Category Archives: Przetargi

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków

Identyfikator postępowania: ea8e9355-128f-430c-a955-973eb041248b

Tytuł zamówienia: Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia: tryb podstawowy z możliwością negocjacji

Ogłaszający: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków NIP: 7621024035 ul. 3 Maja16

Data publikacji: od 2021-11-08

Termin składania ofert 2021-11-16 godz. 12:00

Cpv: 85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

Link do ogłoszenia na stronie BIP: Zamówienia publiczne (bip.gov.pl)

Zapytanie ofertowe

Realizacja talonów podlegających wymianie na artykuły żywnościowe oraz środki czystości dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wyszków, Aleja Róż 2

07-200 Wyszków

NIP: 762-188-85-05

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 3 Maja 16

07-200 Wyszków

Tel./ fax (29) 742-49-02

e-mail; sekretariat@ops.wyszkow.pl

adres strony internetowej: www.ops.wyszkow.pl

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja talonów podlegających wymianie na artykuły żywnościowe oraz środki czystości dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie w okresie 01.06.2021r. – 31.12.2021r.

Szczegóły w plikach do pobrania

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „ Świadczenie usług dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 01.08.21r. do 31.07.2022r. z terenu Gminy Wyszków”

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Wyszków w postaci :

Część 1 – udzielenia schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w odległości do 100 km od miejsca siedziby Zamawiającego,

Część 2 – udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn) w odległości do 100 km od miejsca siedziby Zamawiającego,

Część 3 – udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w odległości do 20 km od miejsca siedziby Zamawiającego,

Część 4 – udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w ogrzewalni dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w odległości do 20 km od miejsca siedziby Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 4 części. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

Szczegóły w plikach do pobrania.

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wyszków, Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
NIP: 762-188-85-05

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 16
07-200 Wyszków
Tel./ fax  (29) 742-49-02
adres strony internetowej: www.ops.wyszkow.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) – usługa społeczna.

Szczegóły w plikach do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi – Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dorosłych…

Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dorosłych objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wyszków, Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
NIP: 762-188-85-05

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 16
07-200 Wyszków
Tel./ fax (29) 742-49-02
e-mail; sekretariat@ops.wyszkow.pl
adres strony internetowej: www.ops.wyszkow.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) – usługa społeczna.

TERMIN SKŁADANIA OFERT
10.12.2020r. godzina 10.00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie,
07-200 Wyszków ul. 3 Maja 16, Sekretariat

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wyszków, Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
NIP: 762-188-85-05

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 16
07-200 Wyszków
Tel./ fax  (29) 742-49-02

e-mail: sekretariat@ops.wyszkow.pl

adres strony internetowej: www.ops.wyszkow.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) – usługa społeczna.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

07.12.2020r. godzina 10.00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie,
07-200 Wyszków ul. 3 Maja 16, Sekretariat

Szczegóły w plikach do pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 193KB)

Zapytanie ofertowe

„Realizacja talonów podlegających wymianie na artykuły żywnościowe, środki czystości, odzież, obuwie oraz artykuły szkolne dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie”

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wyszków, Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
NIP: 762-188-85-05

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 16
07-200 Wyszków
Tel./ fax (29) 742-49-02
e-mail; sekretariat@ops.wyszkow.pl
adres strony internetowej: www.ops.wyszkow.pl

Szczegóły w plikach do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

OPS.26.2.2020
Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wyszków, Aleja Róż 2 07-200 Wyszków NIP: 762-188-85-05,
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 16 07-200 Wyszków
Tel./ fax (29) 742-49-02, e-mail; sekretariat@ops.wyszkow.pl
adres strony internetowej: www.ops.wyszkow.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) – usługa społeczna.

TERMIN SKŁADANIA OFERT
23-11-2020r. godzina 10.00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków ul. 3 Maja 16, Sekretariat

Szczegóły w plikach do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu usługi – Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym objętych wsparciem Gminy Wyszków

OPS.26.3.2019
Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wyszków, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków
NIP: 762-188-85-05
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 16
07-200 Wyszków
Tel./ fax (29) 742-49-02
e-mail; sekretariat@ops.wyszkow.pl
adres strony internetowej: www.ops.wyszkow.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) – usługa społeczna.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

02.12.2019r. godzina 10.00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków ul. 3 Maja 16, Sekretariat

Szczegóły w plikach do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu (Plik PDF, 401 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ (Plik PDF, 1107 KB)

Załączniki do SIWZ (Plik DOCX, 31 KB)

Informacja z otwarcia ofert  (Plik PDF, 455 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik PDF, 352 KB)

Informacja o udzieleniu zamówienia (Plik PDF, 38 KB)

Zapytanie ofertowe – Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dorosłych objętych wsparciem Gminy Wyszków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu „ Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dorosłych objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.”

Szczegóły w plikach do pobrania

Zapytanie ofertowe (Plik PDF, 895KB)

Oferta wraz z załącznikami do zapytania ofertowego  (Plik DOCX, 31KB) 

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków

OPS.26.4.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wyszków, Aleja Róż 2 07-200 Wyszków NIP: 762-188-85-05, Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 16 07-200 Wyszków
Tel./ fax (29) 742-49-02
e-mail; sekretariat@ops.wyszkow.pl
adres strony internetowej: www.ops.wyszkow.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) – usługa społeczna.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

29-11-2019r. godzina 10.00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków ul. 3 Maja 16, Sekretariat

Szczegóły w plikach do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu (Plik PDF, 403KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ (Plik PDF, 906KB)

Załączniki do SIWZ (Plik DOCX, 26KB)

Informacja z otwarcia ofert (Plik PDF, 448KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik PDF, 1.17MB)

Informacja o udzieleniu zamówienia (Plik PDF, 46 KB)

 

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel./ fax  (29) 742-49-02
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 138o  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) – usługa społeczna.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

05.12.2018r. godzina 10.00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków ul. 3 Maja 16, Sekretariat

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  55 52 31 00-3, 55 52 40 00-9, 55 32 10 00-6, 55 32 20 00-3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Szczegóły w plikach do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (Plik PDF, 1073 KB)

SIWZ (Plik PDF, 2296 KB)

Załączniki do SIWZ (Plik DOCX, 28 KB)

Informacja z otwarcia ofert (Plik PDF, 214 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik PDF, 209 KB)

Informacja o udzieleniu zamówienia (Plik PDF, 454 KB)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków.

ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel./ fax (29) 742-49-02
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – usługa społeczna.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

21-11-2018r. godzina 10.00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków ul. 3 Maja 16, Sekretariat

Szczegóły w plikach do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (Plik PDF, 980KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – SIWZ (Plik PDF, 1.85 MB)

Załączniki do SIWZ (Plik DOC, 24 KB)

Informacja z otwarcia ofert (Plik PDF, 460 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik PDF, 266 KB)

Informacja o udzieleniu zamówienia (Plik pdf, 531 KB)