OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków.

ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel./ fax (29) 742-49-02
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – usługa społeczna.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

21-11-2018r. godzina 10.00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków ul. 3 Maja 16, Sekretariat

Szczegóły w plikach do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (Plik PDF, 980KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – SIWZ (Plik PDF, 1.85 MB)

Załączniki do SIWZ (Plik DOC, 24 KB)

Informacja z otwarcia ofert (Plik PDF, 460 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik PDF, 266 KB)

Informacja o udzieleniu zamówienia (Plik pdf, 531 KB)