Centrum dla rodziny

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że nadal przyjmuje interesantów

Poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00

WTOREK W GODZ. 8.00 – 18.00

ŚRODA – DZIEŃ WEWNĘTRZNY

CZWARTEK W GODZ. 8.00 – 18.00

Piątek w godz. 8.00 – 16.00

Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym istnieje możliwość przyjęcia interesanta po godz. 18.00.

Zachęcamy również do składana wniosków drogą elektroniczną przez portal Emp@tia, za pośrednictwem banków lub – w przypadku świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych – także poprzez platformę ePUAP.

Seniorzy na wycieczce

W dniu 11 października grupa wyszkowskich seniorów wyjechała na wycieczkę do Niepokalanowa i Otrębusów. Wyjazd w pierwszej części dnia przybrał charakter pielgrzymki dziękczynnej. Seniorów po sanktuarium oprowadził kustosz Bazyliki, zaprezentował historię powstania tego miejsca oraz przybliżył sylwetkę Ojca Maksymiliana Kolbe. Uczestnicy wzięli udział we Mszy Świętej sprawowanej między innymi w ich intencji. Nowo powstała kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy o pokój zrobiła ogromne wrażenie na wszystkich odwiedzających to miejsce.

W godzinach popołudniowych grupa przemieściła się do Otrębusów, w których znajduje się Muzeum Motoryzacji i Techniki. Seniorzy mieli możliwość podziwiać zabytkowe pojazdy, począwszy od wozów bojowych przez karety, autobusy, motory po limuzyny pancerne, którymi jeździli ważni przywódcy państwowi i kościelni.  Przewodnik opowiadał historie najważniejszych pojazdów, wiele z nich jest jeszcze na chodzie. Najstarszy pojazd wyprodukowany w 1897 roku zachowany jest w stanie niemalże idealnym. Kolejny tegoroczny  wyjazd seniorów upłynął w przyjemnej i radosnej atmosferze. Chęć poznawcza jest tak duża, że w drodze powrotnej uczestnicy snuli plany na kolejny wyjazd.

Drzewko na Skwerze Jana Pawła II

W dniu 1 października z własnej inicjatywy Uczestnicy Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie posadzili pamiątkowe drzewko z okazji jubileuszu 30-lecia Domu. Klon kulisty nasadzono w pasie zieleni na Skwerze Jana Pawła II. Seniorzy chętnie uczestniczyli zarówno w wykopaniu dołka, jak również w obsadzeniu młodego drzewa, a jeden z seniorów zobowiązał się dbać o klon. W najbliższym czasie drzewo zostanie oznaczone tabliczką.

 

Dzieci i młodzież z Czeczeni w DDP „Senior”

Dzieci i młodzież z Czeczeni wraz z opiekunami przyjechali do DDP „Senior” 29 września 2018 r. w ramach wspólnego projektu „Teatr łączy pokolenia”, w realizację którego zaangażowane są dwie Fundacje: Ocalenie i Projekt Starsi oraz Teatr Polski. Goście zaprezentowali seniorom przedstawienie teatralne, w którym przybliżyli swoją kulturę i tradycję.

Uczestnicy DDP „Senior” odwdzięczyli się gościom prezentując w zabawny sposób wiersz Juliana Tuwima pt. „Rzepka”. Seniorzy chcąc ugościć zaproszone osoby przygotowali dla nich tradycyjne polskie potrawy. Dzieciom uchodźców najbardziej smakowały pierogi z serem. Uczestnicy DDP „Senior” wręczyli gościom własnoręcznie wykonane róże. Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze.

