Category Archives: Aktualności

Bezpłatny transport na wybory

Burmistrz Wyszkowa przypomina, iż:

·         osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz

·         osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat

ma prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego oraz z powrotem.

Osobie, której stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Potrzebę organizacji ww. transportu należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Wyszkowie 

nie później niż do dnia 25.03.2024 r.

Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miejskim Al. Róż 2 pok. 112 lub pod numerem telefonu 29 743 77 95.

art. 37e Kodeksu wyborczego (Dz. U. z 2023r. poz. 2408)

Podstrony:

https://bip.wyszkow.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=29540

Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2024

Edycja 2024

Logotypy faga i godło RP oraz MRiPS

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

Program  „Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2024 dla mieszkańców Gminy Wyszków
w zakresie usługi „opieki na odległość”.  

Gmina Wyszków od lutego bieżącego roku przystąpiła do Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – moduł II, będzie to kontynuacja formy wsparcia dla  osób starszych w wieku 60 lat i więcej z terenu Gminy Wyszków przez dostęp do tzw. usługi „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Adresatami Programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Czytaj więcej

Program „Dostępna Przestrzeń Publiczna”

Logotypy Dostępna Przestrzeń publiczna i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacja o projekcie

Program „Dostępna Przestrzeń Publiczna”

Projekt pod nazwą: „Dostępna przestrzeń publiczna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie”

Beneficjent: Gmina Wyszków/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Projekt współfinansowany ze środków PFRON (80% wydatków kwalifikowalnych projektu, 20% wkład własny Gmina Wyszków)

Termin realizacji projektu: styczeń 2024 r. – grudzień 2024 r.

Kwota dofinansowania z PFRON: 95 028,00 zł

Wkład własny: 23 757,00 zł

Całkowita wartość projektu: 118 785,00 zł

Cel projektu: Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, poprzez zastosowanie rozwiązań architektonicznych oraz informacyjno – komunikacyjnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie przy ul. 3 Maja 16, na zasadzie równości z innymi osobami.

Czytaj więcej

Nabór uczestników do programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Grafika, flaga i godło RP

Gmina Wyszków przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

DOFINANSOWANIE – 114 615,36 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -114 615,36 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie ogłasza nabór uczestników do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze Środków Funduszu Solidarnościowego.

Czytaj więcej

Program “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Wyszków przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Na realizację zadania pozyskano środki w kwocie 114 615,36 zł, co stanowi 100% wartości Programu.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności  oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Czytaj więcej

Nabór uczestników do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Aktualizacja i przedłużenie terminu naboru uczestników (termin składania wniosków do 08.03.2024 r.)

Flaga i godło RP

Gmina Wyszków / Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie jest realizatorem zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego — edycja 2024.

Program dofinansowany jest w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego na kwotę 152 821,50 zł, data podpisania umowy to luty 2024r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu, w szczególności poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w :

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
Czytaj więcej

Nabór uczestników do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Flaga i godło RP

Gmina Wyszków / Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie jest realizatorem zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego — edycja 2024.

Program dofinansowany jest w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego na kwotę 152 821,50 zł, data podpisania umowy to luty 2024r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu, w szczególności poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w :

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
Czytaj więcej

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

W związku z sytuacją kryzysową w Gminie Wyszków związaną podtopieniami w okolicach rzeki Bug i Liwiec Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie prosi o kontakt osoby potrzebujące pomocy i wsparcia, w tym psychologicznego, a także osoby mające wiedzę na temat osób potrzebujących takiej pomocy.

Kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00, bądź telefoniczny  29/742 40 97 , 29/742 49 02, po godz. 16.00 tel. 696 148 018.

Informacje dot. usuwania skutków klęsk żywiołowych na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Korpus Wsparcia Seniorów – 2024  

Program  „Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2024 dla mieszkańców Gminy Wyszków
w zakresie usługi „opieki na odległość”.  

Gmina Wyszków od lutego bieżącego roku zamierza przystąpić do Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – moduł II, będzie to kontynuacja formy wsparcia dla  osób starszych w wieku 60 lat i więcej z terenu Gminy Wyszków przez dostęp do tzw. usługi „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Adresatami Programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Czytaj więcej

Baśniowy bal Seniorów

„Raz dwa trzy Baba Jaga patrzy” tymi słowami kierownik wyszkowskiego Domu Dziennego Pobytu „Senior” Dorota Wojtkowska rozpoczęła 16. karnawałowy Bal Seniorów w Wyszkowie. Bal  pod hasłem „Senior w świecie baśni” odbył się w dniu 27 stycznia 2024 r. w „Gościńcu pod Jesionem”.

