Category Archives: Bez kategorii

Dzień Matki

27 maja w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie odbyło się spotkanie, podczas którego burmistrz Wyszkowa w symboliczny sposób uhonorował matki zamieszkujące na terenie Gminy Wyszków.

W tym roku swoją obecnością zaszczyciły nas panie, które są nauczycielkami wychowania przedszkolnego. Wśród nich znalazły się: Kalina Osik, Lidia Wasik, Katarzyna Kulesza, Katarzyna Wojtaszek, Joanna Bajorek, Iwona Fidura, Aleksandra Ługowska, Wioleta Sitek oraz Agnieszka Skoczeń.

Były bukiety kwiatów, dyplomy, słodkie upominki i wiele miłych ciepłych słów skierowanych przez burmistrza Piotra Wojciecha Płochockiego oraz dyrektor OPS Agnieszkę Mróz.

Wiosenny Koncert dla Seniorów

W dniu 19 marca 2024 roku w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik” odbył się „Wiosenny Koncert dla Seniorów” w wykonaniu Chóru Męskiego im. W. Lachmana Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa”. Organizatorem imprezy był Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie przy wsparciu Gminy Wyszków.  Chór „Harfa” pod batutą dyrygenta Łukasza Hermanowicza zaprezentował Seniorom utwory Krzysztofa Krawczyka m.in. „Za tobą pójdę”, „To, co dał nam świat” , „Tylko Ty, Tylko ja”, „Bo jesteś ty” oraz utwory związane z Warszawą. Największą radość widowni sprawił utwór „Parostatek”. Podczas jego wykonywania dyrygent zaprosił wszystkich uczestników do wspólnego śpiewania, mówiąc że największą przyjemnością dla artysty jest moment w którym publiczność śpiewa razem z artystą. 

Uczestnicy koncertu mogli poznać ciekawą historię najstarszego Męskiego Chóru, który w tym roku skończy 118 lat. Podczas Wiosennego Koncertu Pan Roman Szymanik wieloletni pensjonariusz Domu Dziennego Pobytu „Senior” wyrecytował „Inwokację” A. Mickiewicza.  Odbiorcami koncertu byli seniorzy z terenu Gminy Wyszków oraz osoby z niepełnosprawnościami z zaprzyjaźnionych placówek.  Tradycją wiosennych koncertów jest słodki upominek, który bardzo ucieszył wszystkich słuchaczy. Na zakończenie kilka słów na temat bezpieczeństwa Seniorów powiedziała sierżant sztabowy Ilona Puścian z KPP Wyszków.

Spotkanie świąteczne

W dniu 20 marca 2024 r. odbyło się spotkanie Wielkanocne pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie. Uczestników Domu swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Gminy Wyszków – Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Piórkowska oraz Wicestarosta Leszek Marszał i Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Mróz. Na spotkanie z Seniorami DDP przybył proboszcz Parafii Świętego Wojciecha Roman Karaś. Zaproszeni Goście złożyli Seniorom życzenia Wielkanocne, Ksiądz poświęcił przygotowane pokarmy, wszyscy wspólnie odmówili modlitwę oraz podzieli się poświęconym pokarmem. Podczas wspólnego świętowania nie zabrakło czasu na wspólne śpiewanie pieśni oraz wysłuchanie  recytacji wierszy świątecznych przygotowanych przez pensjonariuszy DDP „Senior”. Każde takie spotkanie dla pensjonariuszy jest ważnym wydarzeniem, podczas którego mogą pobyć ze sobą i cieszyć się swoją obecnością. W okresie Wielkiego Postu rękodzielniczki wykonują palmy i stroiki wielkanocne, którymi obdarowują zaproszonych gości oraz zaprzyjaźnione organizacje i instytucje.

Radosnego Alleluja!

PODZIĘKOWANIA


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie składa serdeczne podziękowania dla następujących darczyńców – firm, instytucji i osób prywatnych:

 • Państwo Danuta i Krzysztof Kowalewscy – Restauracja „Baśniowa” w Rybienku Leśnym,
 • Pani Monika Kluczek – Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie, nauczyciele, społeczność szkoły, rodzice oraz wolontariusze,
 • Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wyszkowa,
 • Oddział Rejonowy PCK w Wyszkowie
 • Pan Jarosław Kuczyński z Nieporętu,
 • Państwo Marlena i Bartosz Rozenek – sklep spożywczo-przemyslowy „U Rozenka”,
 • oraz wszystkim anonimowym darczyńcom, którzy w tym szczególnym czasie Świąt Bożego Narodzenia zechcieli podzielić się swoimi dobrami z osobami potrzebującymi.

