Aktywni do setki

Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziennego Pobytu „SENIOR” w Wyszkowie bierze udział w projekcie „Aktywni do setki”, który  dofinansowany jest w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej  Osób Starszych  na lata 2014-2020.