Category Archives: Bez kategorii

Seniorzy na dożynkach gminnych

    2 września 2018 r. na stadionie miejskim w Wyszkowie odbyły się Gminne dożynki, których aktywnie uczestniczyli seniorzy z DDP „Senior” i z gminy Wyszków. Przed uroczystością seniorzy przygotowywali kotyliony dożynkowe, którymi dekorowali uczestników święta plonów. Zespół śpiewaczy „Nadbużanie” z DDP „Senior” zaprezentował się na dożynkowej scenie, śpiewając piosenki dożynkowe i biesiadne. Pani Jadwiga Szymanik wyrecytowała piękny wiersz o chlebie. Seniorzy z DDP „Senior” i gminy Wyszków przygotowali dekoracje dożynkowe oraz obsługiwali namiot gminny, w którym można było poczęstować się m. in. wędlinami, ciastem i chlebem ze smalcem. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Razem dla innych – wspólnie dla siebie

Stowarzyszenie „Promenada” w Wyszkowie rozpoczyna realizację projektu skierowanego do seniorów (kobiet i mężczyzn) z terenu miasta i gminy Wyszków pod tytułem „Razem dla innych – wspólnie dla siebie”

Osoby w wieku 60+ zainteresowane udziałem w projekcie, który realizowany będzie od czerwca do listopada 2018 roku, prosimy o kontakt osobiście lub telefonicznie w OPS
Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie ul. 3 Maja 18 w godz. 9.00 – 16.00 nr tel. 29 742 59 21.

Rekrutacja prowadzona do dnia 29 czerwca 2018 roku, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zaproszenie na potańcówkę w Gościńcu pod Jesionem

Gmina Wyszków, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownik Domu Dziennego Pobytu „SENIOR” w Wyszkowie
zapraszają Seniorów na POTAŃCÓWKĘ, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 w Gościńcu pod Jesionem Wyszków ul. Łączna 5.

WSTĘP 35zł.

Zapisy i szczegółowe informacje u kierownika DDP ”SENIOR” w Wyszkowie ul. 3 Maja 18 w godz. 9:00 – 16:00.

Oferujemy:

  • danie na ciepło,
  • cisto, kawę i herbatę,
  • zabawę przy muzyce Braci BORKÓW.

Maskowy bal Seniorów

Karnawałowy bal prawie jak w Wenecji odbył się w dniu 13 stycznia w „Gościńcu pod Jesionem” w Wyszkowie. W tym roku bal liczył 180 uczestników trwał od godziny 16 prawie do północy. Organizatorzy co roku wychodzą z nową propozycją tematyczną balu, na którą wyszkowska młodzież „złotego wieku” chętnie odpowiada. Po krótkich powitaniach
i życzeniach złożonych przez zastępcę burmistrza Panią Anetę Kowalewską, przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Elżbietę Piórkowską oraz Panią Zofię Ciemerych, która przemawiała w imieniu dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, odbył się koncert operowo – operetkowy w wykonaniu tenora Leszka Świdzińskiego, któremu kompaniowała pianistka Iwon Kim. Wielu seniorów słuchając koncertu nie kryło wzruszenia. Po koncercie kilka słów do balowiczów powiedziała prezes Europejskiej Fundacji Promocji Sztuki Wokalnej Beata Wardak. Twórczyni Festiwalu Operowo – Operetkowego na Mazowszu zaprosiła  wszystkich na najbliższy koncert w Wyszkowie, jak również życzyła, aby wszyscy zawsze tak pięknie się prezentowali, szanowali i korzystali z życia. Zabawę taneczną seniorzy rozpoczęli wykonaniem wspólnego poloneza, po czym senioralna grupa taneczna wykonała krótki pokaz tańca towarzyskiego walca, tango oraz cza-czę. Seniorzy zaskoczyli organizatorów pięknymi, różnorodnymi maskami, najciekawsze z nich zostały nagrodzone. Tradycją wyszkowskiego balu seniorów są wybory króla i królowej balu, największą sympatią uczestników w tym roku zostali obdarzeni Pan Piotr Tarnożek i Pani Sabina Jabłońska. Pod koniec balu rozlosowano nagrody główne z zabawy fantowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Promenada”.

Organizatorzy dziękują za pomoc w zorganizowaniu balu Pani Danucie Szatkowskiej – „Gościniec pod Jesionem” oraz Panu Sławomirowi Chmielakowi – Bank Spółdzielczy w Wyszkowie.

