Czyste powietrze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie przyjmuje żądania wydania zaświadczenia o dochodach od osób, które starają się o pozyskanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach Programu priorytetowego ?Czyste Powietrze?. Zaświadczenie wystawiane jest tylko na żądanie osoby zainteresowanej.
Żądania można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Kościuszki 54, w godzinach:

  • Poniedziałek 8.00 -16.00
  • Wtorek 8.00 -18.00
  • Środa Dzień wewnętrzny
  • Czwartek 8.00 -16.00
  • Piątek 8.00 -16.00

Czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia wynosi 7 dni. W sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin ten może ulec wydłużeniu, o czym zostaną Państwo powiadomieni.

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia (PDF, 170KB)
  2. Oświadczenie (PDF, 65KB)
  3. Klauzula informacyjna (PDF, 58KB)