Maskowy bal Seniorów

Karnawałowy bal prawie jak w Wenecji odbył się w dniu 13 stycznia w „Gościńcu pod Jesionem” w Wyszkowie. W tym roku bal liczył 180 uczestników trwał od godziny 16 prawie do północy. Organizatorzy co roku wychodzą z nową propozycją tematyczną balu, na którą wyszkowska młodzież „złotego wieku” chętnie odpowiada. Po krótkich powitaniach
i życzeniach złożonych przez zastępcę burmistrza Panią Anetę Kowalewską, przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Elżbietę Piórkowską oraz Panią Zofię Ciemerych, która przemawiała w imieniu dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, odbył się koncert operowo – operetkowy w wykonaniu tenora Leszka Świdzińskiego, któremu kompaniowała pianistka Iwon Kim. Wielu seniorów słuchając koncertu nie kryło wzruszenia. Po koncercie kilka słów do balowiczów powiedziała prezes Europejskiej Fundacji Promocji Sztuki Wokalnej Beata Wardak. Twórczyni Festiwalu Operowo – Operetkowego na Mazowszu zaprosiła  wszystkich na najbliższy koncert w Wyszkowie, jak również życzyła, aby wszyscy zawsze tak pięknie się prezentowali, szanowali i korzystali z życia. Zabawę taneczną seniorzy rozpoczęli wykonaniem wspólnego poloneza, po czym senioralna grupa taneczna wykonała krótki pokaz tańca towarzyskiego walca, tango oraz cza-czę. Seniorzy zaskoczyli organizatorów pięknymi, różnorodnymi maskami, najciekawsze z nich zostały nagrodzone. Tradycją wyszkowskiego balu seniorów są wybory króla i królowej balu, największą sympatią uczestników w tym roku zostali obdarzeni Pan Piotr Tarnożek i Pani Sabina Jabłońska. Pod koniec balu rozlosowano nagrody główne z zabawy fantowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Promenada”.

Organizatorzy dziękują za pomoc w zorganizowaniu balu Pani Danucie Szatkowskiej – „Gościniec pod Jesionem” oraz Panu Sławomirowi Chmielakowi – Bank Spółdzielczy w Wyszkowie.

Dzień później zespół „Nadbużanie”, działający przy Domu Dziennego Pobytu „SENIOR” w Wyszkowie wystąpił podczas 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.