Nabór uczestników do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Flaga i godło RP

Gmina Wyszków / Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie jest realizatorem zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego — edycja 2024.

Program dofinansowany jest w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego na kwotę 152 821,50 zł, data podpisania umowy to luty 2024r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu, w szczególności poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w :

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
Czytaj więcej

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

W związku z sytuacją kryzysową w Gminie Wyszków związaną podtopieniami w okolicach rzeki Bug i Liwiec Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie prosi o kontakt osoby potrzebujące pomocy i wsparcia, w tym psychologicznego, a także osoby mające wiedzę na temat osób potrzebujących takiej pomocy.

Kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00, bądź telefoniczny  29/742 40 97 , 29/742 49 02, po godz. 16.00 tel. 696 148 018.

Informacje dot. usuwania skutków klęsk żywiołowych na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Korpus Wsparcia Seniorów – 2024  

Program  „Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2024 dla mieszkańców Gminy Wyszków
w zakresie usługi „opieki na odległość”.  

Gmina Wyszków od lutego bieżącego roku zamierza przystąpić do Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – moduł II, będzie to kontynuacja formy wsparcia dla  osób starszych w wieku 60 lat i więcej z terenu Gminy Wyszków przez dostęp do tzw. usługi „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Adresatami Programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Czytaj więcej

Baśniowy bal Seniorów

„Raz dwa trzy Baba Jaga patrzy” tymi słowami kierownik wyszkowskiego Domu Dziennego Pobytu „Senior” Dorota Wojtkowska rozpoczęła 16. karnawałowy Bal Seniorów w Wyszkowie. Bal  pod hasłem „Senior w świecie baśni” odbył się w dniu 27 stycznia 2024 r. w „Gościńcu pod Jesionem”.

Tradycyjnie imprezę otworzył obecny na balu Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, życzenia złożyły Elżbieta Piórkowska Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie Agnieszka Mróz. Zabawa taneczna rozpoczęła się wspólnym polonezem i tańcami integracyjnymi, które poprowadził Łukasz Cacko instruktor tańca ze szkoły „Latino Fever”. Gościnnym występem imprezę uatrakcyjniła grupa „Poznakowski Bend”, a do tańca muzykę serwował DJ Mirek Kuczyński.

Tradycją na senioralnym balu jest konkurs kostiumowy, w którym bierze udział kilkanaście osób. W tym roku bajkowymi postaciami był:Zorro, Księżniczka Elza, Królowa Lodu, Czerwony Kapturek, Wróżki, Sułtan, Sułtanka, Pirat, Cyganki. Każdy z uczestników konkursu otrzymał drobny upominek, natomiast dwie postacie nagrodzone najbardziej gromkimi brawami otrzymały nagrody główne. W postać wiernego sługi, czyli Kota w Butach wcieliła się pani Zofia Lipska, natomiast walczącym o wolność i sprawiedliwość Zorro był pan Stanisław Pergel. Uczestnicy balu niemalże jednomyślnie zdecydowali, że królem balu 2024 zostały te same odważne osoby, czyli pani Zosia i pan Stanisław. Nowa para królewska zatańczyła walca i zaprosiła do dalszej zabawy tanecznej pozostałych uczestników.

Organizatorzy balu przygotowali drobne upominki, które można było wylosować w zabawie fantowej. Na tegorocznym balu wszystkim dopisały świetne nastroje, każdy z niecierpliwością czeka przyszłego roku.

Dodatek osłonowy

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
Czytaj Więcej

PODZIĘKOWANIA


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie składa serdeczne podziękowania dla następujących darczyńców – firm, instytucji i osób prywatnych:

 • Państwo Danuta i Krzysztof Kowalewscy – Restauracja „Baśniowa” w Rybienku Leśnym,
 • Pani Monika Kluczek – Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie, nauczyciele, społeczność szkoły, rodzice oraz wolontariusze,
 • Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wyszkowa,
 • Oddział Rejonowy PCK w Wyszkowie
 • Pan Jarosław Kuczyński z Nieporętu,
 • Państwo Marlena i Bartosz Rozenek – sklep spożywczo-przemyslowy „U Rozenka”,
 • oraz wszystkim anonimowym darczyńcom, którzy w tym szczególnym czasie Świąt Bożego Narodzenia zechcieli podzielić się swoimi dobrami z osobami potrzebującymi.

