Category Archives: Bez kategorii

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

Plakat Świąteczna Zbiórka Żywności w sklepie "U Rozena" przy ul. Białostockiej 72A dla rodzin najbardziej potrzebujących z miasta Wyszków. Zbiórka będzie realizowana od 15 .11.2023 do 20.12.2023 r.

Sklep spożywczo-przemysłowy „u Rozena” oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie organizują zbiórkę żywności (i nie tylko*) w sklepie przy ul. Białostockiej 72A dla najbardziej potrzebujących rodzin z Gminy Wyszków.

Czego potrzebujemy ?

 • produkty spożywcze
 • słodycze dla najmłodszych
 • zabawki
 • gry

* Istnieje możliwość spełnienia małych marzeń zapisanych w listach do św. Mikołaja.

Jak to wygląda?

 1. W sklepie będą dostępne listy od dzieci do św. Mikołaja,
 2. Każda chętna osoba wybiera jeden z nich (bądź więcej) i przygotowuje paczkę spełniając małe marzenia.

Wszyscy możemy być Świętymi Mikołajami i sprawić, żeby dla kogoś te święta były bardziej magiczne.

Zapraszamy do udziału w zbiórce!

Sklep “u Rozena” Ul. Białostocka 72A Wyszków

Zaproszenie

Obrazek religijny, gołąb

Proboszcz parafii pw. Św. Wojciecha

oraz
Burmistrz Wyszkowa

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Kierownik Domu Dziennego Pobytu „SENIOR”

zapraszają Seniorów

 z terenu gminy i powiatu wyszkowskiego na uroczystą Mszę Św.

z okazji

 „Międzynarodowego dnia osób starszych”.

Msza Św. będzie odprawiona

dnia 01.10.2023r o godz.11.00

w Kościele pw.  Św. Wojciecha w Wyszkowie.

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

Od 1 stycznia 2024 r. kwota
świadczenia wychowawczego
500+ wzrośnie do 800 zł
Nie trzeba składać
dodatkowego wniosku
Kwota świadczenia zmieni się
automatycznie – świadczenie
w nowej wysokości będzie
wypłacane od stycznia 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r.

Świadczenie będzie przysługiwało na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia.

ZUS, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Nastąpi to automatycznie i obejmie wszystkich, którzy według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Po 1 stycznia 2024 r. osoby te otrzymają wypłaty w nowej wysokości. Zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Nabór wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okresświadczeniowy
(od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.) zostanie otwarty 1 lutego 2024 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko elektronicznie, przez:

 • aplikację mobilną mZUS,
 • PUE ZUS,
 • portal Emp@tia,
 • bankowość elektroniczną banków lub SKOK, które współpracują z ZUS.

Zródło: www.zus.pl;

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

Gmina Wyszków / Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie do dnia 15 września 2023 r.

 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 6 października 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Pliki do pobrania

Seniorzy na spotkaniu z Pierwszą Damą

Źródło: https://www.prezydent.pl, Przemysław Keler/KPRP

W dniu 12 maja 2023 roku uczestników Domu Dziennego Pobytu „Senior” Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie przyjęła Pierwsza Dama.

Podczas spotkania Pani Agata Kornhauser-Duda nawiązała do jubileuszu 35-lecia wyszkowskiego Domu Dziennego Pobytu, mówiąc że Dom jest prekursorem polityki społecznej na rzecz osób starszych. Bardzo pozytywnie wyrażała się o szerokiej ofercie usług i działań realizowanych przez wyszkowski DDP. Pierwsza Dama chciała usłyszeć od uczestników spotkania, w jaki sposób trafiają do Domu, jakie są ich zainteresowania, które z zajęć lubią najbardziej. Pytała co daje im uczestnictwo w różnych formach integracji i aktywizacji, a także sam pobyt  w Domu. Jej uwagę przyciągnęło rękodzieło artystyczne wykonywane podczas warsztatów w Domu Dziennego Pobytu tj. białoczerwona palma wielkanocna wysłana przez seniorki do Pałacu Prezydenta RP. Pani Prezydentowa najbardziej zainteresowała się warsztatami aktorskimi, podziwiała seniorów za otwartość i radość którą wykazują w swoich aktywnościach. Pierwsza Dama opowiedziała wyszkowianom pokrótce o swojej działalności społecznej, promowała programy dedykowane osobom starszym, a także zdradziła w jaki sposób spędza czas wolny. Spotkanie upływało w bardzo spontanicznej, miłej i przyjaznej niemalże rodzinnej atmosferze. Wyszkowscy seniorzy mieli możliwość zaśpiewać specjalnie zadedykowaną piosenkę dla Pani Prezydentowej, a także wręczyć własnoręcznie wykonane prezenty. Po spotkaniu z Pierwszą Damą seniorzy zostali zaproszeni na poczęstunek, a także otrzymali okolicznościowe upominki.

