Dom Dziennego Pobytu “SENIOR”

Dane teleadresowe:

ul. 3 Maja 18

07-200 Wyszków

Telefon: (029) 742 59 21

Kierownik:  Dorota Wojtkowska

Placówka czynna:   poniedziałek, czwartek, piątek – 8:00-16:00
wtorek, środa – 9:00-17:00

Dom Dziennego Pobytu “Senior” jest jednym z działów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, funkcjonuje od września 1988r. Zadaniem placówki jest stworzenie odpowiednich warunków do integracji, aktywizacji i samorealizacji osób starszych, niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w różnych formach zajęć.

Zajęcia prowadzone w Domu Dziennego Pobytu

W naszej placówce prowadzona jest terapia zajęciowa, w tym:

  • aktywna muzykoterapia,
  • zajęcia kulturalno – oświatowe, edukacyjne,
  • zajęcia kulinarne,
  • rehabilitacja ruchowa: ćwiczenia usprawniająco – ralaksacyjne (ze względu na trudne warunki lokalowe zajęcia prowadzone są w lokalu Świetlicy Socjoterapeutycznej ?Słoneczna”, ul. 11 – go Listopada).

Ponadto nasi seniorzy aktywnie uczestniczą w spotkaniach okolicznościowych, integracyjnych, zabawach tanecznych, ogniskach. Organizujemy tez wycieczki w ciekawe miejsca. Współpracujemy z innymi klubami seniora i zespołami śpiewaczymi a także z Wyszkowskim Ośrodkiem Kultury  ?Hutnik” i Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną.

Przy Domu Dziennego Pobytu został utworzony zespół śpiewaczy ?Nadbużanki”. Przy akordeonowym akompaniamencie wykonuje on utwory o zróżnicowanej tematyce. Zespół bierze udział w różnych przeglądach i festiwalach, ponadto swoimi występami uświetnia lokalne uroczystości.

W naszej placówce wydawane są też obiady dla około 70 osób. Koszty obiadu pokrywane są indywidualnie przez pensjonariuszy lub Ośrodek Pomocy Społecznej. Decyzje odnośnie korzystania ze świadczeń Domu wydaje Kierownik OPS na podstawie wywiadu środowiskowego.

W swoich działaniach dążymy do wydobycia potencjału drzemiącego w starszych ludziach, ich uzdolnień, zainteresowań, pasji. Staramy się stworzyć miłą i przytulną atmosferę atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Sami pensjonariusze podkreślają, że dzięki pobytowi w placówce czują sie młodsi i sprawniejsi. Znaleźli też przyjaciół i osoby, na które mogą liczyć w trudnych sytuacjach życiowych. Dzięki temu wśród seniorów upowszechnia się idea samopomocy.

Zapraszamy do współpracy Kluby Seniora, Domy Dziennego Pobytu oraz inne placówki.

Zachęcamy do obejrzenia naszego profilu na portalu społecznościowym facebook.com.