W imieniu osób obdarowanych składamy serdeczne podziękowania.

Dziękujemy za wieloletnią współpracę Stowarzyszeniu „Szlachetna Paczka”.

Dyrektor i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyszkowie

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane po 1 stycznia 2024 r.

Świadczenie pielęgnacyjne w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2024 r. przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

3) opiekunowi faktycznemu dziecka,

4) rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

Czytaj więcej

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

Szanowni Państwo – Drodzy Wolontariusze!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza pragniemy z całego serca podziękować wszystkim, za poświęcony czas i gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Życzymy poczucia, że warto to robić!

Bardzo Wam dziękujemy za to, że jesteście i swoim bezinteresownym pomaganiem czynicie ten świat pięknym!

Życzymy radości, wytrwałości i energii do dalszego działania.

Dyrektor i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyszkowie

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

Plakat Świąteczna Zbiórka Żywności w sklepie "U Rozena" przy ul. Białostockiej 72A dla rodzin najbardziej potrzebujących z miasta Wyszków. Zbiórka będzie realizowana od 15 .11.2023 do 20.12.2023 r.

Sklep spożywczo-przemysłowy „u Rozena” oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie organizują zbiórkę żywności (i nie tylko*) w sklepie przy ul. Białostockiej 72A dla najbardziej potrzebujących rodzin z Gminy Wyszków.

Czego potrzebujemy ?

 • produkty spożywcze
 • słodycze dla najmłodszych
 • zabawki
 • gry

* Istnieje możliwość spełnienia małych marzeń zapisanych w listach do św. Mikołaja.

Jak to wygląda?

 1. W sklepie będą dostępne listy od dzieci do św. Mikołaja,
 2. Każda chętna osoba wybiera jeden z nich (bądź więcej) i przygotowuje paczkę spełniając małe marzenia.

Wszyscy możemy być Świętymi Mikołajami i sprawić, żeby dla kogoś te święta były bardziej magiczne.

Zapraszamy do udziału w zbiórce!

Sklep “u Rozena” Ul. Białostocka 72A Wyszków

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024


Gmina Wyszków / Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, iż w dniu 30.10.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą
z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek
i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

Poniżej przedstawiamy terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl,
  w terminie do dnia 16 listopada 2023 r.
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Ogloszenie-ow-jst-edycja-2024-30102023

Program-ow-jst-edycja_2024

Zalacznik-nr-1-do-programu-ow-jst-2024_wniosek_aktualizacja_wniosku_gminy_powiatu_na_srodki_finansowe_z_programu

Zalacznik-nr-2-do-programu-ow-jst-2024_informacja_wojewody_dotyczaca_srodkow_finansowych_z_programu

Zalacznik-nr-3-do-programu-ow-jst-2024_lista_rekomendowanych_wnioskow_do_finansowania_w_ramach_programu

Zalacznik-nr-4-do-programu-ow-jst-2024_sprawozdanie_gmin_powiatow_z_realizacji_programu

Zalacznik-nr-5-do-programu-ow-jst-2024_sprawozdanie_wojewody_z_realizacji_programu

Zalacznik-nr-6-do-Programu-OW-JST-2024_oswiadczenie_o_przyjeciu_srodkow

Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024_karta_zgloszenia_do_programu

Zalacznik-nr-8-do-Programu-OW-JST-2024_karta_realizacji_uslug

Zalacznik-nr-9-do-Programu-OW-JST-2024_karta_oceny_wniosku

Zalacznik-nr-10-do-Programu-OW-JST-2024_instrukcja_obslugi_generatora

Zalacznik-nr-11-do-Programu-OW-JST-2024_oswiadczenie_o_zlozeniu_wniosku_w_generatorze

Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024_klauzula_rodo

Zalacznik-nr-13-do-Programu-OW-JST-2024_umowa_minister-wojewoda

Zalacznik-nr-14-do-Programu-OW-JST-2024_umowa_wojewoda-gmina

Zalacznik-nr-15-do-Programu-OW-JST-2024_upowaznienie_do_czynnosci_w_generatorze

Zalacznik-nr-16-do-programu-ow-jst-2024_kalkulacja_kosztow_do_wniosku_gminy_powiatu_na_srodki_finansowe_z_programu

