Category Archives: Aktualności

Czerwcowa potańcówka Seniorów

W dniu 21 czerwca odbyła się kolejna, integracyjna potańcówka seniorów z terenu miasta i gminy Wyszków. Zabawa przy muzyce na żywo miała miejsce w Gościńcu pod Jesionem. Zebranych uczestników powitał Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, życząc wesołej zabawy. W trakcie spotkania seniorzy mieli możliwość wzięcia udziału w animacjach, choć tak naprawdę muzyka Braci Borków porywała ciągle do tańca. Mimo zmieniającej się aury za oknem, seniorzy ze stoickim spokojem i dobrych nastojach dotrwali do końca potańcówki. Na zakończenie spotkania kierownik Domu Dziennego Pobytu „Senior” zaprosiła wszystkich na zbliżający się jubileusz 30-lecia Domu, który odbędzie się w dniu 8 września w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik”.

Seniorzy na Podlasiu

Liczna grupa wyszkowskich seniorów w dniu 18 czerwca wypoczywała na Podlasiu. Jednodniowy wyjazd uczestnicy spędzili w Świętej Wodzie, Kiermusach i Tykocinie. Na ziemi podlaskiej seniorzy podziwiali żubry, które ochoczo podchodziły i pozowały do zdjęć. W Wasilkowie w miejscu, gdzie płynie źródełko z cudowną wodą mogli odpocząć, pomodlić się  oraz podziwiać górę z imponującą liczbą krzyży. Sami również powierzali w tym miejscu własne troski i zmartwienia. Ostatnim punktem wyjazdu był Tykocin, tam zwiedzili Flisakpark. Przewodnik opowiedział historię miasteczka, następnie zaprosił grupę na spływ gondolą po Narwi. Na zakończenie pobytu uczestnicy zasiedli do wspólnego ogniska i biesiady przy muzyce na żywo. W wolnym czasie, niektórzy z wycieczkowiczów zwiedzali  Tykocin.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W dniu 18.06.2018r Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie oraz Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizowali 5-cio godzinne szkolenie pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Jak pracować z członkami rodzin z problemem przemocy ? Kontakt z klientem z wykorzystaniem zasad Dialogu Motywującego.” Szkolenie poprowadziła pani Katarzyna Michalska-certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, reprezentująca Fundację Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsza z Warszawy.
    W szkoleniu wzięło udział 38 osób reprezentujących różne instytucje z gminy Wyszków:  pracownicy socjalni OPS, funkcjonariusze policji, kuratorzy zawodowi, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele służby zdrowia, przedstawiciele oświaty oraz członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Kolejne spotkanie przy kawie

W czwartkowe popołudnie  14 czerwca Dom Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie odwiedziła Pani Grażyna Borkowska Prezes rejonowego oddziału PCK, pracująca na co dzień w wyszkowskim Sanepidzie. Przybyła na spotkanie zaproszona przez kierownika DDP „Senior” Dorotę Wojtkowską. Tematyka pogadanki dotyczyła kleszczy. Poruszano zagadnienia ochrony przed kleszczami, usuwania ich z ciała oraz przenoszonych przez nie chorób. Pani Grażyna przygotowała ciekawą prezentację multimedialną. Seniorzy zadawali dużo pytań i dzielili się swoimi doświadczeniami odnośnie kleszczy. Uczestnicy dowiedzieli się różnych ciekawostek, np. o tym, że kleszcz potrafi przeżyć bez żywiciela nawet dwa lata. Na koniec seniorzy podziękowali Pani Grażynie za poświęcony im czas i wręczyli jej własnoręcznie wykonany upominek.

