Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2024

Edycja 2024

Logotypy faga i godło RP oraz MRiPS

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

Program  „Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2024 dla mieszkańców Gminy Wyszków
w zakresie usługi „opieki na odległość”.  

Gmina Wyszków od lutego bieżącego roku przystąpiła do Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – moduł II, będzie to kontynuacja formy wsparcia dla  osób starszych w wieku 60 lat i więcej z terenu Gminy Wyszków przez dostęp do tzw. usługi „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Adresatami Programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Czytaj więcej

Nabór uczestników do programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Grafika, flaga i godło RP

Gmina Wyszków przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

DOFINANSOWANIE – 114 615,36 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -114 615,36 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie ogłasza nabór uczestników do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze Środków Funduszu Solidarnościowego.

Czytaj więcej

Program “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Wyszków przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Na realizację zadania pozyskano środki w kwocie 114 615,36 zł, co stanowi 100% wartości Programu.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności  oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Czytaj więcej

Nabór uczestników do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Aktualizacja i przedłużenie terminu naboru uczestników (termin składania wniosków do 08.03.2024 r.)

Flaga i godło RP

Gmina Wyszków / Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie jest realizatorem zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego — edycja 2024.

Program dofinansowany jest w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego na kwotę 152 821,50 zł, data podpisania umowy to luty 2024r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu, w szczególności poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w :

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
Czytaj więcej

Nabór uczestników do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Flaga i godło RP

Gmina Wyszków / Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie jest realizatorem zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego — edycja 2024.

Program dofinansowany jest w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego na kwotę 152 821,50 zł, data podpisania umowy to luty 2024r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu, w szczególności poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w :

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
Czytaj więcej

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

W związku z sytuacją kryzysową w Gminie Wyszków związaną podtopieniami w okolicach rzeki Bug i Liwiec Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie prosi o kontakt osoby potrzebujące pomocy i wsparcia, w tym psychologicznego, a także osoby mające wiedzę na temat osób potrzebujących takiej pomocy.

Kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00, bądź telefoniczny  29/742 40 97 , 29/742 49 02, po godz. 16.00 tel. 696 148 018.

Informacje dot. usuwania skutków klęsk żywiołowych na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Korpus Wsparcia Seniorów – 2024  

Program  „Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2024 dla mieszkańców Gminy Wyszków
w zakresie usługi „opieki na odległość”.  

Gmina Wyszków od lutego bieżącego roku zamierza przystąpić do Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – moduł II, będzie to kontynuacja formy wsparcia dla  osób starszych w wieku 60 lat i więcej z terenu Gminy Wyszków przez dostęp do tzw. usługi „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Adresatami Programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Czytaj więcej

Baśniowy bal Seniorów

„Raz dwa trzy Baba Jaga patrzy” tymi słowami kierownik wyszkowskiego Domu Dziennego Pobytu „Senior” Dorota Wojtkowska rozpoczęła 16. karnawałowy Bal Seniorów w Wyszkowie. Bal  pod hasłem „Senior w świecie baśni” odbył się w dniu 27 stycznia 2024 r. w „Gościńcu pod Jesionem”.

Tradycyjnie imprezę otworzył obecny na balu Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, życzenia złożyły Elżbieta Piórkowska Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie Agnieszka Mróz. Zabawa taneczna rozpoczęła się wspólnym polonezem i tańcami integracyjnymi, które poprowadził Łukasz Cacko instruktor tańca ze szkoły „Latino Fever”. Gościnnym występem imprezę uatrakcyjniła grupa „Poznakowski Bend”, a do tańca muzykę serwował DJ Mirek Kuczyński.

