All posts by admin

Kolejkomat w Centrum dla Rodziny

Gmina Wyszków wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz podwyższając jakość świadczonych usług i wygodę klientów wyposażyła Centrum dla Rodziny w tzw. system kolejkowy. Urządzenie zostało już zamontowane i funkcjonuje w fazie testów od 26 lipca.

Aby uniknąć uciążliwego stania w kolejkach Centrum dla Rodziny mieszczące się w budynku Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. T. Kościuszki 54 zainstalowało w poczekalni tzw. „kolejkomat”. Z urządzenia można pobrać bilet kolejkowy z przydzielonym numerem oraz konkretnym stanowiskiem urzędnika. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, na ekranie dotykowym wyświetlane są tylko dwa przyciski. Pierwszy – „Informacja”, który dotykamy kiedy chcemy pobrać druki wniosków, odebrać decyzję lub w sprawie otrzymanego wezwania w tym m.in. przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego. Drugi przycisk to „Złożenie wniosku”. Nim posługujemy się, gdy chcemy złożyć wniosek lub dokumenty, bez względu na rodzaj świadczenia.

Z urządzeniem połączony jest zamontowany powyżej monitor. Na nim widnieje wykaz aktualnie obsługiwanych numerów oraz wykaz tych które oczekują. Poprzez komunikaty wizualne i głosowe (głosowy przywołuje konkretny numer trzy razy) proszone są kolejne osoby do załatwienia sprawy.

Urządzenie ma przede wszystkim usprawnić obsługę interesantów. Pracownikowi Centrum wyświetla się na bieżąco, ile osób oczekuje w kolejce i na podstawie dotychczasowych statystyk czasu potrzebnego na załatwienie sprawy, może zweryfikować czy Centrum będzie w stanie obsłużyć wszystkich interesantów danego dnia.

System umożliwia również „wstrzymanie” konkretnego numeru w sytuacji, kiedy interesant musi uzupełnić/wypełnić wniosek – wtedy jego numer nie jest usuwany z systemu, natomiast przywoływany po określonym czasie.

Urządzenie ma możliwość prowadzenia statystyk. Tak więc np. na koniec każdego miesiąca kierownictwo CdR może podsumować, ile i jakiego rodzaju spraw zostało w danym miesiącu załatwione.

Zakup systemu kolejkowego był możliwy dzięki przesunięciu środków budżetowych dla OPS-u przez radę miejską. Cena urządzenia wraz z monitorem to 18.500 PLN brutto.

Klientów Centrum dla Rodziny prosimy o zwrócenie uwagi na nowe urządzenie i obowiązkowe pobieranie numerków. Prosimy o pobranie jednego biletu, bez względu na ilość załatwianych spraw.

WNIOSKI O ŚWIADCZENIA – OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

Od dnia 01.08.2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych w Wyszkowie mieszczący się w siedzibie WOSIR przy ul. Kościuszki 54 rozpoczyna wydawanie oraz przyjmowanie wniosków o świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie Dobry start na nowy okres zasiłkowy 2018/2019. Wnioski do pobrania poniżej.

Pobierz wnioski o świadczenia realizowane przez Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Wnioski będą przyjmowane:

Poniedziałek – 8:00 – 16:00

Wtorek – 8:00 – 18:00

Środa – 8:00 – 16:00 (dzień wewnętrzny)

czwartek – 8:00 – 18:00

Piątek – 8:00 – 16:00

W celu podwyższenia jakości świadczonych usług, a także w trosce o wygodę klientów Centrum dla Rodziny zostało wyposażone w tzw. system kolejkowy. Na ekranie dotykowym wyświetlane są tylko dwa przyciski. Pierwszy – „Informacja”, który dotykamy kiedy chcemy pobrać druki wniosków, odebrać decyzję lub w sprawie otrzymanego wezwania w tym m.in. przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego. Drugi przycisk to „Złożenie wniosku”. Nim posługujemy się, gdy chcemy złożyć wniosek lub dokumenty, bez względu na rodzaj świadczenia.

Pobieranie numerków jest obowiązkowe.

Należy pobrać jeden bilet, bez względu na ilość załatwianych spraw.

Razem dla innych – wspólnie dla siebie

Stowarzyszenie „Promenada” w Wyszkowie rozpoczyna realizację projektu skierowanego do seniorów (kobiet i mężczyzn) z terenu miasta i gminy Wyszków pod tytułem „Razem dla innych – wspólnie dla siebie”

Osoby w wieku 60+ zainteresowane udziałem w projekcie, który realizowany będzie od czerwca do listopada 2018 roku, prosimy o kontakt osobiście lub telefonicznie w OPS
Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie ul. 3 Maja 18 w godz. 9.00 – 16.00 nr tel. 29 742 59 21.

