Komunikat w sprawie zaświadczeń do Programu “Czyste Powietrze”

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. poz. 1713), w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE – Realizacja wymiany drzwi wejściowych wypełnionych płytą w środku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Zamawiający

Gmina Wyszków, Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
NIP: 762-188-85-05


Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 16
07-200 Wyszków
Tel./ fax (29 742-49-02)
e-mail; sekretariat@ops.wyszkow.pl
adres strony internetowej: www.ops.wyszkow

Opis przedmiotu zamówienia

a) Wymiana drzwi wejściowych wypełnionych płytą w środku, szt. 4 kolor olcha / grusza do
pokojów nr 8, 9, 10, 11

 • dostawa drzwi wejściowych
 • demontaż starych drzwi wraz z futryną
 • montaż nowych drzwi z zamkiem na wkładkę bębenkową oraz montaż futryn,
 • obróbka ościeżnic drzwi wewnętrznych oraz wykończenie z pomalowaniem ścian.

b) Świadczenie usług wymiany drzwi będzie realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Wyszkowie.

ll. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy wykonać w terminie od 01-08-2021r. do dnia 30-09-2021r.

Szczegóły w pliku do pobrania

Oferta pracy na stanowisko terapeuty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi do Działu Pomocy Środowiskowej i Usług.

Szczegóły w plikach do pobrania

Ogłoszenie terapeuta realizujący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (DOCX, 24 KB)

Kwestionariusz osobowy (DOCX, 17 KB)

Oświadczenie kandydata (DOCX, 16 KB)

Konsultacje online – dzisiaj w godz. 16-17

Zasady ponoszenia odpłatności w mieszkaniach chronionych oraz ośrodkach wsparcia – Konsultacje

Burmistrz Wyszkowa zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia.

Termin składania uwag i propozycji  do projektu uchwały upływa 7 lipca 2021 r.

Dokument projektu uchwały w tej sprawie wraz z załącznikami został udostępniony na stronie internetowej www.wyszkow.pl (zakładka NGO ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ops.wyszkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Uwagi do projektu uchwały należy zgłaszać na specjalnym formularzu zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy w załączniku), który należy przesłać na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie: ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków (z dopiskiem: KONSULTACJE), na adres e-mail: sekretariat@ops.wyszkow.pl (do wiadomości: k.kacpura@ops.wyszkow.pl) lub dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie w nieprzekraczalnym terminie do 7.07.2021r.

Ponadto w dniu 5.07.2021r. w godz. 16:00 – 17:.00 odbędzie się otwarte spotkanie on-line na platformie ZOOM. Link do spotkania dostępny będzie w dniu 5.07.2021r. na stronie www.wyszkow.pl w zakładce „Dialog z mieszkańcami” oraz na stronie internetowej www.ops.wyszkow.pl w zakładce „Aktualności”.

Poniżej link do spotkania online w aplikacji ZOOM lub w przeglądarce internetowej:

https://zoom.us/j/92630645201?pwd=RWMvODU5UXFZWnVFYmZPZmd5MnNiQT09

Dodatkowe załączniki do pobrania:

Formularz propozycji i uwag do projektu uchwały (DOCX, 14KB)Uchwała (PDF, 798 KB)

Dobry Start 300+

Plakat Dobry Start 300 dla Ucznia. Od 1 lipca 2021 r. wniosek o świadczenie DobryStart 300+ dla ucznia możesz złożyć tylko elektronicznie:
■ na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl
■ przez bankowość elektroniczną
■ na portalu empatia.mpips.gov.pl
Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który złoży go za Ciebie. Zapraszamy: termin 14 lipca 2021 godz. 9:00-14:00 w Centrum dla Rodziny - ul. Kościuszki 54 w Wyszkowie (budynek WOSIR)
Jak uzyskać świadczenie "Dobry start" Złóż wniosek elektronicznie: przez bankowość elektroniczną, na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl, na portalu emp@tia

Wszystkie informacje nt. programu oraz materiały do pobrania i instrukcje jak złożyć wniosek – dla rodzica, dyrektora placówki opiekuńczej, opiekuna czy dorosłego ucznia znajdują się na stronie internetowej www.zus.pl pod adresem  Program Dobry Start – ZUS.

Instrukcje:

Filmy instruktażowe:

Możesz raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka bez względu na dochód rodziny.

