All posts by admin

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

Plakat Świąteczna Zbiórka Żywności w sklepie "U Rozena" przy ul. Białostockiej 72A dla rodzin najbardziej potrzebujących z miasta Wyszków. Zbiórka będzie realizowana od 15 .11.2023 do 20.12.2023 r.

Sklep spożywczo-przemysłowy „u Rozena” oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie organizują zbiórkę żywności (i nie tylko*) w sklepie przy ul. Białostockiej 72A dla najbardziej potrzebujących rodzin z Gminy Wyszków.

Czego potrzebujemy ?

 • produkty spożywcze
 • słodycze dla najmłodszych
 • zabawki
 • gry

* Istnieje możliwość spełnienia małych marzeń zapisanych w listach do św. Mikołaja.

Jak to wygląda?

 1. W sklepie będą dostępne listy od dzieci do św. Mikołaja,
 2. Każda chętna osoba wybiera jeden z nich (bądź więcej) i przygotowuje paczkę spełniając małe marzenia.

Wszyscy możemy być Świętymi Mikołajami i sprawić, żeby dla kogoś te święta były bardziej magiczne.

Zapraszamy do udziału w zbiórce!

Sklep “u Rozena” Ul. Białostocka 72A Wyszków

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024


Gmina Wyszków / Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, iż w dniu 30.10.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą
z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek
i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

Poniżej przedstawiamy terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl,
  w terminie do dnia 16 listopada 2023 r.
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Ogloszenie-ow-jst-edycja-2024-30102023

Program-ow-jst-edycja_2024

Zalacznik-nr-1-do-programu-ow-jst-2024_wniosek_aktualizacja_wniosku_gminy_powiatu_na_srodki_finansowe_z_programu

Zalacznik-nr-2-do-programu-ow-jst-2024_informacja_wojewody_dotyczaca_srodkow_finansowych_z_programu

Zalacznik-nr-3-do-programu-ow-jst-2024_lista_rekomendowanych_wnioskow_do_finansowania_w_ramach_programu

Zalacznik-nr-4-do-programu-ow-jst-2024_sprawozdanie_gmin_powiatow_z_realizacji_programu

Zalacznik-nr-5-do-programu-ow-jst-2024_sprawozdanie_wojewody_z_realizacji_programu

Zalacznik-nr-6-do-Programu-OW-JST-2024_oswiadczenie_o_przyjeciu_srodkow

Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024_karta_zgloszenia_do_programu

Zalacznik-nr-8-do-Programu-OW-JST-2024_karta_realizacji_uslug

Zalacznik-nr-9-do-Programu-OW-JST-2024_karta_oceny_wniosku

Zalacznik-nr-10-do-Programu-OW-JST-2024_instrukcja_obslugi_generatora

Zalacznik-nr-11-do-Programu-OW-JST-2024_oswiadczenie_o_zlozeniu_wniosku_w_generatorze

Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024_klauzula_rodo

Zalacznik-nr-13-do-Programu-OW-JST-2024_umowa_minister-wojewoda

Zalacznik-nr-14-do-Programu-OW-JST-2024_umowa_wojewoda-gmina

Zalacznik-nr-15-do-Programu-OW-JST-2024_upowaznienie_do_czynnosci_w_generatorze

Zalacznik-nr-16-do-programu-ow-jst-2024_kalkulacja_kosztow_do_wniosku_gminy_powiatu_na_srodki_finansowe_z_programu

Zalacznik-nr-17-do-Programu-OW-JST-2024_zalacznik_nr_2_do_wniosku_informacje_opisowe

Zalacznik-nr-18-do-Programu-OW-JST-2024_oswiadczenie_o_zlozeniu_sprawozdania_w_generatorze

Akcja społeczna

W dniu 27 października grupa uczestników Domu Dziennego Pobytu „Senior’’ oraz Związku Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień’’ wybrała się na cmentarz parafialny w Wyszkowie, aby wziąć udział w akcji „Sprzątanie opuszczonych nagrobków’’ Seniorzy z wielkim zaangażowaniem uporządkowali stare i zaniedbane groby. Na każdym z nich postawili znicz i odmówili modlitwę w intencji zmarłych . Następnie udali się do restauracji „Gościniec po Jesionem ’’, gdzie czekała na nich gorąca zupka oraz słodki poczęstunek. Usatysfakcjonowani seniorzy wrócili do swoich domów deklarując chęć wzięcia udziału w takiej akcji w przyszłym roku.

