Dla samotnych matek

Uczestnicy grupy

Grupa liczy 6 matek, które podjęły trud samotnego wychowywania dzieci. Spotkania grupy, podobnie jak w przypadku pozostałych grup odbywają się raz w miesiącu.

Samotne macierzyństwo wiąże się  z całą gamą problemów  zarówno materialnych, zawodowych  jak i emocjonalnych. Podczas spotkań samotne matki rozmawiają o swoich codziennych trudnościach, dzielą się doświadczeniami, wspólnie omawiają przyczyny potknięć wychowawczych, razem cieszą się z sukcesów.

W grupy samopomocowe organizują się także bliscy osób bezpośrednio dotkniętych problemem. Taką  właśnie grupę tworzą rodzice dzieci autystycznych.

Korzyści z uczestnictwa w grupie

Dzięki tym spotkaniom matki (jak same twierdzą) stają się silniejsze, zaczynają wierzyć we własne siły, w to że wszystkie trudności da się pokonać.