Category Archives: Bez kategorii

Zaproszenie na konferencję

Logo Alzheimer Polska oraz Logo Rzecznik Praw Obywatelskich

Gmina Wyszków oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie serdecznie zapraszają na konferencję on-line zorganizowaną przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Związek Stowarzyszeń Alzheimer Polska

pt. „Możliwości wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich” która odbędzie się  16 września 2022r. godz. 11.00 – 15.00 w WOK „HUTNIK” (kameralna sala kinowa).

Konferencja będzie tłumaczona na język migowy.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.ops.wyszkow.pl oraz www.wyszkow.pl

Seniorzy w Płocku

W dniu 30 sierpnia uczestnicy Domu Dziennego Pobytu „Senior”  wyjechali na wycieczkę do jednego z najstarszych miast Polski. Już w drodze toczyła się dyskusja nad położeniem miasta i jego historią. Spacer rozpoczął się od Rynku Kanonicznego przez Nowy Rynek, na którym przewodniczka opowiedziała dzieje powstania miasta. Kolejnym punktem wycieczki było Wzgórze Tumskie, z którego Seniorzy podziwiali rozciągające się malownicze widoki na Wisłę. Przewodniczka przedstawiła historię najcenniejszego zabytku miasta jakim jest Bazylika Katedralna. Następnie Seniorzy zwiedzili Muzeum Mazowieckie, a w nim wystawę ART DECO. Ostatnim punktem programu był rejs statkiem po Wiśle. Pomimo nie najlepszej pogody wyszkowskim seniorom humory dopisywały, zachwyceni urokami Płocka i zachęceni szeroką ofertą turystyczną Żeglugi Rzecznej zadeklarowali chęć powrotu za rok.

Informacja dot. zakupu drewna do celów opałowych


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, że istnieje możliwość pozyskania drewna opałowego na terenach wskazanych przez nadleśnictwo, po cenie zawierającej jedynie koszty surowca na zasadzie tak zwanego samowyrobu tj. pozyskanego kosztem i staraniem nabywcy.

W celu zakupu drewna opałowego na w/w zasadach, należy zgłosić się do pracownika terenowej Służby Leśnej, który wyznaczy miejsce, przeszkoli z zasad bhp, ustali zasady przygotowania drewna i wystawi pisemne zezwolenie na wyrób.

Dane kontaktowe:

Nadleśnictwo Wyszków: 604 181 846

Nadleśnictwo Drewnica: 605 441 403, 607 053 332

Nadleśnictwo Pułtusk: 23 692 14 65

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa opasek bezpieczeństwa dla osób starszych powyżej 65 roku życia – mieszkańców Gminy Wyszków wraz z usługą całodobowej opieki na odległość

ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków

Tel./ fax (29) 742-49-02
e-mail: sekretariat@ops.wyszkow.pl
adres strony internetowej: www.ops.wyszkow.pl 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 30 opasek bezpieczeństwa dla osób starszych powyżej 65 roku życia – mieszkańców Gminy Wyszków wraz z usługą całodobowej opieki na odległość w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

ZAŁĄCZNIKI

Zbiórka rzeczowa dla obywateli Ukrainy

Uruchamiamy zbiórkę rzeczową dla obywateli Ukrainy 🇺🇦 którzy potrzebują wsparcia w związku z toczącą się wojną. Zbiórkę będzie prowadził Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, we współpracy z WOSiR Wyszków. Rozpoczynamy w poniedziałek, 28 lutego. Rzeczy będzie można dostarczać codziennie między 8.00 a 20.00 do budynku WOSiR przy ul. Kościuszki (Centrum dla Rodziny).Zbierać będziemy konkretne rzeczy, uzgodnione z samorządem Gmina Ustrzyki Dolne, które jako samorząd przygraniczny koordynuje bezpośrednią pomoc dla uchodźców, organizuje punkty rejestracyjne, gdzie uchodźcy otrzymują pierwszą i niezbędną pomoc. Będziemy w tym zakresie współpracować z Urzędem Miejskim i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustrzykach, tam też dostarczymy zebrane podczas zbiórki rzeczy, by trafiły do potrzebujących. Co zbieramy❓

❗️po pierwsze żywność – potrzebne są batony energetyczne, zapakowane pieczywo, konserwy, produkty, które można spożyć bez jakiejkolwiek konieczności przygotowywania, trwale zapakowane – uchodźcy po kilku lub kilkunastu godzinach spędzonych na granicy, zmęczeni i często w dalszej podróży potrzebują szybkiego wzmocnienia), bakalie, kawa, herbata, soki, woda, suche ciastka, krakersy, przekąski – które można zabrać w podróż;

❗️po drugie: artykuły higieniczne, te podstawowe, ale także z myślą o dzieciach, również tych maleńkich (chusteczki nawilżane), także podpaski, szczoteczki do zębów, ręczniki papierowe, pampersy;

❗️po trzecie: urządzenia typu latarki, termosy, kubki termiczne, także naczynia jednorazowe, powerbanki;

❗️po czwarte: koce, śpiwory, płaszcze przeciwdeszczowe.Póki co nie zbieramy odzieży.

Na bieżąco będziemy weryfikować zakres potrzebnych rzeczy w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Ustrzykach, sytuacja jest dynamiczna i potrzeby mogą się zmieniać.

