PROGRAM „OPIEKA 75+” Edycja 2024

Gmina Wyszków / Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informują, że po raz kolejny pozyskały środki na realizację rządowego programu „Opieka 75+” – edycja 2024, finansowanego z budżetu państwa, realizowanego przez samorządy.

Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków budżetu państwa to kwota 72 580, 00 zł co stanowi 60% wartości zadania.

Całkowity koszt zadania: 120 976,00 zł

Termin realizacji: 1 stycznia – 31 grudnia 2024r.

Program „Opieka 75+” – edycja 2024 zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym, jakim jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców. Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazanej w ustawie o pomocy społecznej.

Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

  • dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą one kontynuowane w roku 2024;
  • dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, którym w 2023r. nie były one świadczone;
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Opieka 75+” znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2024