Zaproszenie do udziału w projekcie

W związku z realizacja projektu badawczo – rozwojowego „ASsIST: Asystujący spersonalizowany inteligentny system teleopieki” realizowanego przez HRP CARE  we współpracy z Politechniką Łódzką Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie serdecznie zaprasza osoby powyżej 50-tego roku życia do udziału w projekcie.

W ramach projektu osoba zostanie zaopatrzona w teleopaskę, która umożliwi mierzenie podstawowych parametrów życiowych i nadzór nad nimi przez wyspecjalizowane Centrum Teleopieki.

Udział w projekcie trwa od 01.11.2023 r. – 30.04.2024 r.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się osobiście do dnia 25.10.2023 r. do Domu Dziennego Pobytu „Senior” ul. 3 Maja 18 w Wyszkowie lub kontakt telefoniczny pod nr tel. 29 742 59 21.

Garden party u seniorów

                 W dniu 21 września przy  Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie odbył się piknik pod hasłem „Garden party” zorganizowany przez społeczną grupę „Pracowite pszczółki”. Spotkanie prowadziła liderka grupy pani Wiesława Ryszewska, która przywitała uczestników i przybyłych gości, a wśród nich Panią Agnieszkę Mróz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

                 Projekt skierowany był do 30 osób w wieku 55+ z terenu Gminy Wyszków. Środki finansowe na realizację zadania zostały pozyskane z Bonu Społecznego dla Seniorów II ze Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. W ramach Bonu seniorzy zorganizowali spotkanie z architektem zieleni, który zapoznał z zasadami pielęgnacji i nasadzeń roślin. Z pozyskanych środków zakupiono ziemię ogrodową, donice oraz niezbędne narzędzia do prac w ogrodzie. Dzięki udziałowi w projekcie seniorzy zagospodarowali taras i rabatę kwiatową przynależącą do Domu Dziennego Pobytu. Osoby starsze w ramach warsztatów teatralnych przygotowali krótką scenkę teatralną o pracy pszczół pod tytułem „Maja i nocne życie Gucia”, którą zaprezentowali na spotkaniu podsumowującym projekt. Po przedstawieniu, które dostarczyło wiele radości i skłoniło uczestników do przemyśleń oraz wspomnień z lat młodości „Pracowite pszczółki” zaprosiły wszystkich obecnych na ciepły posiłek i miodową przekąskę. Goście gratulowali seniorom pomysłowości oraz dziękowali za wkład pracy włożony w realizację działania. Projekt realizowany był przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zaproszenie

Obrazek religijny, gołąb

Proboszcz parafii pw. Św. Wojciecha

oraz
Burmistrz Wyszkowa

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Kierownik Domu Dziennego Pobytu „SENIOR”

zapraszają Seniorów

 z terenu gminy i powiatu wyszkowskiego na uroczystą Mszę Św.

z okazji

 „Międzynarodowego dnia osób starszych”.

Msza Św. będzie odprawiona

dnia 01.10.2023r o godz.11.00

w Kościele pw.  Św. Wojciecha w Wyszkowie.

Informacja dot. świadczenia wspierającego

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

 • wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia (realizatorem będzie ZUS),
 • zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
 • likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Czytaj więcej

