INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, że istnieje możliwość uzyskania pomocy, przez osoby starsze, samotne oraz rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej po uprzednim spełnieniu określonych kryteriów.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyszkowie ul. 3 Maja 16 lub pod nr telefonów:

29 74 249 02
29 742 40 97
29 742 96 16

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie zaprasza do zlożenia oferty na wykonanie zadania:

Świadczenie usług dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 01.08.2020r. do
31.07.2021r. z terenu Gminy Wyszków.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług dla osób bezdomnych kobiet i mężczyzn (Plik PDF, 592 KB)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego schronienie noclegownia (Plik docx, 20 KB)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego schronisko  (Plik docx, 19 KB)

 

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Szanowni Mieszkańcy!

informujemy, iż od 27 maja 2020 r. prowadzona będzie bezpośrednia obsługa mieszkańców wewnątrz budynku w siedzibach Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie .

W siedzibie głównej przy ul. 3 Maja 16 otwarte będzie jedno wejście do budynku (wejście nr 2), oraz nadal czynny będzie punkt przyjęcia interesantów (przy wejściu nr 2), w którym można np. złożyć wniosek, pobrać druki lub załatwić sprawę nie wymagającą osobistego kontaktu z pracownikiem. W punkcie pełni dyżur pracownik socjalny.


Natomiast w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Kościuszki 54 otwarte będzie wejście główne.

Przy wejściach głównych dostępne są dozowniki z płynem dezynfekcyjnym do rąk.

Jednocześnie przypominamy o nałożonym przez rząd obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 787) dopuszczalna liczba klientów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

W każdym przypadku konieczności odbycia osobistej wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie interesanci proszeni są o załatwianie spraw samodzielnie bez osób towarzyszących z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym do zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami, zakrywania ust i nosa maseczką lub odzieżą (np. szalik, chusteczka) i do dezynfekcji rąk środkami dezynfekującymi udostępnionymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie nie zaprzestał swej działalności i cały czas stara się w tym trudnym czasie służyć Państwu pomocą i wsparciem jak najlepiej. W trosce o zdrowie Państwa jak również pracowników zwracam się z prośbą o przestrzeganie odgórnie nałożonych zasad reżimu sanitarnego.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie
Agnieszka Mróz

Jeżeli sprawa nie jest pilna i nie wymaga wizyty osobistej nadal zalecamy:

1. kontakt telefoniczny pod nr:

Sprawy ogólne

  • (29) 74 249 02,
  • (29) 742 40 97,
  • (29) 742 96 16
  • 510 034 959

Sprawy wsparcie seniorów, osób niesamodzielnych – (29) 74 249 02 wew. 215 i 217

Sprawy przemocy w rodzinie, interwencji – (29) 74 249 02 wew. 215

Wypłata zasiłków – (29) 74 249 02 wew. 204

Świadczenia rodzinne – (29) 74 249 02 wew. 231

Fundusz alimentacyjny – (29) 74 249 02 wew. 234

Świadczenia 500+ – (29) 74 249 02 wew. 232

2. kontakt e-mailowy: sekretariat@ops.wyszkow.pl
3. kontakt poprzez platformę ePUAP,
4. korzystanie z tradycyjnej drogi korespondencji

Nabór na staż

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, że przyjmie 2 osoby bezrobotne na
staż w wieku 30 lat i więcej.

Miejsce odbywania stażu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Kościuszki 54.

Przewidywany termin realizacji stażu: czerwiec 2020 r. do październik 2020 r.
Stanowisko – pracownik biurowy.

Realizatorem stażu jest Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie w ramach projektu ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)”.

Osoby zainteresowane odbyciem stażu prosimy o kontakt (preferowana forma telefoniczna) z Powiatowym Urzędem Pracy w Wyszkowie, celem ustalenia terminu odebrania skierowania na staż. Szczegółowe informacje na temat stażu można uzyskać pod nr. telefonu (29) 74 290 97 wew. 244 w terminie do dnia 29 maja 2020 r.

