Korpus Wsparcia Seniorów

Edycja 2024

Logotypy faga i godło RP oraz MRiPS

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

Program  „Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2024 dla mieszkańców Gminy Wyszków
w zakresie usługi „opieki na odległość”.  

Gmina Wyszków od lutego bieżącego roku przystąpiła do Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – moduł II, będzie to kontynuacja formy wsparcia dla  osób starszych w wieku 60 lat i więcej z terenu Gminy Wyszków przez dostęp do tzw. usługi „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Adresatami Programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące  funkcje:   

 • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • Detektor upadku,
 • Czujnik zdjęcia opaski / urządzenia,
 • Lokalizator GPS,
 • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa połączona jest z całodobowym Centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie przycisku alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy osobie potrzebującej. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Udział w Programie jest bezpłatny. Usługa „opieki na odległość” finansowana będzie ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa do 80% oraz środków własnych gminy.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu prosimy o kontakt telefoniczny    29 742 49 02 wew. 215, lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie ul. 3 Maja 16, pok. nr 15. Osoby do kontaktu: Justyna Kalicka i Ewelina Dąbrowska.

Edycja 2023

Logotypy faga i godło RP oraz MRiPS

Program  „Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Wyszków
w zakresie usługi „opieki na odległość”.  

Gmina Wyszków od marca bieżącego roku zamierza przystąpić do Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – moduł II, będzie to kontynuacja formy wsparcia dla  osób starszych w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Wyszków przez dostęp do tzw. usługi „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Adresatami Programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące  funkcje:

 • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • Detektor upadku,
 • Czujnik zdjęcia opaski / urządzenia,
 • Lokalizator GPS,
 • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
 • Funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.

Opaska bezpieczeństwa połączona jest z całodobowym Centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie przycisku alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy osobie potrzebującej. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Udział w Programie jest bezpłatny. Usługa „opieki na odległość” na odległość finansowana będzie ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa do 80% oraz środków własnych gminy.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu prosimy o kontakt telefoniczny 29 742 49 02, lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie ul. 3 Maja 16.

Regulamin rekrutacji i udziału w programie (pdf, 65 KB)

Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 (pdf, 473 KB)


Program  „Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Wyszków
w zakresie usługi „opieki na odległość”.  

Gmina Wyszków od marca bieżącego roku przystąpiła do Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – moduł II,  jest to kontynuacja formy wsparcia dla  osób starszych w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Wyszków przez dostęp do tzw. usługi „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Adresatami Programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek  bezpieczeństwa”, która połączona jest z całodobowym Centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie przycisku alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy osobie potrzebującej. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Usługa „opieki na odległość” na odległość finansowana jest ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa do 80%   oraz środków własnych gminy.  W roku bieżącym wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania stanowi kwota 17 015,00zł.


Edycja 2022

Program  “Korpus Wsparcia Seniorów”  na rok 2022 dla mieszkańców Gminy Wyszków w zakresie usługi ?opieki na odległość?

Dofinansowanie 38 900,00 zł 

Głównym celem Programu jest  poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. ?opieki na odległość?.

Adresatami wsparcia będzie 30 osób w wieku 65 lat i więcej, zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu
na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający
z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu odbiorcom wsparcia zostanie użyczona tzw. ?opaska bezpieczeństwa? , która zagwarantuje możliwość m.in. monitorowania samopoczucia osób starszych przez ich bliskich, nawet jeśli przebywają oni w odległym miejscu. Rozwiązanie to pozwoli osobom starszym czuć się bezpieczniej oraz być bardziej samodzielnymi, a w razie potrzeby przez uruchomienie sygnału SOS szybko powiadomić bliską osobę czy też służby ratunkowe o kryzysowej sytuacji, w jakiej się znaleźli.

Usługa opieki na odległość w roku 2022 finansowana będzie z Funduszu Przeciwdziałania Covid ? 19.

Czas realizacji Programu: V-XII 2022

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt telefoniczny pod
nr telefonu 29 742 49 02, lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyszkowie ul. 3 Maja 16.