Informacja dot. programu  “Korpus Wsparcia Seniorów”

Program  “Korpus Wsparcia Seniorówna rok 2022 dla mieszkańców Gminy Wyszków w zakresie usługi “opieki na odległość”.

Gmina Wyszków od maja bieżącego roku realizuje Program “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, na który pozyskała 38 900 zł. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Wyszków, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W ramach Programu w maju zakupiono 30 opasek bezpieczeństwa wraz z usługą opieki na odległość. We wrześniu, w związku z dużym zainteresowaniem seniorów taką formą wsparcia, w ramach powstałych oszczędności zakupiono 15 dodatkowych opasek bezpieczeństwa wraz z usługą opieki na odległość.

Więcej informacji dotyczących Programu można uzyskać pod nr telefonu 29 742 49 02, lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie ul. 3 Maja 16.