Tradycją na senioralnym balu jest konkurs kostiumowy, w którym bierze udział kilkanaście osób. W tym roku bajkowymi postaciami był:Zorro, Księżniczka Elza, Królowa Lodu, Czerwony Kapturek, Wróżki, Sułtan, Sułtanka, Pirat, Cyganki. Każdy z uczestników konkursu otrzymał drobny upominek, natomiast dwie postacie nagrodzone najbardziej gromkimi brawami otrzymały nagrody główne. W postać wiernego sługi, czyli Kota w Butach wcieliła się pani Zofia Lipska, natomiast walczącym o wolność i sprawiedliwość Zorro był pan Stanisław Pergel. Uczestnicy balu niemalże jednomyślnie zdecydowali, że królem balu 2024 zostały te same odważne osoby, czyli pani Zosia i pan Stanisław. Nowa para królewska zatańczyła walca i zaprosiła do dalszej zabawy tanecznej pozostałych uczestników.

Organizatorzy balu przygotowali drobne upominki, które można było wylosować w zabawie fantowej. Na tegorocznym balu wszystkim dopisały świetne nastroje, każdy z niecierpliwością czeka przyszłego roku.

Dodatek osłonowy

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
Czytaj Więcej

PODZIĘKOWANIA


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie składa serdeczne podziękowania dla następujących darczyńców – firm, instytucji i osób prywatnych:

 • Państwo Danuta i Krzysztof Kowalewscy – Restauracja „Baśniowa” w Rybienku Leśnym,
 • Pani Monika Kluczek – Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie, nauczyciele, społeczność szkoły, rodzice oraz wolontariusze,
 • Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wyszkowa,
 • Oddział Rejonowy PCK w Wyszkowie
 • Pan Jarosław Kuczyński z Nieporętu,
 • Państwo Marlena i Bartosz Rozenek – sklep spożywczo-przemyslowy „U Rozenka”,
 • oraz wszystkim anonimowym darczyńcom, którzy w tym szczególnym czasie Świąt Bożego Narodzenia zechcieli podzielić się swoimi dobrami z osobami potrzebującymi.

W imieniu osób obdarowanych składamy serdeczne podziękowania.

Dziękujemy za wieloletnią współpracę Stowarzyszeniu „Szlachetna Paczka”.

Dyrektor i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyszkowie

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane po 1 stycznia 2024 r.

Świadczenie pielęgnacyjne w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2024 r. przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

3) opiekunowi faktycznemu dziecka,

4) rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

Czytaj więcej

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

Szanowni Państwo – Drodzy Wolontariusze!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza pragniemy z całego serca podziękować wszystkim, za poświęcony czas i gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Życzymy poczucia, że warto to robić!

Bardzo Wam dziękujemy za to, że jesteście i swoim bezinteresownym pomaganiem czynicie ten świat pięknym!

Życzymy radości, wytrwałości i energii do dalszego działania.

Dyrektor i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyszkowie

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

Plakat Świąteczna Zbiórka Żywności w sklepie "U Rozena" przy ul. Białostockiej 72A dla rodzin najbardziej potrzebujących z miasta Wyszków. Zbiórka będzie realizowana od 15 .11.2023 do 20.12.2023 r.

Sklep spożywczo-przemysłowy „u Rozena” oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie organizują zbiórkę żywności (i nie tylko*) w sklepie przy ul. Białostockiej 72A dla najbardziej potrzebujących rodzin z Gminy Wyszków.

Czego potrzebujemy ?

 • produkty spożywcze
 • słodycze dla najmłodszych
 • zabawki
 • gry

* Istnieje możliwość spełnienia małych marzeń zapisanych w listach do św. Mikołaja.

Jak to wygląda?

 1. W sklepie będą dostępne listy od dzieci do św. Mikołaja,
 2. Każda chętna osoba wybiera jeden z nich (bądź więcej) i przygotowuje paczkę spełniając małe marzenia.

Wszyscy możemy być Świętymi Mikołajami i sprawić, żeby dla kogoś te święta były bardziej magiczne.

Zapraszamy do udziału w zbiórce!

Sklep “u Rozena” Ul. Białostocka 72A Wyszków