Seniorzy w Przedszkolu

Grupa uczestników Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie uczestniczyław spotkaniu w Przedszkolu nr 7 na temat „Kiedy byłe/am dzieckiem … – opowieści zaproszonych gości o zabawach, zainteresowaniach i przeżyciach z czasów ich dzieciństwa oraz nauka dawnych piosenek”. W spotkaniu wzięły udział dwie grupy cztero i pięciolatków. Dzieci mogły zapoznać się z przedmiotami jakimi posługiwano się w czasach dzieciństwa seniorów, np. mogły pobawić się fajerką. Seniorzy zademonstrowali kilka gier i zabaw ze swojej wczesnej młodości, a także uczyli przedszkolaków kołysanki. Wspólnie zaśpiewali piosenkę „Gdzieżeś Ty bywał czarny baranie”.

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Burmistrz Wyszkowa

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

oraz

Dyrektor Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”

zapraszają na

Koncert z okazji Dnia Kobiet 08 marca 2019 r. o godz. 13 w WOK HUTNIK ul. Prosta 7.

Wstęp wolny.

 

W programie

Koncert w wykonaniu wyszkowskich Panów Seniorów,

Koncert młodzieży ze SP nr 4 w Wyszkowie.

 

„BAW SIĘ RAZEM Z NAMI” w Baśniowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie kolejny raz zaprosił do wspólnej zabawy karnawałowej dzieci z gminy Wyszków. W dniu 30.01.2019r. z takiego zaproszenia skorzystały między innymi dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Skuszewie, dzieci ze szkoły filialnej w Skuszewie, dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutcznej „Słoneczna” w Wyszkowie, dzieci będące pod opieką wyszkowskich streetworkerów i inne dzieci z gminy Wyszków – uczestnicząc w Integracyjnym Balu Karnawałowym ” BAW SIĘ RAZEM Z NAMI” zorganizowanym w Restauracji Baśniowa w Rybienku Leśnym. W balu uczestniczyło ok. 100 dzieci, którym towarzyszyli rodzice lub opiekunowie. W organizację i prowadzenie balu zaangażowała się młodzież z Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie – działająca w wolontariacie szkolnym.

Bal trwał od godziny 12.00 do godziny 14.30 i rozpoczął się tradycyjne od zatańczenia przez wszystkich uczestników POLONEZA. Pokaz „ Mody Balowej”, nauka zumby, nauka tańca „ Czekolada”, roztańczony pociąg, „Owocowy Szał”, „ Uciekające Ptysie”, „Balonowy Wyścig”, „Rybki w Sieci”, zajęcia rysunkowe, konkurs plastyczny „Walentynkowe Karteczki” i inne to atrakcje, zaproponowane przez organizatorów, które angażowały wszystkich uczestników do wspólnej zabawy, w tym również rodziców dzieci i nie dawały się nikomu nudzić.

Po godzinie 14.30 rozbawione dzieci wraz z opiekunami wróciły autokarem do Wyszkowa.

Bezpłatny dowóz dzieci zorganizował Pan Michał Potęga.

Organizatorzy Integracyjnego Balu Karnawałowego „ BAW SIĘ RAZEM Z NAMI”:

 • Państwo Danuta i Krzysztof Kowalewscy,
 • Burmistrz Wyszkowa,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Partnerem włączonym w organizację Balu była szkoła: Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „ Kopernik” w Wyszkowie

 

Podziękowania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie składa szczególne podziękowania dla Państwa Danuty i Krzysztofa Kowalewskich z Restauracji „Baśniowa” w Rybienku Leśnym ul Poniatowskiego 10, za sponsorowanie poczęstunku, zapewnienie obsługi gastronomicznej, bezpłatne udostępnienie sali w Restauracji Baśniowa dla ponad 100 osobowej grupy dzieci z gminy Wyszków i ich opiekunów uczestniczących w Integracyjnym Balu Karnawałowym „ BAW SIĘ RAZEM Z NAMI” zorganizowanym w dniu 30.01.2019r.

Dziękujemy Dyrekcji Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie Pani Grażynie Kalinowskiej za użyczenie nagłośnienia oraz aktywne włączenie się szkoły w organizację Balu. Serdeczne podziękowania składamy Panu Michałowi Potęga „ Przewóz Osób” za bezpłatny dowóz dzieci na Bal. Ogromne podziękowania składamy wolontariuszom i opiekunowi wolontariatu z Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „ Kopernik” w Wyszkowie za obsługę muzyczną, poświęcony swój wolny czas, aktywność i zaangażowanie w prowadzeniu zbaw z dziećmi podczas Balu.

W balu uczestniczyli wolontariusze:

 • Izabela Kamińska
 • Marta Marchewka
 • Monika Koczara
 • Julia Pakieła
 • Kacper Podleś
 • Patrycja Świbska

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

gallery

gallery

 

 

XIII BAL KARNAWAŁOWY SENIORÓW

Burmistrz Wyszkowa
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Kierownik Domu Dziennego Pobytu "SENIOR" w Wyszkowie
zapraszają na

XIII BAL KARNAWAŁOWY SENIORÓW
16 lutego 2019 r. w godz. od 19 do 23 w Gościńcu pod Jesionem, Wyszków, ul. Łączna 5.

