Dom Dziennego Pobytu „Senior”

Przed przerwą wakacyjną grupa Seniorów z Domu Dziennego Pobytu "SENIOR" działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie zaangażowała się w malowanie pomieszczeń placówki.

W prace związane z malowaniem i porządkowaniem włączyli się Edward Dziubłowski, Jan Trętowski Kazimierz Soliwoda, Kazimierz Łubkowski, Marian Ciarkowski, Hanna Gałązka. Alina Marczak, a także młodzi wolontariusze Adrian Wojtkowski i Patryk Niedźwiedzki.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej i Kierownik Domu Dziennego Pobytu serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom akcji związanej z odnawianiem pomieszczeń "SENIORA".

Jednocześnie informujemy, że Placówka Domu Dziennego Pobytu "Senior" w Wyszkowie będzie nie czynna w dniach od 06 do 31 lipca 2015r.

 

Od ziarenka do bochenka

W miniony piątek grupa wyszkowskich seniorów była w Przedszkolu nr 9 w Wyszkowie z programem edukacyjnym „Od ziarenka do bochenka”. Seniorzy opowiadali o tradycjach żniwnych i dożynkowych. Przedszkolaki mogły poznać rodzaje ziaren z dużą wiedzą odpowiadały co można wyprodukować z poszczególnych nasion. Mogły obejrzeć sierp, kosę, cep, a także popracować specjalnie zrobionymi narzędziami. Miedzy uczestnikami spotkania nawiązała się niecodzienna więź. Wspólnie biesiadowali po zakończonej pracy. Szczególnym zaangażowaniem w przygotowanie spotkania wykazała się p. Pelagia Kozłowska.

Piknik Świętojański w DDP „SENIOR”

Burmistrz Wyszkowa
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Kierownik  oraz Pensjonariusze
Domu Dziennego Pobytu „SENIOR”
w Wyszkowie

ZAPRASZAJĄ SENIORÓW  Miasta i Gminy WYSZKÓW
na
Piknik Świętojański, który odbędzie się 23 czerwca 2015r.
w ogrodzie przy DDP „SENIOR” Wyszków ul. 3 Maja 18.

W programie:

Powitanie

  • konkurs na najładniejszy wianek
  • występy lokalnych zespołów senioralnych
  • poczęstunek
  • gry i zabawy sportowe
  • wspólna zabawa taneczna
  • zabawa fantowa

Zapisy i szczegółowe informacje  w domu Dziennego Pobytu „SENIOR”
w Wyszkowie ul. 3 Maja 18 w godz. od 9.00 do 16.00 tel. 29 742 59 21

 

Wyszkowscy Seniorzy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

W dniu 9 czerwca 2015 roku w WOK „HUTNIK” wyszkowscy seniorzy przedstawili program artystyczny z okazji  Dnia Dziecka dla dzieci z wyszkowskich przedszkoli. Goście  byli witani przez wróżkę i klauna słodyczami. Maluchy otrzymały spóźnione życzenia oraz ucztę słowno – muzyczną. Tego roku seniorzy z Domu Dziennego Pobytu „SENIOR” i innych grup senioralnych w Wyszkowie przygotowali inscenizację wierszy Juliana Tuwima pt. „Rzepka”, „Murzynek Bambo” oraz baśni Braci Grimm „Czerwony Kapturek”. Na zakończenie zespół „Nadbużanie” przy akompaniamencie akordeonu wykonał kilka utworów dla dzieci (Biedroneczki, Witaminki,  Bo co może mały człowiek). Po zakończeniu uczestnicy wydarzenia wymienili się uprzejmościami. Można było zaobserwować szczęśliwe buźki dzieci, jak również wzruszenie na twarzach aktorów, gdyż niektórzy z nich po raz pierwszy grali na prawdziwej scenie.
W Wyszkowie coraz większym powodzeniem cieszy się idea wolontariatu, seniorzy szczególnie lubią pracować na rzecz dzieci co można było zauważyć podczas przedstawieniu. Pani Ela Michalska nie tylko grała główną rolę Czerwonego Kapturka, ale również wyreżyserowała spektakl. Pozostali seniorzy czynnie włączyli się w przygotowanie strojów i dekoracji.

Dzień Matki w Wyszkowie

Zgodnie z tradycją lat ubiegłych w dniu 26 maja 2015 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie  odbyło się spotkanie, podczas którego Burmistrz Wyszkowa w symboliczny sposób uhonorował Wyszkowskie Matki. W tym roku, swoją obecnością zaszczyciły nas Panie, które w ostatnim czasie urodziły czwarte lub piąte dziecko.

Były bukiety kwiatów, dyplomy i wiele miłych, ciepłych słów skierowanych przez Burmistrza Grzegorza Nowosielskiego oraz Dyrektor OPS Agnieszkę Mróz. Spotkanie miało charakter przyjaznej rozmowy. Panie wymieniały doświadczenia, uwagi  i anegdoty związane z codziennym wychowaniem dzieci.

 

Zaproszenie na potańcówkę dla Seniorów.

Burmistrz Wyszkowa
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie
oraz Kierownik Domu Dziennego Pobytu „Senior”
serdecznie zapraszają
Seniorów z terenu miasta i gminy Wyszków na potańcówkę,
która odbędzie się w dniu 28.05.2015 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w DDP „Senior”, ul. 3 Maja 18
lub pod numerem telefonu 29/742 59 21.

Zaproszenie do DDP „Senior”

Dom Dziennego Pobytu „Senior” przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie zaprasza osoby 60 + do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez placówkę. Zachęcamy seniorów do wyjścia z domu i wzięcia udziału w zajęciach, które pozwolą zaangażować się w życie społeczne oraz realizować swoje pasje. Szczegółowe informacje można uzyskać u kierownika placówki Pani Doroty Wojtkowskiej, ul. 3 Maja 18 lub pod nr. tel. 29/742 59 21 do dnia 25 maja 2015 r.

 

Koncert z okazji dnia kobiet

Burmistrz Wyszkowa
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dom Dziennego Pobytu „Senior’’ w Wyszkowie
we współpracy z Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie
oraz Wyszkowskim Ośrodkiem Kultury „Hutnik”
zapraszają Seniorów z terenu miasta i gminy Wyszków
na koncert z okazji dnia kobiet
dnia 17 marca 2015r.o godzinie 1100
w sali WOK „Hutnik’’ Wyszków ul. Prosta 7.

Wstęp wolny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego SZANSA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na wykonanie zadania pn.:

“Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego SZANSA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Szczegóły w plikach do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (plik DOCX, 54 KB)

SIWZ (plik PDF, 597 KB)

Wzór umowy (plik DOCX, 124 KB)

Załączniki do SIWZ (plik DOCX, 120 KB)

Zmiany z dnia 02.03.2015 r.

Informacja o zmianie w SIWZ (plik PDF, 233 KB)

SIWZ 02.03.2015 (plik PDF, 595 KB)

Załączniki (plik DOCX, 118 KB)

Zmiany z dnia 04.03.2015 r.

Informacja o zmianie w SIWZ nr. 2 (plik DOCX, 139 KB) 

SIWZ 04.03.2015 (plik PDF, 603 KB)

Informacje z dnia 26.03.2015 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik PDF, 122 KB)

I Amatorski Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością pod patronatem Starosty Powiatu Wyszkowskiego

PSOUU Koło w Wyszkowie Warsztaty Terapii Zajęciowej, POKiS oraz I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie zapraszają na I Amatorski Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością pod patronatem Starosty Powiatu Wyszkowskiego. Turniej odbędzie się 16 kwietnia 2015 r. w hali sportowej
I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie, ul. 11 Listopada 1 o godz. 10.00. Zgłoszenia przyjmowane są w PSOUU Koło w Wyszkowie Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. I A. W. P. 89a osobiście, pocztą tradycyjną, e-mailem: wtz.wyszkow@psouu.org.pl lub faxem: 29 743 37 37 do 31 marca 2015 r.

Regulamin I Amatorskiego Turnieju Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Wyszków 2015 wraz z kartami zgłoszeniowymi: (Plik DOCX, 29KB)

Ogłoszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej  Wyszkowie poszukuje osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga lub logopedy, opiekunki środowiskowej na stanowisko terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etat. Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1589 z póź. zm)
Czytaj dalej – Ogłoszenie

Bal Seniora w stylu Bawarskim

W dniu 07 lutego w „Gościńcu pod Jesionem” w Wyszkowie odbył się IX Bal w stylu Bawarskim dla seniorów z terenu miasta i gminy Wyszków. Jak co roku organizatorami balu był Burmistrz Wyszkowa oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.