 

Projekt „Razem dla innych – Wspólnie dla siebie”

Stowarzyszenie „Promenada”  w Wyszkowie kontynuuje realizację projektu dla seniorów „Razem dla innych – wspólnie dla siebie”. Seniorzy są już na półmetku nauki tańca towarzyskiego, kończą się warsztaty z zakresu motywacji oraz komunikacji interpersonalnej. W dniu 27 września rozpoczął się dwudziestogodzinny warsztat teatralny, który prowadzi znany aktor Marek Pyś. W warsztatach biorą udział uczestnicy projektu – seniorzy z DDP „Senior” oraz dzieci i młodzież ze świetlicy „Słoneczna”. W październiku będą miały miejsce międzypokoleniowe warsztaty dequpage oraz wokalne dla seniorów. Efektem końcowym projektu będzie pokaz nabytych umiejętności połączony z uroczystą kolacją. Projekt „Razem dla innych – wspólnie dla siebie” realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zaproszenie na Mszę Św.

Proboszcz parafii
p.w. Św. Wojciecha

oraz
Burmistrz Wyszkowa
Rada Seniorów
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie
Kierownik Domu Dziennego Pobytu „SENIOR”

zapraszają osoby starsze z terenu miasta
i gminy Wyszków na uroczystą Mszę Św.
z okazji

Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.  

Msza Św. będzie odprawiona
dnia 01.10.2018r. (poniedziałek) o godz.12.00
w Kościele p.w.  Św. Wojciecha w Wyszkowie.

 

Komunikat

W związku obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO informujemy, iż pracownicy OPS w Wyszkowie nie są uprawnieni do udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez telefon na temat składanych wniosków, wydanych decyzji itp. (świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, dobry start).

Jednocześnie informujemy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie dokłada wszelkich starań, aby wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego odbywała się jak najszybciej. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na informację o przyznaniu i wypłacie świadczenia. Ogromna ilość zapytań telefonicznych o termin wypłaty powoduje wydłużenie procesu wypłaty świadczenia.

Ogłoszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej Wyszkowie poszukuje kandydatów do zatrudnienia na stanowisko terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony (umowa w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy) w wymiarze 1 etat.

Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1589 z póź. zm)

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

Ponadto osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze powinna legitymować się:

 1. co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek:

 • szpitalu psychiatrycznym

 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym

 • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

 • zakładzie rehabilitacji,

 • innej jednostce niż wymienione powyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 1. Udokumentowanym przeszkoleniem oraz doświadczeniem w zakresie:

 • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
 • kształtowania nawyków celowej aktywności
 • prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Osoby, które zdobywają lub podnoszą kwalifikacje zawodowe w ww. zawodach muszą posiadać co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa pkt 1.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV (bez zdjęcia) wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie, kwalifikacje i staż zawodowy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru własnoręcznie podpisane:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, w terminie do dnia 02.10.2018 r. do godz. 1500.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim  CV klauzuli o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji".

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji – są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy.

Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Informacja dla kandydatów (Plik PDF, 73 KB)

Dom Dziennego Pobytu „Senior” ma już 30 lat!

         Dwa dni trwały obchody jubileuszu 30 – lecia Domu Dziennego Pobytu „Senior” działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie. W sobotę 8 września w Domu Kultury „Hutnik” odbyła się Gala Jubileuszowa, a w niedzielę w ogrodzie przy siedzibie DDP „Senior” miał miejsce piknik, na który zostali zaproszeni seniorzy z rodzinami oraz wszyscy mieszkańcy Gminy Wyszków.

         Galę Jubileuszową poprowadziła kierownik Domu – P. Dorota Wojtkowska wraz z P. Karolem Pychem. Na uroczystość przybyło wielu gości m. in. burmistrz Wyszkowa – P. Grzegorz Nowosielski, członek zarządu Województwa Mazowieckiego – P. Elżbieta Lanc, przewodnicząca Rady Miejskiej – P. Elżbieta Piórkowska, przewodnicząca Rady Seniorów – P. Marianna Ślubowska oraz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – P. Agnieszka Mróz.

Podczas występów publiczność miała okazję zobaczyć całą gamę działań jakimi na co dzień zajmują się uczestnicy DDP „Senior”, ponieważ wystąpiły wszystkie działające w nim grupy.