Po wyszkowskim czerwonym dywanie we fleszach aparatów przejdą m.in.:
Elvis Presley, Laura Łącz  oraz Don Vasyl.
Zachęcamy do wcielenia się  w postać ulubionego gwiazdora.

 

Zapisy od 15 stycznia do wyczerpania wejściówek w Domu Dziennego Pobytu "SENIOR”
Wyszków  ul. 3 Maja w godz. od  9.00 do 16.00.  Koszt 60zł. za osobę.

Burmistrz Wyszkowa, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektor Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
oraz
Dyrektor Przedszkola nr 2 w Wyszkowie, serdecznie zapraszają na spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka
18 stycznia 2019 o godzinie 13.00 w sali widowiskowej WOK „HUTNIK”  ul. Prosta 9.

W programie:

 • Występ artystyczny w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 2 w Wyszkowie
 • Scenka edukacyjna

Apel

W związku z okresem zimowym Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie zwraca się z apelem do mieszkańców Wyszkowa o zgłaszanie osób samotnych, niepełnosprawnych lub bezdomnych z terenu gminy Wyszków potrzebujących pomocy ze względu na trudne warunki atmosferyczne. Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc w zakresie zabezpieczenia w opał, dożywianie, usługi opiekuńcze lub ewentualnie umieszczenie w schronisku – świadczenia te dotyczą w szczególności osób samotnych.

Podczas najbliższej zimy na terenie województwa mazowieckiego bezdomni będą mieli do dyspozycji 69 placówek (w tym 29 w Warszawie) dysponujących łącznie 3337 miejscami (1541 w Warszawie, 90 w Radomiu, 63 w Ostrołęce, 70 w Płocku, 40 w Siedlcach, 160 w Turowie k. Ciechanowa). Są to zarówno noclegownie, schroniska oferujące czasowe schronienie i pełne wyżywienie, jak i hostele zapewniające stałe lub czasowe zamieszkanie, wyżywienie oraz kompleksową opiekę wspomagającą. Dodatkowo, wyodrębniono oddzielne placówki dla kobiet, mężczyzn, matek z dziećmi i dorosłych.

            Na Mazowszu działają również 23 jadłodajnie i punkty żywienia (9 na terenie stolicy), wydających dziennie ponad 4,5 tys. posiłków (ok. 2,5 tys. w Warszawie). W czasie nadchodzącej zimy będą także działały wyspecjalizowane punkty pomocy medycznej – w Łaźniewie w powiecie warszawskim zachodnim (Al. Księży Orionistów 1) oraz w Warszawie (ul. Wolska 172). W stolicy do dyspozycji bezdomnych jest także pralnia (ul. Grochowska 259a).

Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił bezpłatną infolinię 987. Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia – wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej. Straż miejska przyjmuje tego typu zapytania pod numerem 986. Pod obydwa numery zadzwonić może również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane.

Podsumowanie projektu „Razem dla innych – wspólnie dla siebie”

W dniu 27 listopada w restauracji „Gościniec pod Jesionem” miało miejsce podsumowanie projektu, w którym wzięli udział: przedstawicielka Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Bożena Jakubczak – Zadrożna, Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Piórkowska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie Agnieszka Mróz, Zarząd Stowarzyszenia „Promenada”, Kierownik Świetlicy Socjoterapeutyczej „Słoneczna” Jadwiga Kamieniecka, instruktorzy warsztatów oraz uczestnicy projektu  i zaproszeni goście (łącznie 96 osób).

Projekt „Razem dla innych – wspólnie dla siebie” był realizowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2018 r. przez Stowarzyszenie „Promenada” działające we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkowie. Uczestnikami projektu była 30 osobowa grupa osób starszych z DDP „Senior” oraz 10-oro dzieci i młodzieży ze Świetlicy „Słoneczna”. Podejmowane działania miały na celu integrację międzypokoleniową, podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej, a także miały wpłynąć na zmniejszenie poczucia izolacji i osamotnienia, wzmocnić poczucie własnej wartości, samooceny, przyczynić się do wzrostu motywacji i zmiany sposobu życia. Założeniem projektu było również wzmocnienie kondycji fizycznej, umysłowej, a także manualnej. Przez minione miesiące udało osiągnąć się wszystkie cele.