Dzień później zespół „Nadbużanie”, działający przy Domu Dziennego Pobytu „SENIOR” w Wyszkowie wystąpił podczas 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Spotkanie sylwestrowe Seniorów

Jak co roku, uczestnicy Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie z kilkudniowym wyprzedzeniem świętowali pożegnanie starego roku. Podczas spotkania nie zabrakło suto zastawionego stołu, tańców oraz dobrych nastrojów. Seniorzy późnym wieczorem odliczyli umowny czas zmiany starego na Nowy Rok. Podczas spotkania wzniesiono toast i serdeczne życzenia dla uczestników oraz mieszkańców Wyszkowa. Do Siego Roku.

XII BAL KARNAWAŁOWY Seniorów

Burmistrz Wyszkowa

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik Domu Dziennego Pobytu "SENIOR" w Wyszkowie

zapraszają na

XII BAL KARNAWAŁOWY

Seniorów

13 stycznia 2018 r.

OBOWIĄZUJĄ MASKI

Wstęp 55 zł.

Zapisy od 2 stycznia 2018 w OPS Domu Dziennego Pobytu „SENIOR”  w Wyszkowie ul. 3 Maja 18 w godz. od 900 do 1600.

 

Zapewniamy:

  • koncert/niespodzianka
  • świetną zabawę z kapelą na żywo,
  • 2 dania gorące,
  • przystawki, ciasto, owoce,
  • gorące i zimne napoje,
  • ciekawe konkursy,
  • zabawę fantową.

Potańcówka w klubie MOZI

30 listopada w klubie "Mozi" odbyła się kolejna w tym roku potańcówka dla seniorów. Spotkanie miało charakter Andrzejkowy, wzięło w nim udział 120 seniorów z terenu miasta i gminy Wyszków.

Organizatorzy zauważają z ogromną radością, że coraz liczniejsza grupa ze Skuszewa, Lucynowa, Lucynowa Dużego oraz Leszczydołów bierze udział w spotkaniach integracyjnych w Wyszkowie. Znane i lubiane rytmy ludowe i nie tylko rozbrzmiewały od momentu przybycia pierwszych gości, a oprawę muzyczną zadbali bracia Henryk i Eugeniusz Borkowie.
Oficjalnie seniorów przywitała zastępca burmistrza Wyszkowa, Aneta Kowalewska oraz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, Agnieszka Mróz. Obie przesłały serdeczne życzenia obecnym na sali Andrzejom, a pozostałym życzyły udanej i wesołej zabawy. W połowie spotkanie do seniorów dołączyły wróżki – uczennice koła wolontarystycznego ze Szkoły Podstawowej w Rybnie. Młode wolontariuszki wróżyły seniorom, a także zapraszały do tańca. Kilka zabaw andrzejkowych zaproponowała uczestnikom spotkania kierownik DDP "Senior", seniorzy biorący udział w konkursach zostali nagrodzeni gadżetami/upominkami ufundowanymi przez burmistrza Wyszkowa. Fantastyczna zabawa trwała prawie 6 godzin.

Wyszkowscy seniorzy to bardzo aktywna grupa społeczna biorąca udział w różnych formach aktywności, jednak potańcówki cieszą się największym powodzeniem. Uczestnicy żegnając się z organizatorami prawie zawsze umawiają się na kolejną imprezę integracyjną, ale ta odbędzie się dopiero po nowym roku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel./ fax (29) 742-49-02

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – usługa społeczna.

Ogłoszenie o zamówieniu – (Plik PDF, 821KB) 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Plik PDF, 1670KB) 

Załączniki do SIWZ – (Plik DOCX, 24KB)

Informacja z otwarcia ofert (Plik PDF, 531 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik PDF, 488 KB)

Informacja o udzieleniu zamówienia (Plik PDF, 505 KB)

 

Program stypendialny „Talenty Wyszkowa”

W dniu 08.11.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie po raz 10 odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów z Programu Stypendialnego „Talenty Wyszkowa”. Program  realizowany jest przez Stowarzyszenie „Promenada” we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkowie a dofinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie. Honorowy patronat nad realizowanym programem sprawuje Burmistrz Grzegorz Nowosielski. Burmistrz wraz z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie Agnieszką Mróz oraz Prezes Stowarzyszenia „Promenada” Barbarą Godleś dokonali symbolicznego wręczenia czeków stypendialnych.

