Świątecznie w Seniorze

Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny w Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie odbyło się spotkanie wielkanocne. Przygotowania do uroczystości trwały od kilku dni. Seniorzy zaangażowali się w przygotowanie świątecznych dekoracji, palm, stroików jak również pomagali w przyrządzeniu potraw. Na stole pojawił się m. in. tradycyjny barszcz biały z kiełbasą, wielkanocne baby oraz jajka faszerowane i w majonezie.

Spotkanie rozpoczął program słowno – muzyczny o tematyce wielkanocnej. Seniorzy recytowali wiersze i śpiewali pieśni m. in. „Krzyżu Chrystusa” i „Zwycięzca śmierci”. Następnie Kierownik DDP „Senior” – Pani Dorota Wojtkowska oficjalnie przywitała przybyłych gości – zastępcę burmistrza Wyszkowa – Panią Anetę Kowalewską, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie – Panią Agnieszkę Mróz, redaktor z Tuby Wyszkowa – Panią Elwirę Czechowską oraz seniorów. Z ust gości popłynęły świąteczne życzenia dla najstarszych mieszkańców gminy Wyszków. Pani Kierownik DDP „Senior” podzieliła się z wszystkimi jajkiem, życząc zdrowych, spokojnych Świąt. Uczestnicy uroczystości miło spędzili czas przy wielkanocnym stole.

Pracownicy placówki serdecznie dziękują za pomoc w przygotowaniu świątecznego spotkania wielkanocnego, w szczególności Państwu Jadwidze i Romanowi Szymanikom, Pani Agnieszce Łubkowskiej, Pani Krystynie Aleksandrowicz, Pani Alinie Ickiewicz oraz Pani Hannie Gałązce.

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Burmistrz Wyszkowa, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektor Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „HUTNIK” oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Wyszkowie serdecznie zapraszają SENIORKI z terenu miasta i gminy Wyszków na koncert z okazji Dnia Kobiet.

Koncert odbędzie się 14 marca 2018 o godzinie 11.00 w sali widowiskowej WOK HUTNIK w Wyszkowie ul. Prosta 7

W programie:

 • Występ  młodzieży ze Szkoły Podstawowej  nr 4 w Wyszkowie
 • Koncert dla Pań od Wyszkowskich Seniorów

WSTĘP WOLNY

Oferta pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Ośrodek Pomocy Społecznej Wyszkowie poszukuje osoby na stanowisko pracownika socjalnego.

Wymagania:
1. spełnienie co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • posiadanie dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 • ukończenie  studiów wyższych na kierunku praca socjalna
 • do dnia 31 grudnia 2013r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

2. obywatelstwo polskie
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • życiorys (CV)
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych o treści ,,wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2016r. poz. 902 z późn. zm.).

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, w terminie do dnia 05.03.2018r. do godz. 15:00.

Ogłoszenie do pobrania (Plik PDF 98 KB)

Informacja o wyniku postępowania (Plik PDF, 107 KB)

SŁONECZNA W SENIORZE

W dniu 23 stycznia w progi Domu Dziennego Pobytu „Senior” działającego w strukturach wyszkowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zagościły wraz z wychowawcami dzieci ze świetlicy „SŁONECZNA”. W imieniu społeczności świetlicy życzenia babciom i dziadkom złożyła kierownik Pani Jadwiga Kamieniecka. Dzieci wystawiły piękny program liryczno – muzyczny skierowany do uczestników placówki. Milusińscy przygotowali również laurki, a w ramach niespodzianki ofiarowali pyszny tort. Wdzięczni seniorzy zaprosili swoich miłych gości do wspólnego skosztowania tortu oraz pączków, nie zabrakło również wspólnych zabaw i śpiewu.

Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka

„Nikt nie jest w stanie zapewnić dzieciom tego, co mogą im dostarczyć dziadkowie: to Oni  obsypują pyłem gwiazd życie swoich wnucząt”.  A. Haley

W dniu 22 stycznia w Wyszkowskim Ośrodku Kultury i Sportu „Hutnik” odbył się międzypokoleniowy koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka. Społeczność Malinowego Przedszkola w Wyszkowie przygotowała piękne widowisko pt. „Bajkowe przedstawienie dla Babci i Dziadka”. Przybyłych na koncert powitała dyrektor Malinowego Przedszkola Pani Izabela Skarżyńska. Na widowni zasiedli seniorzy z terenu miasta i gminy Wyszków, dziadkowie i babcie pociech, które brały udział w przedstawieniu, a także przedstawiciele władzy samorządowej. W trakcie spotkania z okazji tak pięknego święta nie zabrakło krótkiej prelekcji ostrzegającej seniorów przed oszustami i niebezpieczeństwami czyhającymi na drodze. Policjanci zostawili kilkadziesiąt odblasków oraz ulotek „Bezpieczny Senior” z ważnymi informacjami i ostrzeżeniami. Spotkanie uświetniła nieodpłatnie swoim występem Pani Alicja Mieszało, która wykonała kilka utworów o tematyce świątecznej, o miłości, a   nawet z repertuaru Edith Piaf.

