Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

Logotypy faga i godło RP oraz MRiPS

Program  „Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2024 dla mieszkańców Gminy Wyszków
w zakresie usługi „opieki na odległość”.

Gmina Wyszków realizuje  Rządowy Program  „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – moduł II,  jest to kontynuacja formy wsparcia dla  osób starszych w wieku 60 lat i więcej z terenu Gminy Wyszków przez dostęp do tzw. usługi „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Udział w Programie jest bezpłatny. Usługa „opieki na odległość” współfinansowana jest ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa do 80% co stanowi kwotę 19.080,00zł. Całkowity koszt zadania 23.850,00zł.Termin realizacji wsparcia od 1 lutego 2024r. do 31 grudnia 2024r.