W imieniu osób obdarowanych składamy serdeczne podziękowania.

Dziękujemy za wieloletnią współpracę Stowarzyszeniu „Szlachetna Paczka”.

Dyrektor i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyszkowie

Zaproszenie

Obrazek religijny, gołąb

Proboszcz parafii pw. Św. Wojciecha

oraz
Burmistrz Wyszkowa

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Kierownik Domu Dziennego Pobytu „SENIOR”

zapraszają Seniorów

 z terenu gminy i powiatu wyszkowskiego na uroczystą Mszę Św.

z okazji

 „Międzynarodowego dnia osób starszych”.

Msza Św. będzie odprawiona

dnia 01.10.2023r o godz.11.00

w Kościele pw.  Św. Wojciecha w Wyszkowie.

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

Od 1 stycznia 2024 r. kwota
świadczenia wychowawczego
500+ wzrośnie do 800 zł
Nie trzeba składać
dodatkowego wniosku
Kwota świadczenia zmieni się
automatycznie – świadczenie
w nowej wysokości będzie
wypłacane od stycznia 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r.

Świadczenie będzie przysługiwało na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia.

ZUS, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Nastąpi to automatycznie i obejmie wszystkich, którzy według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Po 1 stycznia 2024 r. osoby te otrzymają wypłaty w nowej wysokości. Zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Nabór wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okresświadczeniowy
(od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.) zostanie otwarty 1 lutego 2024 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko elektronicznie, przez:

 • aplikację mobilną mZUS,
 • PUE ZUS,
 • portal Emp@tia,
 • bankowość elektroniczną banków lub SKOK, które współpracują z ZUS.

Zródło: www.zus.pl;

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

Gmina Wyszków / Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie do dnia 15 września 2023 r.

 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 6 października 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Pliki do pobrania

Seniorzy na spotkaniu z Pierwszą Damą

Źródło: https://www.prezydent.pl, Przemysław Keler/KPRP

W dniu 12 maja 2023 roku uczestników Domu Dziennego Pobytu „Senior” Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie przyjęła Pierwsza Dama.

Podczas spotkania Pani Agata Kornhauser-Duda nawiązała do jubileuszu 35-lecia wyszkowskiego Domu Dziennego Pobytu, mówiąc że Dom jest prekursorem polityki społecznej na rzecz osób starszych. Bardzo pozytywnie wyrażała się o szerokiej ofercie usług i działań realizowanych przez wyszkowski DDP. Pierwsza Dama chciała usłyszeć od uczestników spotkania, w jaki sposób trafiają do Domu, jakie są ich zainteresowania, które z zajęć lubią najbardziej. Pytała co daje im uczestnictwo w różnych formach integracji i aktywizacji, a także sam pobyt  w Domu. Jej uwagę przyciągnęło rękodzieło artystyczne wykonywane podczas warsztatów w Domu Dziennego Pobytu tj. białoczerwona palma wielkanocna wysłana przez seniorki do Pałacu Prezydenta RP. Pani Prezydentowa najbardziej zainteresowała się warsztatami aktorskimi, podziwiała seniorów za otwartość i radość którą wykazują w swoich aktywnościach. Pierwsza Dama opowiedziała wyszkowianom pokrótce o swojej działalności społecznej, promowała programy dedykowane osobom starszym, a także zdradziła w jaki sposób spędza czas wolny. Spotkanie upływało w bardzo spontanicznej, miłej i przyjaznej niemalże rodzinnej atmosferze. Wyszkowscy seniorzy mieli możliwość zaśpiewać specjalnie zadedykowaną piosenkę dla Pani Prezydentowej, a także wręczyć własnoręcznie wykonane prezenty. Po spotkaniu z Pierwszą Damą seniorzy zostali zaproszeni na poczęstunek, a także otrzymali okolicznościowe upominki.

Podczas wizyty w Pałacu Prezydenckim w Warszawie seniorzy mieli możliwość zwiedzania pałacu z przewodnikiem.

Składamy serdeczne podziękowania za bardzo miłe przyjęcie i profesjonalną obsługę. Wrażenia z tego spotkania pozostaną na długo w pamięci uczestników.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem “O aktywizacji osób starszych z seniorami z Wyszkowa” na stronie internetowej prezydent.pl.

Kondolencje

Z głębokim smutkiem

zawiadamiamy, że w dniu 6 maja 2023r.

zmarła nasza bliska koleżanka

i przyjaciółka

Ś✞P

Hania Wargocka

osoba o szczerym i otwartym sercu.

Zawsze chętna do pomocy

nie tylko tym,

którzy tego potrzebowali.

