Informacja dot. nowego okresu zasiłkowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie przypomina o możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 w formie:

  • elektronicznej (poprzez portal Emp@tia) ? od 1 lipca 2022
  • papierowej ? od 1 sierpnia 2022 w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Kościuszki 54, w godzinach:

Poniedziałek 8.00 -16.00

Wtorek 8.00 -18.00

Środa Dzień wewnętrzny

Czwartek 8.00 -16.00

Piątek 8.00 -16.00

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z ustawą tylko złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów do końca sierpnia 2022 r. gwarantuje wypłatę świadczeń bez przerwy w wypłacie.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie:

  • do dnia 31 sierpnia ? ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października,
  • od 1 września do 30 września ? ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
  • od 1 października do 31 października ? ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
  • od 1 listopada do 30 listopada ? ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
  • od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku ? ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

  • do dnia 31 sierpnia ? ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
  • od 1 września do 31 października ? ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
  • od 1 listopada do 31 grudnia ? ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.