Rekrutacja prowadzona do dnia 29 czerwca 2018 roku, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Czerwcowa potańcówka Seniorów

W dniu 21 czerwca odbyła się kolejna, integracyjna potańcówka seniorów z terenu miasta i gminy Wyszków. Zabawa przy muzyce na żywo miała miejsce w Gościńcu pod Jesionem. Zebranych uczestników powitał Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, życząc wesołej zabawy. W trakcie spotkania seniorzy mieli możliwość wzięcia udziału w animacjach, choć tak naprawdę muzyka Braci Borków porywała ciągle do tańca. Mimo zmieniającej się aury za oknem, seniorzy ze stoickim spokojem i dobrych nastojach dotrwali do końca potańcówki. Na zakończenie spotkania kierownik Domu Dziennego Pobytu „Senior” zaprosiła wszystkich na zbliżający się jubileusz 30-lecia Domu, który odbędzie się w dniu 8 września w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik”.

Seniorzy na Podlasiu

Liczna grupa wyszkowskich seniorów w dniu 18 czerwca wypoczywała na Podlasiu. Jednodniowy wyjazd uczestnicy spędzili w Świętej Wodzie, Kiermusach i Tykocinie. Na ziemi podlaskiej seniorzy podziwiali żubry, które ochoczo podchodziły i pozowały do zdjęć. W Wasilkowie w miejscu, gdzie płynie źródełko z cudowną wodą mogli odpocząć, pomodlić się  oraz podziwiać górę z imponującą liczbą krzyży. Sami również powierzali w tym miejscu własne troski i zmartwienia. Ostatnim punktem wyjazdu był Tykocin, tam zwiedzili Flisakpark. Przewodnik opowiedział historię miasteczka, następnie zaprosił grupę na spływ gondolą po Narwi. Na zakończenie pobytu uczestnicy zasiedli do wspólnego ogniska i biesiady przy muzyce na żywo. W wolnym czasie, niektórzy z wycieczkowiczów zwiedzali  Tykocin.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W dniu 18.06.2018r Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie oraz Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizowali 5-cio godzinne szkolenie pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Jak pracować z członkami rodzin z problemem przemocy ? Kontakt z klientem z wykorzystaniem zasad Dialogu Motywującego.” Szkolenie poprowadziła pani Katarzyna Michalska-certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, reprezentująca Fundację Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsza z Warszawy.
    W szkoleniu wzięło udział 38 osób reprezentujących różne instytucje z gminy Wyszków:  pracownicy socjalni OPS, funkcjonariusze policji, kuratorzy zawodowi, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele służby zdrowia, przedstawiciele oświaty oraz członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Kolejne spotkanie przy kawie

W czwartkowe popołudnie  14 czerwca Dom Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie odwiedziła Pani Grażyna Borkowska Prezes rejonowego oddziału PCK, pracująca na co dzień w wyszkowskim Sanepidzie. Przybyła na spotkanie zaproszona przez kierownika DDP „Senior” Dorotę Wojtkowską. Tematyka pogadanki dotyczyła kleszczy. Poruszano zagadnienia ochrony przed kleszczami, usuwania ich z ciała oraz przenoszonych przez nie chorób. Pani Grażyna przygotowała ciekawą prezentację multimedialną. Seniorzy zadawali dużo pytań i dzielili się swoimi doświadczeniami odnośnie kleszczy. Uczestnicy dowiedzieli się różnych ciekawostek, np. o tym, że kleszcz potrafi przeżyć bez żywiciela nawet dwa lata. Na koniec seniorzy podziękowali Pani Grażynie za poświęcony im czas i wręczyli jej własnoręcznie wykonany upominek.

 

„Razem dla innych – wspólnie dla siebie”

W dniu 1 czerwca odbyło się spotkanie zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu dla osób 60+ „Razem dla innych – wspólnie dla siebie”. Podczas spotkania opracowano zasady rekrutacji oraz został omówiony harmonogram realizacji projektu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia „Promenada”, Świetlicy „Słoneczna” oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, z Administratorem może się Pan/i skontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@ops.wyszkow.pl,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz zgodnie ze Statutem Ośrodka Pomoc Społecznej z dnia 12.05.2016r. – Uchwała Nr XXI/213/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie,
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne,
 8. administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zaproszenie na potańcówkę w Gościńcu pod Jesionem

Gmina Wyszków, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownik Domu Dziennego Pobytu „SENIOR” w Wyszkowie
zapraszają Seniorów na POTAŃCÓWKĘ, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 w Gościńcu pod Jesionem Wyszków ul. Łączna 5.

