Informacja dot. programu Rodzina 800 +

Burmistrz Wyszkowa przypomina, że 1 czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 800 plus. Świadczenie wychowawcze w ramach programu przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia przez nie 18 roku życia. Prawo do świadczenia ustalane jest przez ZUS na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.
Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć przez:

– portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
– platformę PUE ZUS lub aplikację mZUS,
– bankowość elektroniczną.

Uwaga!
Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. W tym przypadku świadczenie za poprzednie miesiące nie zostanie wyrównane.