Category Archives: Aktualności

Wycieczka w ramach projektu „Bezpieczny Wyszków”

W dniu 26.11.2022r w ramach projektu „Bezpieczny Wyszków” realizowanego przez Gminę Wyszków w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 20224, odbyła się wycieczka integracyjna do Warszawy mieszkańców osiedla Łączna oraz wychowanków świetlicy „Słoneczna”.

W wycieczce brali udział również pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie. Łącznie w wydarzeniu uczestniczyło 50 osób. Wyjazd autokaru z Wyszkowa nastąpił ok. godz. 10. Pierwszym punktem wycieczki było przedstawienie dla dzieci w Teatrze Capitol
pt. „Królowa Śniegu”. Po teatrze uczestnicy mieli możliwość spaceru po urokliwych alejach Łazienek Królewskich. Posumowaniem wyjazdu była wizyta w restauracji Mc Donalds w Małopolu. Około godziny 17, zadowoleni i pełni wrażeń uczestnicy powrócili do Wyszkowa.
Celem wycieczki była integracja mieszkańców oraz pokazanie możliwości aktywnego, rodzinnego i poznawczego spędzania czasu wolnego.

Uczestnictwo w wyjeździe pracowników socjalnych umożliwiło pogłębienie znajomości środowiska lokalnego oraz doskonalenie metody pracy z grupą .

Oferta pracy na stanowisko terapeuty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi do Działu Pomocy Środowiskowej i Usług.

Szczegóły w plikach do pobrania

Kwestionariusz osobowy (docx, 17 KB)

Oświadczenie kandydata (docx, 16 KB)

Oferta pracy – Pracownik socjalny do Działu Pomocy Środowiskowej i Usług

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko Pracownik socjalny do Działu Pomocy Środowiskowej i Usług.

Szczegóły w plikach do pobrania

Kwestionariusz osobowy (docx, 17 KB)

Oświadczenie kandydata (docx, 16 KB)

Informacja dot. programu  „Korpus Wsparcia Seniorów”

Program  „Korpus Wsparcia Seniorówna rok 2022 dla mieszkańców Gminy Wyszków w zakresie usługi „opieki na odległość”.

Gmina Wyszków od maja bieżącego roku realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, na który pozyskała 38 900 zł. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Wyszków, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W ramach Programu w maju zakupiono 30 opasek bezpieczeństwa wraz z usługą opieki na odległość. We wrześniu, w związku z dużym zainteresowaniem seniorów taką formą wsparcia, w ramach powstałych oszczędności zakupiono 15 dodatkowych opasek bezpieczeństwa wraz z usługą opieki na odległość.

Więcej informacji dotyczących Programu można uzyskać pod nr telefonu 29 742 49 02, lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie ul. 3 Maja 16.

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Szanowni państwo,

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych (także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia) oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.
Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:

•  obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący 
przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

•  zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy 
psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

•  zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom 
możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

•  upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych 
przestępstwem,

•  promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i 
świadkom,

•  informacja o Funduszu Sprawiedliwości

Bardzo prosimy Państwa o upowszechnienie poniższej informacji w Waszych środowiskach, stronach internetowych, by osoby pokrzywdzone oraz świadkowie, mogli otrzymać potrzebną pomoc

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?
ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
*  obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący 
przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

*  zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy 
psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą 
elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

*  zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom 
możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w 
Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

*  upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych 
przestępstwem,

*  promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i 
świadkom,

*  informacja o Funduszu Sprawiedliwości

Odwiedź również nasze strony:
www.numersos.pl
www.pokrzywdzeni.online
www.swiadkowie.online
www.samobojstwo.online
www.przemoc.online
www.dla-dziecka.online


W załączeniu przesyłamy również ulotkę w formacie pdf jako graficzne uzupełnienie powyższych informacji.

Z poważaniem,
Wiceprezes Zarządu Fundacji Iwo-Doradztwo Obywatelskie

Jacek Salamon

Koncert Profilaktyczny „Seniorze nie daj się oszukać”

