Usługi opiekuńcze

Na terenie Gminy Wyszków Ośrodek Pomocy Społecznej może zapewnić pomoc w formie usług opiekuńczych osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. Powyższe usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ww. usługi są odpłatne w zależności od dochodu. Wysokość odpłatności za korzystanie z usług zależy od dochodu osoby zainteresowanej. Szczegóły określa uchwała Rady Miejskiej w Wyszkowie:

https://bip.wyszkow.pl/pliki/rada_miejska/uchwaly_rm/2013/28_XI/uchwala_XLII_434_2013.pdf

Usługi świadczone przez: Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża,
07-200 Wyszków, ul. Świętojańska 82/1

Opłaty za usługi opiekuńcze ustala się wg poniższych tabel: od 02.01.2024 r. do 31.12.2024r. zgodnie z Uchwałą Nr XLII/434/13 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2013 r.

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej w relacji do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej
Wartość opłaty w relacji do ceny usługi – w procentach
PowyżejDoOsoby samotnie gospodarujące


odpłatnośćstawka za godz.
776,00 zł kryterium%34,30 zł
1 396,80złbezpłatnie0,00zł
1 396,80zł1 629,60złbezpłatnie0,00zł
1 629,60zł1 862,40zł103,43zł
1 862,40zł2 095,20155,15zł
2 095,202 328,00zł3010,29zł
2 328,00zł2 560,805017,15zł
2 560,80zł2 793,60zł7024,01zł
Powyżej
2 793,60zł

10034,30zł
Miesięczny dochód osoby w rodzinie w relacji do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej
Wartość opłaty w relacji do ceny usługi – w procentach
PowyżejDoOsoby w w rodzinie
odpłatnośćstawka za godz.
600,00 zł kryterium%34,30zł
1 080,00złbezpłatnie0,00zł
1 080,00zł1 260,00zł103,43zł
1 260,00zł1 440,20zł206,86zł
1 440,20zł1 620,003010,29zł
1 620,001 800,00zł5017,15zł
1 800,00zł1 980,00zł7024,01zł
Powyżej
1 980,00zł

10034,30zł