Zalacznik-nr-17-do-Programu-OW-JST-2024_zalacznik_nr_2_do_wniosku_informacje_opisowe

Zalacznik-nr-18-do-Programu-OW-JST-2024_oswiadczenie_o_zlozeniu_sprawozdania_w_generatorze

Akcja społeczna

W dniu 27 października grupa uczestników Domu Dziennego Pobytu „Senior’’ oraz Związku Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień’’ wybrała się na cmentarz parafialny w Wyszkowie, aby wziąć udział w akcji „Sprzątanie opuszczonych nagrobków’’ Seniorzy z wielkim zaangażowaniem uporządkowali stare i zaniedbane groby. Na każdym z nich postawili znicz i odmówili modlitwę w intencji zmarłych . Następnie udali się do restauracji „Gościniec po Jesionem ’’, gdzie czekała na nich gorąca zupka oraz słodki poczęstunek. Usatysfakcjonowani seniorzy wrócili do swoich domów deklarując chęć wzięcia udziału w takiej akcji w przyszłym roku.

Zaproszenie do udziału w projekcie

W związku z realizacja projektu badawczo – rozwojowego „ASsIST: Asystujący spersonalizowany inteligentny system teleopieki” realizowanego przez HRP CARE  we współpracy z Politechniką Łódzką Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie serdecznie zaprasza osoby powyżej 50-tego roku życia do udziału w projekcie.

W ramach projektu osoba zostanie zaopatrzona w teleopaskę, która umożliwi mierzenie podstawowych parametrów życiowych i nadzór nad nimi przez wyspecjalizowane Centrum Teleopieki.

Udział w projekcie trwa od 01.11.2023 r. – 30.04.2024 r.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się osobiście do dnia 25.10.2023 r. do Domu Dziennego Pobytu „Senior” ul. 3 Maja 18 w Wyszkowie lub kontakt telefoniczny pod nr tel. 29 742 59 21.

Garden party u seniorów

                 W dniu 21 września przy  Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie odbył się piknik pod hasłem „Garden party” zorganizowany przez społeczną grupę „Pracowite pszczółki”. Spotkanie prowadziła liderka grupy pani Wiesława Ryszewska, która przywitała uczestników i przybyłych gości, a wśród nich Panią Agnieszkę Mróz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

                 Projekt skierowany był do 30 osób w wieku 55+ z terenu Gminy Wyszków. Środki finansowe na realizację zadania zostały pozyskane z Bonu Społecznego dla Seniorów II ze Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. W ramach Bonu seniorzy zorganizowali spotkanie z architektem zieleni, który zapoznał z zasadami pielęgnacji i nasadzeń roślin. Z pozyskanych środków zakupiono ziemię ogrodową, donice oraz niezbędne narzędzia do prac w ogrodzie. Dzięki udziałowi w projekcie seniorzy zagospodarowali taras i rabatę kwiatową przynależącą do Domu Dziennego Pobytu. Osoby starsze w ramach warsztatów teatralnych przygotowali krótką scenkę teatralną o pracy pszczół pod tytułem „Maja i nocne życie Gucia”, którą zaprezentowali na spotkaniu podsumowującym projekt. Po przedstawieniu, które dostarczyło wiele radości i skłoniło uczestników do przemyśleń oraz wspomnień z lat młodości „Pracowite pszczółki” zaprosiły wszystkich obecnych na ciepły posiłek i miodową przekąskę. Goście gratulowali seniorom pomysłowości oraz dziękowali za wkład pracy włożony w realizację działania. Projekt realizowany był przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zaproszenie

Obrazek religijny, gołąb

Proboszcz parafii pw. Św. Wojciecha

oraz
Burmistrz Wyszkowa

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Kierownik Domu Dziennego Pobytu „SENIOR”

zapraszają Seniorów

 z terenu gminy i powiatu wyszkowskiego na uroczystą Mszę Św.

z okazji

 „Międzynarodowego dnia osób starszych”.

Msza Św. będzie odprawiona

dnia 01.10.2023r o godz.11.00

w Kościele pw.  Św. Wojciecha w Wyszkowie.

Informacja dot. świadczenia wspierającego

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

 • wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia (realizatorem będzie ZUS),
 • zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
 • likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Czytaj więcej