Razem dla innych – wspólnie dla siebie

Stowarzyszenie „Promenada” w Wyszkowie rozpoczyna realizację projektu skierowanego do seniorów (kobiet i mężczyzn) z terenu miasta i gminy Wyszków pod tytułem „Razem dla innych – wspólnie dla siebie”

Osoby w wieku 60+ zainteresowane udziałem w projekcie, który realizowany będzie od czerwca do listopada 2018 roku, prosimy o kontakt osobiście lub telefonicznie w OPS
Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie ul. 3 Maja 18 w godz. 9.00 – 16.00 nr tel. 29 742 59 21.

Rekrutacja prowadzona do dnia 29 czerwca 2018 roku, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.