Dokumenty do pobrania

Świadczenie wychowawcze

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGOOŚWIADCZENIE DO WNIOSKU O 500+

Zasiłek rodzinny

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH
 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO
 5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ W TYM W SPECJALNYM. OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
 6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
 7. WYKAZ DOKUNENTÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 2019-2020 
 8. OŚWIADCZENIE DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Dobry start

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH
 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO
 5. WYKAZ DOKUNETÓW DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 2019-2020

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH
 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO
 5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW
 6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
 7. WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW
 8. WYKAZ DOKUMENTÓW DO FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 2019-2020
 9. OŚWIADCZENIE DO FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 10. OŚWIADCZENIE WIERZYCIELA

Specjalny zasiłek opiekuńczy

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH
 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO
 5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SOSW
 6. WYKAZ DOKUMENTÓW DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO 2019-2020

Świadczenie pielęgnacyjne

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SOSW

Świadczenie rodzicielskie

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka – Za Życiem

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA – ZA ŻYCIEM

Zasiłek pielęgnacyjny