WSTĘP 35zł.

Zapisy i szczegółowe informacje u kierownika DDP ”SENIOR” w Wyszkowie ul. 3 Maja 18 w godz. 9:00 – 16:00.

Oferujemy:

 • danie na ciepło,
 • cisto, kawę i herbatę,
 • zabawę przy muzyce Braci BORKÓW.

Działania środowiskowe w ramach aktywizowania społeczności lokalnej

W dniu 6 czerwca 2018r  odbędzie się wydarzenie cykliczne
Piknik „Aktywna Rodzina”  
Skuszew ul. Przejazdowa 81, teren Szkoły Filialnej  w Skuszewie
 
Organizatorzy:
 • Burmistrz Wyszkowa
 • Zespół Szkół „Rybienko Leśne”  Szkoła Filialna w Skuszewie
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie
 • Świetlica Środowiskowa w Skuszewie
 • Sołectwo Skuszew
 
Partnerzy:
 • UKS Olimp Loczki Wyszków
 • Wspólnota Gruntowa wsi Skuszew
 • Straż Miejska w Wyszkowie
 • Pani Joanna Zglec Klub Fitness Power FIT  w Wyszkowie

Sponsorzy:
 • „Oskroba”  Wyszków
 • Pizzeria Pepperoni i Kultowe Zapiekanki, ul. Pułtuska 3 w Wyszkowie

 

Miejsce realizacji wydarzenia: Skuszew ul. Przejazdowa 81 teren Szkoły Filialnej w Skuszewie

Data realizacji wydarzenia: 06.06.2018r.

Czas trwania wydarzenia: godzina 16.00 -19.00

Cel wydarzenia: Integracja społeczności Skuszewa

 

Cel zmiany:

 • poprawa relacji rodzinnych w społeczności Skuszew
 • nawiązanie i poprawa relacji sąsiedzkich
 • rozwój zainteresowań
 • edukacja dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • poprawienie sprawności fizycznej i aktywnego spędzania czasu wolnego poza domem

 

Beneficjenci projektu:

 • społeczność lokalna wsi Skuszew około 100 osób

 

Co zamierzamy osiągnąć:

 • poprawa relacji rodzinnych
 • wymiana informacji, edukacja dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • integracja społeczności wsi Skuszew
 • rozwój zainteresowań
 • poprawa sprawności fizycznej

 

Goście zaproszeni:

 • Mieszkańcy Skuszewa
 • Burmistrz Wyszkowa
 • Naczelnik Wydziału Promocji Kultury i Sportu
 • Przewodniczący Rady Miejskiej
 • Naczelnik Wydziału Oświaty
 • Proboszcz i wikary z Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamieńczyku
 • Dyrektor Zespołu Szkół w Rybienku Leśnym
 • Paweł Deluga i Piotr Tryc Trześniewski MKS Gimnazjon Wyszków
 • Pan Łukasz Góralewski Klub Kolarski „Catena” w Wyszkowie
 • Komendant Straży Miejskiej w Wyszkowie

 

Udział organizatorów w realizacji pikniku

Burmistrz Wyszkowa

 • Honorowy patronat

 

Zespół Szkół „ Rybienko Leśne” Szkoła Filialna w Skuszewie

 • przygotowanie dzieci do występów artystycznych
 • dekoracja szkoły
 • przygotowanie konkursów integrujących rodziny – wspólnie ze świetlicą
 • udział w przygotowaniu programu pikniku

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie

 • koordynowanie projektu
 • przygotowanie zaproszeń
 • kontakt z partnerami
 • kontakt ze sponsorem
 • zajęcia rysunkowe z dziećmi
 • przygotowanie plakatów
 • informacja w internecie, informacja do prasy, wykonywanie zdjęć wydarzenia
 • przygotowanie podziękowań, dyplomów

 

Świetlica Środowiskowa w Skuszewie

 • przygotowanie konkursu sportowego
 • malowanie twarzy – wolontariusze świetlicy
 • przygotowanie baneru, sprawdzenie nagłośnienia
 • zakup wody i lizaków
 • przygotowanie występu dzieci
 • udział w przygotowaniu programu pikniku

 

Sołectwo Skuszew, Wspólnota Gruntowa wsi Skuszew

 • kontakt z partnerem w sprawie zabawek pneumatycznych
 • przygotowanie i obsługa nagłośnienia
 • zakup części żywności
 • udział w przygotowaniu programu pikniku

 

UKS Olimp Loczki Wyszków

 • zaprezentowanie klubu
 • przeprowadzenie pokazowych zajęć treningowych

 

Pani Joanna Zglec Centrum Fitness w Wyszkowie

 • poprawa sprawności fizycznej uczestników poprzez naukę zumby.