Celem Programu Stypendialnego jest pomoc stypendialna dla zdolnej, dobrze uczącej się młodzieży ponadgimnazjalnej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia mają charakter motywujący do osiągania wyższych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań i pasji. Program Stypendialny „Talenty Wyszkowa” realizowany jest od 2008r. W tym roku na realizację Programu przeznaczono ponad 15 000,00 zł w tym 5 000 zł przekazała Fundacja Batorego, pozostała kwota  pochodzi z darowizn od indywidualnych sponsorów, z zabawy fantowej i innych zbiórek organizowanych przez Stowarzyszenie Promenada i Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Komisja kwalifikacyjna przyznała 15 stypendiów po 100 zł miesięcznie przez okres 10  miesięcy. O stypendia ubiegało się 15 osób. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. W 2008 roku na realizację Programu przeznaczono 20 000,00 zł. w 2009 roku – 25 800,00 zł, w 2010 r. – 20 000,00 zł, w 2011 r. 24 000,00 zł  w 2012 r. – 17 600,00 zł, w 2013 – 21 100,00 zł, w 2014 – 30 000,00 zł, w 2015 – 30 000,00 zł, w 2016 – 30 000 zł,  co daje łączną kwotę 218 500 zł. Część osób, które były wspierane Programem Stypendialnym dostało się na dobre uczelnie na studia dzienne i zaoczne. Otrzymane stypendia przyczyniły się do rozwoju młodych ludzi i dalszego kontynuowania nauki, jak również do osiągania lepszych wyników w nauce.

Wszystkich stypendystów zaproszono do działań w Programie wolontarystycznym realizowanym przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej aby dać z siebie coś dla drugiego człowieka. Ponadto zaproszono wszystkich do propagowania podjętych działań celem skuteczniejszego pozyskiwania środków finansowych, żeby Programem Stypendialnym można było objąć jeszcze większą liczbę młodzieży.

Sprawozdanie z wręczenia stypendiów wraz ze zdjęciami do pobrania w pliku (PDF, 983 KB)

Wolontariat

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie serdecznie zaprasza wszystkie osoby chętne do współpracy w ramach programu „Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej”. Bliższe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka pomocy Społecznej ul. 3 Maja 16 u Pani Katarzyny Kacpury i Pani Zofii Ciemerych, lub telefonicznie pod numerem telefonu 29 / 742-40-97 wew. 215

Apel

W związku z okresem zimowym Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie zwraca się z apelem do mieszkańców Wyszkowa o zgłaszanie osób samotnych, niepełnosprawnych lub bezdomnych z terenu gminy Wyszków potrzebujących pomocy ze względu na trudne warunki atmosferyczne. Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc w zakresie zabezpieczenia w opał, dożywianie, usługi opiekuńcze lub ewentualnie umieszczenie w schronisku – świadczenia te dotyczą w szczególności osób samotnych.

Podczas najbliższej zimy na terenie województwa mazowieckiego bezdomni będą mieli do dyspozycji 69 placówek (w tym 29 w Warszawie) dysponujących łącznie 3337 miejscami (1541 w Warszawie, 90 w Radomiu, 63 w Ostrołęce, 70 w Płocku, 40 w Siedlcach, 160 w Turowie k. Ciechanowa). Są to zarówno noclegownie, schroniska oferujące czasowe schronienie i pełne wyżywienie, jak i hostele zapewniające stałe lub czasowe zamieszkanie, wyżywienie oraz kompleksową opiekę wspomagającą. Dodatkowo, wyodrębniono oddzielne placówki dla kobiet, mężczyzn, matek z dziećmi i dorosłych.

Na Mazowszu działają również 23 jadłodajnie i punkty żywienia (9 na terenie stolicy), wydających dziennie ponad 4,5 tys. posiłków (ok. 2,5 tys. w Warszawie). W czasie nadchodzącej zimy będą także działały wyspecjalizowane punkty pomocy medycznej – w Łaźniewie w powiecie warszawskim zachodnim (al. Księży Orionistów 1) oraz w Warszawie (ul. Wolska 172). W stolicy do dyspozycji bezdomnych jest także pralnia 

(ul. Grochowska 259a).

Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił bezpłatną infolinię 987. Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia – wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej. Straż miejska przyjmuje tego typu zapytania pod numerem 986. Pod obydwa numery zadzwonić może również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane.

II wyszkowskie senioralia

Uczestnicy OPS Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie wzięli czynny udział w II wyszkowskich senioraliach. W dniu 1 października Gmina Wyszków zainaugurowała obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych Mszą Świętą odprawioną w Kościele w Parafii Świętego Wojciecha. Natomiast 6 października seniorzy z gminy Wyszków mieli możliwość aktywnego spędzenia czasu na hali WOSiR . Czekało tam na nich wiele atrakcji. Na początku przedstawiciele Policji wyświetlili film na temat różnych niebezpieczeństw czyhających na starszych ludzi. Między innymi przedstawiony został sposób„na wnuczka”. Następnie jedna z seniorek Pani Halina poprowadziła krótką rozgrzewkę, po której uczestnicy przystąpili do konkurencji sportowych. Rywalizacja między seniorami była zacięta. Trzeba było wykazać się zwinnością, kreatywnością i zdolnościami plastycznymi. Przedstawiciele naszego Domu zdobyli puchary w dwóch konkurencjach: „mumia”, którą wygrali Hanna Gałązkai Roman Szymanik, a także po zaciętej walce z Janem Marchewką, w rzucie lotką do celu zasłużone zwycięstwo odniosła Maria Leszczyńska. Uczestnicy mieli też okazję wziąć udział w zajęciach zumby prowadzonych przez Joannę Zglec. Po zmaganiach sportowych seniorzy zostali zaproszeni na gorącą zupę. Kolejnego dnia wyszkowska młodzież „złotego wieku” wzięła udział w uczcie duchowej pod hasłem„Seniorzy Seniorom” w Sali widowiskowej WOK HUTNIK. Wyszkowskie święto Seniora uatrakcyjniła amatorska grupa teatralna „POMIMO…” działająca przy Domu Dziennego Pobytu „SENIOR”w Wyszkowie. Grupa teatralna pod kierunkiem emerytowanej polonistki p. Grażyny Święch przygotowała i wystawiła tragikomedię G. Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”. Na scenie tego dnia obok innych zespołów wystąpił również zespół śpiewaczy  „Nadbużanie” działający przy naszym Domu.