Życzenia dla wyszkowskich babć i dziadków  z okazji ich święta z ramienia samorządu złożyły Panie Sekretarz Gminy Anna Gołębiewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Mróz.

Maskowy bal Seniorów

Karnawałowy bal prawie jak w Wenecji odbył się w dniu 13 stycznia w „Gościńcu pod Jesionem” w Wyszkowie. W tym roku bal liczył 180 uczestników trwał od godziny 16 prawie do północy. Organizatorzy co roku wychodzą z nową propozycją tematyczną balu, na którą wyszkowska młodzież „złotego wieku” chętnie odpowiada. Po krótkich powitaniach
i życzeniach złożonych przez zastępcę burmistrza Panią Anetę Kowalewską, przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Elżbietę Piórkowską oraz Panią Zofię Ciemerych, która przemawiała w imieniu dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, odbył się koncert operowo – operetkowy w wykonaniu tenora Leszka Świdzińskiego, któremu kompaniowała pianistka Iwon Kim. Wielu seniorów słuchając koncertu nie kryło wzruszenia. Po koncercie kilka słów do balowiczów powiedziała prezes Europejskiej Fundacji Promocji Sztuki Wokalnej Beata Wardak. Twórczyni Festiwalu Operowo – Operetkowego na Mazowszu zaprosiła  wszystkich na najbliższy koncert w Wyszkowie, jak również życzyła, aby wszyscy zawsze tak pięknie się prezentowali, szanowali i korzystali z życia. Zabawę taneczną seniorzy rozpoczęli wykonaniem wspólnego poloneza, po czym senioralna grupa taneczna wykonała krótki pokaz tańca towarzyskiego walca, tango oraz cza-czę. Seniorzy zaskoczyli organizatorów pięknymi, różnorodnymi maskami, najciekawsze z nich zostały nagrodzone. Tradycją wyszkowskiego balu seniorów są wybory króla i królowej balu, największą sympatią uczestników w tym roku zostali obdarzeni Pan Piotr Tarnożek i Pani Sabina Jabłońska. Pod koniec balu rozlosowano nagrody główne z zabawy fantowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Promenada”.

Organizatorzy dziękują za pomoc w zorganizowaniu balu Pani Danucie Szatkowskiej – „Gościniec pod Jesionem” oraz Panu Sławomirowi Chmielakowi – Bank Spółdzielczy w Wyszkowie.

Dzień później zespół „Nadbużanie”, działający przy Domu Dziennego Pobytu „SENIOR” w Wyszkowie wystąpił podczas 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Spotkanie sylwestrowe Seniorów

Jak co roku, uczestnicy Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie z kilkudniowym wyprzedzeniem świętowali pożegnanie starego roku. Podczas spotkania nie zabrakło suto zastawionego stołu, tańców oraz dobrych nastrojów. Seniorzy późnym wieczorem odliczyli umowny czas zmiany starego na Nowy Rok. Podczas spotkania wzniesiono toast i serdeczne życzenia dla uczestników oraz mieszkańców Wyszkowa. Do Siego Roku.

XII BAL KARNAWAŁOWY Seniorów

Burmistrz Wyszkowa

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik Domu Dziennego Pobytu "SENIOR" w Wyszkowie

zapraszają na

XII BAL KARNAWAŁOWY

Seniorów

13 stycznia 2018 r.

OBOWIĄZUJĄ MASKI

Wstęp 55 zł.

Zapisy od 2 stycznia 2018 w OPS Domu Dziennego Pobytu „SENIOR”  w Wyszkowie ul. 3 Maja 18 w godz. od 900 do 1600.

 

Zapewniamy:

 • koncert/niespodzianka
 • świetną zabawę z kapelą na żywo,
 • 2 dania gorące,
 • przystawki, ciasto, owoce,
 • gorące i zimne napoje,
 • ciekawe konkursy,
 • zabawę fantową.

Spotkanie wigilijne w DDP „Senior”

W dniu 13 grudnia 2017 r. w Domu Dziennego Pobytu „Senior” odbyło się spotkanie wigilijne.

