Informacja o zmianie kryterium dochodowego do zasiłku rodzinnego

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959) od dnia 1 listopada 2014r. następuje zmiana kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych, w tym do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Od dnia 1 listopada 2014r. kryterium dochodowe będzie wynosiło:

 • 574,00 zł na osobę w rodzinie lub
 • 664,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne

Nie ulega zmianie wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Czytaj dalej - Informacja o zmianie kryterium dochodowego do zasiłku rodzinnego

Przypomnienie o zaświadczeniu ze szkoły

Do dnia 10 września 2014 r. należy dostarczyć zaświadczenie dziecka ze szkoły ponadgimnazjalnej lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki przez dziecko w roku szkolnym 2014/2015 /obowiązuje wrześniowa data zaświadczenia/

Na podstawie dostarczonego dokumentu będą mogły być wypłacane dodatki:

 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015,
 • z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
 • z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

a także zasiłki rodzinne na dzieci, które ukończyły 18 rok życia i kontynuują naukę w szkole.

W przypadku niedostarczenia dokumentu wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami od miesiąca września 2014r. zostanie wstrzymana.!!!

Informacja o rozpoczęciu nowego okresu zasiłkowego 2014/2015

Od dnia 1 września 2014 roku w godz.   8:15 – 15:00    /oprócz środy/
Ośrodek Pomocy Społecznej Dział  Świadczeń Rodzinnych  w Wyszkowie   rozpoczyna  wydawanie druków i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa  do   ZASIŁKU RODZINNEGO na nowy okres zasiłkowy  trwający od 01.11.2014 do 31.10.2015

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

 • do dnia 30 września – świadczenia rodzinne za m-c listopad wypłaca się do dnia 30 listopada
 • od dnia 1 października do 30 listopada – świadczenia rodzinne za m-c listopad wypłaca się do dnia 31 grudnia

Podziękowania – piknik Sobota z Sąsiadem „Potyczki Rodzinne”

Godło Gminy WyszkówLogo OPS w Wyszkowie

 

Burmistrz Wyszkowa
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie
Sołectwo Kamieńczyk
składają serdeczne podziękowania instytucjom, organizacjom, sponsorom oraz osobom prywatnym zaangażowanym w organizację pikniku Sobota z Sąsiadem „Potyczki Rodzinne”, który odbył się w dniu 23 sierpnia 2014 r. w Kamieńczyku. Czytaj dalej - Podziękowania – piknik Sobota z Sąsiadem „Potyczki Rodzinne”

Sobota z Sąsiadem „ Potyczki Rodzinne”

Godło Gminy WyszkówLogo OPS w Wyszkowie

Aktywizowanie Społeczności lokalnych 2014r.

Sobota z Sąsiadem „ Potyczki Rodzinne”
Kamieńczyk 23 08.2014r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie wraz z Urzędem Miejskim w Wyszkowie i Sołectwem Kamieńczyk  uczestniczy w organizacji  pikniku:
Sobota z Sąsiadem „Potyczki Rodzinne”, który odbędzie się
w dniu 23  sierpnia  2014r. na rynku w Kamieńczyku w godzinach 13.00 – 18.00.
Wydarzenie skierowane jest do społeczności  Kamieńczyka, Skuszewa, Świniotopi, Pustych Łąk.
Piknik stał się wydarzeniem cyklicznym, w ubiegłym roku gospodarzem wydarzenia było sołectwo Skuszew.

 

Czytaj dalej - Sobota z Sąsiadem „ Potyczki Rodzinne”

Piknik osiedlowy „Bawimy się razem bezpiecznie”

W dniu 6 sierpnia 2014r. na terenie osiedla bloków komunalnych przy ul. Serockiej odbył się Piknik osiedlowy „Bawimy się razem bezpiecznie”.

Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszkowa” – realizowanego przez Gminę Wyszków .

W wydarzeniu wzięły udział dzieci i rodzice z Osiedla Serocka oraz dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Słoneczna”. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 50 osób.