W dniu 14 października w WOK HUTNIK odbył się koncert profilaktyczny z okazji Dnia Seniora pod hasłem „Seniorze nie daj się oszukać”. Wydarzenie to było kolejnym październikowym spotkaniem seniorów z terenu gminy Wyszków z okazji świąt senioralnych. Koncert został zorganizowany z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie we współpracy z Domem Dziennego Pobytu „Senior” przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie.  Przesłaniem tego wydarzenia było przede wszystkim zwiększenie świadomości na temat przestępstw  popełnianych na szkodę osób starszych w tym niestety nadal aktualną metodą na „wnuczka” i „policjanta”. – Święta senioralne są świetną okazją do podejmowania różnych inicjatyw \mających na celu zadbać o Państwa dobro i bezpieczeństwo na wstępie powiedziała mł. asp. Wioleta Szymanik z KPP Wyszków.  Obok treści profilaktycznych ze sceny popłynęła niesamowita energia, a to za sprawą artystycznie uzdolnionych Wyszkowian. Na scenie z krótkim programem artystycznym o tematyce profilaktycznej pojawiły się dzieci z Przedszkola nr 2 „Słoneczko” grupy A i B. Przedszkolaki śpiewały miedzy innymi piosenkę „Nie otwieraj drzwi! Bo za drzwiami może być ktoś zły”. Następnie swoje umiejętności artystyczne zaprezentowali członkowie ZPiT „OBEREK”, solistka Pani Alicja Mieszało, a także uczestnicy z DDP Senior – grupa teatralna „DOMINO”. Gościnnie dla wyszkowskich seniorów wystąpił Czesław Jakubik – założyciel i lider Kapeli Praskiej, który swoim humorem i repertuarem piosenek starowarszawskich bawił publiczność do ostatniego  gościa. Koncert był świetną okazją do złożenia życzeń, które w imieniu samorządu przekazał Pan Grzegorz Nowosielski Burmistrz Wyszkowa, a w imieniu funkcjonariuszy KPP sierż. szt. Ilona Puścian. Część artystyczną koncertu poprowadziła Dorota Wojtkowska kierownik Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie. Funkcjonariuszki Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie przygotowały dla Seniorów krótkie ściągawki zawierające zasady bezpiecznego seniora, a także słodką niespodziankę.

Spotkanie w tak licznym gronie, było również świetną okazją, aby funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie mogli zaprosić seniorów na debatę społeczną, która będzie poświęcona bezpieczeństwu osób starszych z terenu powiatu wyszkowskiego. Debata odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 roku o godz. 1400 w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyszkowie ul. Gen. J. Sowińskiego 80.

Oferta pracy na stanowisko terapeuty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi do Działu Pomocy Środowiskowej i Usług.

Szczegóły w plikach do pobrania

Ogłoszenie terapeuta realizujący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (docx, 25 KB)

Kwestionariusz osobowy (docx, 17 KB)

Oświadczenie kandydata (docx, 16 KB)

Oferta pracy na stanowisko terapeuty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi do Działu Pomocy Środowiskowej i Usług.

Szczegóły w plikach do pobrania

Kwestionariusz osobowy (docx, 17 KB)

Oświadczenie kandydata (docx, 16 KB)

Zaproszenie na Mszę Św. z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

„Być chrześcijaninem to znaczy czuwać.

Czuwać to znaczy strzec wielkiego dobra.”

                                                   Jan Paweł II


Proboszcz parafii
p.w. Św. Wojciecha, Burmistrz Wyszkowa, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie zapraszają osoby starsze z terenu gminy Wyszków na uroczystą Mszę Św. z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.  

Msza Św. zostanie odprawiona w dniu 01.10.2022 (sobota) o godz. 9.00 w Kościele p.w.  Św. Wojciecha w Wyszkowie.

Po  Mszy Świętej zapraszamy na słodki poczęstunek, który odbędzie się w Dolnym Kościele.

ZIELONY BANKIET

W dniu 13 września 2022 roku w pięknych okolicznościach przyrody przy Domu Dziennego Pobytu „Senior” Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie w ramach projektu „Bony dla Seniorów II” odbyło się spotkanie plenerowe zorganizowane przez grupę społeczną „Zwolennicy zdrowego stylu życia”. Liderka grupy Pani Zuzanna Łubkowska opowiedziała uczestnikom
o działaniach, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu. Warsztaty rękodzieła, podczas których zostały wykonane kotyliony na piknik, dwugodzinne spotkanie z dietetykiem dotyczące zdrowego odżywiania, warsztaty kulinarne i zajęcia ruchowe pozostawiły wśród uczestników niezapomniane wspomnienia.

Cały projekt miał na celu promocję aktywnego
i zdrowego stylu życia, dlatego uczestnicy projektu bardzo chętnie wzięli w nim udział. Mając na uwadze poznane zasady, panie własnoręcznie przygotowały smaczny i zdrowy poczęstunek dla 60 osób. Uczestnikami pikniku pod hasłem „Zielony Bankiet” byli seniorzy z terenu Gminy Wyszków w wieku 65+. Po kilkuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, osoby starsze na nowo mogły cieszyć się wspólnym spotkaniem i zabawą
w plenerze. Grupa zapowiedziała chęć pozyskiwania kolejnych środków finansowych na aktywizację i integrację środowiska senioralnego z terenu Gminy Wyszków.

Działania pod hasłem „Zielony Bankiet” zostały podjęte w ramach projektu Radomskiego Centrum Przedsiębiorczości „Bony dla Seniorów II” sfinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Informacja dot. nowego okresu zasiłkowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie przypomina o możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 w formie:

 • elektronicznej (poprzez portal Emp@tia) – od 1 lipca 2022
 • papierowej – od 1 sierpnia 2022 w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Kościuszki 54, w godzinach:

Poniedziałek 8.00 -16.00

Wtorek 8.00 -18.00

Środa Dzień wewnętrzny

Czwartek 8.00 -16.00

Piątek 8.00 -16.00

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z ustawą tylko złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów do końca sierpnia 2022 r. gwarantuje wypłatę świadczeń bez przerwy w wypłacie.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października,
 • od 1 września do 30 września – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
 • od 1 października do 31 października – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 30 listopada – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
 • od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
 • od 1 września do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 31 grudnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.