Tradycyjnie imprezę otworzył obecny na balu Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, życzenia złożyły Elżbieta Piórkowska Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie Agnieszka Mróz. Zabawa taneczna rozpoczęła się wspólnym polonezem i tańcami integracyjnymi, które poprowadził Łukasz Cacko instruktor tańca ze szkoły „Latino Fever”. Gościnnym występem imprezę uatrakcyjniła grupa „Poznakowski Bend”, a do tańca muzykę serwował DJ Mirek Kuczyński.

Tradycją na senioralnym balu jest konkurs kostiumowy, w którym bierze udział kilkanaście osób. W tym roku bajkowymi postaciami był:Zorro, Księżniczka Elza, Królowa Lodu, Czerwony Kapturek, Wróżki, Sułtan, Sułtanka, Pirat, Cyganki. Każdy z uczestników konkursu otrzymał drobny upominek, natomiast dwie postacie nagrodzone najbardziej gromkimi brawami otrzymały nagrody główne. W postać wiernego sługi, czyli Kota w Butach wcieliła się pani Zofia Lipska, natomiast walczącym o wolność i sprawiedliwość Zorro był pan Stanisław Pergel. Uczestnicy balu niemalże jednomyślnie zdecydowali, że królem balu 2024 zostały te same odważne osoby, czyli pani Zosia i pan Stanisław. Nowa para królewska zatańczyła walca i zaprosiła do dalszej zabawy tanecznej pozostałych uczestników.

Organizatorzy balu przygotowali drobne upominki, które można było wylosować w zabawie fantowej. Na tegorocznym balu wszystkim dopisały świetne nastroje, każdy z niecierpliwością czeka przyszłego roku.

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024


Gmina Wyszków / Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, iż w dniu 30.10.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą
z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek
i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

Poniżej przedstawiamy terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl,
  w terminie do dnia 16 listopada 2023 r.
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Ogloszenie-ow-jst-edycja-2024-30102023

Program-ow-jst-edycja_2024

Zalacznik-nr-1-do-programu-ow-jst-2024_wniosek_aktualizacja_wniosku_gminy_powiatu_na_srodki_finansowe_z_programu

Zalacznik-nr-2-do-programu-ow-jst-2024_informacja_wojewody_dotyczaca_srodkow_finansowych_z_programu

Zalacznik-nr-3-do-programu-ow-jst-2024_lista_rekomendowanych_wnioskow_do_finansowania_w_ramach_programu

Zalacznik-nr-4-do-programu-ow-jst-2024_sprawozdanie_gmin_powiatow_z_realizacji_programu

Zalacznik-nr-5-do-programu-ow-jst-2024_sprawozdanie_wojewody_z_realizacji_programu

Zalacznik-nr-6-do-Programu-OW-JST-2024_oswiadczenie_o_przyjeciu_srodkow

Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024_karta_zgloszenia_do_programu

Zalacznik-nr-8-do-Programu-OW-JST-2024_karta_realizacji_uslug

Zalacznik-nr-9-do-Programu-OW-JST-2024_karta_oceny_wniosku

Zalacznik-nr-10-do-Programu-OW-JST-2024_instrukcja_obslugi_generatora

Zalacznik-nr-11-do-Programu-OW-JST-2024_oswiadczenie_o_zlozeniu_wniosku_w_generatorze

Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024_klauzula_rodo

Zalacznik-nr-13-do-Programu-OW-JST-2024_umowa_minister-wojewoda

Zalacznik-nr-14-do-Programu-OW-JST-2024_umowa_wojewoda-gmina

Zalacznik-nr-15-do-Programu-OW-JST-2024_upowaznienie_do_czynnosci_w_generatorze

Zalacznik-nr-16-do-programu-ow-jst-2024_kalkulacja_kosztow_do_wniosku_gminy_powiatu_na_srodki_finansowe_z_programu

Zalacznik-nr-17-do-Programu-OW-JST-2024_zalacznik_nr_2_do_wniosku_informacje_opisowe

Zalacznik-nr-18-do-Programu-OW-JST-2024_oswiadczenie_o_zlozeniu_sprawozdania_w_generatorze

Akcja społeczna

W dniu 27 października grupa uczestników Domu Dziennego Pobytu „Senior’’ oraz Związku Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień’’ wybrała się na cmentarz parafialny w Wyszkowie, aby wziąć udział w akcji „Sprzątanie opuszczonych nagrobków’’ Seniorzy z wielkim zaangażowaniem uporządkowali stare i zaniedbane groby. Na każdym z nich postawili znicz i odmówili modlitwę w intencji zmarłych . Następnie udali się do restauracji „Gościniec po Jesionem ’’, gdzie czekała na nich gorąca zupka oraz słodki poczęstunek. Usatysfakcjonowani seniorzy wrócili do swoich domów deklarując chęć wzięcia udziału w takiej akcji w przyszłym roku.