All posts by admin

Informacja dotycząca nowego okresu zasiłkowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, że od 1 sierpnia 2020 r. można osobiście składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry Start na nowy okres zasiłkowy 2020/2021. Tegoroczne składanie wniosków odbywać się będzie w czasie, kiedy w Polsce obowiązuje stan pandemii, co związane jest z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego, dlatego też zachęcamy Państwa do składania wniosków drogą elektroniczną, poprzez portal Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną, bez konieczności wizyty w urzędzie. W każdym przypadku konieczności odbycia osobistej wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie interesanci proszeni są o załatwianie spraw samodzielnie bez osób towarzyszących z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym do zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami, zakrywania ust i nosa maseczką lub odzieżą (np. szalik, chusteczka) i do dezynfekcji rąk środkami dezynfekującymi udostępnionymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie.
Jednocześnie przypominamy, że osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego wniosku w 2020 r. Świadczenie wychowawcze zostało bowiem przyznane na okres, który potrwa do 31 maja 2021 r.

Centrum dla Rodziny w Wyszkowie, ul. Kościuszki 54, od 1 sierpnia 2020 r. będzie przyjmować interesantów według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek – 8.00 – 16.00
Wtorek – 8.00 – 17.00
Środa – dzień wewnętrzny
Czwartek – 8.00 – 17.00
Piątek – 8.00 – 16.00

Nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy wydawane będą od 1 sierpnia 2020 r. Na stornie internetowej w zakładce Świadczenia rodzinne –> Dokumenty do pobrania znajdą Państwo aktualne wzory wniosków o ustalenie prawa do realizowanych przez nas świadczeń.

Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków drogą internetową od 1 lipca 2020 r.

„Dobry Start” (300+)

Możliwość złożenia wniosków:

– od 1 lipca 2020 r. – w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),

– od 1 sierpnia 2020 r. – w formie papierowej (w urzędzie lub listownie pocztą).

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Wnioski o świadczenie można składać do 30 listopada br.

Zmiany w świadczeniach z Funduszu Alimentacyjnego

Możliwość złożenia wniosków:

– od 1 lipca 2020 r. – w formie elektronicznej (portal Empatia@),

– od 1 sierpnia 2020 r. – w formie papierowej (w urzędzie lub listownie pocztą).

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Od 1 października 2020 r. świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

Kolejną zmianą jest sytuacja, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy w/w kwotę, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego w takim przypadku przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. WAŻNE – Jeżeli wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona w/w sposób będzie niższa niż 100 zł, świadczenie to nie będzie przysługiwało.

W/w przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r. W sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe, które rozpoczęły się przed dniem 1 października 2020 r., będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października,
 • od 1 września do 30 września – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
 • od 1 października do 31 października – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 30 listopada – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
 • od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenie wychowawcze (500+)

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze po dniu 30 czerwca 2019 r. w 2020 r. nie muszą składać kolejnego wniosku. Świadczenie wychowawcze zostało bowiem przyznane na okres, który potrwa do 31 maja 2021 r.

Kolejne terminy na składanie wniosków o w/w świadczenie:

– od 1 lutego 2021 r. – w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),

– od 1 kwietnia 2021 r. – w formie papierowej (w urzędzie lub listownie pocztą).

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Możliwość złożenia wniosków:

– od 1 lipca 2020 r. – w formie elektronicznej (portal Empatia@),

– od 1 sierpnia 2020 r. – w formie papierowej (w urzędzie lub listownie pocztą).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
 • od 1 września do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 31 grudnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, że istnieje możliwość uzyskania pomocy, przez osoby starsze, samotne oraz rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej po uprzednim spełnieniu określonych kryteriów.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyszkowie ul. 3 Maja 16 lub pod nr telefonów:

29 74 249 02
29 742 40 97
29 742 96 16

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie zaprasza do zlożenia oferty na wykonanie zadania:

Świadczenie usług dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 01.08.2020r. do
31.07.2021r. z terenu Gminy Wyszków.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług dla osób bezdomnych kobiet i mężczyzn (Plik PDF, 592 KB)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego schronienie noclegownia (Plik docx, 20 KB)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego schronisko  (Plik docx, 19 KB)

 

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Szanowni Mieszkańcy!

informujemy, iż od 27 maja 2020 r. prowadzona będzie bezpośrednia obsługa mieszkańców wewnątrz budynku w siedzibach Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie .

W siedzibie głównej przy ul. 3 Maja 16 otwarte będzie jedno wejście do budynku (wejście nr 2), oraz nadal czynny będzie punkt przyjęcia interesantów (przy wejściu nr 2), w którym można np. złożyć wniosek, pobrać druki lub załatwić sprawę nie wymagającą osobistego kontaktu z pracownikiem. W punkcie pełni dyżur pracownik socjalny.


Natomiast w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Kościuszki 54 otwarte będzie wejście główne.

Przy wejściach głównych dostępne są dozowniki z płynem dezynfekcyjnym do rąk.

Jednocześnie przypominamy o nałożonym przez rząd obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 787) dopuszczalna liczba klientów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

W każdym przypadku konieczności odbycia osobistej wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie interesanci proszeni są o załatwianie spraw samodzielnie bez osób towarzyszących z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym do zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami, zakrywania ust i nosa maseczką lub odzieżą (np. szalik, chusteczka) i do dezynfekcji rąk środkami dezynfekującymi udostępnionymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie nie zaprzestał swej działalności i cały czas stara się w tym trudnym czasie służyć Państwu pomocą i wsparciem jak najlepiej. W trosce o zdrowie Państwa jak również pracowników zwracam się z prośbą o przestrzeganie odgórnie nałożonych zasad reżimu sanitarnego.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie
Agnieszka Mróz

Jeżeli sprawa nie jest pilna i nie wymaga wizyty osobistej nadal zalecamy:

1. kontakt telefoniczny pod nr:

Sprawy ogólne

 • (29) 74 249 02,
 • (29) 742 40 97,
 • (29) 742 96 16
 • 510 034 959

Sprawy wsparcie seniorów, osób niesamodzielnych – (29) 74 249 02 wew. 215 i 217

Sprawy przemocy w rodzinie, interwencji – (29) 74 249 02 wew. 215

Wypłata zasiłków – (29) 74 249 02 wew. 204

Świadczenia rodzinne – (29) 74 249 02 wew. 231

Fundusz alimentacyjny – (29) 74 249 02 wew. 234

Świadczenia 500+ – (29) 74 249 02 wew. 232

2. kontakt e-mailowy: sekretariat@ops.wyszkow.pl
3. kontakt poprzez platformę ePUAP,
4. korzystanie z tradycyjnej drogi korespondencji

Nabór na staż

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, że przyjmie 2 osoby bezrobotne na
staż w wieku 30 lat i więcej.

Miejsce odbywania stażu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Kościuszki 54.

Przewidywany termin realizacji stażu: czerwiec 2020 r. do październik 2020 r.
Stanowisko – pracownik biurowy.

Realizatorem stażu jest Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie w ramach projektu ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)”.

Osoby zainteresowane odbyciem stażu prosimy o kontakt (preferowana forma telefoniczna) z Powiatowym Urzędem Pracy w Wyszkowie, celem ustalenia terminu odebrania skierowania na staż. Szczegółowe informacje na temat stażu można uzyskać pod nr. telefonu (29) 74 290 97 wew. 244 w terminie do dnia 29 maja 2020 r.

Pobierz ogłoszenie w pliku (PDF, 39 KB)