Seniorzy w akcji

Zainspirowani ubiegłoroczną inicjatywą akcji społecznej „Sprzątanie opuszczonych nagrobków” w tym roku 25-osobowa grupa seniorów z Wyszkowa we współpracy z pracownikami Domu Dziennego Pobytu „Senior” sprzątała na cmentarzu parafialnym przy ul. Białostockiej. W dniu 27 października br. wolontariusze Seniorzy posprzątali opuszczone nagrobki wskazane przez administratora cmentarza jak również te groby, które od lat seniorki sprzątały z własnej inicjatywy. Po wzmożonym wysiłku uczestnicy akcji odpoczywali przy ciepłej herbacie w „Gościńcu Pod Jesionem”.