Dokumenty do pobrania

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

 1. Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT (pdf, 409 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku (pptx, 882 kb)

Dodatek mieszkaniowy

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (pdf, 1.71 MB)
 2. Deklaracja o wysokości dochodów (pdf, 0.76 MB)
 3. Zaświadczenie o zarobkach – dochód z ostatnich 3 miesięcy (pdf, 98 KB)
 4. Klauzula informacyjna (pdf, 73 KB)

Zasiłek rodzinny

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO – wersja 2021-2022
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH
 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO
 5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ W TYM W SPECJALNYM. OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
 6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
 7. OŚWIADCZENIE DO ZASIŁKU RODZINNEGO
 8. KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE, Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ZASIŁKU DLA OPIEKUNA, O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN “ZA ŻYCIEM” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH
 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO
 5. OŚWIADCZENIE DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (PDF, 62 KB)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH
 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO
 5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW
 6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
 7. WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW
 8. OŚWIADCZENIE DO FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 9. OŚWIADCZENIE WIERZYCIELA

Specjalny zasiłek opiekuńczy

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH
 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO
 5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SOSW
 6. OŚWIADCZENIE DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO (PDF, 63 KB)

Świadczenie pielęgnacyjne

 1. WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE PDF, 1.1 MB)
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE (PDF, 486 KB)
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO (PDF, 155 KB)

Świadczenie rodzicielskie

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO
 1. OŚWIADCZENIE DRUGIEGO Z RODZICÓW SŁUŻĄCE USTALENIU PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO (PDF, 61 KB)
 2. OŚWIADCZENIE DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO (PDF, 62 KB)

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka – Za Życiem

 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia – Za Życiem
 2. Zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką lekarską (PDF, 177 KB)
 3. Zaświadczenie lekarskie (PDF, 130 KB)

Zasiłek pielęgnacyjny

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (PDF, 108 KB)
 2. Oświadczenie do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny dla osoby dorosłej (PDF, 44 KB)

Program Czyste Powietrze

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia (PDF, 170KB)
 2. Oświadczenie (PDF, 65KB)
 3. Klauzula informacyjna (PDF, 58KB)

 

Dodatek osłonowy

 1. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego (PDF, 2.83 MB)

Inne dokumenty

 1. Zaświadczenie o zarobkach (Dla osób zgłaszających dochód uzyskany po roku bazowym) (PDF, 60 KB)
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia (PDF, 142 KB)
 3. Oświadczenie o zmianie sposobie wypłaty świadczeń.pdf (PDF, 97 KB)