WNIOSKI O ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, SR i FA – OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Od dnia 01.08.2017 Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych w Wyszkowie mieszczący się w siedzibie WOSIR przy ul. Kościuszki 54 rozpoczyna wydawanie oraz przyjmowanie wniosków o świadczenia wychowawcze – 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Wnioski do pobrania poniżej.

Świadczenie wychowawcze

Wykaz dokumentów do 500+ 2017-2018 (Plik DOC, 24 KB)

Oświadczenie do wniosku 500+ (Plik DOC, 18 KB)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ (Plik PDF, 141 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych (Plik PDF, 94 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego (Plik PDF, 94 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezbieczenie zdrowotne – renta/emerytura z KRUS  (Plik PDF, 80 KB)

 

Fundusz alimentacyjny

Oświadczenie wnioskodawcy (Plik DOC, 15 KB)

Oświadczenie wierzyciela (Plik DOC, 17 KB)

Oświadczenie wykropkowane FA  (Plik DOC, 18 KB)

Wykaz dokumentów FA na 2017-2018 (Plik DOC, 25 KB)

Wzór zaświadczenia o bezskutecznosci egzekucji alimentow (Plik PDF, 225 KB)

Oświadczenie o osobach zobowiazanych do alimentacji (Plik PDF, 385 KB)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Plik PDF, 121 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych (Plik PDF, 428 KB)

Oswiadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne – renta/emerytura – KRUS (Plik PDF, 78 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego (Plik PDF, 78 KB)

Zasiłek rodzinny

Wykaz dokumentów do zasiłku rodzinnego  2017-2018 (Plik DOC, 26 KB)

Oświadczenie.wykropkowane ZR (Plik PDF, 18 KB)

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (Plik PDF, 166 KB)

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (Plik PDF, 126 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych (Plik PDF, 93 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne – renta/emerytura z KRUS (Plik PDF, 78 KB 

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkosci jego gospodarstwa rolnego (Plik PDF, 78 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy (Plik PDF, 80 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (Plik PDF, 86 KB)

 

Wnioski będą przyjmowane:

Poniedziałek – 8:00 – 16:00

Wtorek – 8:00 – 18:00

Środa – 8:00 – 16:00 (dzień wewnętrzny)

czwartek – 8:00 – 18:00

Piątek – 8:00 – 16:00