Spotkanie z psychologiem

W dniu 05 października  2016 w placówce Domu Dziennego Pobytu "SENIOR"  działającego w strukturach wyszkowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie z psychologiem. Psycholog w trakcie spotkania z seniorami mówił o emocjach: wyrażaniu ich i panowaniu nad nimi. Seniorzy z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali  ciekawej prelekcji, po czym włączyli się do dyskusji. Na następnym spotkaniu poruszony będzie temat  komunikacji interpersonalnej oraz radzenia sobie ze stresem.