Podczas wizyty w Pałacu Prezydenckim w Warszawie seniorzy mieli możliwość zwiedzania pałacu z przewodnikiem.

Składamy serdeczne podziękowania za bardzo miłe przyjęcie i profesjonalną obsługę. Wrażenia z tego spotkania pozostaną na długo w pamięci uczestników.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem “O aktywizacji osób starszych z seniorami z Wyszkowa” na stronie internetowej prezydent.pl.

Kondolencje

Z głębokim smutkiem

zawiadamiamy, że w dniu 6 maja 2023r.

zmarła nasza bliska koleżanka

i przyjaciółka

Ś✞P

Hania Wargocka

osoba o szczerym i otwartym sercu.

Zawsze chętna do pomocy

nie tylko tym,

którzy tego potrzebowali.

Haniu spoczywaj w pokoju

Koleżanki i koledzy

z Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wyszkowie

Święto Kobiet i Mężczyzn

Koncert z nutą amora w tle z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn, na który wyszkowskich seniorów zaprosili Burmistrz Wyszkowa, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektor WOK „Hutnik” odbył się w dniu 9 marca 2023r.

Podczas koncertu dla wyszkowskiej publiczności zaprezentowała się grupa teatralna „Połamani słowem” ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Soteria” w Wyszkowie w spektaklu pt. „Jak zwykle wszystko winą jest amora”. Tematem przedstawienia była miłość prezentowana przez pryzmat osobowości zaangażowanych aktorów. Scenariusz inspirowany humoreskami erotycznymi J. Sztautyngera napisała animatorka grupy Urszula Roguska.

Następnie w muzyczną podróż po Europie zaprosili soliści Mazowieckiego Wędrownego Teatru Muzycznego Maggie Tunkiewicz-Zakrzewska i Wojciech Bardowski. Artyści bawili wyszkowian krótkimi anegdotkami i wesołymi dialogami zapraszając do wspólnego śpiewania utworów między innymi „Hymn o miłości”, „Mamma Maria”, „Czardasza” czy „Żegnajcie przyjaciele”.

Na gali koncertowej wiersze o miłości do kobiet i szacunku do mężczyzn recytowali Roman Szymanik i Bożena Fajst. Całość prowadził senior, uczestnik Domu Dziennego Pobytu – Edward Piasecki. W koncercie uczestniczyła Zastępca Burmistrza Aneta Kowalewska oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Mróz.

Firma PPHU Mleks sp. z o.o. ufundowała słodkości na powitalny poczęstunek.

Nabór uczestników do programu Opieka Wytchnieniowa

Gmina Wyszków przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023.

DOFINANSOWANIE – 114 285,17 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -114 285,17 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie ogłasza nabór uczestników do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze Środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W bieżącym roku Program „Opieka wytchnieniowa” będzie realizowany w formie tzw. pobytu całodobowego, tj. w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o zapoznanie się z treścią Programu ”Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, a także zachęcamy do wypełnienia i złożenia karty zgłoszeniowej do Programu, do której należy dołączyć:

 • Kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
 • Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny;
 • Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do 07.07.2023 r. do Sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, bądź drogą pocztową na adres tutejszego Ośrodka tj. ul. 3 Maja 16,
07-200 Wyszków.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń (z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby posiadające wykonany pomiar oceny ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz w zakresie niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz w zakresie niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, jeśli jej wynik wyniesie od 18 do 75 punktów)

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków lub pod numerem telefonu 29 742 40 97 w dniach i godzinach pracy Ośrodka.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o Programie Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 znajdziesz na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Karta Pomiaru Niezależności (pdf, 199 KB)

Karta zgłoszenia (pdf, 167 KB)

Klauzula Informacyjna MRPS POW (pdf, 176 KB)

Klauzula Informacyjna OPS POW (pdf, 177)

Program Opieka Wytchnieniowa (docx, 86 KB)

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Gmina Wyszków / Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie jest realizatorem zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” — edycja 2023. Na realizację zadania pozyskano środki w kwocie 118 875,06 zł, co stanowi 100% wartości Programu.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w Gminie Wyszków są skierowane do 14 osób spełniających wymogi formalne programu:

 • 2 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 5 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 2 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 5 dzieci w wieku do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 • poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 • dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 • zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w :

