Czerwiec Aktywnych Społeczności – 2013

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie kolejny rok uczestniczy w Programie Aktywnych Społeczności. W ramach tych działań zainicjowaliśmy zorganizowanie w Skuszewie pikniku Sobota z Sąsiadem „Potyczki Rodzinne”, który odbył się w dniu 8 czerwca 2013r.

Wydarzenie skierowane było do społeczności Skuszewa i Kamieńczyka.

Program Aktywnych Społeczności 2013 (plik PDF, 157 kB)

Relacja z imprezy

W dniu 8 czerwca 2013r. odbył się w Skuszewie Piknik Sobota z Sąsiadem ,,Potyczki Rodzinne”. Piknik skierowany był do rodzin ze Skuszewa i z Kamieńczyka.
Wydarzenie miało na celu integrację społeczności lokalnej Skuszewa i Kamieńczyka, a także integrację rodzin, pogłębienie relacji sąsiedzkich, promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, promowanie swojej ,,małej ojczyzny”, rozwój zainteresowań, uczenie się pracy zespołowej, edukację, profilaktykę.

O godzinie 10.00 mieszkańcy Kamieńczyka i Skuszewa spotykali się na terenie Świetlicy Środowiskowej w Skuszewie, aby wspólnie uczestniczyć w podchodach rodzinnych.

Rodziny obydwu miejscowości zintegrowała wspólna zabawa ,,Ludzie – Ludziom” poprowadzona przez Marcina Końskiego drużynowego ZHP Rój Promienistych im. Tadeusza Zawadzkiego Zośki w Wyszkowie. Podzielone na 4 grupy kolorystyczne i pożegnane przez Panią Agnieszkę Mróz – Dyrektora OPS w Wyszkowie drużyny wyruszyły na podchody do skuszewskich lasów. Nad zdrowiem uczestników podchodów czuwała pielęgniarka, Pani Maria Załęska.

Dobrze, że organizatorzy przygotowali wodę dla uczestników podchodów, gdyż świeciło słońce i zapowiadał się pogodny dzień. Uczestniczące w podchodach rodziny miały okazję spędzić czas ze sobą, jak również poznać sąsiada z innej miejscowości.
W trakcie podchodów rodziny wykonywały jeszcze inne zadania , które zostały zaliczone bez trudności.

Po podchodach rodziny wróciły na teren Świetlicy Środowiskowej w Skuszewie, aby uczestniczyć w drugiej części wydarzenia – czyli w pikniku.

Tradycyjna iskierka przyjaźni przekazana przez Burmistrza Wyszkowa Pana Grzegorza Nowosielskiego rozpoczęła część oficjalną pikniku. Padło wiele ciepłych słów ze strony Pana Burmistrza Grzegorza Nowosielskiego, Pana Burmistrza Adama Mroza, lokalnych liderów obydwu społeczności; Pani Barbary Kalisz – koordynatora Świetlicy Środowiskowej  w Skuszewie, Pani Krystyny Augustynik – dyrektora szkoły w Skuszewie, Pana Wojciecha Rojka – sołtysa Skuszewa, a także Pana Marka Curuła – sołtysa Kamieńczyka, a zarazem zastępcy prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej. Sołtysi mieli okazję przybliżyć uczestnikom wydarzenia historię swoich miejscowości.

Miłym gestem było przekazanie przez radnego Kamieńczyka Pana Kazimierza Turka na ręce sołtysa Skuszewa tablicy ze zdjęciami pt. ,,Kamieńczyk w Obiektywie” na pamiątkę zaproszenia mieszkańców Kamieńczyka do Skuszewa. Z kolei sołtys Skuszewa przekazał na ręce sołtysa z Kamieńczyka statuetkę upamiętniającą wizytę sąsiadów na pikniku.

Uczestnicy pikniku mieli możliwość uczestniczenia w wielu atrakcjach. Pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej z Kamieńczyka, której prezesem jest Pan Janusz Słowikowski wzbudził wśród uczestników pikniku podziw i zainteresowanie. Była możliwość uczestniczenia
w pokazie ratownictwa medycznego na temat udzielenia pierwszej pomocy osobie po wypadku. Straż zaprezentowała sygnały alarmowe: świetlne i dźwiękowe, a także pokaz strojów ochronnych do walki z owadami i z pożarem. Była również edukacja na temat : jak zachowywać się w lesie, aby nie zaprószyć ognia (w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym). Nie obyło się również bez pokazu siły wodnej naszych dzielnych strażaków.
Niestrudzone dzieciaki miały możliwość uczestniczenia w zabawach z chustą animacyjną,
w zajęciach rysunkowych, konkursach, zabawach sportowych, a długa kolejka do stanowiska ,,Malowanie twarzy” nie miała końca.

