Dokumenty do pobrania

Dokumenty dot. Świadczeń Rodzinnych

Fundusz alimentacyjny

Oświadczenie wnioskodawcy (Plik DOC, 15 KB)

Oświadczenie wierzyciela (Plik DOC, 17 KB)

Oświadczenie wykropkowane FA  (Plik DOC, 18 KB)

Wykaz dokumentów FA na 2017-2018 (Plik DOC, 25 KB)

Wzór zaświadczenia o bezskutecznosci egzekucji alimentow (Plik PDF, 225 KB)

Oświadczenie o osobach zobowiazanych do alimentacji (Plik PDF, 385 KB)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Plik PDF, 121 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych (Plik PDF, 428 KB)

Oswiadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne – renta/emerytura – KRUS (Plik PDF, 78 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego (Plik PDF, 78 KB)

Zasiłek rodzinny

Wykaz dokumentów do zasiłku rodzinnego  2017-2018 (Plik DOC, 26 KB)

Oświadczenie.wykropkowane ZR (Plik PDF, 18 KB)

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (Plik PDF, 166 KB)

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (Plik PDF, 126 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych (Plik PDF, 93 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne – renta/emerytura z KRUS (Plik PDF, 78 KB 

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkosci jego gospodarstwa rolnego (Plik PDF, 78 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy (Plik PDF, 80 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (Plik PDF, 86 KB)