Haniu spoczywaj w pokoju

Koleżanki i koledzy

z Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wyszkowie

Święto Kobiet i Mężczyzn

Koncert z nutą amora w tle z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn, na który wyszkowskich seniorów zaprosili Burmistrz Wyszkowa, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektor WOK „Hutnik” odbył się w dniu 9 marca 2023r.

Podczas koncertu dla wyszkowskiej publiczności zaprezentowała się grupa teatralna „Połamani słowem” ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Soteria” w Wyszkowie w spektaklu pt. „Jak zwykle wszystko winą jest amora”. Tematem przedstawienia była miłość prezentowana przez pryzmat osobowości zaangażowanych aktorów. Scenariusz inspirowany humoreskami erotycznymi J. Sztautyngera napisała animatorka grupy Urszula Roguska.

Następnie w muzyczną podróż po Europie zaprosili soliści Mazowieckiego Wędrownego Teatru Muzycznego Maggie Tunkiewicz-Zakrzewska i Wojciech Bardowski. Artyści bawili wyszkowian krótkimi anegdotkami i wesołymi dialogami zapraszając do wspólnego śpiewania utworów między innymi „Hymn o miłości”, „Mamma Maria”, „Czardasza” czy „Żegnajcie przyjaciele”.

Na gali koncertowej wiersze o miłości do kobiet i szacunku do mężczyzn recytowali Roman Szymanik i Bożena Fajst. Całość prowadził senior, uczestnik Domu Dziennego Pobytu – Edward Piasecki. W koncercie uczestniczyła Zastępca Burmistrza Aneta Kowalewska oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Mróz.

Firma PPHU Mleks sp. z o.o. ufundowała słodkości na powitalny poczęstunek.

Nabór uczestników do programu Opieka Wytchnieniowa

Gmina Wyszków przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023.

DOFINANSOWANIE – 114 285,17 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -114 285,17 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie ogłasza nabór uczestników do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze Środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W bieżącym roku Program „Opieka wytchnieniowa” będzie realizowany w formie tzw. pobytu całodobowego, tj. w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o zapoznanie się z treścią Programu ”Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, a także zachęcamy do wypełnienia i złożenia karty zgłoszeniowej do Programu, do której należy dołączyć:

 • Kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
 • Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny;
 • Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do 07.07.2023 r. do Sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, bądź drogą pocztową na adres tutejszego Ośrodka tj. ul. 3 Maja 16,
07-200 Wyszków.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń (z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby posiadające wykonany pomiar oceny ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz w zakresie niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz w zakresie niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, jeśli jej wynik wyniesie od 18 do 75 punktów)

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków lub pod numerem telefonu 29 742 40 97 w dniach i godzinach pracy Ośrodka.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o Programie Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 znajdziesz na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Karta Pomiaru Niezależności (pdf, 199 KB)

Karta zgłoszenia (pdf, 167 KB)

Klauzula Informacyjna MRPS POW (pdf, 176 KB)

Klauzula Informacyjna OPS POW (pdf, 177)

Program Opieka Wytchnieniowa (docx, 86 KB)

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Gmina Wyszków / Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie jest realizatorem zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” — edycja 2023. Na realizację zadania pozyskano środki w kwocie 118 875,06 zł, co stanowi 100% wartości Programu.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w Gminie Wyszków są skierowane do 14 osób spełniających wymogi formalne programu:

 • 2 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 5 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 2 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 5 dzieci w wieku do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 • poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 • dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 • zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w :

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów. Asystent realizuje usługi wyłącznie na  rzecz osoby niepełnosprawnej, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

 • Szczegóły na temat realizacji Programu znajdują się:

Informacja dot. projektu pilotażowego EU Talent Pool i usług sieci EURES

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że Komisja Europejska wspólnie z Europejskim Urzędem ds. Pracy oraz Europejską Siecią Służb Zatrudnienia (EURES) uruchomiła projekt pilotażowy umożliwiający osobom z Ukrainy objętym ochroną czasową na terenie Unii Europejskiej stworzenie swojego CV i zaprezentowanie go zweryfikowanym pracodawcom z Polski oraz pracodawcom z UE w bazie CV na portalu EURES.
Polska sieć EURES bierze udział w pilotażu dzięki czemu umożliwia dodatkowe usługi dla uchodźców z Ukrainy oraz polskich pracodawców w celu ułatwienia łączenia poszukujących
pracy z Ukrainy z polskimi pracodawcami.
W związku z powyższym udostępniamy materiały informacyjne o projekcie EU Talent Pool oraz o usługach EURES.