Zmiany w programie Dobry Start – 300+ oraz nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Dobry Start – 300+

Rada Ministrów w dniu 15 czerwca 2021 r. przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.
Od 1 lipca 2021 r. realizatorem rządowego programu będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a wypłata realizowana będzie w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer rachunku.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem wszyscy rodzice od 1 lipca mogą składać wnioski wyłącznie online:                                                                                                                                                                                                                           
– przez Portal informacyjno-usługowy  Emp@tia,
– przez bankowość elektroniczną,
– przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada br.

Nowy okres zasiłkowy 2021/2022 (fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy wydawane będą od 1 sierpnia 2021 r. Na stronie internetowej w zakładce Świadczenia rodzinne –> Dokumenty do pobrania znajdą Państwo aktualne wzory wniosków o ustalenie prawa do realizowanych przez nas świadczeń. Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków drogą internetową od 1 lipca 2021 r.

Fundusz Alimenatcyjny

Możliwość złożenia wniosków:

 • od 1 lipca 2021 r. – w formie elektronicznej (portal Empatia@),
 • od 1 sierpnia 2021 r. – w formie papierowej (w urzędzie lub listownie pocztą).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października,
 • od 1 września do 30 września – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
 • od 1 października do 31 października – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 30 listopada – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
 • od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Możliwość złożenia wniosków:

 • – od 1 lipca 2021 r. – w formie elektronicznej (portal Empatia@),
 • – od 1 sierpnia 2021 r. – w formie papierowej (w urzędzie lub listownie pocztą).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
 • od 1 września do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 31 grudnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Zasady ponoszenia odpłatności w mieszkaniach chronionych oraz ośrodkach wsparcia – Konsultacje

Burmistrz Wyszkowa zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia.

Termin składania uwag i propozycji  do projektu uchwały upływa 7 lipca 2021 r.

Dokument projektu uchwały w tej sprawie wraz z załącznikami został udostępniony na stronie internetowej www.wyszkow.pl (zakładka NGO ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ops.wyszkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Uwagi do projektu uchwały należy zgłaszać na specjalnym formularzu zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy w załączniku), który należy przesłać na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie: ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków (z dopiskiem: KONSULTACJE), na adres e-mail: sekretariat@ops.wyszkow.pl (do wiadomości: k.kacpura@ops.wyszkow.pl) lub dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie w nieprzekraczalnym terminie do 7.07.2021r.

Ponadto w dniu 5.07.2021r. w godz. 16:00 – 17:.00 odbędzie się otwarte spotkanie on-line na platformie ZOOM. Link do spotkania dostępny będzie w dniu 5.07.2021r. na stronie www.wyszkow.pl w zakładce „Dialog z mieszkańcami” oraz na stronie internetowej www.ops.wyszkow.pl w zakładce „Aktualności”.

Poniżej link do spotkania online w aplikacji ZOOM lub w przeglądarce internetowej:

https://zoom.us/j/92630645201?pwd=RWMvODU5UXFZWnVFYmZPZmd5MnNiQT09

Dodatkowe załączniki do pobrania:

Oferta pracy na stanowisko terapeuty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi do Działu Pomocy Środowiskowej i Usług.

Szczegóły w plikach do pobrania

Kwestionariusz osobowy (DOCX, 17 KB)

Oświadczenie kandydata (DOCX, 16 KB)

Informacja o wynikach rekrutacji (DOCX, 13 KB)

Zapytanie ofertowe – „Realizacja przewozów dla pracowników socjalnych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie”

Wyszków, dn. 07.06.2021r.

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wyszków, Aleja Róż 2
07-200 Wyszków

NIP: 762-188-85-05

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 16
07-200 Wyszków
Tel./ fax  (29) 742-49-02
e-mail; sekretariat@ops.wyszkow.pl
adres strony internetowej: www.ops.wyszkow.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przewóz pracowników socjalnych samochodem osobowym do podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej  na terenie miasta i Gminy Wyszków przez co najmniej 4 dni w tygodniu w godzinach 8.30-16.00, 
 2. szacunkowa liczba kilometrów w okresie realizacji zamówienia tj. od 01.07.2021r. do 31.12.2021r. wynosi 4 446 km, przy czym liczba ta  może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia bez ponoszenia żadnych konsekwencji, w tym finansowych. Liczba kilometrów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. W związku z powyższym, Wykonawca składający ofertę oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż z tytułu zmniejszenia ilości kilometrów nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia, w tym finansowe wobec Zamawiającego.
 3. świadczenie usług transportowych poza terenem Gminy Wyszków zgodnie z zamówieniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
 4. umożliwienie przewozu pracowników trzema samochodami w tym samym czasie,
 5. umożliwienie realizacji usługi transportowej w godzinach nocnych oraz w weekendy i święta,
 6. umożliwienie realizacji dodatkowej usługi transportowej w ciągu 0,5 godziny od przyjęcia zamówienia złożonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
 7. realizacja usługi transportowej samochodami o roczniku nie starszym niż 2017 rok.
 8. Wykonawca musi posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 9. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres trwania umowy aktualne przeglądy i ubezpieczenia pojazdów przeznaczonych do przewozu osób (OC+NNW).
 1.  Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie od 01-07-2021r. do dnia 31-12-2021r.

