Informacja o możliwości ubiegania się o stypendium

Stowarzyszenie „Promenada” oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informują o możliwości ubiegania się o stypendium w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Programu Stypendialnego „Talenty Wyszkowa”, dofinansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego

Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Informacja o stypendiach 2017-2018 Talenty Wyszkowa (Plik PDF, 574 KB)

Dokumenty niezbędne do stypendium

  • Wniosek o stypendium.
  • Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby składającej wniosek o przyznanie stypendium.
  • Oświadczenie o ochronie danych.

Zestaw dokumentów (Plik PDF, 102 KB)

Ponadto prosimy o dołączenie:

  • Zaświadczenia o dochodach i inne dokumenty potwierdzające dochody /np. decyzje z ZUS, o zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku rodzinnym, gospodarstwie rolnym/.
  • Oświadczenia o uzyskiwanych dochodach. /w załączeniu druk/

Oświadczenie (Plik PDF, 16 KB)