All posts by admin

OGŁOSZENIE

Ogłaszamy nabór WOLONTARIUSZY chętnych pracować na rzecz Seniorów z terenu miasta i gminy Wyszków.

W związku z rozwijającą się pandemią COVID 19 istnieje większa potrzeba wspierania osób starszych w sprawach takich jak: zrobienie zakupów.

Osoby chętne do współpracy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkowie nr tel. 29 7425921.

Zaproszenie

Proboszcz parafii pw. Św. Wojciecha oraz Burmistrz Wyszkowa, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, Kierownik Domu Dziennego Pobytu „SENIOR” zapraszają Seniorów z terenu miasta i gminy Wyszków na uroczystą Mszę Św. z okazji „Międzynarodowego dnia osób starszych”.

Msza Św. będzie odprawiona dnia 01.10.2020r o godz. 10.00 w Kościele pw.  Św. Wojciecha w Wyszkowie.

Informacja dotycząca nowego okresu zasiłkowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, że od 1 sierpnia 2020 r. można osobiście składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry Start na nowy okres zasiłkowy 2020/2021. Tegoroczne składanie wniosków odbywać się będzie w czasie, kiedy w Polsce obowiązuje stan pandemii, co związane jest z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego, dlatego też zachęcamy Państwa do składania wniosków drogą elektroniczną, poprzez portal Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną, bez konieczności wizyty w urzędzie. W każdym przypadku konieczności odbycia osobistej wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie interesanci proszeni są o załatwianie spraw samodzielnie bez osób towarzyszących z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym do zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami, zakrywania ust i nosa maseczką lub odzieżą (np. szalik, chusteczka) i do dezynfekcji rąk środkami dezynfekującymi udostępnionymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie.
Jednocześnie przypominamy, że osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego wniosku w 2020 r. Świadczenie wychowawcze zostało bowiem przyznane na okres, który potrwa do 31 maja 2021 r.

Centrum dla Rodziny w Wyszkowie, ul. Kościuszki 54, od 1 sierpnia 2020 r. będzie przyjmować interesantów według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek – 8.00 – 16.00
Wtorek – 8.00 – 17.00
Środa – dzień wewnętrzny
Czwartek – 8.00 – 17.00
Piątek – 8.00 – 16.00

Nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy wydawane będą od 1 sierpnia 2020 r. Na stornie internetowej w zakładce Świadczenia rodzinne –> Dokumenty do pobrania znajdą Państwo aktualne wzory wniosków o ustalenie prawa do realizowanych przez nas świadczeń.

Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków drogą internetową od 1 lipca 2020 r.

„Dobry Start” (300+)

Możliwość złożenia wniosków:

– od 1 lipca 2020 r. – w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),

– od 1 sierpnia 2020 r. – w formie papierowej (w urzędzie lub listownie pocztą).

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Wnioski o świadczenie można składać do 30 listopada br.

Zmiany w świadczeniach z Funduszu Alimentacyjnego

Możliwość złożenia wniosków:

– od 1 lipca 2020 r. – w formie elektronicznej (portal Empatia@),

– od 1 sierpnia 2020 r. – w formie papierowej (w urzędzie lub listownie pocztą).

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Od 1 października 2020 r. świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

Kolejną zmianą jest sytuacja, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy w/w kwotę, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego w takim przypadku przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. WAŻNE – Jeżeli wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona w/w sposób będzie niższa niż 100 zł, świadczenie to nie będzie przysługiwało.

W/w przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r. W sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe, które rozpoczęły się przed dniem 1 października 2020 r., będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie:

  • do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października,
  • od 1 września do 30 września – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
  • od 1 października do 31 października – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
  • od 1 listopada do 30 listopada – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
  • od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenie wychowawcze (500+)

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze po dniu 30 czerwca 2019 r. w 2020 r. nie muszą składać kolejnego wniosku. Świadczenie wychowawcze zostało bowiem przyznane na okres, który potrwa do 31 maja 2021 r.

Kolejne terminy na składanie wniosków o w/w świadczenie:

– od 1 lutego 2021 r. – w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),

– od 1 kwietnia 2021 r. – w formie papierowej (w urzędzie lub listownie pocztą).

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Możliwość złożenia wniosków:

– od 1 lipca 2020 r. – w formie elektronicznej (portal Empatia@),

– od 1 sierpnia 2020 r. – w formie papierowej (w urzędzie lub listownie pocztą).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

  • do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
  • od 1 września do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
  • od 1 listopada do 31 grudnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.