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów. Asystent realizuje usługi wyłącznie na  rzecz osoby niepełnosprawnej, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

 • Szczegóły na temat realizacji Programu znajdują się:

Informacja dot. projektu pilotażowego EU Talent Pool i usług sieci EURES

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że Komisja Europejska wspólnie z Europejskim Urzędem ds. Pracy oraz Europejską Siecią Służb Zatrudnienia (EURES) uruchomiła projekt pilotażowy umożliwiający osobom z Ukrainy objętym ochroną czasową na terenie Unii Europejskiej stworzenie swojego CV i zaprezentowanie go zweryfikowanym pracodawcom z Polski oraz pracodawcom z UE w bazie CV na portalu EURES.
Polska sieć EURES bierze udział w pilotażu dzięki czemu umożliwia dodatkowe usługi dla uchodźców z Ukrainy oraz polskich pracodawców w celu ułatwienia łączenia poszukujących
pracy z Ukrainy z polskimi pracodawcami.
W związku z powyższym udostępniamy materiały informacyjne o projekcie EU Talent Pool oraz o usługach EURES.

Zaproszenie

Burmistrz Wyszkowa, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społeczne, Kierownik Domu Dziennego Pobytu “SENIOR” w Wyszkowie

zapraszają na
XV KRÓLEWSKI BAL SENIORÓW

21 stycznia 2023r. w godz. 16-23 w Gościńcu pod Jesionem, Wyszków, ul. Łączna 5

Mile widziane szaty królewskie.

Zapisy od 02 stycznia do wyczerpania wejściówek
w Domu Dziennego Pobytu ?SENIOR?
Wyszków  ul. 3 Maja 18 w godz. od  900 do 1600 tel. 29 742 59 21.
Koszt 160 zł. za osobę.

Zapewniamy: 3 dania gorące,przystawki, ciasto, owoce,gorące i zimne napoje,świetną zabawę z zespołem ?Weselna harmonia?,ciekawe konkursy i niespodzianki.

Spotkanie opłatkowe

W dniu 14 grudnia przy melodiach tradycyjnych kolęd i pastorałek w Domu Dziennego Pobytu ?Senior? Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie odbyło się spotkanie opłatkowe uczestników Domu oraz zaproszonych gości. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się od śpiewania kolędy ?Wśród nocnej ciszy?, czytania ewangelii i składania świątecznych życzeń.

W tym roku uroczysty dzień z seniorami spędził ksiądz Zbigniew Borawski, który poświęcił opłatek i odczytał fragment Pisma Świętego. Życzenia w imieniu samorządu złożyła Pani Aneta Kowalewska Zastępca Burmistrza Wyszkowa, a także Pani Agnieszka Mróz Dyrektor OPS.

Wyszkowscy seniorzy chętnie włączyli się w przygotowanie wigilijnych potraw, dekoracji i upominków bożonarodzeniowych. W tym roku grupa teatralna ?Domino? działająca przy Domu pod kierunkiem Pani Iwony Przybysz przygotowała Jasełka, które zaprezentowała po wspólnym posiłku.
Na zakończenie spotkania wyszkowskich seniorów po dwóch latach nieobecności odwiedził Mikołaj z drobnym słodkim upominkiem.

Uczestnicy Domu przesyłają wszystkim mieszkańcom Gminy Wyszków serdeczne życzenia bożonarodzeniowe oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Przyjemne z pożytecznym

Grupa ?Młodzi duchem? na przełomie listopada i grudnia 2022 roku realizowała projekt pod tytułem ?Przyjemne z pożytecznym?.  W ramach pozyskanych środków ?Młodzi duchem?  wykonali ozdoby bożonarodzeniowe i makramy, które posłużą jako świąteczne prezenty dla osób i instytucji współpracujących z seniorami z terenu Gminy Wyszków. Podczas kolejnych spotkań seniorzy pracowali nad przygotowaniem jasełek, które przedstawią uczestnikom Domu Dziennego Pobytu ?Senior? podczas wspólnego spotkania opłatkowego. Wyszkowscy seniorzy w ramach zajęć ruchowych pracowali nad układem tanecznym, który w przyszłości będą pokazywać podczas spotkań integracyjnych osób starszych, a także  na spotkaniach międzypokoleniowych. Środki na realizację projektu pozyskane zostały w ramach Bonu Społecznego II ze Stowarzyszenia ?Radomskie Centrum Przedsiębiorczości?.

Projekt realizowany w ramach środków budżetu województwa mazowieckiego.