Grupa wsparcia „Po stracie osoby bliskiej“

Grupa wsparcia po stracie bliskiej osoby skierowana jest przede wszystkim do osób, które zostały dotknięte utratą najbliższych. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami. Będąc wśród osób przeżywających podobne emocje uczestnicy spotkań mogą poczuć się w pełni zrozumiani, a także nie czują się samotni w przeżywanej żałobie. Tematyka spotkań skupia się na wielu aspektach związanych z utratą bliskiej osoby, m.in. na towarzyszących emocjach, jak również na sposobach radzenia sobie z żałobą. Uczestnicy dzięki spotkaniom otrzymują wsparcie emocjonalne oraz niezbędną pomoc psychologiczną w przezwyciężaniu i radzeniu sobie z doświadczanymi trudnościami po stracie bliskiej osoby. Spotkania grupy odbywają się cyklicznie w drugą i czwartą środę miesiąca o godz. 18.30 w  Centrum dla Rodziny przy ul. Kościuszki 54 w sali konferencyjnej I piętro. Spotkania prowadzone są przez 2 psychologów.

Spotkania są bezpłatne.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 510 034 959