 

Straż Miejska w Wyszkowie

 • przygotowanie edukacji dotyczącej bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

 

Podziękowania

Burmistrz Wyszkowa, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, Świetlica Środowiskowa w Skuszewie, Szkoła Filialna w Skuszewie, Sołectwo Skuszew jako organizatorzy składają serdeczne podziękowania partnerom, sponsorom, osobom prywatnym zaangażowanym w organizację pikniku „ Aktywna Rodzina”, który odbył się w dniu 6 czerwca 2018r. w Skuszewie

 

Partnerzy włączeni w organizację pikniku to:

 • UKS Olimp Loczki Wyszków
 • Wspólnota Gruntowa wsi Skuszew
 • Straż Miejska w Wyszkowie
 • Pani Joanna Zglec Klub Fitness Power FIT w Wyszkowie

 

Sponsorzy pikniku to:

 • Pizzeria Pepperoni i Kultowe Zapiekanki ul. Pułtuska 3 w Wyszkowie
 • „Oskroba” Wyszków
 • Sołectwo Skuszew i Wspólnota Gruntowa wsi Skuszew

 

Jak było na pikniku „ Aktywna Rodzina” Skuszew  6 czerwca 2018r.

 W dniu 6 czerwca 2018r. na terenie Szkoły Filialnej w Skuszewie  odbył się piknik : „Aktywna Rodzina” skierowany do społeczności lokalnej Skuszewa.
Organizatorzy pikniku to:
 • Burmistrz Wyszkowa,
 • Zespół Szkół „ Rybienko Leśne” Szkoła Filialna w Skuszewie,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie,
 • Świetlica Środowiskowa w Skuszewie.
 • Sołectwo Skuszew.
Partnerzy włączeni w organizację pikniku to:
 • UKS Olimp Loczki Wyszków,
 • Wspólnota Gruntowa wsi Skuszew,
 • Straż Miejska w Wyszkowie,
 • Pani Joanna Zglec Klub Fitness Power FIT w Wyszkowie.
 
Sponsorzy pikniku:
 • „Oskroba” Wyszków,
 • Pizzeria Pepperoni i Kultowe Zapiekanki ul. Pułtuska 3 w Wyszkowie,
 • Sołectwo Skuszew i Wspólnota Gruntowa wsi Skuszew.
 
W pikniku uczestniczyło ok. 120 osób. Po integracyjnym powitaniu czyli „iskierce integracji”  i krótkiej części oficjalnej, w programie pikniku znalazł się UKS Olimp Loczki Wyszków, którego reprezentantki zachęcały do udziału w rekrutacji nowych zawodników między innymi poprzez zaprezentowanie historii klubu, przeprowadzenie konkursów treningowych, podzielenie się własnymi przemyśleniami – dlaczego warto uprawiać sport.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się edukacja „Nasze bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest najważniejsze” przygotowana przez Straż Miejską w Wyszkowie. Była krótka pogadanka oraz konkursy, w których uczestnicy mieli okazję zastanowić się nad swoim bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Nagrody za aktywny udział w konkursach typu: kamizelki odblaskowe, opaski i światełka odblaskowe to gadżety, których używanie z pewnością poprawi bezpieczeństwo pieszych.
Tradycją pikniku „Aktywna Rodzina” stają się występy artystyczne dzieci ze Szkoły Filialnej w Skuszewie i Świetlicy Środowiskowej w Skuszewie. I tym razem rodzice mieli okazję podziwiać talenty aktorskie i wokalne swoich pociech.
Również dorośli uczestnicy pikniku mieli możliwość wykazać się aktywnością w konkursie „Śpiewać każdy może” tym bardziej, że śpiewanie zespołowe może sprawiać dużą frajdę.
Ogromną atrakcją dla dzieci były zabawki pneumatyczne, które  podczas trwania pikniku były w stałym zainteresowaniu dzieci.
Także  zajęcia rysunkowe dla dzieci aktywizowały najmłodszych uczestników pikniku, a niekiedy były to również prace zespołowe, gdyż rodzice rysowali wspólnie z dziećmi. Nie obyło się również bez malowania „buziek”, co sprawiało dzieciom wiele radości.
Aby uczestnikom  pikniku nie zabrakło  energii – organizatorzy zadbali również o poczęstunek. Pizza z Pizzerii Pepperoni i Kultowe Zapiekanki, a także słodycze z „Oskroby” Wyszków zaspokoiły podniebienia uczestników „ Aktywnej Rodziny”.
Bardzo energetycznym zakończeniem pikniku była nauka zumby. W tę zabawę  włączyli się również dorośli.
Piknik był przewidziany od godziny 16.00 do 19.00. Z uwagi na miłą atmosferę został nieco przedłużony.
„Aktywna Rodzina” jest wydarzenie cyklicznym, w dniu 6 czerwca 2018r. odbyła się piąta edycja tego pikniku.
Miłym akcentem była obecność  partnerów, którzy aktywnie włączyli się w realizację pikniku „Aktywna Rodzina” w 2017r., a w dniu  6 czerwca 2018r., jako goście zaproszeni otrzymali dyplomy z podziękowaniem za  zaangażowanie i pracę na rzecz społeczności lokalnej Skuszewa.
Podziękowania podczas pikniku  odebrali: Pan Paweł Deluga i Pan Piotr Tryc -Trześniewski z MKS Gimnazjon Wyszków, Pan Łukasz Góralewski z Klubu Kolarskiego „ Catena,  a także zespół „Skuszewianki”.