Pobierz ogłoszenie w pliku (PDF, 39 KB)

Pasje Seniorów w czasie pandemii

Wyszkowscy Seniorzy w czasie pandemii koronawirusa oddają się swoim pasjom, realizują plany, czytają książki, rozwiązują krzyżówki i tęsknią za normalnym życiem. Niektórzy z nich udokumentowali swoje działania, którymi chcą się z nami podzielić 😊 😍 😉

Podziękowanie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie składa podziękowanie dla Pana Adriana Dąbrowskiego z Domu Weselnego “Kasztelanka” w Wyszkowie za zorganizowanie świątecznych paczek dla najbardziej potrzebujących mieszkańców z Gminy Wyszków

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa, apelujemy o  ograniczenie wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie tj.

– w siedzibie głównej Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 16

– w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy  ul. Kościuszki 54

Jeżeli sprawa nie jest pilna i nie wymaga wizyty osobistej zalecamy:

1. kontakt telefoniczny pod nr:

Sprawy ogólne:

  • 29 74 249 02
  • 29 742 40 97
  • 29 742 96 16
  • 510 034 959

Sprawy wsparcie seniorów, osób niesamodzielnych – 29 74 249 02 wew. 215 i 217

Sprawy przemocy w rodzinie, interwencji – 29 74 249 02 wew. 215

Wypłata zasiłków –  29 74 249 02 wew. 204

Świadczenia rodzinne – 29 74 249 02 wew. 231

Fundusz alimentacyjny – 29 74 249 02 wew. 234

    Świadczenia 500+ – 29 74 249 02 wew. 230

      porady prawne – 29 74 249 02 – poniedziałki i piątki w godz. 1100-1300

2. kontakt e-mailowy: sekretariat@ops.wyszkow.pl
3. kontakt poprzez platformę ePUAP,
4. korzystanie z tradycyjnej drogi korespondencji

Jednocześnie informujemy, iż od 16 marca 2020 r. zostanie zmieniony sposób obsługi mieszkańcóww siedzibie głównej tj. został wyznaczony punkt przyjęcia interesantów – (prosimy kierować się do II wejścia).

Natomiast w Dziale Świadczeń Rodzinnych ograniczona zostanie liczba stanowisk bezpośredniej obsługi klientów.

Informujemy, że wnioski o świadczenia w Dziele Świadczeń Rodzinnych można składać za pomocą bankowości elektronicznej oraz przez portal informacyjno-usługowy systemu Empatia.

Jednocześnie prosimy, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, aby osoby obsługiwane zachowały odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę.

Pracownicy socjalni także ograniczą do minimum spotkania z mieszkańcami w terenie.

Preferowaną formą porozumiewania się i współpracy jest kontakt telefoniczny, elektroniczny w szczególnych przypadkach bezpośredni,  ale z zachowaniem wszelkich form ostrożności i higieny.

Komunikat – Prosimy o ograniczenie wizyt w OPS.

Zmiany czekają mieszkańców, którzy w najbliższym czasie planują załatwić sprawy w punkcie obsługi 500+ przy ul. Kościuszki 54 i w siedzibie głównej Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) przy ul. 3 Maja 16. Od poniedziałku, 16 marca, ograniczona zostanie liczba stanowisk bezpośredniej obsługi klientów. Apelujemy do mieszkańców, aby ograniczyli do niezbędnego minimum wizyty w budynkach OPS i korzystali z alternatywnych form komunikacji z Ośrodkiem. Popularnym środkiem komunikacji stała się platforma ePUAP, ale sprawy można załatwić również za pośrednictwem e-mail i przez telefon.
Jednocześnie prosimy, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, aby osoby obsługiwane zachowały odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę. Pracownicy socjalni także ograniczą do minimum spotkania z mieszkańcami w terenie.

Przypominamy, że wnioski o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i opiekuńcze można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, a także platformy e-PUAP. Prosimy o zachowanie wstrzemięźliwości przez tych z Państwa, którzy planują złożenie wniosków osobiście. Przypominamy, że dla wniosków złożonych np. 27 marca prawo do świadczenia przysługuje za cały marzec, nie ma zatem znaczenia czy wniosek zostanie złożony 13 czy 27 marca.

Kontakt mailowy do OPS:

Sprawy ogólne – e-mail: sekretariat@ops.wyszkow.pl

Telefon: 29 74 249 02, 29 742 40 97, 29 742 96 16