Category Archives: Archiwum

ZAPROSZENIE NA XIV BAL KARNAWAŁOWY SENIORÓW

Burmistrz Wyszkowa
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Kierownik Domu Dziennego Pobytu “SENIOR” w Wyszkowie
zapraszają na

XIV BAL KARNAWAŁOWY SENIORÓW
1 lutego 2020 r. w godz. 16-23
w Gościńcu pod Jesionem, Wyszków, ul. Łączna 5.
Mile widziany ubiór w stylu góralskim.

Zapisy od 07 stycznia do wyczerpania wejściówek
w Domu Dziennego Pobytu ‘SENIOR”
Wyszków  ul. 3 Maja w godz. od  900 do 1600

Koszt 95 zł. za osobę.

Rozstrzygnięcie postępowania

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przygotowywanie i dostarczanie obiadów dla dorosłych objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, iż w dniu 01.12.2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Przygotowywanie i dostarczanie obiadów dla dorosłych objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.”. Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 07-200 Wyszków.

Zgodnie ze złożoną ofertą na realizację tego zadania, koszt posiłków dla dorosłych w 2018 r. będzie wynosił: 9,87 zł brutto za posiłek (zupa, II danie) oraz 1,00 zł brutto za komplet jednorazowych zamykanych pojemników.

Wyszkowscy Seniorzy na Mazurach

Około 50 osobowa grupa Seniorów z gminy Wyszków w dniu 30 sierpnia wyjechała na Mazury. Dominującą grupą na wyjeździe byli pensjonariusze placówki OPS Domu Dziennego Pobytu „Senior”. Pierwszym punktem wycieczki była miejscowość Ruciane Nida, z której seniorzy wypłynęli nowoczesnym 250 osobowym statkiem do Mikołajek . Rejs wiódł szlakiem przez Jezioro Guzianka Wielka, śluzę Guzianka, gdzie można było zapoznać się z mechanizmem działania śluzy Jez. Bełdany, Jez. Mikołajskie oraz Jez. Śniardwy. W trakcie rejsu można było podziwiać piękno mazurskich krajobrazów, jednak niesamowite wrażenie na uczestnikach rejsu zrobiły widoki na Jeziorze Śniardwy.  Podczas 90 minutowego postoju w Mikołajkach uczestnicy bardzo swobodnie spędzili ten czas zwiedzając miasteczko i korzystając z dobrodziejstw portowych straganów. Po powrocie z rejsu na naszych seniorów czekała kolejna  niespodzianka w miejscowości Iznota, gdzie mogli zapoznać się z dorobkiem skansenu GALINDIA i z kulturą oraz obyczajami Galindów. W trakcie kilkugodzinnego pobytu na ziemi mazurskiej naszym seniorom dopisała cudowna pogoda oraz fantastyczne nastroje.

Dzień Babci i Dziadka w SENIORZE

W dniu 17 stycznia w Domu Dziennego Pobytu "Senior" odbyła się niecodzienna uroczystość. Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci ze świetlicy "Słoneczna" w ramach niespodzianki przygotowały krótki program artystyczny, który zaprezentowały podopiecznym placówki. W prezentacji nie zabrakło pięknych piosenek i recytacji dla babć i dziadków, grupa starszych dziewcząt zaprezentowała układ taneczny do tekstu Z. Wodeckiego pt. Teatr. W trakcie spotkania nie obyło się bez wzruszeń, uczestnicy wymienili się uprzejmościami, a w dowód wdzięczności seniorzy obdarowali milusińskich słodyczami.

Wigilia dla rodzin w restauracji Baśniowa

Już 12 raz na zaproszenie Państwa Danuty i Krzysztofa Kowalewskich do restauracji Baśniowa odpowiedziały rodziny korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie. Jak co roku uroczystą kolację dla 35 rodzin z dziećmi rozpoczęto od życzeń i przełamania się opłatkiem. Życzenia do zebranych skierowała Pani Danuta Kowalewska, Pani Anna Gołębiewska – sekretarz gminy Wyszków i Pani Agnieszka Mróz – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Świąteczną atmosferę i niepowtarzalny klimat spotkania stworzył zespół Gloriosa Trinita, śpiewając kolędy wspólnie z zebranymi. Młodzi aktorzy z Teatru Farsa przygotowali świąteczny spektakl, w którym zwrócili uwagę na wartości nadające sens życiu człowieka. Po spektaklu, przy dźwięku kolęd goście zasiedli do uroczystej kolacji. Na zakończenie uroczystości pojawił się Mikołaj, który przekazał paczki świąteczne dla wszystkich rodzin. Pan Paweł Trzciński Prezes „POMELAC” oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ufundowali 80 zestawów czekoladowych z mikołajem oraz 80 czekolad, którymi obdarowano dzieci – uczestników wigilii.