         Jako pierwsza zaprezentowała się grupa teatralna, która uczciła setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości wystawiając fragment powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace.” Wszyscy aktorzy bardzo dobrze wcielili się w swoje role, ale na szczególne uznanie zasłużył Pan Roman Szymanik,  który zagrał Bernarda Zygiera, recytując z dużym zaangażowaniem utwór Adama Mickiewicza pt. „Reduta Ordona”. Widzowie nie kryli wzruszenia i podziękowali Panu Romanowi kwiatami i owacjami na stojąco.

Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu kładą duży nacisk na integrację międzypokoleniową. Dali temu wyraz poprzez zaproszenie do występu dzieci

z Przedszkola nr 9 „Bajka” w Wyszkowie. Pozostając w konwencji niepodległościowej dzieci wykonały układ choreograficzny do pieśni „Rozkwitają pąki białych róż”.

 Część rozrywkową Gali rozpoczęła P. Maria Kulesza z grupą „gimnastyczek”. Publiczność została zachęcona do wspólnych ćwiczeń przy muzyce, a Pani Maria zaprosiła seniorki do uczestnictwa w zajęciach gimnastycznych, które prowadzi.

Kolejnym punktem programu było zaprezentowanie własnej twórczości przez jedną z uczestniczek Domu – P. Barbarę Andrzejewską, która wyrecytowała wiersz o DDP „Senior” i jego uczestnikach.

Bardzo entuzjastycznie została przywitana przez publiczność grupa taneczna, która przygotowywała się pod okiem instruktora tańca – P. Andrzeja Wiśniewskiego. Seniorzy występ rozpoczęli polonezem, ale można było podziwiać ich również w takich tańcach jak: quick step, tango czy cha-cha. Obecnie kursanci uczestniczą w projekcie „Razem dla innych – wspólnie dla siebie” finansowanym ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Na koniec zaprezentował się zespół śpiewaczy „Nadbużanie”, któremu obecnie akompaniuje Pani Katarzyna Grzybowska. Chór zaśpiewał nowy, specjalnie przygotowany na uroczystość repertuar. Można było usłyszeć takie piosenki jak: „Dozwolone od lat 18”, „Nie liczę godzin i lat”, „Tych lat nie odda nikt”.

Pomiędzy poszczególnymi występami seniorzy z Domu Dziennego Pobytu złożyli podziękowania i uhonorowali osoby oraz instytucje, z którymi na co dzień współpracują. Wręczali własnoręcznie wykonane z tej okazji upominki – statuetki. Można było również podziwiać wystawę rękodzieła artystycznego, które wykonały seniorki.

Seniorzy, którzy aktualnie są uczestnikami Domu Dziennego Pobytu „Senior” otrzymali pamiątkowe dyplomy ze wspólnym zdjęciem całej grupy seniorów DDP. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni do zaśpiewania piosenki, która powoli staje się hymnem seniorów pt. „Żyjmy pełnym życiem”.  

Drugiego dnia w ogródku przy Domu odbył się piknik jubileuszowy, który upłynął w bardzo miłej, rodzinnej atmosferze. Uczestniczyli w nim seniorzy z rodzinami oraz mieszkańcy Gminy Wyszków. Piknik był okazją do przekazania seniorom prezentu w formie występu. Zaprezentowało się kilka grup seniorów m. in. „Wyszkowiacy”, ZPiT „Oberek” oraz P. Stanisława Warszawin z monologiem. Gościnnie wystąpiła również Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Wyszkowie jak również zespół „Kalinki” z miejscowości Miąse. Na pikniku bawiły się WNUKI UCZESTNIKÓW, którym czas organizowały wolontariuszki z Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie. Najmłodsi uczestnicy mieli możliwość  pomalowania twarzy i uczestniczenia w kilku zabawach. Oprawę muzyczną zapewnił wolontariusz Adrian Wojtkowski, który grał różnorodne utwory, przy których uczestnicy pikniku chętnie tańczyli. Cytując kierownik Domu Dziennego Pobytu  można podsumować, iż było to prawdziwe święto seniorów i mieszkańców Gminy Wyszków. 