W organizację Pikniku włączył się Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, asystenci rodziny , Świetlica Środowiskowa w Skuszewie, streeworker pracujący w ramach projektu, a także Świetlica Socjoterapeutyczna „Słoneczna” w Wyszkowie. 

Czytaj dalej - Piknik osiedlowy „Bawimy się razem bezpiecznie”

Piknik rodzinny

     Ośrodek Pomocy Społecznej, realizujący projekt systemowy „Szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 12.07.2014 r. zorganizował piknik rodzinny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym Monar w Wyszkowie. W pikniku wzięli udział uczestnicy i uczestniczki projektu systemowego „Szansa”, ich rodziny, członkowie grup samopomocowych działających w ramach Klubu Integracji Społecznej, społeczność Monaru.

Czytaj dalej - Piknik rodzinny

Zaproszenie na lipcowy piknik rodzinny

Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z realizacją projektu systemowego "SZANSA" zaprasza na Piknik Rodzinny w dniu 12 lipca 2014 r. o godz. 10:00 w Ośrodku Rehabilitacyjno – Readaptacyjnym Monar ul. 3 Maja 65 w Wyszkowie.

W programie

 • Ogródek grillowy
 • Gry i zabawy dla młodszych dzieci z animatorem
 • Kącik plastyczny dla dzieci
 • Wata cukrowa
 • Pokaz rycerski dla dzieci
 • Przejażdżka dla dzieci na kucyku
 • Psychodrama "Historia mojego życia" przedstawienie dla dorosłych z udziałem mieszkańców Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego Monar.

 

Plakat informacyjny - Zaproszenie piknik Monar 2014

Podziękowania za wsparcie udzielone na realizację Programu Stypendialnego “Talenty Wyszkowa”.

Najpiękniej jak można dziękujemy za
Państwa niekończącą się pomoc, dzięki
której młodzi, zdolni i ambitni
wyszkowianie mają równe szanse w
dostępie do edukacji i kultury.
Państwa życzliwa i pełna humanizmu
postawa sprawiła, że otwierają się
przed nimi możliwości, z których być
może nigdy nie mogliby skorzystać.
Wierzymy, że dobro ofiarowane
drugiemu człowiekowi powróci do Państwa
z podwójną mocą…

Lista osób i instytucji, które wsparły realizację Programu Stypendialnego "Talenty Wyszkowa":

 • "Społem" w Wyszkowie ul. G. J. Sowińskiego 61
 • Ardagh Glass w Wyszkowie ul. Zakolejowa 23
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wyszkowie ul. Przemysłowa 2
 • Wiesław Grzybowski Handel Artykułami Przemysłowymi w Wyszkowie ul. Dworcowa 5
 • Julita Choba – Radziewicz Sklep "Geppa" Galeria Wyszków
 • "POMELAC" Sp. z o.o. w Wyszkowie ul. Kasztanowa
 • Stanisław Świadkowski Zakład Jubilerski "Asik" w Wyszkowie ul. Pułtuska 8
 • Andrzej Gębicki MAARTEN – Sklep Papierniczy w Wyszkowie ul. Prosta 7 A
 • Kaufland w Wyszkowie ul. Centralna 2
 • Jeronimo Martins Dystrybucja w Wyszkowie ul. Leśna 33
 • Adam Ciach Foto – Presto w Wyszkowie ul. Wąska 14
 • Jerzy Księżak PPHU Mleks Sp. z o.o. w Wyszkowie ul. Komunalna 2
 • Bożena Końska Centrum Ogrodnicze "Kamyk" w Wyszkowie Rybienko Nowe ul. Serocka 40
 • Joanna i Andrzej Wrzesińscy "Exprime" Hurtownia Artykułów Spożywczych w Wyszkowie ul. Serocka 38
 • Danuta Szatkowska Restauracja "Gościniec pod Jesionem" w Wyszkowie ul. Białostocka 14