Informacja dot. dodatku osłonowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie przypomina, że 30 kwietnia 2024 r. upływa termin składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Kościuszki 54 w godzinach od 8.00 do 16.00.
Zgodnie z przepisami dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (przy ustalaniu dochodu brane są pod uwagę dochody za 2022 r.).

Wniosek o wypłatę można złożyć tylko raz. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.