Informacja dot. programu Rodzina 800 +

Burmistrz Wyszkowa przypomina, że 1 czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 800 plus. Świadczenie wychowawcze w ramach programu przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia przez nie 18 roku życia. Prawo do świadczenia ustalane jest przez ZUS na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.
Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć przez:

– portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
– platformę PUE ZUS lub aplikację mZUS,
– bankowość elektroniczną.

Uwaga!
Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. W tym przypadku świadczenie za poprzednie miesiące nie zostanie wyrównane.

Dzień Matki

27 maja w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie odbyło się spotkanie, podczas którego burmistrz Wyszkowa w symboliczny sposób uhonorował matki zamieszkujące na terenie Gminy Wyszków.

W tym roku swoją obecnością zaszczyciły nas panie, które są nauczycielkami wychowania przedszkolnego. Wśród nich znalazły się: Kalina Osik, Lidia Wasik, Katarzyna Kulesza, Katarzyna Wojtaszek, Joanna Bajorek, Iwona Fidura, Aleksandra Ługowska, Wioleta Sitek oraz Agnieszka Skoczeń.

Były bukiety kwiatów, dyplomy, słodkie upominki i wiele miłych ciepłych słów skierowanych przez burmistrza Piotra Wojciecha Płochockiego oraz dyrektor OPS Agnieszkę Mróz.

Nabór uczestników do programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Aktualizacja i przedłużenie terminu naboru uczestników (termin składania wniosków do 17.06.2024 r.)

Grafika, flaga i godło RP

Gmina Wyszków przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

DOFINANSOWANIE – 114 615,36 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -114 615,36 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie ogłasza nabór uczestników do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze Środków Funduszu Solidarnościowego.

Czytaj więcej

Informacja dot. dodatku osłonowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie przypomina, że 30 kwietnia 2024 r. upływa termin składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Kościuszki 54 w godzinach od 8.00 do 16.00.
Zgodnie z przepisami dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (przy ustalaniu dochodu brane są pod uwagę dochody za 2022 r.).

Wniosek o wypłatę można złożyć tylko raz. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Bezpłatny transport na wybory

Burmistrz Wyszkowa przypomina, iż:

·         osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz

·         osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat

ma prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego oraz z powrotem.

Osobie, której stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Potrzebę organizacji ww. transportu należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Wyszkowie 

nie później niż do dnia 25.03.2024 r.

Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miejskim Al. Róż 2 pok. 112 lub pod numerem telefonu 29 743 77 95.

art. 37e Kodeksu wyborczego (Dz. U. z 2023r. poz. 2408)

Podstrony:

https://bip.wyszkow.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=29540

Wiosenny Koncert dla Seniorów

W dniu 19 marca 2024 roku w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik” odbył się „Wiosenny Koncert dla Seniorów” w wykonaniu Chóru Męskiego im. W. Lachmana Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa”. Organizatorem imprezy był Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie przy wsparciu Gminy Wyszków.  Chór „Harfa” pod batutą dyrygenta Łukasza Hermanowicza zaprezentował Seniorom utwory Krzysztofa Krawczyka m.in. „Za tobą pójdę”, „To, co dał nam świat” , „Tylko Ty, Tylko ja”, „Bo jesteś ty” oraz utwory związane z Warszawą. Największą radość widowni sprawił utwór „Parostatek”. Podczas jego wykonywania dyrygent zaprosił wszystkich uczestników do wspólnego śpiewania, mówiąc że największą przyjemnością dla artysty jest moment w którym publiczność śpiewa razem z artystą. 

Uczestnicy koncertu mogli poznać ciekawą historię najstarszego Męskiego Chóru, który w tym roku skończy 118 lat. Podczas Wiosennego Koncertu Pan Roman Szymanik wieloletni pensjonariusz Domu Dziennego Pobytu „Senior” wyrecytował „Inwokację” A. Mickiewicza.  Odbiorcami koncertu byli seniorzy z terenu Gminy Wyszków oraz osoby z niepełnosprawnościami z zaprzyjaźnionych placówek.  Tradycją wiosennych koncertów jest słodki upominek, który bardzo ucieszył wszystkich słuchaczy. Na zakończenie kilka słów na temat bezpieczeństwa Seniorów powiedziała sierżant sztabowy Ilona Puścian z KPP Wyszków.

Spotkanie świąteczne

W dniu 20 marca 2024 r. odbyło się spotkanie Wielkanocne pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie. Uczestników Domu swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Gminy Wyszków – Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Piórkowska oraz Wicestarosta Leszek Marszał i Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Mróz. Na spotkanie z Seniorami DDP przybył proboszcz Parafii Świętego Wojciecha Roman Karaś. Zaproszeni Goście złożyli Seniorom życzenia Wielkanocne, Ksiądz poświęcił przygotowane pokarmy, wszyscy wspólnie odmówili modlitwę oraz podzieli się poświęconym pokarmem. Podczas wspólnego świętowania nie zabrakło czasu na wspólne śpiewanie pieśni oraz wysłuchanie  recytacji wierszy świątecznych przygotowanych przez pensjonariuszy DDP „Senior”. Każde takie spotkanie dla pensjonariuszy jest ważnym wydarzeniem, podczas którego mogą pobyć ze sobą i cieszyć się swoją obecnością. W okresie Wielkiego Postu rękodzielniczki wykonują palmy i stroiki wielkanocne, którymi obdarowują zaproszonych gości oraz zaprzyjaźnione organizacje i instytucje.

Radosnego Alleluja!

Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2024

Edycja 2024

Logotypy faga i godło RP oraz MRiPS

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

Program  „Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2024 dla mieszkańców Gminy Wyszków
w zakresie usługi „opieki na odległość”.  

Gmina Wyszków od lutego bieżącego roku przystąpiła do Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – moduł II, będzie to kontynuacja formy wsparcia dla  osób starszych w wieku 60 lat i więcej z terenu Gminy Wyszków przez dostęp do tzw. usługi „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Adresatami Programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Czytaj więcej

Program „Dostępna Przestrzeń Publiczna”

Logotypy Dostępna Przestrzeń publiczna i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacja o projekcie

Program „Dostępna Przestrzeń Publiczna”

Projekt pod nazwą: „Dostępna przestrzeń publiczna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie”

Beneficjent: Gmina Wyszków/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Projekt współfinansowany ze środków PFRON (80% wydatków kwalifikowalnych projektu, 20% wkład własny Gmina Wyszków)

Termin realizacji projektu: styczeń 2024 r. – grudzień 2024 r.

Kwota dofinansowania z PFRON: 95 028,00 zł

Wkład własny: 23 757,00 zł

Całkowita wartość projektu: 118 785,00 zł

Cel projektu: Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, poprzez zastosowanie rozwiązań architektonicznych oraz informacyjno – komunikacyjnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie przy ul. 3 Maja 16, na zasadzie równości z innymi osobami.

Czytaj więcej