Nowy okres zasiłkowy 2022/2023 (fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy wydawane są od 1 sierpnia 2022 r. Na stronie internetowej w zakładce Świadczenia rodzinne ?> Dokumenty do pobrania znajdą Państwo aktualne wzory wniosków o ustalenie prawa do realizowanych przez nas świadczeń. Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków drogą internetową od 1 lipca 2022 r.

Fundusz Alimenatcyjny

Możliwość złożenia wniosków:

 • od 1 lipca 2022 r. ? w formie elektronicznej (portal Empatia@),
 • od 1 sierpnia 2022 r. ? w formie papierowej (w urzędzie lub listownie pocztą).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia ? ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października,
 • od 1 września do 30 września ? ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
 • od 1 października do 31 października ? ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 30 listopada ? ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
 • od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku ? ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Możliwość złożenia wniosków:

 • ? od 1 lipca 2022 r. ? w formie elektronicznej (portal Empatia@),
 • ? od 1 sierpnia 2022 r. ? w formie papierowej (w urzędzie lub listownie pocztą).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia ? ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
 • od 1 września do 31 października ? ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 31 grudnia ? ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.