 

„Razem dla innych – wspólnie dla siebie”

W dniu 1 czerwca odbyło się spotkanie zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu dla osób 60+ „Razem dla innych – wspólnie dla siebie”. Podczas spotkania opracowano zasady rekrutacji oraz został omówiony harmonogram realizacji projektu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia „Promenada”, Świetlicy „Słoneczna” oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, z Administratorem może się Pan/i skontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@ops.wyszkow.pl,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz zgodnie ze Statutem Ośrodka Pomoc Społecznej z dnia 12.05.2016r. – Uchwała Nr XXI/213/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie,
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne,
 8. administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Działania środowiskowe w ramach aktywizowania społeczności lokalnej

W dniu 6 czerwca 2018r  odbędzie się wydarzenie cykliczne
Piknik „Aktywna Rodzina”  
Skuszew ul. Przejazdowa 81, teren Szkoły Filialnej  w Skuszewie
 
Organizatorzy:
 • Burmistrz Wyszkowa
 • Zespół Szkół „Rybienko Leśne”  Szkoła Filialna w Skuszewie
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie
 • Świetlica Środowiskowa w Skuszewie
 • Sołectwo Skuszew
 
Partnerzy:
 • UKS Olimp Loczki Wyszków
 • Wspólnota Gruntowa wsi Skuszew
 • Straż Miejska w Wyszkowie
 • Pani Joanna Zglec Klub Fitness Power FIT  w Wyszkowie

Sponsorzy:
 • „Oskroba”  Wyszków
 • Pizzeria Pepperoni i Kultowe Zapiekanki, ul. Pułtuska 3 w Wyszkowie

 

Miejsce realizacji wydarzenia: Skuszew ul. Przejazdowa 81 teren Szkoły Filialnej w Skuszewie

Data realizacji wydarzenia: 06.06.2018r.

Czas trwania wydarzenia: godzina 16.00 -19.00

Cel wydarzenia: Integracja społeczności Skuszewa

 

Cel zmiany:

 • poprawa relacji rodzinnych w społeczności Skuszew
 • nawiązanie i poprawa relacji sąsiedzkich
 • rozwój zainteresowań
 • edukacja dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • poprawienie sprawności fizycznej i aktywnego spędzania czasu wolnego poza domem

 

Beneficjenci projektu:

 • społeczność lokalna wsi Skuszew około 100 osób

 

Co zamierzamy osiągnąć:

 • poprawa relacji rodzinnych
 • wymiana informacji, edukacja dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • integracja społeczności wsi Skuszew
 • rozwój zainteresowań
 • poprawa sprawności fizycznej

 

Goście zaproszeni:

 • Mieszkańcy Skuszewa
 • Burmistrz Wyszkowa
 • Naczelnik Wydziału Promocji Kultury i Sportu
 • Przewodniczący Rady Miejskiej
 • Naczelnik Wydziału Oświaty
 • Proboszcz i wikary z Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamieńczyku
 • Dyrektor Zespołu Szkół w Rybienku Leśnym
 • Paweł Deluga i Piotr Tryc Trześniewski MKS Gimnazjon Wyszków
 • Pan Łukasz Góralewski Klub Kolarski „Catena” w Wyszkowie
 • Komendant Straży Miejskiej w Wyszkowie

 

Udział organizatorów w realizacji pikniku

Burmistrz Wyszkowa

 • Honorowy patronat

 

Zespół Szkół „ Rybienko Leśne” Szkoła Filialna w Skuszewie

 • przygotowanie dzieci do występów artystycznych
 • dekoracja szkoły
 • przygotowanie konkursów integrujących rodziny – wspólnie ze świetlicą
 • udział w przygotowaniu programu pikniku

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie

 • koordynowanie projektu
 • przygotowanie zaproszeń
 • kontakt z partnerami
 • kontakt ze sponsorem
 • zajęcia rysunkowe z dziećmi
 • przygotowanie plakatów
 • informacja w internecie, informacja do prasy, wykonywanie zdjęć wydarzenia
 • przygotowanie podziękowań, dyplomów

 

Świetlica Środowiskowa w Skuszewie

 • przygotowanie konkursu sportowego
 • malowanie twarzy – wolontariusze świetlicy
 • przygotowanie baneru, sprawdzenie nagłośnienia
 • zakup wody i lizaków
 • przygotowanie występu dzieci
 • udział w przygotowaniu programu pikniku

 

Sołectwo Skuszew, Wspólnota Gruntowa wsi Skuszew

 • kontakt z partnerem w sprawie zabawek pneumatycznych
 • przygotowanie i obsługa nagłośnienia
 • zakup części żywności
 • udział w przygotowaniu programu pikniku

 

UKS Olimp Loczki Wyszków

 • zaprezentowanie klubu
 • przeprowadzenie pokazowych zajęć treningowych

 

Pani Joanna Zglec Centrum Fitness w Wyszkowie

 • poprawa sprawności fizycznej uczestników poprzez naukę zumby.

