Podsumowanie projektu „Razem dla innych – wspólnie dla siebie”

W dniu 27 listopada w restauracji „Gościniec pod Jesionem” miało miejsce podsumowanie projektu, w którym wzięli udział: przedstawicielka Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Bożena Jakubczak – Zadrożna, Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Piórkowska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie Agnieszka Mróz, Zarząd Stowarzyszenia „Promenada”, Kierownik Świetlicy Socjoterapeutyczej „Słoneczna” Jadwiga Kamieniecka, instruktorzy warsztatów oraz uczestnicy projektu  i zaproszeni goście (łącznie 96 osób).

Projekt „Razem dla innych – wspólnie dla siebie” był realizowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2018 r. przez Stowarzyszenie „Promenada” działające we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkowie. Uczestnikami projektu była 30 osobowa grupa osób starszych z DDP „Senior” oraz 10-oro dzieci i młodzieży ze Świetlicy „Słoneczna”. Podejmowane działania miały na celu integrację międzypokoleniową, podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej, a także miały wpłynąć na zmniejszenie poczucia izolacji i osamotnienia, wzmocnić poczucie własnej wartości, samooceny, przyczynić się do wzrostu motywacji i zmiany sposobu życia. Założeniem projektu było również wzmocnienie kondycji fizycznej, umysłowej, a także manualnej. Przez minione miesiące udało osiągnąć się wszystkie cele.

Warsztaty decoupage i teatralne realizowane międzypokoleniowo przyniosły uczestnikom wiele radości, emocji oraz pozytywnej energii o czym świadczyły wypowiedzi uczestników. Dzieci i osoby starsze mogły wymienić się doświadczeniami, przeżyciami, pomysłowością, ale również grupy wspierały się nawzajem. Uczestnicy na zajęciach teatralnych realizowali możliwość nabycia umiejętności poruszania się po scenie, jak również mieli ćwiczenia pamięciowe. Dzięki współpracy z aktorem Markiem Pysiem wspólnie przygotowali scenkę pt. „Mówimy NIE wszystkiemu co złe”. Przedstawienie oparte było na wierszach Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Seniorzy przed premierowym występem zaprezentowali scenki przed dziećmi z Przedszkola nr 7 w Wyszkowie. W trakcie warsztatów tanecznych uczestnicy nabyli umiejętność poruszania się po scenie, nauczyli się pięciu tańców towarzyskich, które mieli możliwość zaprezentowania już we wrześniu na jubileuszu 30-lecia DDP „Senior”, jak również  podczas Przeglądu Twórczości Senioralnej w Węgrowie. Prezentacja grupy tanecznej „Carpe Diem” została  nagrodzona trzecim miejscem na podium  w kategorii taniec. Na warsztatach wokalnych instruktor skupiał uwagę nad emisją głosu i prawidłowym oddechem. W związku z obchodami 10 – lecia odzyskania przez Polskę  Niepodległości, zostały przygotowane pieśni patriotyczne, których można było posłuchać w dniu 25 listopada podczas spotkania patriotycznego prezentowanego przez seniorów DDP w Kościele pw. Świętego Wojciecha w Wyszkowie. Warsztaty z zakresu motywacji i komunikacji interpersonalnej dały możliwość zapoznania się z technikami rozwiązywania problemów interpersonalnych. Dorośli uczestnicy w ramach projektu mieli zorganizowany wyjazd do Opery Narodowej na operę Stanisława Moniuszki „Straszny Dwór”. Na spotkaniu podsumowującym projekt można było obejrzeć małą wystawę rękodzieła wykonanego metodą decoupage (część prac wykonanych przez dzieci trafiło do rąk wykonawców). Popołudnie upłynęło w miłej, przyjaznej atmosferze z akcentem andrzejkowym.