Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – konsultacje

Przyjęcie do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2026 Konsultacje

Burmistrz Wyszkowa zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2026

Termin składania uwag i propozycji  do projektu uchwały upływa 13 stycznia 2022 r.

Dokument projektu uchwały w tej sprawie wraz z załącznikami został udostępniony na stronie internetowej www.wyszkow.pl (zakładka NGO ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ops.wyszkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Uwagi do projektu uchwały należy zgłaszać na specjalnym formularzu zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy w załączniku), który należy przesłać na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie: ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków (z dopiskiem: KONSULTACJE), na adres e-mail: sekretariat@ops.wyszkow.pl (do wiadomości: k.kacpura@ops.wyszkow.pl) lub dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie w nieprzekraczalnym terminie do 13.01.2022r.

Ponadto w dniu 13.01.2022r. w godz. 16:00 ? 17:.00 odbędzie się otwarte spotkanie on-line na platformie ZOOM. Link do spotkania dostępny będzie w dniu 13.01.2022r. na stronie bip.wyszkow.pl w zakładce ?Dialog z mieszkańcami? oraz na stronie internetowej www.ops.wyszkow.pl w zakładce ?Aktualności”.

Link do spotkania na platformie ZOOM

Szczegóły w plikach do pobrania