CAL

Program CAL w OPS w Wyszkowie

Program CAL Centrum Aktywności Lokalnej jest praktyczną realizacją dwóch klasycznych metod pracy socjalnej: metodą pracy środowiskowej, metodą pracy grupowej a także pracy z poszczególnymi ludźmi.

Jest to metoda organizowania i aktywizowania środowiska dla rozwiązywania problemów społecznych.

Najważniejszą cechą programu jest to, że wszelkie podejmowane przedsięwzięcia odpowiadają na potrzeby artykułowane przez daną społeczność lokalną w oparciu o jej zasoby ludzkie i instytucjonalne.

Praca metodą CAL

Praca metodą CAL oznacza:

  • rozpoznanie (diagnozę) środowiska lokalnego, tworzenie koalicji na rzecz pracy w środowisku i wokół problemów środowiska lokalnego,
  • propagowanie pracy wolontarystycznej  i zespołowej,
  • inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich,
  • informację obywatelską, – rozwój partnerstwa,
  • działania w oparciu o programy i projekty,
  • inicjowanie lokalnych akcji i wydarzeń.

Przystąpienie do programu CAL

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie przystąpił do programu w marcu 2006r.

„Ośrodek Pomocy Społecznej jako centrum aktywności lokalnej – metoda organizowania i aktywizowania środowiska lokalnego”.

W marcu 2006r. OPS w Wyszkowie wspólnie z innymi Ośrodkami z Mazowsza rozpoczął 2 letni cykl szkoleń organizowany przez Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. Szkoleniem tym zostało objętych 4 pracowników  (w tym kierownik OPS).