Zapytanie ofertowe

Realizacja talonów podlegających wymianie na artykuły żywnościowe oraz środki czystości dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wyszków, Aleja Róż 2

07-200 Wyszków

NIP: 762-188-85-05

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 3 Maja 16

07-200 Wyszków

Tel./ fax (29) 742-49-02

e-mail; sekretariat@ops.wyszkow.pl

adres strony internetowej: www.ops.wyszkow.pl

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja talonów podlegających wymianie na artykuły żywnościowe oraz środki czystości dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie w okresie 01.06.2021r. – 31.12.2021r.

Szczegóły w plikach do pobrania