINNEGO na nowy okres zasiłkowy  trwający od 01.11.2014 do 31.10.2015

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

 • do dnia 30 września – świadczenia rodzinne za m-c listopad wypłaca się do dnia 30 listopada
 • od dnia 1 października do 30 listopada – świadczenia rodzinne za m-c listopad wypłaca się do dnia 31 grudnia

Sobota z Sąsiadem „ Potyczki Rodzinne”

Godło Gminy WyszkówLogo OPS w Wyszkowie

 

Aktywizowanie Społeczności lokalnych 2014r.

Sobota z Sąsiadem „ Potyczki Rodzinne”
Kamieńczyk 23 08.2014r.
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie wraz z Urzędem Miejskim w Wyszkowie i Sołectwem Kamieńczyk  uczestniczy w organizacji  pikniku:
Sobota z Sąsiadem „Potyczki Rodzinne”, który odbędzie się
w dniu 23  sierpnia  2014r. na rynku w Kamieńczyku w godzinach 13.00 – 18.00.
Wydarzenie skierowane jest do społeczności  Kamieńczyka, Skuszewa, Świniotopi, Pustych Łąk.
Piknik stał się wydarzeniem cyklicznym, w ubiegłym roku gospodarzem wydarzenia było sołectwo Skuszew. 

 

Czytaj dalej

Piknik osiedlowy „Bawimy się razem bezpiecznie”

W dniu 6 sierpnia 2014r. na terenie osiedla bloków komunalnych przy ul. Serockiej odbył się Piknik osiedlowy „Bawimy się razem bezpiecznie”.

Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszkowa” – realizowanego przez Gminę Wyszków .

W wydarzeniu wzięły udział dzieci i rodzice z Osiedla Serocka oraz dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Słoneczna”. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 50 osób.

W organizację Pikniku włączył się Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, asystenci rodziny , Świetlica Środowiskowa w Skuszewie, streeworker pracujący w ramach projektu, a także Świetlica Socjoterapeutyczna „Słoneczna” w Wyszkowie. 

Czytaj dalej

Piknik rodzinny

     Ośrodek Pomocy Społecznej, realizujący projekt systemowy „Szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 12.07.2014 r. zorganizował piknik rodzinny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym Monar w Wyszkowie. W pikniku wzięli udział uczestnicy i uczestniczki projektu systemowego „Szansa”, ich rodziny, członkowie grup samopomocowych działających w ramach Klubu Integracji Społecznej, społeczność Monaru.

Czytaj dalej

Podziękowania za wsparcie udzielone na realizację Programu Stypendialnego “Talenty Wyszkowa”.

Najpiękniej jak można dziękujemy za
Państwa niekończącą się pomoc, dzięki
której młodzi, zdolni i ambitni
wyszkowianie mają równe szanse w
dostępie do edukacji i kultury.
Państwa życzliwa i pełna humanizmu
postawa sprawiła, że otwierają się
przed nimi możliwości, z których być
może nigdy nie mogliby skorzystać.
Wierzymy, że dobro ofiarowane
drugiemu człowiekowi powróci do Państwa
z podwójną mocą…

Lista osób i instytucji, które wsparły realizację Programu Stypendialnego "Talenty Wyszkowa":

 • "Społem" w Wyszkowie ul. G. J. Sowińskiego 61
 • Ardagh Glass w Wyszkowie ul. Zakolejowa 23
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wyszkowie ul. Przemysłowa 2
 • Wiesław Grzybowski Handel Artykułami Przemysłowymi w Wyszkowie ul. Dworcowa 5
 • Julita Choba – Radziewicz Sklep "Geppa" Galeria Wyszków
 • "POMELAC" Sp. z o.o. w Wyszkowie ul. Kasztanowa
 • Stanisław Świadkowski Zakład Jubilerski "Asik" w Wyszkowie ul. Pułtuska 8
 • Andrzej Gębicki MAARTEN – Sklep Papierniczy w Wyszkowie ul. Prosta 7 A
 • Kaufland w Wyszkowie ul. Centralna 2
 • Jeronimo Martins Dystrybucja w Wyszkowie ul. Leśna 33
 • Adam Ciach Foto – Presto w Wyszkowie ul. Wąska 14
 • Jerzy Księżak PPHU Mleks Sp. z o.o. w Wyszkowie ul. Komunalna 2
 • Bożena Końska Centrum Ogrodnicze "Kamyk" w Wyszkowie Rybienko Nowe ul. Serocka 40
 • Joanna i Andrzej Wrzesińscy "Exprime" Hurtownia Artykułów Spożywczych w Wyszkowie ul. Serocka 38
 • Danuta Szatkowska Restauracja "Gościniec pod Jesionem" w Wyszkowie ul. Białostocka 14

Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego SZANSA – uwaga zmiany

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na wykonanie zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursów  dla uczestników projektu systemowego SZANSA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Czytaj dalej

Podziękowania

Logo OPS w WyszkowieOśrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, Świetlica Środowiskowa w Skuszewie  składają  serdeczne podziękowania instytucjom, organizacjom, oraz osobom prywatnym zaangażowanym w organizację pikniku ,,Aktywna Rodzina”,  który odbył  się w dniu 31maja 2014 r. w Skuszewie.

 

 

Czytaj dalej

Piknik integracyjny „Aktywna Rodzina”

W dniu 31 maja 2014r. w Świetlicy Środowiskowej w Skuszewie odbył się piknik integracyjny „Aktywna Rodzina”, w którym uczestniczyło ponad 90 osób. Tematyka wydarzenia nawiązywała do Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka. Piknik skierowany był do mieszkańców Skuszewa: dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej w Skuszewie – ich rodzin oraz seniorów. Trwał od godziny 10.00 do 14.00.

Czytaj dalej