Category Archives: Aktualności

Rękodzieło w Domu „Seniora”

Uczestnicy Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie zainspirowani nadejściem wiosny oraz zbliżającą się Niedzielą Palmową zorganizowali warsztaty robienia palm wielkanocnych. W spotkaniu wzięło udział kilka osób z DDP „SENIOR” oraz pracownicy placówki. Nad całym spotkaniem czuwała Krystyna Aleksandrowicz, która wykonała kilka ozdób świątecznych z wikliny papierowej, natomiast instrukcji wykonania ładnej palmy udzielała Czesława Ciarkowska. Podczas spotkania Seniorzy rozmawiali o tradycjach wielkopostnych oraz związanych z obchodzeniem Świąt Wielkanocnych. Warsztaty upłynęły w miłej rodzinnej atmosferze, zakończyły się śpiewem pieśni wielkopostnych.

Świątecznie w Seniorze

Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny w Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie odbyło się spotkanie wielkanocne. Przygotowania do uroczystości trwały od kilku dni. Seniorzy zaangażowali się w przygotowanie świątecznych dekoracji, palm, stroików jak również pomagali w przyrządzeniu potraw. Na stole pojawił się m. in. tradycyjny barszcz biały z kiełbasą, wielkanocne baby oraz jajka faszerowane i w majonezie.

Spotkanie rozpoczął program słowno – muzyczny o tematyce wielkanocnej. Seniorzy recytowali wiersze i śpiewali pieśni m. in. „Krzyżu Chrystusa” i „Zwycięzca śmierci”. Następnie Kierownik DDP „Senior” – Pani Dorota Wojtkowska oficjalnie przywitała przybyłych gości – zastępcę burmistrza Wyszkowa – Panią Anetę Kowalewską, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie – Panią Agnieszkę Mróz, redaktor z Tuby Wyszkowa – Panią Elwirę Czechowską oraz seniorów. Z ust gości popłynęły świąteczne życzenia dla najstarszych mieszkańców gminy Wyszków. Pani Kierownik DDP „Senior” podzieliła się z wszystkimi jajkiem, życząc zdrowych, spokojnych Świąt. Uczestnicy uroczystości miło spędzili czas przy wielkanocnym stole.

Pracownicy placówki serdecznie dziękują za pomoc w przygotowaniu świątecznego spotkania wielkanocnego, w szczególności Państwu Jadwidze i Romanowi Szymanikom, Pani Agnieszce Łubkowskiej, Pani Krystynie Aleksandrowicz, Pani Alinie Ickiewicz oraz Pani Hannie Gałązce.

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Burmistrz Wyszkowa, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektor Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „HUTNIK” oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Wyszkowie serdecznie zapraszają SENIORKI z terenu miasta i gminy Wyszków na koncert z okazji Dnia Kobiet.

Koncert odbędzie się 14 marca 2018 o godzinie 11.00 w sali widowiskowej WOK HUTNIK w Wyszkowie ul. Prosta 7

W programie:

 • Występ  młodzieży ze Szkoły Podstawowej  nr 4 w Wyszkowie
 • Koncert dla Pań od Wyszkowskich Seniorów

WSTĘP WOLNY

Oferta pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Ośrodek Pomocy Społecznej Wyszkowie poszukuje osoby na stanowisko pracownika socjalnego.

Wymagania:
1. spełnienie co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • posiadanie dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 • ukończenie  studiów wyższych na kierunku praca socjalna
 • do dnia 31 grudnia 2013r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

2. obywatelstwo polskie
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • życiorys (CV)
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych o treści ,,wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2016r. poz. 902 z późn. zm.).

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, w terminie do dnia 05.03.2018r. do godz. 15:00.