W uroczystości uczestniczyli wyszkowscy seniorzy, wiceburmistrz Wyszkowa – Pani Aneta Kowalewska, dyrektor OPS w Wyszkowie – pani Agnieszka Mróz oraz księża z parafii św. Wojciecha w Wyszkowie – proboszcz Roman Karaś i ksiądz emeryt Antoni Kosiorek. Spotkanie odbyło się w miłej, świątecznej atmosferze. Uczestnicy złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem. Na stołach nie zabrakło wigilijnych potraw. Spotkanie uświetnił występ zespołu „Nadbużanie”, który pięknym śpiewem zachęcał do wspólnego kolędowania.

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przygotowywanie i dostarczanie obiadów dla dorosłych objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, iż w dniu 01.12.2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Przygotowywanie i dostarczanie obiadów dla dorosłych objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.”. Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 07-200 Wyszków.

Zgodnie ze złożoną ofertą na realizację tego zadania, koszt posiłków dla dorosłych w 2018 r. będzie wynosił: 9,87 zł brutto za posiłek (zupa, II danie) oraz 1,00 zł brutto za komplet jednorazowych zamykanych pojemników.

Zwiedzenie Wilanowa

W dniu 5 grudnia 2017 r. czterdziestoosobowa grupa wyszkowskich seniorów wybrała się na wycieczkę do Warszawy zorganizowaną przez Dom Dziennego Pobytu „Senior”
w Wyszkowie. Celem wyjazdu było zwiedzenie Wilanowa.

Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Świątyni Opatrzności Bożej.
Po obiekcie oprowadził Seniorów przewodnik, który w ciekawy sposób przybliżył genezę powstawania Świątyni. Uczestnicy dowiedzieli się wielu ciekawych informacji związanych
z historią naszego narodu. Przewodnik między innymi wyjaśnił dlaczego jest taki kształt świątyni, jak również przedstawił znaczenie świetlika umiejscowionego w samym środku obiektu, który symbolizuje przejście światła prosto z nieba przez żywych do zmarłych. W trakcie pobytu w Świątyni seniorzy mieli okazję również uczestniczyć we wspólnej modlitwie.

Następnie udali się do Królewskiego Ogrodu Światła znajdującego się przy Pałacu Króla Jana III Sobieskiego. Tam mieli okazję podziwiać wystawę plenerową, w ramach której ogród jest pięknie oświetlony tysiącami światełek. Spacer po królewskim ogrodzie przyniósł seniorom wiele radości i niezapomnianych wspomnień. Seniorzy w dobrych nastrojach i pełni wrażeń wieczorem wrócili do domów.

Potańcówka w klubie MOZI

30 listopada w klubie "Mozi" odbyła się kolejna w tym roku potańcówka dla seniorów. Spotkanie miało charakter Andrzejkowy, wzięło w nim udział 120 seniorów z terenu miasta i gminy Wyszków.

Organizatorzy zauważają z ogromną radością, że coraz liczniejsza grupa ze Skuszewa, Lucynowa, Lucynowa Dużego oraz Leszczydołów bierze udział w spotkaniach integracyjnych w Wyszkowie. Znane i lubiane rytmy ludowe i nie tylko rozbrzmiewały od momentu przybycia pierwszych gości, a oprawę muzyczną zadbali bracia Henryk i Eugeniusz Borkowie.
Oficjalnie seniorów przywitała zastępca burmistrza Wyszkowa, Aneta Kowalewska oraz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, Agnieszka Mróz. Obie przesłały serdeczne życzenia obecnym na sali Andrzejom, a pozostałym życzyły udanej i wesołej zabawy. W połowie spotkanie do seniorów dołączyły wróżki – uczennice koła wolontarystycznego ze Szkoły Podstawowej w Rybnie. Młode wolontariuszki wróżyły seniorom, a także zapraszały do tańca. Kilka zabaw andrzejkowych zaproponowała uczestnikom spotkania kierownik DDP "Senior", seniorzy biorący udział w konkursach zostali nagrodzeni gadżetami/upominkami ufundowanymi przez burmistrza Wyszkowa. Fantastyczna zabawa trwała prawie 6 godzin.

Wyszkowscy seniorzy to bardzo aktywna grupa społeczna biorąca udział w różnych formach aktywności, jednak potańcówki cieszą się największym powodzeniem. Uczestnicy żegnając się z organizatorami prawie zawsze umawiają się na kolejną imprezę integracyjną, ale ta odbędzie się dopiero po nowym roku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel./ fax (29) 742-49-02

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – usługa społeczna.

Ogłoszenie o zamówieniu – (Plik PDF, 821KB) 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Plik PDF, 1670KB) 

Załączniki do SIWZ – (Plik DOCX, 24KB)

Informacja z otwarcia ofert (Plik PDF, 531 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik PDF, 488 KB)

Informacja o udzieleniu zamówienia (Plik PDF, 505 KB)