Category Archives: Komunikaty COVID-19

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Szanowni Mieszkańcy!

informujemy, iż od 27 maja 2020 r. prowadzona będzie bezpośrednia obsługa mieszkańców wewnątrz budynku w siedzibach Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie .

W siedzibie głównej przy ul. 3 Maja 16 otwarte będzie jedno wejście do budynku (wejście nr 2), oraz nadal czynny będzie punkt przyjęcia interesantów (przy wejściu nr 2), w którym można np. złożyć wniosek, pobrać druki lub załatwić sprawę nie wymagającą osobistego kontaktu z pracownikiem. W punkcie pełni dyżur pracownik socjalny.


Natomiast w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Kościuszki 54 otwarte będzie wejście główne.

Przy wejściach głównych dostępne są dozowniki z płynem dezynfekcyjnym do rąk.

Jednocześnie przypominamy o nałożonym przez rząd obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 787) dopuszczalna liczba klientów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

W każdym przypadku konieczności odbycia osobistej wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie interesanci proszeni są o załatwianie spraw samodzielnie bez osób towarzyszących z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym do zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami, zakrywania ust i nosa maseczką lub odzieżą (np. szalik, chusteczka) i do dezynfekcji rąk środkami dezynfekującymi udostępnionymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie nie zaprzestał swej działalności i cały czas stara się w tym trudnym czasie służyć Państwu pomocą i wsparciem jak najlepiej. W trosce o zdrowie Państwa jak również pracowników zwracam się z prośbą o przestrzeganie odgórnie nałożonych zasad reżimu sanitarnego.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie
Agnieszka Mróz

Jeżeli sprawa nie jest pilna i nie wymaga wizyty osobistej nadal zalecamy:

1. kontakt telefoniczny pod nr:

Sprawy ogólne

  • (29) 74 249 02,
  • (29) 742 40 97,
  • (29) 742 96 16
  • 510 034 959

Sprawy wsparcie seniorów, osób niesamodzielnych ? (29) 74 249 02 wew. 215 i 217

Sprawy przemocy w rodzinie, interwencji – (29) 74 249 02 wew. 215

Wypłata zasiłków – (29) 74 249 02 wew. 204

Świadczenia rodzinne – (29) 74 249 02 wew. 231

Fundusz alimentacyjny ? (29) 74 249 02 wew. 234

Świadczenia 500+ – (29) 74 249 02 wew. 232

2. kontakt e-mailowy: sekretariat@ops.wyszkow.pl
3. kontakt poprzez platformę ePUAP,
4. korzystanie z tradycyjnej drogi korespondencji