Szczegóły w załączeniu.

Oferta pracy na stanowisko asystenta rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko asystenta rodziny (umowa zlecenie).


Od kandydatów oczekujemy:

 • spełnienia wymagań, co do wykształcenia, o których mowa w art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czyli spełnienia co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
 • kandydat posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;
 • kandydat posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną ;
 • kandydat posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 • spełnienia pozostałych wymagań, o których mowa w art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czyli asystentem może być osoba, która:
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadania obywatelstwa polskiego
 • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadania kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku asystenta rodziny,
 • znajomości między innymi przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Od kandydatów oczekujemy dodatkowo:

 • łatwości nawiązywania kontaktów z innymi osobami i pracy w zespole,
 • dobrego planowania pracy w stresujących warunkach ze względu na różnorodność zadań,
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku asystenta rodziny.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie w okresie lipiec – grudzień 2021r.

Szczegóły w załączeniu:

Oświadczenie do oferty pracy (DOCX, 7 KB)

Oferta pracy na stanowisko psychologa

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16, poszukuje kandydatów na stanowisko psychologa (umowa zlecenia).

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego na kierunku psychologia
 • doświadczenia zawodowego, popartego świadectwami pracy, referencjami lub zaświadczeniami

Od kandydatów oczekujemy dodatkowo:

 • posiadania obywatelstwa polskiego,
 • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowanej opinii,
 • wysokiego stopnia empatii,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z osobami będącymi w żałobie.

Forma zatrudnienia oraz czas realizacji: umowa zlecenie. Przewidywana ilość – około 20 godzin w okresie sierpień – grudzień 2021r.

Zakres wykonywanych zadań: Prowadzenie grupy wsparcia dla osób będących w żałobie 2 x w miesiącu po 2 godz.

Szczegóły w załączeniu:

Oferta pracy na stanowisko terapeuty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie,07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:
terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi do Działu Pomocy Środowiskowej i Usług

Szczegóły w plikach do pobrania

Kwestionariusz osobowy (DOCX, 17 KB)

Oświadczenie kandydata (DOCX, 16 KB)

Oferta pracy na stanowisko – Pracownik socjalny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko Pracownik socjalny do Działu Pomocy Środowiskowej i Usług.

Od kandydatów oczekujemy:

 • spełnienia wymagań, co do wykształcenia, o których mowa w art. art. 116 ustawy pomocy społecznej, czyli spełnienia co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
 • kandydat posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 • kandydat ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 • kandydat ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego do dnia 31 grudnia 2013r. na jednym z kierunków:
 1. pedagogika,
 2. pedagogika specjalna,
 3. politologia,
 4. polityka społeczna,
 5. psychologia,
 6. socjologia,
 7. nauki o rodzinie.
 • posiadania obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 • znajomości między innymi przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

Od kandydatów oczekujemy dodatkowo:

 • doświadczenia w zawodzie pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej,
 • łatwości nawiązywania kontaktów z innymi osobami i pracy w zespole,
 • dobrego planowania pracy w stresujących warunkach: presja czasu, różnorodność zadań,
 • dobrej znajomości obsługi komputera i pakietów biurowych (np. LibreOffice, MS OFFice),
  umiejętności obsługi systemu POMOST.

Szczegóły w plikach do pobrania

Zapytanie ofertowe

Realizacja talonów podlegających wymianie na artykuły żywnościowe oraz środki czystości dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wyszków, Aleja Róż 2

07-200 Wyszków

NIP: 762-188-85-05

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 3 Maja 16

07-200 Wyszków

Tel./ fax (29) 742-49-02

e-mail; sekretariat@ops.wyszkow.pl

adres strony internetowej: www.ops.wyszkow.pl

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja talonów podlegających wymianie na artykuły żywnościowe oraz środki czystości dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie w okresie 01.06.2021r. – 31.12.2021r.

Szczegóły w plikach do pobrania