Warsztaty decoupage i teatralne realizowane międzypokoleniowo przyniosły uczestnikom wiele radości, emocji oraz pozytywnej energii o czym świadczyły wypowiedzi uczestników. Dzieci i osoby starsze mogły wymienić się doświadczeniami, przeżyciami, pomysłowością, ale również grupy wspierały się nawzajem. Uczestnicy na zajęciach teatralnych realizowali możliwość nabycia umiejętności poruszania się po scenie, jak również mieli ćwiczenia pamięciowe. Dzięki współpracy z aktorem Markiem Pysiem wspólnie przygotowali scenkę pt. „Mówimy NIE wszystkiemu co złe”. Przedstawienie oparte było na wierszach Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Seniorzy przed premierowym występem zaprezentowali scenki przed dziećmi z Przedszkola nr 7 w Wyszkowie. W trakcie warsztatów tanecznych uczestnicy nabyli umiejętność poruszania się po scenie, nauczyli się pięciu tańców towarzyskich, które mieli możliwość zaprezentowania już we wrześniu na jubileuszu 30-lecia DDP „Senior”, jak również  podczas Przeglądu Twórczości Senioralnej w Węgrowie. Prezentacja grupy tanecznej „Carpe Diem” została  nagrodzona trzecim miejscem na podium  w kategorii taniec. Na warsztatach wokalnych instruktor skupiał uwagę nad emisją głosu i prawidłowym oddechem. W związku z obchodami 10 – lecia odzyskania przez Polskę  Niepodległości, zostały przygotowane pieśni patriotyczne, których można było posłuchać w dniu 25 listopada podczas spotkania patriotycznego prezentowanego przez seniorów DDP w Kościele pw. Świętego Wojciecha w Wyszkowie. Warsztaty z zakresu motywacji i komunikacji interpersonalnej dały możliwość zapoznania się z technikami rozwiązywania problemów interpersonalnych. Dorośli uczestnicy w ramach projektu mieli zorganizowany wyjazd do Opery Narodowej na operę Stanisława Moniuszki „Straszny Dwór”. Na spotkaniu podsumowującym projekt można było obejrzeć małą wystawę rękodzieła wykonanego metodą decoupage (część prac wykonanych przez dzieci trafiło do rąk wykonawców). Popołudnie upłynęło w miłej, przyjaznej atmosferze z akcentem andrzejkowym.

Informacja o godzinach przyjęcia interesantów w Centrum Dla Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje o godzinach przyjęcia interesantów w grudniu 2018 r. w Centrum dla Rodziny w Wyszkowie, ul. Kościuszki 54, gdzie realizowane jest świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie Dobry start.

Poniedziałek               8.00 – 16.00

Wtorek                       8.00 – 18.00

Środa                         dzień wewnętrzny

Czwartek                    8.00 – 16.00

Piątek                        8.00 – 16.00

 

Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym istnieje możliwość przyjęcia interesantów po godzinie 16:00.

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel./ fax  (29) 742-49-02
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 138o  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) – usługa społeczna.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

05.12.2018r. godzina 10.00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków ul. 3 Maja 16, Sekretariat

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  55 52 31 00-3, 55 52 40 00-9, 55 32 10 00-6, 55 32 20 00-3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Szczegóły w plikach do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (Plik PDF, 1073 KB)

SIWZ (Plik PDF, 2296 KB)

Załączniki do SIWZ (Plik DOCX, 28 KB)

Informacja z otwarcia ofert (Plik PDF, 214 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik PDF, 209 KB)

Informacja o udzieleniu zamówienia (Plik PDF, 454 KB)

 

Zaproszenie

Proboszcz parafii pw. Św. Wojciecha, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej,
Kierownik oraz Uczestnicy Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie

zapraszają Mieszkańców Wyszkowa i okolic na program patriotyczny z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Program zostanie zaprezentowany w dniu 25 listopada 2018r. w Kościele pw. Świętego Wojciecha w Wyszkowie po Mszy Św. o godz. 18:00.

W programie:

 • Występ teatru Domino – fragmenty
 • „Syzyfowych prac” z recytacją „Reduty Ordona”
 • Występ Zespołu Śpiewaczego „Nadbużanie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków.

ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel./ fax (29) 742-49-02
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – usługa społeczna.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

21-11-2018r. godzina 10.00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków ul. 3 Maja 16, Sekretariat

Szczegóły w plikach do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (Plik PDF, 980KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – SIWZ (Plik PDF, 1.85 MB)

Załączniki do SIWZ (Plik DOC, 24 KB)

Informacja z otwarcia ofert (Plik PDF, 460 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik PDF, 266 KB)

Informacja o udzieleniu zamówienia (Plik pdf, 531 KB)

 

Ogłoszenie

W związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 – 2020 Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” zachęca osoby (również z grup defaworyzowanych), firmy, organizacje pozarządowe do otwarcia własnej działalności gospodarczej lub rozszerzenia dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej lub stworzenia projektu o charakterze niekomercyjnym. Jednym z warunków jaki trzeba spełniać jest zameldowanie na obszarze objętym LSR (jednej z 12 gmin zaznaczonych na mapie poniżej) lub prowadzenie działalności na jej terenie bądź realizacja niekomercyjnej operacji na terenie LSR. Więcej informacji na temat pozyskania środków oraz prowadzonych naborów można uzyskać na stronie www.lgdrw.pl. Zachęcamy również do kontaktu mailowego: biuro@lgdrw.pl, telefonicznego: 29 649 18 31, 662 329 278 lub osobistego w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej”, które mieści się przy ul. Warszawskiej 4 na III piętrze (budynek PKP w Tłuszczu).

 

Obszar objęty LSR LGD „Równiny Wolomińskiej”