Ponadto, jeśli ktoś miałby wolę wesprzeć Urząd Miejski w Ustrzykach przekazując nagrzewnice, sprzęt AGD, kuchenki turystyczne itp. przedmioty i urządzenia, bardzo prosimy o kontakt z zastępcą burmistrza Wyszkowa Aneta Kowalewska (798-188 -177). Ten sprzęt służy wyposażeniu kolejnych punktów, które tamtejszy samorząd własnymi siłami i środkami stara się organizować, by pomoc dla uchodźców była jak najszersza.

Burmistrz Wyszkowa, Grzegorz Nowosielski będzie proponował Radzie Miejskiej wsparcie dla samorządu miasta Ustrzyki Dolne, z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom. Tam jest ona najszybsza i najbardziej skuteczna. W ramach współpracy pomiędzy samorządami chcielibyśmy wspólnie stawiać czoła wyzwaniu pomocy ludności ukraińskiej tak bardzo dotkniętej nieszczęściem wojny.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Jesteśmy gotowi do pomocy naszym ukraińskim sąsiadom. Cały czas powiększamy bazę miejsc, w których będą mogli się zatrzymać opuszczając swój kraj ogarnięty wojną – pierwsza ukraińska rodzina dotrze do Wyszkowa dziś w nocy. W uzgodnieniu z naszymi partnerskimi sąsiadami przygotowujemy pomoc rzeczową. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie jest gotowy do wsparcia uchodźców z Ukrainy, także w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie jesteśmy gotowi do zwiększonej obsługi administracyjnej obywateli Ukrainy. Oferujemy wsparcie psychologiczne, pomoc tłumaczy, prawnika – obywatelom Ukrainy mieszkającym i pracującym w Wyszkowie. Potrzebujących wsparcia, ale także tych, którzy chcą włączyć się w nasze działania, prosimy o kontakt z zastępcą burmistrza Anetą Kowalewską (798-188-177)

Kampania informacyjna nt. praw pracowników sezonowych

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie ul. Tadeusza Kościuszki 15, 07-200 Wyszków, wyszkow.praca.gov.pl, e-mail: wawy@praca.gov.pl tel. (29) 742-61-66, 743-09-45, fax 742-21-35

Dotyczy: kampanii informacyjnej nt. praw pracowników sezonowych w UE prowadzonej przez Europejski Urząd ds. Pracy wspólnie z państwami członkowskimi UE/ EFTA pod nazwą „Prawa przez cały rok” – zaproszenie do spotkania on-line

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie przesyła informację o spotkaniu w formie on-line na temat kampanii ELA na temat bezpiecznej pracy za granicą „Right for all seasons”.
Spotkanie pt. EURES – Bezpieczeństwo i prawo w pracy w Europie odbędzie się 28 października 2021 o godzinie 14.00.

Poniżej link do spotkania.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGU2ZWVjNTMtYjMyNS00NzU5LTgxODEtNGU5ODRhZjg3Zjg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e0667c7d-7095-48b8-918d-6ae5fe495a0d%22%2c%22Oid%22%3a%2284e30b56-7214-4af1-a6e3-cf6424256711%22%7d

Program “Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów”

Strategicznym celem programu rządowego jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70+, którzy zdecydują się na pozostanie w domu, ze względu na swoje bezpieczeństwo, w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19.
W szczególnych przypadkach z usługi mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia. Program zakłada pomoc w   dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym spożywcze, środki higieny osobistej  do domu seniora. Można również poprosić o pomoc w sprawach urzędowych  nie wymagających udostepnienia danych wrażliwych.  Z programu mogą skorzystać osoby, które nie
są objęte innymi usługami świadczonymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Koszty zakupów pokrywa senior. Bezpośrednim realizatorem programu są ośrodki pomocy społecznej. Program jest realizowany do 31.12.2020 roku.

Mechanizm udzielania pomocy:

  1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu, dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów  na numer 22 505 11 11. Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 – 21.00.
  2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie poprzez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Ośrodek realizuje usługę przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku),
    w godzinach pracy ośrodka (8.00 -16.00). Zgłoszenia, które wpływają poprzez system CAS w weekendy rozpatrywane są od poniedziałku.
  3. Pracownik ośrodka kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez seniora na infolinii, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie z wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjedzie do Seniora w celu pomocy oraz datę. Usługa może być świadczona raz w tygodniu bądź kilka razy w czasie trwania programu.
  4. W czasie odbierania zakupów zachowaj zasady bezpieczeństwa; noś maseczkę, zachowaj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych. Kontakt  osoby świadczącej pomoc z seniorem odbywa się tylko w drzwiach.
  5. Senior może zgłosić prośbę  o pomoc bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie dzwoniąc pod numer telefonu 29 742 59 21 lub 29 742 49 02 w godzinach pracy 8.00 – 16.00 w dni pracy od poniedziałku do piątku.

UWAGA: Senior płaci tylko za rzeczywisty koszt zakupów.

Plakat wspieraj Seniora

 

OGŁOSZENIE

Ogłaszamy nabór WOLONTARIUSZY chętnych pracować na rzecz Seniorów z terenu miasta i gminy Wyszków.

W związku z rozwijającą się pandemią COVID 19 istnieje większa potrzeba wspierania osób starszych w sprawach takich jak: zrobienie zakupów.

Osoby chętne do współpracy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkowie nr tel. 29 7425921.

Podziękowanie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie składa podziękowanie dla Pana Adriana Dąbrowskiego z Domu Weselnego “Kasztelanka” w Wyszkowie za zorganizowanie świątecznych paczek dla najbardziej potrzebujących mieszkańców z Gminy Wyszków