Korpus Wsparcia Seniorów

Program  „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 dla mieszkańców Gminy Wyszków w zakresie usługi „opieki na odległość”

Dofinansowanie 38 900,00 zł 

Głównym celem Programu jest  poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami wsparcia będzie 30 osób w wieku 65 lat i więcej, zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu
na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający
z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu odbiorcom wsparcia zostanie użyczona tzw. „opaska bezpieczeństwa” , która zagwarantuje możliwość m.in. monitorowania samopoczucia osób starszych przez ich bliskich, nawet jeśli przebywają oni w odległym miejscu. Rozwiązanie to pozwoli osobom starszym czuć się bezpieczniej oraz być bardziej samodzielnymi, a w razie potrzeby przez uruchomienie sygnału SOS szybko powiadomić bliską osobę czy też służby ratunkowe o kryzysowej sytuacji, w jakiej się znaleźli.

Usługa opieki na odległość w roku 2022 finansowana będzie z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.

Czas realizacji Programu: V-XII 2022

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt telefoniczny pod
nr telefonu 29 742 49 02, lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyszkowie ul. 3 Maja 16.