Konkurs ,,Dziękuję nie palę” przeprowadzony przez Panią Barbarę Kalisz i drużynowego Marcina Końskiego skupił uwagę rodzin z Kamieńczyka i Skuszewa na konsekwencjach szkodliwości palenia papierosów. Świadczą o tym wymowne plakaty dotyczące tego problemu wykonane przez zgłoszone do konkursu rodziny. Okazją zweryfikowania swojej wiedzy teoretycznej był udział uczestników w quizie dotyczącym palenia papierosów.
Z uwagi na to, że piknik nawiązywał do minionych świąt: Dnia Matki, Dnia Dziecka, zbliżającego się Dnia Ojca, a także włączając się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom” dzieci i rodzice mieli okazję do wspólnych występów. Inscenizacja wierszy ,,Rzepka”, ,, Chory Kotek”, „ Lokomotywa”, wykonanie piosenek : ,,Cudownych rodziców mam” , piosenki „ List do Matki” to tylko niektóre z wielu wierszy i piosenek wykonanych przez dzieci i rodziców obydwu miejscowości, co było ucztą dla oka i ucha.

Na zakończenie pikniku konkurs “Szansa na Sukces Rodzinny” przeprowadzony przez Panią Krystynę Augustynik był okazją do integracji rodzin z obydwu miejscowości poprzez wspólne śpiewanie losowo wybranych piosenek. W konkursie udział wzięli również księża z Parafii Kamieńczyk ksiądz proboszcz Kazimierz Sztajerwald i wikary Łukasz Krawczyk.
Konferansjerkę pikniku prowadziła młodzież z Kamieńczyka i ze Skuszewa: Michał Ciok
i Natalia Ogrodnik.

Wykonany przez mieszkańców Skuszewa baner: Piknik Sobota z sąsiadem ,,Potyczki Rodzinne” wiszący przy scenie wprowadzał uczestników wydarzenia w nastrój zabawy
i integracji. Organizatorzy pikniku zapewnili również uczestnikom pikniku pyszny poczęstunek. Na stanowisku ,,Pod drzewami” można było skosztować gorącego bigosu, zjeść kiełbaskę z grilla. Na stołach pod ogromnym namiotem rozstawione były tace z ciastami, pączkami, słodyczami i napojami. Część wybornych ciast została pozyskana od sponsorów, jednak nie zabrakło również ciast domowych wypieków wykonanych przez mieszkańców Skuszewa.

W wydarzeniu wzięło udział około 200 osób.

Organizatorzy wydarzenia

Organizatorami wydarzenia był :

 • Burmistrz Wyszkowa,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie,
 • Świetlica Środowiskowa w Skuszewie.

Partnerzy

Partnerzy włączeni w realizację pikniku to:

 • Hufiec ZHP Rój Promienistych im. T. Zawadzkiego Zośki w Wyszkowie,
 • Sołectwo Kamieńczyk,
 • Sołectwo Skuszew,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńczyku,
 • Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamieńczyku,
 • Zespół Szkół ,,Rybienko Leśne” Szkoła Filialna w Skuszewie,
 • Straż Miejska w Wyszkowie,
 • Stowarzyszenie ,,Promenada”.
 • W realizację wydarzenia włączyli się również wolontariusze i sponsorzy.

,,Do zobaczenia za rok ‘’mówili do siebie mieszkańcy obydwu miejscowości na pożegnanie.

Zobacz galerię zdjęć z pikniku

Na tle świetlicy w Skuszewie widać Dyrektora OPS Panią Agnieszkę Mróz , Burmistrza Grzekorza Nowosielskiego, Działaczy lokalnych i wolontariuszy
Zdjęcie wykonane na Pikniku Sobota z Sąsiadem “Potyczki Rodzinne” W pikniku uczestniczyły rodziny z Kamieńczyka i rodziny ze Skuszewa.

Podziękowania

Burmistrz Wyszkowa, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, Świetlica Środowiskowa w Skuszewie składają serdeczne podziękowania instytucjom, organizacjom, sponsorom oraz osobom prywatnym zaangażowanym w organizację pikniku Sobota z Sąsiadem ,,Potyczki Rodzinne”, który odbył się w dniu 8 czerwca 2013r.
w Skuszewie.

Partnerzy

 • Hufiec ZHP Rój Promienistych im. T. Zawadzkiego Zośki w Wyszkowie
 • Sołectwo Skuszew
 • Sołectwo Kamieńczyk
 • Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamieńczyku
 • Zespół Szkół ,,Rybienko Leśne” Szkoła Filialna w Skuszewie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńczyku
 • Straż Miejska w Wyszkowie
 • Stowarzyszenie Promenada

Sponsorzy

 • Zarząd Wspólnoty Gruntowej wsi Skuszew
 • Pan Artur Szczepański i Firma SATELITE Wyszków
 • Piekarnia OSKROBA Wyszków ul. Wąska 15
 • Cadbury Wedel Sp. z o.o.Warszawa

Wolontariusze

 • Joanna Walkowaka
 • Anna Kowalewska
 • Adrian Karp
 • Natalia Ogrodnik
 • Michał Ciok
 • Pielęgniarka Pani Maria Załęska

Wolontariusze i przyjaciele Świetlicy Środowiskowej w Skuszewie

 • Bożena Karp
 • Mariola Karp
 • Bożena Pękul
 • Katarzyna Markowska

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyszkowie

Podziękowania do poprania (plik PDF, 166 kB)