Rękodzieło w Domu „Seniora”

Uczestnicy Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie zainspirowani nadejściem wiosny oraz zbliżającą się Niedzielą Palmową zorganizowali warsztaty robienia palm wielkanocnych. W spotkaniu wzięło udział kilka osób z DDP „SENIOR” oraz pracownicy placówki. Nad całym spotkaniem czuwała Krystyna Aleksandrowicz, która wykonała kilka ozdób świątecznych z wikliny papierowej, natomiast instrukcji wykonania ładnej palmy udzielała Czesława Ciarkowska. Podczas spotkania Seniorzy rozmawiali o tradycjach wielkopostnych oraz związanych z obchodzeniem Świąt Wielkanocnych. Warsztaty upłynęły w miłej rodzinnej atmosferze, zakończyły się śpiewem pieśni wielkopostnych.

Świątecznie w Seniorze

Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny w Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie odbyło się spotkanie wielkanocne. Przygotowania do uroczystości trwały od kilku dni. Seniorzy zaangażowali się w przygotowanie świątecznych dekoracji, palm, stroików jak również pomagali w przyrządzeniu potraw. Na stole pojawił się m. in. tradycyjny barszcz biały z kiełbasą, wielkanocne baby oraz jajka faszerowane i w majonezie.

Spotkanie rozpoczął program słowno – muzyczny o tematyce wielkanocnej. Seniorzy recytowali wiersze i śpiewali pieśni m. in. „Krzyżu Chrystusa” i „Zwycięzca śmierci”. Następnie Kierownik DDP „Senior” – Pani Dorota Wojtkowska oficjalnie przywitała przybyłych gości – zastępcę burmistrza Wyszkowa – Panią Anetę Kowalewską, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie – Panią Agnieszkę Mróz, redaktor z Tuby Wyszkowa – Panią Elwirę Czechowską oraz seniorów. Z ust gości popłynęły świąteczne życzenia dla najstarszych mieszkańców gminy Wyszków. Pani Kierownik DDP „Senior” podzieliła się z wszystkimi jajkiem, życząc zdrowych, spokojnych Świąt. Uczestnicy uroczystości miło spędzili czas przy wielkanocnym stole.

Pracownicy placówki serdecznie dziękują za pomoc w przygotowaniu świątecznego spotkania wielkanocnego, w szczególności Państwu Jadwidze i Romanowi Szymanikom, Pani Agnieszce Łubkowskiej, Pani Krystynie Aleksandrowicz, Pani Alinie Ickiewicz oraz Pani Hannie Gałązce.

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Burmistrz Wyszkowa, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektor Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „HUTNIK” oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Wyszkowie serdecznie zapraszają SENIORKI z terenu miasta i gminy Wyszków na koncert z okazji Dnia Kobiet.

Koncert odbędzie się 14 marca 2018 o godzinie 11.00 w sali widowiskowej WOK HUTNIK w Wyszkowie ul. Prosta 7

W programie:

 • Występ  młodzieży ze Szkoły Podstawowej  nr 4 w Wyszkowie
 • Koncert dla Pań od Wyszkowskich Seniorów

WSTĘP WOLNY