Grupa wsparcia dla osób chorych na Stwardnienie Rozsiane

Specjaliści prowadzący grupę

Grupa prowadzona jest przy wsparciu pracowników socjalnych Anety Zyśk i Mariusza Duszyńskiego, którzy pomagają w animowaniu działań grupy a także w motywowaniu i wspieraniu poszczególnych jej członków.

Grupa ma zapewnione wsparcie ze strony psychologa (indywidualne i grupowe) oraz osoby prowadzącej ćwiczenia usprawniające. Uczestnicy podczas spotkań mają możliwość korzystania z sali do ćwiczeń pod okiem osoby do tego uprawnionej.

Korzyści uczestnictwa w grupie wsparcia

  • akceptacja własnego stanu zdrowia
  • pozbywanie się lęku przed przyszłością
  • dzielenie się własnymi problemami związanymi z chorobą
  • dzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat choroby
  • poznanie i zaakceptowanie nowej rzeczywistości po zdiagnozowaniu choroby
  • poczucie zrozumienia i podniesienie poziomu własnej samooceny
  • doświadczenie, że z tą chorobą można normalnie żyć i cieszyć się życiem
  • stawanie się pogodnymi ludźmi
  • nawiązywanie nowych przyjaźni