Partnerzy OPS

 SPONSORZY:

 • Danuta i Krzysztof Kowalewscy ul. Poniatowskiego 10 Rybienko Leśne 07-201 Wyszków
 • JBC COMINDEX Sp. z o.o. ul. Kukawska 8, 07-220 Kamieńczyk
 • Małgorzata i Krzysztof Wiśniewscy Auto-Komis MOTO-CAR ul. Serocka 7A, 07-200 Wyszków
 • Colgate – Palmolive Sp. z o.o. ul. Hipolitowska 32 05-074 Halinów
 • ?Mleks?PPH Jerzy Księżak ul. Komunalna 4, 07-202 Wyszków
 • Cadbury Wedel Sp. z o.o. ul. Zamoyskiego 28/30 03-801 Warszawa
 • H. I J.Wróblewscy ul. Witosa 1, 07-200 Wyszków
 • ?PKS GABO? Bogdan Zacharski, ul. Witosa 6/8, 07-200 Wyszków
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ul. Przemysłowa 2 07-202 Wyszków
 • Jeronimo Martins Dystrybucja ul. Leśna 33, 07-200 Wyszków
 • Pastor Kościoła Zielonoświątkowego Krzysztof Zaręba
 • Pastor Kościoła Zielonoświątkowego Krzysztof Adamkowski
 • “KABACZEK” Firma Handlowa Janusz i Monika Makowscy ul. 11 Listopada 48F, 07-200 Wyszków
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Komunalna 1, 07-202 Wyszków
 • P.H.U. “Samat”, A. i M. Kukwa, ul. Pułtuska 116, 07-200 Wyszków
 • “AGRO-FRUTT”, Hurtownia Spożywczo-Owocowo Warzywna, Sławomir Kachel, ul. Pułtuska 116, 07-200 Wyszków
 • P.H. “LEX”, Hurtownia, Dariusz Gruchalski, ul. Żytnia 1, 07-200 Wyszków
 • Janusz Jastrzębski, PHUP ?MAJA?, ul. Centralna 10, 07-200 Wyszków
 • Mariusz Grycz i Krzysztof Kmiołek, MK S. C., Wyszków ul. Kościuszki 9

PARTNERZY:

 • Bank Spółdzielczy, ul.Kościuszki 5, 07-200 Wyszków
 • DOCUMENTA (Hiszpania, Guarnizo)
 • Giresun Social Service Directorate, (Turkey, Giresun)
 • Lokalna prasa: ?Wyszkowiak? , ?Głos Wyszkowa?, ?Nowy Wyszkowiak?
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Spraw Społecznych ul.Czerniakowska 44, 00-717 Warszawa
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul.Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa
 • Organizacje pozarządowe z terenu gminy, powiatu i kraju m.in.:
  • Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych – BORIS, ul. Ogrodowa 50/1, 00-876 Warszawa
  • Centrum Wolontariatu ul.Nowolipie 9/11 00-150 Warszawa
  • Dzienne Centrum Aktywności ul. Geodetów 76, 07-200 Wyszków
  • Fundacja ?IDZIK? w Wyszkowie ul.Białostocka 12
  • Fundacja im.Stefana Batorego w Warszawie ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
  • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ? Narodowa Agencja Programu ?Uczenie się przez całe życie?
  • NZOZ Monar, ul. 3 Maja 65, 07-200 Wyszków
  • Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinom w Wyszkowie ul. Sikorskiego
  • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii p.w. Św. Idziego w Wyszkowie ul. Białostocka 12
  • Stowarzyszenie ?Ważna Róża? ul. 1 Maja 13/9
  • Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych im.Róży Czackiej w LASKACH, 05-080 Izabelin k/Warszawy
  • Zarząd Rejonowy PCK, ul. 3 Maja 24, 07-200 Wyszków
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul.I AWP 82a, 07-202 Wyszków
 • Sąd Rejonowy w Wyszkowie ? Wydział III Rodzinny i Nieletnich 
 • Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
 • Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z terenu gminy Wyszków
 • Urząd Miejski , ul. Al.Róż 2, 07-200 Wyszków
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Wyszkowie