Dom Dziennego Pobytu “SENIOR”

Dane teleadresowe:

ul. 3 Maja 18

07-200 Wyszków

Telefon: (029) 742 59 21

Kierownik:  Dorota Wojtkowska

Placówka czynna:   poniedziałek, czwartek, piątek – 8:00-16:00
wtorek, środa – 9:00-17:00

Dom Dziennego Pobytu “Senior” jest jednym z działów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, funkcjonuje od września 1988r. Zadaniem placówki jest stworzenie odpowiednich warunków do integracji, aktywizacji i samorealizacji osób starszych, niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w różnych formach zajęć.

Zajęcia prowadzone w Domu Dziennego Pobytu

W naszej placówce prowadzona jest terapia zajęciowa, w tym:

  • muzykoterapia,
  • zajęcia kulturalno – oświatowe, edukacyjne,
  • spotkania z poezją, filmem,
  • warsztaty teatralne,
  • warsztaty rękodzieła,
  • zajęcia kulinarne,
  • rehabilitacja ruchowa: ćwiczenia usprawniająco – ralaksacyjne (ze względu na trudne warunki lokalowe zajęcia prowadzone są w Hali WOSiR ul. Geodetów 45 i sali gimnastycznej SP 1 ul. 11 Listopada 62).

Ponadto nasi seniorzy aktywnie uczestniczą w spotkaniach okolicznościowych, integracyjnych, zabawach tanecznych, ogniskach. Organizujemy wycieczki krajoznawcze w ciekawe miejsca. Współpracujemy z innymi klubami seniora i organizacjami działającymi na rzecz osób starszych, a także z WOK Hutnik”, Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną, szkołami i przedszkolami itp.

W naszej placówce wydawane są też obiady. Koszty obiadu pokrywane są indywidualnie przez pensjonariuszy lub Ośrodek Pomocy Społecznej. Decyzje odnośnie korzystania ze świadczeń Domu wydaje Dyrektor OPS na podstawie wywiadu środowiskowego.

W swoich działaniach dążymy do wydobycia potencjału drzemiącego w starszych ludziach, ich uzdolnień, zainteresowań, pasji. Staramy się stworzyć miłą i przytulną atmosferę atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Sami pensjonariusze podkreślają, że dzięki pobytowi w placówce czują się młodsi i sprawniejsi. Znaleźli też przyjaciół i osoby, na które mogą liczyć w trudnych sytuacjach życiowych. Dzięki temu wśród seniorów upowszechnia się idea samopomocy i wolontariatu.

Zapraszamy do współpracy Kluby Seniora, Domy Dziennego Pobytu, organizacje oraz inne placówki.

Zachęcamy do obejrzenia naszego profilu na portalu społecznościowym facebook.com.