Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

OPS.26.2.2016
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.  Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z póź. zm. ) – usługa społeczna

Termin składania ofert:  14.11.2016r.  godz. 10:00

Szczegóły w plikach do pobrania: