Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego SZANSA – uwaga zmiany

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na wykonanie zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursów  dla uczestników projektu systemowego SZANSA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Szczegóły w plikach do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF, 1.5 MB)

SIWZ  (plik PDF, 12MB)

Załączniki do SIWZ (plik DOCX, 0.1 MB)

 

Zmiany z dnia 01.07.2014r.

Modyfikacja SIWZ 1 (plik PDF, 221 kB)

Modyfikacja SIWZ 2 (plik PDF, 259 kB)

Ogłoszenie o zmianie zamówienia 1 (plik PDF, 213 kB)

Ogłoszenie o zmianie zamówienia 2 (plik PDF, 621 kB)

Odpowiedzi na pytania (plik PDF, 681 kB)

Zmiany z dnia 03.07.2014r.

Modyfikacja SIWZ 3 (plik PDF, 223 kB)