Sobota z Sąsiadem „Potyczki Rodzinne” – 2014

Godło Gminy WyszkówLogo OPS w Wyszkowie

Aktywizowanie Społeczności lokalnych 2014r.

Sobota z Sąsiadem „ Potyczki Rodzinne”
Kamieńczyk 23 08.2014r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie wraz z Urzędem Miejskim w Wyszkowie i Sołectwem Kamieńczyk  uczestniczy w organizacji  pikniku:
Sobota z Sąsiadem „Potyczki Rodzinne”, który odbędzie się
w dniu 23  sierpnia  2014r. na rynku w Kamieńczyku w godzinach 13.00 – 18.00.
Wydarzenie skierowane jest do społeczności  Kamieńczyka, Skuszewa, Świniotopi, Pustych Łąk.
Piknik stał się wydarzeniem cyklicznym, w ubiegłym roku gospodarzem wydarzenia było sołectwo Skuszew.

 

Celem główny wydarzenia:

Celem głównym wydarzenia jest integracja i aktywizacja społeczności lokalnej: Kamieńczyka, Skuszewa, Świniotopi, Pustych Łąk.

Cele szczegółowe wydarzenia to:

 • integracja rodzin,
 • pogłębienie  relacji sąsiedzkich,
 • integracja młodzieży
 • promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 • poznawanie swojej małej ojczyzny,
 • rozwój zainteresowań, uczenie się pracy zespołowej, edukacja, profilaktyka.

Organizator wydarzenia:

 • Burmistrz Wyszkowa
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie
 • Sołectwo Kamieńczyk

 

W programie między innymi:

 • wspólne śpiewanie
 • pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej z Kamieńczyka
 • zawody sportowe
 • pokazy prac „lokalnych artystów”
 • konkursy i zabawy integracyjno – edukacyjne
 • przejażdżki bryczką, kucyki
 • wizyta w muzeum
 • pływanie łodzią strażacką po rzece Bug
 • zabawa fantowa
 • poczęstunek

Partnerzy  zaangażowani w realizację pikniku m.in.

 • Sołectwo Skuszew
 • Sołectwo Puste Łąki
 • Sołectwo Świniotop
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńczyku
 • Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamieńczyku
 • Schola Parafialna Kamieńczyk
 • Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”
 • Straż Miejska w Wyszkowie
 • Hufiec ZHP ,,Rój Promienistych” im. T. Zawadzkiego Zośki w Wyszkowie
 • Stowarzyszenie ,,Promenada”
 • Pan Jerzy Sadkowski – Kamieńczyk
 • Pan Henryk Słowikowski i  Pani Maria Słowikowska – Kamieńczyk
 • Pani Katarzyna Słowikowska – Kamieńczyk
 • Pani Zofia Katner – Kamieńczyk
 • Pani Wioletta Kozowska – Kamieńczyk
 • Pani Renata Zalewska – Kamieńczyk
 • Pani Krystyna Żak – Świniotop

Swój wkład w realizację pikniku mają również sponsorzy, wolontariusze, a także społeczność wsi Kamieńczyk, społeczność lokalna Skuszewa, Pustych Łąk, Świniotopi – dając przykład do naśladowania innym – w myśl hasła:

,,Zróbmy coś dla siebie i dla naszych społeczności”.

 Opis wydarzenia

W dniu 23 sierpnia 2014r. w Kamieńczyku k/Wyszkowa odbył się Piknik Sobota z Sąsiadem „Potyczki Rodzinne”. To już kolejna inicjatywa lokalna, którą udało się zorganizować w ramach działań Organizowania Społeczności Lokalnej przez współpracę czterech miejscowości – wiosek z terenu gminy Wyszków: Kamieńczyka, Skuszewa, Pustych Łąk i Świniotpi. Zaczęło się od tego, że w 2013r. z inicjatywy OPS w Wyszkowie mieszkańcy wsi Kamieńczyk zostali zaproszeni przez mieszkańców wsi Skuszew do wspólnego spędzenia sobotniego popołudnia. W ramach rewizyty 23 sierpnia 2014r. mieszkańcy Kamieńczyka zaprosili do siebie sąsiadów: mieszkańców wsi: Skuszew, a także Pustych Łąk i Świniotopi.

Piknik Sobota z Sąsiadem „Potyczki Rodzinne” poprzedzony był licznymi spotkaniami obywatelskimi organizowanymi zarówno w remizie strażackiej
w Kamieńczyku, jak również spotkaniami z lokalnymi liderami i przedstawicielami firm znajdujących się w Kamieńczyku i na terenie gminy Wyszków.
W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy 4 sąsiadujących ze sobą miejscowości, którzy wspólnie opracowywali program wydarzenia, dzielili się zadaniami, pozyskiwali sponsorów, wyszukiwali ,,lokalne talenty”, oceniali swoje zasoby i możliwości.

