Zapytanie ofertowe – Oferty pracy w projekcie SZANSA

Zamawiający:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Przedmiot zamówienia: doradca prawny, doradca zawodowy, opiekun/opiekunka do dzieci uczestników/uczestniczek w projekcie „SZANSA” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy składać  osobiście do dnia 12.01 2015  do godz. 12.00 w Sekretariacie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Otwarcie ofert nastąpi 12.01.2015 r.  o godz. 12:10.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Osoba do kontaktów: Katarzyna Kacpura – Koordynator Projektu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie
ul. 3 Maja 16
07-200 Wyszków
Tel.: 029 742 40 97, 507 763 312
Tel./faks: 029 742 49 02

Szczegóły w plikach do pobrania:

Doradca prawny w projekcie (Plik PDF, 320 KB)

Doradca zawodowy w projekcie Szansa (Plik PDF, 320 KB)

Opiekun opiekunka w projekcie Szansa (Plik PDF, 320 KB)