Po powitaniu uczestników przez Kierownika DDP „Senior” Panią Dorotę Wojtkowską oraz  Dyrektor OPS Agnieszkę Mróz, bal oficjalnie otworzyła Wiceburmistrz Wyszkowa Pani Aneta Kowalewska.

Tradycją wyszkowskiego balu seniora jest konkurs na przebranie związane z tematyką imprezy. Tym razem za najefektywniejszy kostium bawarski nagrodę  ufundowali właściciele „Gościńca Pod Jesionem”, która trafiła do Pani Marii Hajdackiej i Pana Jerzego Kijewskiego. Natomiast parą królewską na rok 2015 zostali Pali Janina Kulesza (zespół śpiewaczy WYSZKOWIACY) i Pan Tadeusz Sternik (DDP „SENIOR”), dla których nagrodę w postaci bonów na usługę fryzjerską ufundowała p. Iwona Kozon właścicielka salonu fryzjerskiego przy ul. Gen. J. Sowińskiego 61.

Na tegorocznym balu wyszkowscy seniorzy gościli Panią Zofię Kołodziejską z Grodziczna, autorkę książki „Bóg Ma więcej niż rozdał”. Prowadząca bal Kierownik DDP „Senior” Pani Dorota Wojtkowska przybliżyła uczestnikom imprezy sylwetkę p. Zofii. Autorka natomiast krótko zrecenzowała swoje dzieło, po czym przekazała książki wyszkowianom.

Podczas Balu zaprezentował się ze swoją finałową piosenką uczestnik / laureat wyszkowskiego „Supertalentu”. Zespół „Nadbużanie” zaśpiewał piosenkę „Marysiu buzi daj” i kilka innych utworów. Oprawę muzyczną do tańca prowadziła kapela Dobra Nocka Pana Marka Modzelana.

Jak co roku w trakcie balu stowarzyszenie „Promenada” prowadziło zabawę fantową, dochód ze sprzedaży losów przeznaczony zostanie na program stypendialny „Talenty Wyszkowa”.

Sponsorami zabawy byli:

  • Jeronimo Martins,
  • Państwo Luiza i Andrzej Gębiccy – P.H.U. MAARTEN,
  • Pani Monika Kamińska – kwiaciarnia „Pod Skrzydłami Anioła”,
  • Urząd Miejski w Wyszkowie oraz osoby prywatne.

Zobacz galerię zdjęć z imprezy “Bal Seniorów w Stylu bawarskim”

Rozeznanie cenowe rynku, celem oszacowania wartości zamówienia

Ośrodek Pomocy społecznej w Wyszkowie przeprowadza rozeznanie cenowe rynku, celem oszacowania wartości zamówienia w związku z realizacją projektu systemowego “Szansa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej brutto na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych do dnia 9 lutego 2015 r.

Szczegóły w pliku do pobrania

Rozeznanie kursy 2015 (plik PDF, 420 kB)

Zapytanie ofertowe – Oferty pracy w projekcie SZANSA

Zamawiający:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Przedmiot zamówienia: doradca prawny, doradca zawodowy, opiekun/opiekunka do dzieci uczestników/uczestniczek w projekcie „SZANSA” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy składać  osobiście do dnia 12.01 2015  do godz. 12.00 w Sekretariacie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Otwarcie ofert nastąpi 12.01.2015 r.  o godz. 12:10.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Osoba do kontaktów: Katarzyna Kacpura – Koordynator Projektu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie
ul. 3 Maja 16
07-200 Wyszków
Tel.: 029 742 40 97, 507 763 312
Tel./faks: 029 742 49 02

Szczegóły w plikach do pobrania:

Doradca prawny w projekcie (Plik PDF, 320 KB)

Doradca zawodowy w projekcie Szansa (Plik PDF, 320 KB)

Opiekun opiekunka w projekcie Szansa (Plik PDF, 320 KB)