Ogłoszenie do pobrania (Plik PDF 98 KB)

Informacja o wyniku postępowania (Plik PDF, 107 KB)

SŁONECZNA W SENIORZE

W dniu 23 stycznia w progi Domu Dziennego Pobytu „Senior” działającego w strukturach wyszkowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zagościły wraz z wychowawcami dzieci ze świetlicy „SŁONECZNA”. W imieniu społeczności świetlicy życzenia babciom i dziadkom złożyła kierownik Pani Jadwiga Kamieniecka. Dzieci wystawiły piękny program liryczno – muzyczny skierowany do uczestników placówki. Milusińscy przygotowali również laurki, a w ramach niespodzianki ofiarowali pyszny tort. Wdzięczni seniorzy zaprosili swoich miłych gości do wspólnego skosztowania tortu oraz pączków, nie zabrakło również wspólnych zabaw i śpiewu.

Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka

„Nikt nie jest w stanie zapewnić dzieciom tego, co mogą im dostarczyć dziadkowie: to Oni  obsypują pyłem gwiazd życie swoich wnucząt”.  A. Haley

W dniu 22 stycznia w Wyszkowskim Ośrodku Kultury i Sportu „Hutnik” odbył się międzypokoleniowy koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka. Społeczność Malinowego Przedszkola w Wyszkowie przygotowała piękne widowisko pt. „Bajkowe przedstawienie dla Babci i Dziadka”. Przybyłych na koncert powitała dyrektor Malinowego Przedszkola Pani Izabela Skarżyńska. Na widowni zasiedli seniorzy z terenu miasta i gminy Wyszków, dziadkowie i babcie pociech, które brały udział w przedstawieniu, a także przedstawiciele władzy samorządowej. W trakcie spotkania z okazji tak pięknego święta nie zabrakło krótkiej prelekcji ostrzegającej seniorów przed oszustami i niebezpieczeństwami czyhającymi na drodze. Policjanci zostawili kilkadziesiąt odblasków oraz ulotek „Bezpieczny Senior” z ważnymi informacjami i ostrzeżeniami. Spotkanie uświetniła nieodpłatnie swoim występem Pani Alicja Mieszało, która wykonała kilka utworów o tematyce świątecznej, o miłości, a   nawet z repertuaru Edith Piaf.

Życzenia dla wyszkowskich babć i dziadków  z okazji ich święta z ramienia samorządu złożyły Panie Sekretarz Gminy Anna Gołębiewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Mróz.

Spotkanie wigilijne w DDP „Senior”

W dniu 13 grudnia 2017 r. w Domu Dziennego Pobytu „Senior” odbyło się spotkanie wigilijne.

W uroczystości uczestniczyli wyszkowscy seniorzy, wiceburmistrz Wyszkowa – Pani Aneta Kowalewska, dyrektor OPS w Wyszkowie – pani Agnieszka Mróz oraz księża z parafii św. Wojciecha w Wyszkowie – proboszcz Roman Karaś i ksiądz emeryt Antoni Kosiorek. Spotkanie odbyło się w miłej, świątecznej atmosferze. Uczestnicy złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem. Na stołach nie zabrakło wigilijnych potraw. Spotkanie uświetnił występ zespołu „Nadbużanie”, który pięknym śpiewem zachęcał do wspólnego kolędowania.

 

Zwiedzenie Wilanowa

W dniu 5 grudnia 2017 r. czterdziestoosobowa grupa wyszkowskich seniorów wybrała się na wycieczkę do Warszawy zorganizowaną przez Dom Dziennego Pobytu „Senior”
w Wyszkowie. Celem wyjazdu było zwiedzenie Wilanowa.

Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Świątyni Opatrzności Bożej.
Po obiekcie oprowadził Seniorów przewodnik, który w ciekawy sposób przybliżył genezę powstawania Świątyni. Uczestnicy dowiedzieli się wielu ciekawych informacji związanych
z historią naszego narodu. Przewodnik między innymi wyjaśnił dlaczego jest taki kształt świątyni, jak również przedstawił znaczenie świetlika umiejscowionego w samym środku obiektu, który symbolizuje przejście światła prosto z nieba przez żywych do zmarłych. W trakcie pobytu w Świątyni seniorzy mieli okazję również uczestniczyć we wspólnej modlitwie.