 

Burmistrz Wyszkowa, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, kierownik oraz uczestnicy Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie serdecznie dziękują za pomoc w przygotowaniu obchodów jubileuszu 30 – lecia:

 • Pani Elwirze Czechowskiej – Tuba Wyszkowa
 • Państwu Henryce i Andrzejowi Rucińskim – Zakłady Mięsne „Somianka”
 • Państwu Hannie i Józefowi Wróblewskim – Piekarnia – Cukiernia
 • Panu Mariuszowi Kowalskiemu – dyrektorowi WOK „Hutnik”
 • Panu Markowi Wiśniewskiemu – dyrektorowi WOSIR
 • Pani Bogusławie Łysikowskiej – „Skarby ze Strychu”
 • Panu Zbigniewowi Szczerbie – dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 5 w Wyszkowie
 • Pani Danucie Szatkowskiej – „Gościniec pod Jesionem”
 • Panu Krzysztofowi Zacharskiemu
 • Pani Ewie Karpińskiej – dyrektor Przedszkola nr 9 „Bajka” w Wyszkowie oraz dzieciom z grupy „Tygryski”,
 • Pani Jadwigi Kamienieckiej – świetlica "Słoneczna"
 • Pani Krystyna Szczuka
 • Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP w Wyszkowie
 • Pani Jagodzie Władoń – Ośrodek MONAR
 • Wolontariuszom

Wyszkowscy Seniorzy w akcji „Sprzątanie świata”

 

Po raz kolejny grupa wyszkowskich Seniorów, tym razem z DDP „Senior” i ZEiR Klub „Pogodna Jesień” w dniu 14 września wzięła udział w akcji sprzątania świata. W tym roku uczestnicy akcji sprzątali nabrzeże rzeki Bug tj. odcinek od Skweru Jana Pawła II do mostu kolejowego. O ile miejsca w okolicy parku są czyste tak już dalej można było zobaczyć mnóstwo świeżych opakowań po nocnych spotkaniach towarzyskich (min. opakowania po chipsach, coca coli itp.). Po wysiłku fizycznym seniorzy spotkali się w Domu „Seniora” na gorącej herbacie i poczęstunku ufundowanym przez Urząd Miejski w Wyszkowie.

 

Seniorzy na dożynkach gminnych

    2 września 2018 r. na stadionie miejskim w Wyszkowie odbyły się Gminne dożynki, których aktywnie uczestniczyli seniorzy z DDP „Senior” i z gminy Wyszków. Przed uroczystością seniorzy przygotowywali kotyliony dożynkowe, którymi dekorowali uczestników święta plonów. Zespół śpiewaczy „Nadbużanie” z DDP „Senior” zaprezentował się na dożynkowej scenie, śpiewając piosenki dożynkowe i biesiadne. Pani Jadwiga Szymanik wyrecytowała piękny wiersz o chlebie. Seniorzy z DDP „Senior” i gminy Wyszków przygotowali dekoracje dożynkowe oraz obsługiwali namiot gminny, w którym można było poczęstować się m. in. wędlinami, ciastem i chlebem ze smalcem. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o nowym okresie zasiłkowym 2018/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie rozpoczął wydawanie druków i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry start na kolejny okres zasiłkowy.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
 • od 1 września do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 31 grudnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do  ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie:

 

 • do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października,
 • od 1 września do 30 września – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
 • od 1 października  do 31 października – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 • od 1 listopada  do 30 listopada – ustalenie prawa do świadczeń  oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
 • od 1 grudnia  do 31 stycznia następnego roku – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje  do  ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie przypomina o godzinach przyjęcia interesantów w Centrum dla Rodziny w Wyszkowie, ul. Kościuszki 54, gdzie realizowane jest świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie Dobry start.

Poniedziałek               8.00 – 16.00

Wtorek                       8.00 – 18.00

Środa                         dzień wewnętrzny

Czwartek                    8.00 – 18.00

Piątek                        8.00 – 16.00

Kolejkomat w Centrum dla Rodziny

Gmina Wyszków wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz podwyższając jakość świadczonych usług i wygodę klientów wyposażyła Centrum dla Rodziny w tzw. system kolejkowy. Urządzenie zostało już zamontowane i funkcjonuje w fazie testów od 26 lipca.