35 – lecie Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie

W dniu 09 września 2023 roku odbył się piknik z okazji 35 – lecia działalności Domu Dziennego Pobytu „Senior”.  Piknik był spotkaniem otwartym, na który przyszli uczestnicy z rodzinami, mieszkańcy osiedla, przyjaciele Domu a także seniorzy z terenu Gminy Wyszków. Uroczystość rozpoczęła się od koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Wyszkowie pod batutą J.F. Bieganowskiego. Uczestnicy wyszkowskiego Domu współpracują z różnymi organizacjami  i placówkami działającymi zarówno na rzecz osób starszych jak i dzieci i młodzieży, dlatego na spotkaniu jubileuszowym nie zabrakło dzieci ze świetlicy „Słoneczna”. Życzenia do Jubilatów skierował Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Piórkowska, Wicestarosta Leszek Marszał, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Mróz, ksiądz Roman Karaś oraz przedstawiciele innych zaprzyjaźnionych instytucji i grup społecznych. Podczas spotkania integracyjnego zapewniony był poczęstunek tj.  grillowane potrawy, chleb ze smalcem, leczo z warzyw z ekologicznego ogródka, ciasta oraz jubileuszowy tort. Organizację wspólnej zabawy uczestnicy pikniku zawdzięczają Burmistrzowi Wyszkowa Grzegorzowi Nowosielskiemu, Państwu Henryce i Andrzejowi Rucińskim, Hannie i Józefowi Wróblewskim, Teresie i Zbigniewowi Bedeckim, Ewelinie i Wojciechowi Chawłowskim, Pani Katarzynie Ponikiewskiej, Panu Dariuszowi Glince, Adamowi Szymańskiemu, społeczności MONAR w Wyszkowie, wolontariuszom oraz pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Wygaszanie “covidowych” orzeczeń o niepełnosprawności – przypomnienie

Na skutek zmiany przepisów art. 15h specustawy covidowej nie będzie już stosowany. Zgodnie z art. 28 pkt 2 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852) stanie się to po trzech miesiącach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Z uwagi na to, że doszło do tego 5 maja br., to uchylenie art. 15h nastąpi 6 sierpnia br. To oznacza, że orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których termin ważności będzie się kończył, począwszy od tej daty nie będą dalej przedłużane. Ich posiadacze będą zaś musieli wystąpić o nowy dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Jednocześnie zgodnie z ustawą orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności upłynąłby:

 • do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
 • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,
 • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2023 r. – zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

Od 1 stycznia 2024 r. kwota
świadczenia wychowawczego
500+ wzrośnie do 800 zł
Nie trzeba składać
dodatkowego wniosku
Kwota świadczenia zmieni się
automatycznie – świadczenie
w nowej wysokości będzie
wypłacane od stycznia 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r.

Świadczenie będzie przysługiwało na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia.

ZUS, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Nastąpi to automatycznie i obejmie wszystkich, którzy według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Po 1 stycznia 2024 r. osoby te otrzymają wypłaty w nowej wysokości. Zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Nabór wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okresświadczeniowy
(od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.) zostanie otwarty 1 lutego 2024 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko elektronicznie, przez:

 • aplikację mobilną mZUS,
 • PUE ZUS,
 • portal Emp@tia,
 • bankowość elektroniczną banków lub SKOK, które współpracują z ZUS.

Zródło: www.zus.pl;

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

Gmina Wyszków / Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie do dnia 15 września 2023 r.

 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 6 października 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Pliki do pobrania

Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS

Budzimy zrozumienie
wrzesień 2023
• porady specjalistów ZUS
• porady ekspertów z instytucji partnerskich
• materiały informacyjne
• atrakcje kulturalne, wykłady i warsztaty
Sprawdź harmonogram wydarzeń na stronie www.zus.pl
Na obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością zaprasza

We wrześniu zapraszamy na Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS.

Jest to cykl wydarzeń w całej Polsce, podczas których zainteresowani będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS oraz skonsultować się ze specjalistami instytucji partnerskich. Wszystkie spotkania mają charakter otwarty, a udział w nich jest bezpłatny.

Tegoroczne hasło przewodnie wydarzeń brzmi „budzimy zrozumienie”, bo obudzenie w sobie zrozumienia dla siebie i innych jest podstawą budowania dobrych relacji.

W ramach tej akcji na terenie wszystkich oddziałów ZUS w całej Polsce odbędą się wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas spotkań uczestnicy, ich bliscy oraz opiekunowie będą mogli uzyskać kompleksowe informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, przysługujących świadczeń i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Partnerami akcji są Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta oraz Fundacja Integracja. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Udział w wydarzeniach mogą wziąć wszyscy, którzy są zainteresowani wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami. Nie trzeba się na nie zapisywać, a udział jest bezpłatny.

Sprawdź, co się będzie działo w Twojej okolicy – harmonogram wydarzeń Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.

Zachęcamy również do lektury tegorocznego wydania „Informatora dla osób z niepełnosprawnością 2023”

Serdecznie zapraszamy