Zmiany w programie Dobry Start ? 300+ oraz nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Dobry Start ? 300+

Rada Ministrów w dniu 15 czerwca 2021 r. przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu ?Dobry Start? na rok szkolny 2021/2022.
Od 1 lipca 2021 r. realizatorem rządowego programu będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a wypłata realizowana będzie w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer rachunku.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem wszyscy rodzice od 1 lipca mogą składać wnioski wyłącznie online:                                                                                                                                                                                                                           
? przez Portal informacyjno-usługowy  Emp@tia,
? przez bankowość elektroniczną,
? przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada br.

Nowy okres zasiłkowy 2021/2022 (fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy wydawane będą od 1 sierpnia 2021 r. Na stronie internetowej w zakładce Świadczenia rodzinne ?> Dokumenty do pobrania znajdą Państwo aktualne wzory wniosków o ustalenie prawa do realizowanych przez nas świadczeń. Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków drogą internetową od 1 lipca 2021 r.

Fundusz Alimenatcyjny

Możliwość złożenia wniosków:

 • od 1 lipca 2021 r. ? w formie elektronicznej (portal Empatia@),
 • od 1 sierpnia 2021 r. ? w formie papierowej (w urzędzie lub listownie pocztą).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia ? ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października,
 • od 1 września do 30 września ? ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
 • od 1 października do 31 października ? ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 30 listopada ? ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
 • od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku ? ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Możliwość złożenia wniosków:

 • ? od 1 lipca 2021 r. ? w formie elektronicznej (portal Empatia@),
 • ? od 1 sierpnia 2021 r. ? w formie papierowej (w urzędzie lub listownie pocztą).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia ? ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
 • od 1 września do 31 października ? ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 31 grudnia ? ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.