Aby uniknąć uciążliwego stania w kolejkach Centrum dla Rodziny mieszczące się w budynku Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. T. Kościuszki 54 zainstalowało w poczekalni tzw. „kolejkomat”. Z urządzenia można pobrać bilet kolejkowy z przydzielonym numerem oraz konkretnym stanowiskiem urzędnika. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, na ekranie dotykowym wyświetlane są tylko dwa przyciski. Pierwszy – „Informacja”, który dotykamy kiedy chcemy pobrać druki wniosków, odebrać decyzję lub w sprawie otrzymanego wezwania w tym m.in. przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego. Drugi przycisk to „Złożenie wniosku”. Nim posługujemy się, gdy chcemy złożyć wniosek lub dokumenty, bez względu na rodzaj świadczenia.

Z urządzeniem połączony jest zamontowany powyżej monitor. Na nim widnieje wykaz aktualnie obsługiwanych numerów oraz wykaz tych które oczekują. Poprzez komunikaty wizualne i głosowe (głosowy przywołuje konkretny numer trzy razy) proszone są kolejne osoby do załatwienia sprawy.

Urządzenie ma przede wszystkim usprawnić obsługę interesantów. Pracownikowi Centrum wyświetla się na bieżąco, ile osób oczekuje w kolejce i na podstawie dotychczasowych statystyk czasu potrzebnego na załatwienie sprawy, może zweryfikować czy Centrum będzie w stanie obsłużyć wszystkich interesantów danego dnia.

System umożliwia również „wstrzymanie” konkretnego numeru w sytuacji, kiedy interesant musi uzupełnić/wypełnić wniosek – wtedy jego numer nie jest usuwany z systemu, natomiast przywoływany po określonym czasie.

Urządzenie ma możliwość prowadzenia statystyk. Tak więc np. na koniec każdego miesiąca kierownictwo CdR może podsumować, ile i jakiego rodzaju spraw zostało w danym miesiącu załatwione.

Zakup systemu kolejkowego był możliwy dzięki przesunięciu środków budżetowych dla OPS-u przez radę miejską. Cena urządzenia wraz z monitorem to 18.500 PLN brutto.

Klientów Centrum dla Rodziny prosimy o zwrócenie uwagi na nowe urządzenie i obowiązkowe pobieranie numerków. Prosimy o pobranie jednego biletu, bez względu na ilość załatwianych spraw.

WNIOSKI O ŚWIADCZENIA – OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

Od dnia 01.08.2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych w Wyszkowie mieszczący się w siedzibie WOSIR przy ul. Kościuszki 54 rozpoczyna wydawanie oraz przyjmowanie wniosków o świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie Dobry start na nowy okres zasiłkowy 2018/2019. Wnioski do pobrania poniżej.

Pobierz wnioski o świadczenia realizowane przez Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Wnioski będą przyjmowane:

Poniedziałek – 8:00 – 16:00

Wtorek – 8:00 – 18:00

Środa – 8:00 – 16:00 (dzień wewnętrzny)

czwartek – 8:00 – 18:00

Piątek – 8:00 – 16:00

W celu podwyższenia jakości świadczonych usług, a także w trosce o wygodę klientów Centrum dla Rodziny zostało wyposażone w tzw. system kolejkowy. Na ekranie dotykowym wyświetlane są tylko dwa przyciski. Pierwszy – „Informacja”, który dotykamy kiedy chcemy pobrać druki wniosków, odebrać decyzję lub w sprawie otrzymanego wezwania w tym m.in. przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego. Drugi przycisk to „Złożenie wniosku”. Nim posługujemy się, gdy chcemy złożyć wniosek lub dokumenty, bez względu na rodzaj świadczenia.

Pobieranie numerków jest obowiązkowe.

Należy pobrać jeden bilet, bez względu na ilość załatwianych spraw.