Konsultacje społeczne

28 grudnia 2016 r. o godz. 16.00, w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Wyszkowie odbędzie się spotkanie w sprawie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021, na które zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt uchwały został umieszczony na stronach internetowych: www.wyszkow.pl www.ops.wyszkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (tablica przy pok. 116).

Uwagi do projektu uchwały należy złożyć ustnie lub pisemnie podczas otwartego spotkania, które odbędzie się 28.12.2016 r. w Sali Ślubów USC Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, godz. 16.00 

Informacji na temat konsultacji udziela pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie – Helena Chmielewska pod nr telefonu 29/742 49 02 wew. 217.

Agnieszka Mróz

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2017-2021 do pobrania (Plik PDF, 1069 KB)

Informacja o udzieleniu zamówienia – Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Wyszków, dnia 02.12.2016r.

OPS.26.2.38.2016

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w na podstawie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164z późn. zm.)  na wykonanie zadania p.n.: „Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.”

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w przedmiotowym postępowaniu została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Sp. z.o.o. „Mleks”, ul. Komunalna 2, 07-200 Wyszków.

Szczegóły w pliku do pobrania

Informacja o udzieleniu zamówienia (plik PDF, 281 KB)

 

 

 

Uroczyste wręczenie stypendiów z Programu Stypendialnego „Talenty Wyszkowa”

W dniu 21.10.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie po raz 9 odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów z Programu Stypendialnego „Talenty Wyszkowa”. Program  realizowany jest przez Stowarzyszenie „Promenada” we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkowie a dofinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie. Honorowy patronat nad realizowanym programem sprawuje Burmistrz Grzegorz Nowosielski. W jego imieniu zastępca Aneta Kowalewska wraz z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie Agnieszką Mróz oraz Prezes Stowarzyszenia „Promenada” Barbarą Godleś dokonała symbolicznego wręczenia czeków stypendialnych.

Celem Programu Stypendialnego jest pomoc stypendialna dla zdolnej, dobrze uczącej się młodzieży ponadgimnazjalnej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia mają charakter motywujący do osiągania wyższych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań i pasji. Program Stypendialny „Talenty Wyszkowa” realizowany jest od 2008r. W tym roku na realizację Programu przeznaczono ponad 30 000,00 zł w tym 15 000 zł przekazała Fundacja Batorego, pozostała kwota  pochodzi z darowizn od indywidualnych sponsorów, z zabawy fantowej i innych zbiórek organizowanych przez Stowarzyszenie Promenada i Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Komisja kwalifikacyjna przyznała 27 stypendiów po 100 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy. O stypendia ubiegało się 29 osób. 27 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, 2 osoby z niższą liczbą punktów nie otrzymały dofinansowania z braku środków finansowych. W 2008 roku na realizację Programu przeznaczono 20 000,00 zł. w 2009 roku – 25 800,00 zł, w 2010 r. – 20 000,00 zł, w 2011 r. 24 000,00 zł  w 2012 r. – 17 600,00 zł, w 2013 – 21 100,00 zł, w 2014 – 30 000,00 zł, w 2015 – 30 000,00 zł co daje łączną kwotę 188 500,00 zł. Część osób, które były wspierane Programem Stypendialnym dostało się na dobre uczelnie na studia dzienne i zaoczne. Otrzymane stypendia przyczyniły się do rozwoju młodych ludzi i dalszego kontynuowania nauki, jak również do osiągania lepszych wyników w nauce.

Wszystkich stypendystów zaproszono do działań w Programie wolontarystycznym realizowanym przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej aby dać z siebie coś dla drugiego człowieka. Ponadto zaproszono wszystkich do propagowania podjętych działań celem skuteczniejszego pozyskiwania środków finansowych, żeby Programem Stypendialnym można było objąć jeszcze większą liczbę młodzieży.