ZAPRASZAMY GIMNASTYCZKI

Ośrodek Pomocy Społecznej – Dom Dziennego Pobytu "Senior" w Wyszkowie zaprasza osoby
60+ na spotkanie organizacyjne odnośnie rozpoczęcia zajęć usprawniająco – relaksacyjnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 września 2017 o godz. 15.00 w lokalu DDP "SENIOR" Wyszków, ul. 3 Maja 18.