 

Straż Miejska w Wyszkowie

 • przygotowanie edukacji dotyczącej bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

 

Podziękowania

Burmistrz Wyszkowa, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, Świetlica Środowiskowa w Skuszewie, Szkoła Filialna w Skuszewie, Sołectwo Skuszew jako organizatorzy składają serdeczne podziękowania partnerom, sponsorom, osobom prywatnym zaangażowanym w organizację pikniku „ Aktywna Rodzina”, który odbył się w dniu 6 czerwca 2018r. w Skuszewie

 

Partnerzy włączeni w organizację pikniku to:

 • UKS Olimp Loczki Wyszków
 • Wspólnota Gruntowa wsi Skuszew
 • Straż Miejska w Wyszkowie
 • Pani Joanna Zglec Klub Fitness Power FIT w Wyszkowie

 

Sponsorzy pikniku to:

 • Pizzeria Pepperoni i Kultowe Zapiekanki ul. Pułtuska 3 w Wyszkowie
 • „Oskroba” Wyszków
 • Sołectwo Skuszew i Wspólnota Gruntowa wsi Skuszew

 

Jak było na pikniku „ Aktywna Rodzina” Skuszew  6 czerwca 2018r.

 W dniu 6 czerwca 2018r. na terenie Szkoły Filialnej w Skuszewie  odbył się piknik : „Aktywna Rodzina” skierowany do społeczności lokalnej Skuszewa.
Organizatorzy pikniku to:
 • Burmistrz Wyszkowa,
 • Zespół Szkół „ Rybienko Leśne” Szkoła Filialna w Skuszewie,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie,
 • Świetlica Środowiskowa w Skuszewie.
 • Sołectwo Skuszew.
Partnerzy włączeni w organizację pikniku to:
 • UKS Olimp Loczki Wyszków,
 • Wspólnota Gruntowa wsi Skuszew,
 • Straż Miejska w Wyszkowie,
 • Pani Joanna Zglec Klub Fitness Power FIT w Wyszkowie.
 
Sponsorzy pikniku:
 • „Oskroba” Wyszków,
 • Pizzeria Pepperoni i Kultowe Zapiekanki ul. Pułtuska 3 w Wyszkowie,
 • Sołectwo Skuszew i Wspólnota Gruntowa wsi Skuszew.
 
