Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o nowym okresie zasiłkowym 2018/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie rozpoczął wydawanie druków i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry start na kolejny okres zasiłkowy.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

  • do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
  • od 1 września do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
  • od 1 listopada do 31 grudnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do  ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie:

 

  • do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października,
  • od 1 września do 30 września – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
  • od 1 października  do 31 października – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
  • od 1 listopada  do 30 listopada – ustalenie prawa do świadczeń  oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
  • od 1 grudnia  do 31 stycznia następnego roku – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje  do  ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie przypomina o godzinach przyjęcia interesantów w Centrum dla Rodziny w Wyszkowie, ul. Kościuszki 54, gdzie realizowane jest świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie Dobry start.

Poniedziałek               8.00 – 16.00

Wtorek                       8.00 – 18.00

Środa                         dzień wewnętrzny

Czwartek                    8.00 – 18.00

Piątek                        8.00 – 16.00