Następnie udali się do Królewskiego Ogrodu Światła znajdującego się przy Pałacu Króla Jana III Sobieskiego. Tam mieli okazję podziwiać wystawę plenerową, w ramach której ogród jest pięknie oświetlony tysiącami światełek. Spacer po królewskim ogrodzie przyniósł seniorom wiele radości i niezapomnianych wspomnień. Seniorzy w dobrych nastrojach i pełni wrażeń wieczorem wrócili do domów.

Zaproszenie

Gmina Wyszków

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Kierownik Domu Dziennego Pobytu „SENIOR”
w Wyszkowie

zapraszają Seniorów
na

Spotkanie Andrzejkowe

w dniu

30 listopada 2017
w Klubie MOZI

Wyszków ul. Kościuszki 9

 

WSTĘP 15zł.

W programie:
– przemówienia okolicznościowe,

– zabawy i konkursy andrzejkowe,

– ciepły posiłek,

– słodkie ciacho,

– gorąca herbata,

– zabawa taneczna przy muzyce braci Borków.

 

Zapisy i szczegółowe informacje u kierownika DDP” SENIOR” w Wyszkowie
ul. 3 Maja 18 w godz. 9
00– 1600

Akcja społeczna wyszkowskich Seniorów

Wzorem lat ubiegłych, 30 października br. kilkunastoosobowa grupa wyszkowskich seniorów/wolontariuszy we współpracy z pracownikami OPS Domu Dziennego Pobytu „SENIOR” sprzątała opuszczone groby na Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Białostockiej. Seniorom nie straszna była niesprzyjająca pogoda – bardzo silny wiatr i przelotny deszcz. Dzięki ich zaangażowaniu uporządkowano kilkanaście grobów i prowadzących do nich alejek. Po zakończonej pracy uczestnicy akcji udali się na rozgrzewającą zupę do restauracji „Gościniec pod Jesionem”. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom akcji społecznej.

Zaproszenie na akcję społeczną

Dom Dziennego Pobytu "Senior" przy OPS w Wyszkowie po raz kolejny zaprasza seniorów z terenu miasta i gminy Wyszków do akcji społecznej. W ramach akcji zajmiemy się sprzątaniem opuszczonych grobów na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Białostockiej.  Akcja zaplanowana jest na dzień 30 października 2017 od godz. 9.00. Osoby zainteresowane zaangażowaniem się w akcji społecznej prosimy o kontakt: Dom Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie, ul. 3 Maja 18, tel. 29 /742 59 21, w godz. od 9.00 do 16.00.

Pogadanka DDP

We wtorek, 10 października Dom Dziennego Pobytu Senior odwiedzili przedstawiciele Straży Miejskiej, jak również Straży Pożarnej. Pogadanka prowadzona przez strażników miejskich dotyczyła bezpieczeństwa na drodze. Funkcjonariusze przypominali o konieczności zachowania szczególnej ostrożności poruszając się po drodze zarówno pieszo, rowerem jak i samochodem. Udzielili seniorom wielu cennych rad, np. zachęcanie do używania różnego rodzaju odblasków. Każdy z uczestników spotkania otrzymał zawieszkę odblaskową.

Natomiast przedstawiciel OSP Kamieńczyk – pan Marek Kamiński instruował seniorów jak reagować w przypadku różnego rodzaju zagrożeń życia zarówno w domu, jak i na drodze. Mówił na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Chętnie odpowiadał na pytania seniorów. Przyniósł ze sobą defibrylator i pokazał jak należy go użyć w przypadku zagrożenia życia. Seniorzy z zaciekawieniem uczestniczyli w tych spotkaniach. Pogadanka na powyższe tematy odbyła się w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszkowa – etap III”.

Apel

W związku okresem zimowym Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie zwraca się z apelem do mieszkańców Wyszkowa o zgłaszanie osób samotnych, niepełnosprawnych lub bezdomnych z terenu gminy Wyszków potrzebujących pomocy. Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc w zakresie zabezpieczenia w opał, dożywianie, usługi opiekuńcze lub ewentualnie umieszczenie w schronisku – świadczenia te dotyczą w szczególności osób samotnych.

Na informacje oczekujemy w siedzibie Ośrodka :

Wyszków ul. 3-go Maja 16, tel. 0-29 74-249-02 lub 0-29 74-240-97 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00