Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „ Świadczenie usług dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 01.08.21r. do 31.07.2022r. z terenu Gminy Wyszków”

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Wyszków w postaci :

Część 1 – udzielenia schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w odległości do 100 km od miejsca siedziby Zamawiającego,

Część 2 – udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn) w odległości do 100 km od miejsca siedziby Zamawiającego,

Część 3 – udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w odległości do 20 km od miejsca siedziby Zamawiającego,

Część 4 – udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w ogrzewalni dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w odległości do 20 km od miejsca siedziby Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 4 części. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

Szczegóły w plikach do pobrania.