W pikniku uczestniczyło ok. 120 osób. Po integracyjnym powitaniu czyli „iskierce integracji”  i krótkiej części oficjalnej, w programie pikniku znalazł się UKS Olimp Loczki Wyszków, którego reprezentantki zachęcały do udziału w rekrutacji nowych zawodników między innymi poprzez zaprezentowanie historii klubu, przeprowadzenie konkursów treningowych, podzielenie się własnymi przemyśleniami – dlaczego warto uprawiać sport.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się edukacja „Nasze bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest najważniejsze” przygotowana przez Straż Miejską w Wyszkowie. Była krótka pogadanka oraz konkursy, w których uczestnicy mieli okazję zastanowić się nad swoim bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Nagrody za aktywny udział w konkursach typu: kamizelki odblaskowe, opaski i światełka odblaskowe to gadżety, których używanie z pewnością poprawi bezpieczeństwo pieszych.
Tradycją pikniku „Aktywna Rodzina” stają się występy artystyczne dzieci ze Szkoły Filialnej w Skuszewie i Świetlicy Środowiskowej w Skuszewie. I tym razem rodzice mieli okazję podziwiać talenty aktorskie i wokalne swoich pociech.
Również dorośli uczestnicy pikniku mieli możliwość wykazać się aktywnością w konkursie „Śpiewać każdy może” tym bardziej, że śpiewanie zespołowe może sprawiać dużą frajdę.
Ogromną atrakcją dla dzieci były zabawki pneumatyczne, które  podczas trwania pikniku były w stałym zainteresowaniu dzieci.
Także  zajęcia rysunkowe dla dzieci aktywizowały najmłodszych uczestników pikniku, a niekiedy były to również prace zespołowe, gdyż rodzice rysowali wspólnie z dziećmi. Nie obyło się również bez malowania „buziek”, co sprawiało dzieciom wiele radości.
Aby uczestnikom  pikniku nie zabrakło  energii – organizatorzy zadbali również o poczęstunek. Pizza z Pizzerii Pepperoni i Kultowe Zapiekanki, a także słodycze z „Oskroby” Wyszków zaspokoiły podniebienia uczestników „ Aktywnej Rodziny”.
Bardzo energetycznym zakończeniem pikniku była nauka zumby. W tę zabawę  włączyli się również dorośli.
Piknik był przewidziany od godziny 16.00 do 19.00. Z uwagi na miłą atmosferę został nieco przedłużony.
„Aktywna Rodzina” jest wydarzenie cyklicznym, w dniu 6 czerwca 2018r. odbyła się piąta edycja tego pikniku.
Miłym akcentem była obecność  partnerów, którzy aktywnie włączyli się w realizację pikniku „Aktywna Rodzina” w 2017r., a w dniu  6 czerwca 2018r., jako goście zaproszeni otrzymali dyplomy z podziękowaniem za  zaangażowanie i pracę na rzecz społeczności lokalnej Skuszewa.
Podziękowania podczas pikniku  odebrali: Pan Paweł Deluga i Pan Piotr Tryc -Trześniewski z MKS Gimnazjon Wyszków, Pan Łukasz Góralewski z Klubu Kolarskiego „ Catena,  a także zespół „Skuszewianki”.

Rękodzieło w Domu „Seniora”

Uczestnicy Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie zainspirowani nadejściem wiosny oraz zbliżającą się Niedzielą Palmową zorganizowali warsztaty robienia palm wielkanocnych. W spotkaniu wzięło udział kilka osób z DDP „SENIOR” oraz pracownicy placówki. Nad całym spotkaniem czuwała Krystyna Aleksandrowicz, która wykonała kilka ozdób świątecznych z wikliny papierowej, natomiast instrukcji wykonania ładnej palmy udzielała Czesława Ciarkowska. Podczas spotkania Seniorzy rozmawiali o tradycjach wielkopostnych oraz związanych z obchodzeniem Świąt Wielkanocnych. Warsztaty upłynęły w miłej rodzinnej atmosferze, zakończyły się śpiewem pieśni wielkopostnych.

Świątecznie w Seniorze

Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny w Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie odbyło się spotkanie wielkanocne. Przygotowania do uroczystości trwały od kilku dni. Seniorzy zaangażowali się w przygotowanie świątecznych dekoracji, palm, stroików jak również pomagali w przyrządzeniu potraw. Na stole pojawił się m. in. tradycyjny barszcz biały z kiełbasą, wielkanocne baby oraz jajka faszerowane i w majonezie.

Spotkanie rozpoczął program słowno – muzyczny o tematyce wielkanocnej. Seniorzy recytowali wiersze i śpiewali pieśni m. in. „Krzyżu Chrystusa” i „Zwycięzca śmierci”. Następnie Kierownik DDP „Senior” – Pani Dorota Wojtkowska oficjalnie przywitała przybyłych gości – zastępcę burmistrza Wyszkowa – Panią Anetę Kowalewską, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie – Panią Agnieszkę Mróz, redaktor z Tuby Wyszkowa – Panią Elwirę Czechowską oraz seniorów. Z ust gości popłynęły świąteczne życzenia dla najstarszych mieszkańców gminy Wyszków. Pani Kierownik DDP „Senior” podzieliła się z wszystkimi jajkiem, życząc zdrowych, spokojnych Świąt. Uczestnicy uroczystości miło spędzili czas przy wielkanocnym stole.

Pracownicy placówki serdecznie dziękują za pomoc w przygotowaniu świątecznego spotkania wielkanocnego, w szczególności Państwu Jadwidze i Romanowi Szymanikom, Pani Agnieszce Łubkowskiej, Pani Krystynie Aleksandrowicz, Pani Alinie Ickiewicz oraz Pani Hannie Gałązce.

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Burmistrz Wyszkowa, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektor Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „HUTNIK” oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Wyszkowie serdecznie zapraszają SENIORKI z terenu miasta i gminy Wyszków na koncert z okazji Dnia Kobiet.

Koncert odbędzie się 14 marca 2018 o godzinie 11.00 w sali widowiskowej WOK HUTNIK w Wyszkowie ul. Prosta 7

W programie:

 • Występ  młodzieży ze Szkoły Podstawowej  nr 4 w Wyszkowie
 • Koncert dla Pań od Wyszkowskich Seniorów

WSTĘP WOLNY

Oferta pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Ośrodek Pomocy Społecznej Wyszkowie poszukuje osoby na stanowisko pracownika socjalnego.

Wymagania:
1. spełnienie co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • posiadanie dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 • ukończenie  studiów wyższych na kierunku praca socjalna
 • do dnia 31 grudnia 2013r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

2. obywatelstwo polskie
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • życiorys (CV)
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych o treści ,,wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2016r. poz. 902 z późn. zm.).

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, w terminie do dnia 05.03.2018r. do godz. 15:00.

Ogłoszenie do pobrania (Plik PDF 98 KB)

Informacja o wyniku postępowania (Plik PDF, 107 KB)

SŁONECZNA W SENIORZE

W dniu 23 stycznia w progi Domu Dziennego Pobytu „Senior” działającego w strukturach wyszkowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zagościły wraz z wychowawcami dzieci ze świetlicy „SŁONECZNA”. W imieniu społeczności świetlicy życzenia babciom i dziadkom złożyła kierownik Pani Jadwiga Kamieniecka. Dzieci wystawiły piękny program liryczno – muzyczny skierowany do uczestników placówki. Milusińscy przygotowali również laurki, a w ramach niespodzianki ofiarowali pyszny tort. Wdzięczni seniorzy zaprosili swoich miłych gości do wspólnego skosztowania tortu oraz pączków, nie zabrakło również wspólnych zabaw i śpiewu.

Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka

„Nikt nie jest w stanie zapewnić dzieciom tego, co mogą im dostarczyć dziadkowie: to Oni  obsypują pyłem gwiazd życie swoich wnucząt”.  A. Haley

W dniu 22 stycznia w Wyszkowskim Ośrodku Kultury i Sportu „Hutnik” odbył się międzypokoleniowy koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka. Społeczność Malinowego Przedszkola w Wyszkowie przygotowała piękne widowisko pt. „Bajkowe przedstawienie dla Babci i Dziadka”. Przybyłych na koncert powitała dyrektor Malinowego Przedszkola Pani Izabela Skarżyńska. Na widowni zasiedli seniorzy z terenu miasta i gminy Wyszków, dziadkowie i babcie pociech, które brały udział w przedstawieniu, a także przedstawiciele władzy samorządowej. W trakcie spotkania z okazji tak pięknego święta nie zabrakło krótkiej prelekcji ostrzegającej seniorów przed oszustami i niebezpieczeństwami czyhającymi na drodze. Policjanci zostawili kilkadziesiąt odblasków oraz ulotek „Bezpieczny Senior” z ważnymi informacjami i ostrzeżeniami. Spotkanie uświetniła nieodpłatnie swoim występem Pani Alicja Mieszało, która wykonała kilka utworów o tematyce świątecznej, o miłości, a   nawet z repertuaru Edith Piaf.

Życzenia dla wyszkowskich babć i dziadków  z okazji ich święta z ramienia samorządu złożyły Panie Sekretarz Gminy Anna Gołębiewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Mróz.