Ogłoszenie

W związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 – 2020 Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” zachęca osoby (również z grup defaworyzowanych), firmy, organizacje pozarządowe do otwarcia własnej działalności gospodarczej lub rozszerzenia dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej lub stworzenia projektu o charakterze niekomercyjnym. Jednym z warunków jaki trzeba spełniać jest zameldowanie na obszarze objętym LSR (jednej z 12 gmin zaznaczonych na mapie poniżej) lub prowadzenie działalności na jej terenie bądź realizacja niekomercyjnej operacji na terenie LSR. Więcej informacji na temat pozyskania środków oraz prowadzonych naborów można uzyskać na stronie www.lgdrw.pl. Zachęcamy również do kontaktu mailowego: biuro@lgdrw.pl, telefonicznego: 29 649 18 31, 662 329 278 lub osobistego w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej”, które mieści się przy ul. Warszawskiej 4 na III piętrze (budynek PKP w Tłuszczu).

 

Obszar objęty LSR LGD „Równiny Wolomińskiej”