 

Apel

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie zwraca się z apelem do mieszkańców Wyszkowa o zgłaszanie osób samotnych, niepełnosprawnych lub bezdomnych z terenu gminy Wyszków potrzebujących pomocy. Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc w zakresie zabezpieczenia w opał, dożywianie, usługi opiekuńcze lub ewentualnie umieszczenie w schronisku – świadczenia te dotyczą w szczególności osób samotnych.

Na informacje oczekujemy w siedzibie Ośrodka :

Wyszków ul. 3-go Maja 16, tel. 0-29 74-249-02 lub 0-29 74-240-97 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00

Ponadto Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił bezpłatną infolinię 987. Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia – wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej. Pod obydwa numery zadzwonić może również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane.

Seniorzy w akcji

Zainspirowani ubiegłoroczną inicjatywą akcji społecznej „Sprzątanie opuszczonych nagrobków” w tym roku 25-osobowa grupa seniorów z Wyszkowa we współpracy z pracownikami Domu Dziennego Pobytu „Senior” sprzątała na cmentarzu parafialnym przy ul. Białostockiej. W dniu 27 października br. wolontariusze Seniorzy posprzątali opuszczone nagrobki wskazane przez administratora cmentarza jak również te groby, które od lat seniorki sprzątały z własnej inicjatywy. Po wzmożonym wysiłku uczestnicy akcji odpoczywali przy ciepłej herbacie w „Gościńcu Pod Jesionem”.

Dom Dziennego Pobytu „Senior” zaprasza

Animator społeczny, emerytowana polonistka zaprasza osoby w wieku 60+ z terenu miasta i gminy Wyszków do amatorskiej grupy teatralnej. W najbliższych planach grupy jest przygotowanie fragmentów dramatu Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej".

Osoby chętne do współpracy proszone są o kontakt z kierownikiem placówki Domu Dziennego Pobytu "SENIOR" Wyszków ul. 3 Maja 18 w godz. 9.00 – 16.00 lub nr telefonu 297425921.

Dzień Kobiet

         W dniu 04 marca 2016 r. w WOK “HUTNIK” odbyła się piękna uroczystość związana z obchodami święta kobiet dla Seniorek z Gminy Wyszków. Organizatorów i wszystkie Panie Seniorki powitał prowadzący spotkanie Michał Mielczarczyk. Rozpoczął krótkim wprowadzeniem „drogie Panie święto kobiet ustanowione zostało w 1910 roku, w Polsce corocznie obchodzone 8 marca jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie. W naszym kraju najpopularniej obchodzono je w latach 70, wręczając Paniom goździki, a potem tulipany. Święto było okazją do uzupełniania braków w zaopatrzeniu, dlatego wręczano paniom takie dobra materialne jak rajstopy, apaszki, ręczniki, ścierki, mydło czy kawę”.

Podczas wyszkowskiego wydarzenia dla Pań, oprócz drobnego słodkiego upominku, który przygotował Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski został wykonany piękny koncert.  Dla wyszkowskich seniorek zaśpiewali panowie – seniorzy utwory min.: Umówiłem się z nią na 9, Życie jest piękne, Gdzie się podziały tamte prywatki oraz dedykowali romantyczne wiersze. Młodzież z koła wolontarystycznego działającego przy Gimnazjum nr 2  im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie przygotowała drugą część koncertu pt. „Powróćmy jak za dawnych lat”.  Młodzi artyści wykonała prawie godzinny koncert prezentując znane melodie  Anny Jantar, Zdzisławy Sośnickiej, Edyty Gepert oraz utwory instrumentalne.

 

Continue reading Dzień Kobiet

Aktywni do setki

Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziennego Pobytu „SENIOR” w Wyszkowie bierze udział w projekcie „Aktywni do setki”, który  dofinansowany jest w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej  Osób Starszych  na lata 2014-2020.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w dniu 5 grudnia 2014r., składamy moc najserdeczniejszych i najgorętszych życzeń wszystkim Wolontariuszom.
Szczególne życzenia przekazujemy tym, którzy swoim wolnym czasem, umiejętnościami, energią, uśmiechem i dobrym sercem bezinteresownie dzielą się z osobami potrzebującymi wsparcia i pomocy.
Z okazji Waszego Święta serdecznie dziękujemy za bezinteresowną działalność i gotowość niesienia pomocy. Życzymy, aby wolontariat stał się źródłem wewnętrznej satysfakcji, a wdzięczność i uśmiech potrzebujących, niech motywuje Was do dalszego działania.Dyrektor i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

 

Zestawienie zbiorcze przetargów do 12 marca 2014r.

„Świadczenie usług obejmujących: pełnienie funkcji asystenta rodziny, wsparcie psychologiczne oraz przeprowadzenie treningów i warsztatów z zakresu umiejętności społecznych dla uczestników projektu SZANSA”

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Continue reading Zestawienie zbiorcze przetargów do 12 marca 2014r.

Nabór na stanowisko terapeuty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie poszukuje osoby na stanowisko terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze ½ etatu. Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598):

Szczegóły do pobrania w pliku PDF