Spotkania obywatelskie miały na celu nie tylko wspólne zorganizowanie wydarzenia, ale również integrację lokalnych liderów, wymianę doświadczeń, uczenie się pracy zespołowej, budowanie partnerstwa, angażowanie wolontariuszy. Spotkania były bardzo twórcze, przebiegały w miłej atmosferze.

W atrakcyjny program wydarzenia oprócz Gminy Wyszków, Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, Sołectwa: Kamieńczyk, Skuszew, Świniotopi, Puste Łąki, włączyli się również inni partnerzy: Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńczyku, Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”, Hufiec ZHP Rój Promienistych im. T. Zawadzkiego Zośki w Wyszkowie, Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kamieńczyku, Stowarzyszenie ,,Promenada”, Straż Miejska w Wyszkowie, a także Pan Jerzy Sadkowski – Kamieńczyk, Pan Henryk Słowikowski i Pani Maria Słowikowska – Kamieńczyk, Pani Katarzyna Słowikowska – Kamieńczyk, Pani Zofia Katner – Kamieńczyk, Pani Wioletta Kozłowska – Kamieńczyk, Pani Krystyna Żak – Świniotop i inni.

Piknik został zorganizowany dzięki sponsorom z lokalnych firm z terenu Kamieńczyka i osobom sympatyzującym z Kamieńczykiem, a także sponsorom z terenu Gminy Wyszków.

Celem Pikniku była integracja i aktywizacja sąsiadujących ze sobą miejscowości, pobudzenie aktywności mieszkańców, również wzmocnienie ich potencjału, poznanie swojej ,,małej ojczyzny”, zwiększenie poczucia tożsamości i dumy z miejsca swojego zamieszkania, integracja rodzin i młodzieży pogłębienie relacji sąsiedzkich, rozwój zainteresowań poprzez poznawanie „ lokalnych talentów”, promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, edukacja, profilaktyka.

Iskierka integracji przełamała pierwsze lody między sąsiadami, a występ przedstawicieli Scholi parafialnej z Kamieńczyka i konkurs piosenki między miejscowościami wprawił wszystkich uczestników Pikniku w radosny piknikowy nastrój.

W programie znalazł się pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej z Kamieńczyka, były rozgrywanie mecze piłki nożnej i piłki siatkowej, odbył się konkurs profilaktyczny dotyczący uzależnień, quiz wiedzy o Kamieńczyku, quiz dotyczący bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, warsztat plastyczny – wspólne malowanie farbami na kilkumetrowej rolce tapety. Były również zajęcia rysunkowe dla dzieci, nauka puszczania ogromnych baniek mydlanych, malowanie buziek u dzieci, zabawy z chustą animacyjną, zabawy na ogromnych, dmuchanych zabawkach. Dużą atrakcją zwłaszcza dla najmłodszych była przejażdżka bryczką wokół rynku
w Kamieńczyku, a także jazda kucykiem. Uczestnicy Pikniku mieli również możliwość pływania łódką po rzece Bug, zwiedzania prywatnego muzeum etnograficznego oraz Muzeum Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zainteresowaniem cieszyła się wystawa haftów krzyżykowych, wystawa prac wykonanych szydełkiem. Można było wziąć udział w warsztacie decoupage i samodzielnie wykonać ciekawą pracę.

Wystawa obrazów namalowanych przez lokalnych artystów była niewątpliwą ozdobą rynku w Kamieńczyku. Atrakcją Pikniku była także zabawa fantowa z której dochód został przeznaczony na fundusz stypendialny ,,Talenty Wyszkowa’’ dla zdolnej niezamożnej młodzieży.

Organizatorzy nie zapomnieli również o poczęstunku : grochówka, bigos, ciasta, napoje, herbata , słodycze, smalec, chleb, ogórki – takim przysmakom trudno było się oprzeć. Również uczestnicy konkursów byli nagradzani ,,słodkimi’’ nagrodami.

W organizację pikniku włączyło się wielu lokalnych liderów, organizacji, instytucji, sponsorów, wolontariuszy i osób prywatnych. Dopisała piękna, słoneczna pogoda, co jeszcze bardziej zwiększyło frekwencję uczestników Pikniku ku uciesze organizatorów. Okazało się, że praca z ,,ludźmi i poprzez ludzi” daje dużo satysfakcji i motywuje do podejmowania dalszych wyzwań.

Kliknij aby zobaczyć galerię zdjęć z pikniku Sobota z Sąsiadem „Potyczki Rodzinne”

Kliknij aby zobaczyć podziękowania dla osób i instytucji, które włączyły się w organizację pikniku.