Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

OPS.26.2.2020
Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wyszków, Aleja Róż 2 07-200 Wyszków NIP: 762-188-85-05,
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 16 07-200 Wyszków
Tel./ fax (29) 742-49-02, e-mail; sekretariat@ops.wyszkow.pl
adres strony internetowej: www.ops.wyszkow.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) – usługa społeczna.

TERMIN SKŁADANIA OFERT
23-11-2020r. godzina 10.00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków ul. 3 Maja 16, Sekretariat

Szczegóły w plikach do pobrania: